Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Historie

Smiřičtí - Krátké dějiny úspěšného rodu

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Čechura,Veronika Kucrová,Zuzana Vlasáková

publisher: NLN

5 / 5
26 %
Kniha pojednává o šlechtickém rodu, který vstoupil na jeviště dějin až před vypuknutím husitské revoluce. Zato výrazně: první Smiřický Jan, původně nezámožný šlechtic z Hradecka, proslul jako husitský hejtman a politik, který získal značné majetky, ale kvůli konspirování proti Jiřímu z Poděbrad přišel o hlavu (1453). Nicméně jeho potomci se mezi husitskou aristokracií už udrželi a jako schopní

Sleva 26 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem u dodavatele

Společenstvo hrdinů

Autor: Vítězslav Prchal

publisher: NLN

1 / 5
20 %
Tato kniha zachycuje šlechtu z českých zemí až na prahu novověku, ve chvíli, kdy militární kořeny její sociální exkluzivity čelí novým výzvám. Podstatou šlechty byl odjakživa boj. Z válek středověku povstala jako společensky elitní vrstva a z boje za zem, Boha a panovníka čerpala zdroje své výjimečnosti. Tato kniha však šlechtu z českých zemí zachycuje až na prahu novověku, ve chvíli, kdy

Sleva 20 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem u dodavatele

Teplice - Historie / Kultura / Lidé

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kilián, kol.

publisher: NLN

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Severočeské město Teplice patřilo svého času k velmi mondénním lázeňským střediskům v rámci celé rakouské monarchie a vítalo od počátků novověku hosty z nejvznešenějších evropských rodin. Jeho historie je však ještě mnohem starší, což dokládají nejen prehistorické a raně středověké nálezy, ale i existence proslulého kláštera z dob královny Judity. Ve městě, které se posléze mělo stát baštou

Sleva 20 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 479 Kč

Skladem u dodavatele

Svatý Vintíř - Poustevník, kolonizátor a diplomat

Autor: Petr Kubín

publisher: NLN

0 / 5
26 %
Jen o málokteré osobnosti českých raně středověkých dějin je dochováno tak velké množství různorodých pramenů jako o poustevníku Vintířovi. Je to důsledek faktu, že Gunther - Vintíř byl spíše Středoevropan, než Němec nebo Čech, jak se tato pojetí vyhranila až mnohem později. V mladších nacionálních pojetích se proto jeho postava stávala až kontroverzní a pojetí jeho osobnosti se ne náhodou lišilo

Sleva 26 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Margaret Thatcherová 2: Vše, co si přeje

Autor: Charles Moore

publisher: NLN

0 / 5
26 %
Autorizovaná biografie Margaret Thatcherové přináší neobyčejně barvitý obraz života jedné z nejmocnějších žen v historii lidstva. Fascinující pohled na intimní aspekty přeměny Velké Británie a světa ve druhé polovině 20. století vychází z mnoha dosud neznámých pramenů: osobních dopisů, deníků i výpovědí blízkých kolegů a přátel, kteří s autorem mluvili zcela otevřeně, neboť věděli, že jejich

Sleva 26 % z běžně ceny 999 Kč

Naše cena: 739 Kč

Skladem u dodavatele

Český exil v Austrálii - (1948-1989)

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Miller,Jana Burešová,Miloš Trapl

publisher: NLN

0 / 5
26 %
Dějiny českého exilu v Austrálii jsou dosud nevyprávěným příběhem mnoha individuálních osudů i moderní kolektivní paměti Čechů. Austrálie se po druhé světové válce stala překvapivě zemí, která přijala největší počet exulantů z Evropy postižené komunismem a válečným běsněním. Poúnorový i později posrpnový exil z Československa zde představoval početně silnou a organizovanou komunitu, která se

Sleva 26 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Architekti vítězství - Jak byla v období od ledna 1943 do června 1944 vyhrána druhá světová válka

Autor: Paul Kennedy

publisher: NLN

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Kniha se věnuje problematice druhé světové války a její autor se pokouší nalézt nový způsob interpretace tohoto obrovského konfliktu. Nepředkládá žádnou další syntézu a nezaměřuje se ani na některé konkrétní tažení či dokonce osobu významného vojevůdce. Místo toho se soustředil na tematické problémy respektive na proces jejich řešení a osobnosti „řešitelů“. Těžištěm jeho zájmu se přitom

Sleva 20 % z běžně ceny 549 Kč

Naše cena: 439 Kč

Skladem u dodavatele

Moravští Židé v době emancipace

Autor: Michael L. Miller

publisher: NLN

0 / 5
20 %
Studie Michaela L. Millera představuje první ucelené zpracování dějin Židů na Moravě v době emancipace. Přeneseně řečeno, umísťuje více než padesát židovských obcí v menších moravských městech na pomyslnou mapu židovských dějin. Na pozadí střetávání východních i západních vlivů sleduje působení a vývoj haskaly, chasidismu a náboženských reforem. Vyvinutá moravská rabínská kultura s

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavatele

Pedagogové ve službách trůnu

Autor: Kamila Mádrová

publisher: NLN

0 / 5
20 %
Během dlouhé vlády císaře Františka Josefa I. vyrůstali jeho možní následníci. Dva z nich, císařův syn a korunní princ Rudolf a jeho synovec František Ferdinand, ale kvůli své tragické smrti na trůn nikdy neusedli. Jeho prasynovec, arcivévoda Karel František Josef, se ho ujal ve vypjaté situaci první světové války jako císař Karel I. Pro potenciálního nástupce bylo kromě vojenské výchovy

Sleva 20 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Smrt Rudolfa II.

Autor: Kolektiv autorů - Václav Bůžek, Pavel Marek

publisher: NLN

0 / 5
20 %
Kniha se zabývá průběhem nemocí Rudolfa II. (1552-1612), jeho smrtí a pohřby v Madridu, Bruselu, Antverpách, Florencii a Praze - a to zvláště na základě badatelsky dosud nevyužitých relací zahraničních vyslanců na císařském dvoře, rodinné korespondence Habsburků a pitevní zprávy. Smrt císaře urychlila nejen pokročilá syfilitická nákaza, ale jeho zdravotní stav výrazně ovlivnily choroby srdce,

Sleva 20 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Zámořská cesta - Burgundský zvěd 15. století v muslimských zemí

Autor: Kolektiv autorů - Bertrandon de la Broquiere,Jaroslav Svátek

publisher: NLN

0 / 5
26 %
Když mne ten mameluk pozoroval úplně osamoceného a bez znalosti místního jazyka, laskavě se mě ujal a vzal mě s sebou. Protože neměl stan, uložili jsme se na noc pod stromy v sadě. Tak jsem se začal učit spát na holé zemi, pít vodu bez vína a sedět se zkříženýma nohama, což pro mne bylo ze začátku nejtěžší. Obtížné se mi zdálo také jezdit na koni s krátkými třmeny: někdy jsem byl celý nesvůj z

Sleva 26 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem u dodavatele

Korespondence III a další dokumenty z pozůstalosti

Autor: Václav Machek

publisher: NLN

0 / 5
26 %
Třetí svazek dvanáctého dílu ediční řady Studia etymologica Brunensia přináší nově nalezené dopisy, které významně doplňují Machkovu korespondenci vydanou v prvních dvou svazcích (2011). Publikace zveřejňuje i další dokumenty z Machkovy pozůstalosti (posudky, doporučení, zprávy, proslovy a podobně) a je doprovázena bohatou obrazovou přílohou (ukázky rukopisných dopisů, fotografie z Machkova

Sleva 26 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 177 Kč

Skladem u dodavatele

Liberec - Dějiny českých měst

publisher: NLN

0 / 5
26 %
Kniha dějiny Liberce představuje severočecké město, které se od 16. století, kdy získalo městský tnak a začali v něm působit první soukeníci, zvolna rozvíjelo jako město poddanské. Průmyslová textilní výroba v 19. století z něho učinila významné průmyslové centrum habsburské monarchie. V souvislosti s formováním moderních národů, nacionalizací společnosti a česko-německým soupeřením se Liberec

Sleva 26 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 443 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele