Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Historie

Jako bychom dnes zemřít měli - Drama života, kněžství a mučedniké smrti číhošťského faráře P.…

Autor: Miloš Doležal

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

4.8 / 5
18 %
Noc z 23. na 24. února 1950. Černý tudor projíždí zasněženou Vysočinou. Vpředu řidič se spolujezdcem, který popíjí čaj z termosky. Na zadním sedadle zhrouceně leží osmačtyřicetiletý kněz s oteklou tváří, který má na nohou narvané bačkory, na nártu rozstřihnuté, aby se do nich jeho opuchlé nohy vůbec vešly. Dva rozsvícené světlomety metají žluté kužely po sněhu. Je po půlnoci a pražští příslušníci

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Na všech frontách boj - Životní osudy letce RAF Ladislava Říhy / Válečný deník letce RAF Františka…

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Říha, Václav Šmidrkal, František Vocetka

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

5 / 5
18 %
Kniha přibližuje osudy dvou důstojníků předválečné československé armády, pplk. (in memoriam) Ladislava Říhy (1916–1942) a plk. (in memoriam) Františka Vocetky (1913–1941), kteří po okupaci českých zemí tak jako řada dalších nesložili ruce do klína, ale rozhodli se pro útěk z Protektorátu a vstup do československého zahraničního vojska. Po dlouhé cestě přes jihovýchodní Evropu a Středomoří

Sleva 18 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Čas skautů

Autor: Otto Janka

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
18 %
Publicista a spisovatel, autor známých knih o skautech ( Tábor nad vodopády, Černá je řeka legionářů a další), v tomto sborníku vzdal hold dvaceti význačným postavám prvního století skautského hnutí - od R.Baden-Powella a E.T. Setona i A.B. Svojsíka či J. Roslera-Ořovského až po dnešek, a začátkům vodáctví u nás.

Sleva 18 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Život a dílo Metoděje Jahna

Autor: Oldřich Rafaj

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
18 %
Monografie plasticky a čtivě přibližuje dnešnímu čtenáři významnou osobnost, která byla celým svým životem a dílem spjata s rodným Valašskem a pro poznání jedinečně krásného kraje, kdysi chudého a odlehlého, vykonala úctyhodně mnoho a doposud zůstává inspirativním příkladem.

Sleva 18 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

Čas zdravého ducha v zdravém těle. - Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století

Autor: Kolektiv autorů - Dagmar Blümlová,Petr Kubát,kolektiv

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
18 %
Kniha přichází s historickou reflexí "věčně" aktuální problematiky oscilující mezi klíčovými pojmy lidské existence, zdravím a nemocí. Je to jedno z mála kulturněhistorických témat, které žije v lidském světě - tedy i v historikově světě - zcela nezávisle na vědeckém uchopení. Snad právě pro tuto vnitřní spojitost, respektive a priori danou zkušenost, se téma těší značnému čtenářskému, ale i

Sleva 18 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Mezi brázdou a bankovních úvěrem - O agrárních a peněžních dějinách 19. a 20. století

Autor: Jiří Šouša

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
18 %
Předpokládaný výbor autorských, resp. spoluautorských studií a statí Jiřího Šouši, významného českého badatele o dějinách českého zemědělství, peněžnictví, právních, hospodářských, sociálních dějin a v neposlední řadě i dějin správy a pomocných věd historických, je výborem symptomaticky dokumentujícím těžiště jeho odborného zájmu.

Sleva 18 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Migrace městského a vesnického obyvatelstva - Farnost České Budějovice 1750-1824

Autor: Josef Grulich

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
18 %
Předložená práce se na základě analýzy matričních zápisů zabývá problematiku přirozeného pohybu a především prostorové mobility městského i vesnického obyvatelstva na jihu Čech v letech 1750-1824. Jako reprezentativní mikroregion umožňující co nejkomplexnější výzkum dané problematiky byla zvolena farnost České Budějovice, jež zahrnovala lidnaté královské město, rozsáhlá předměstí a okolní vesnice.

Sleva 18 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Víra a moc - Politika, komunikace a protireformace v předmoderním městě (Jindřichův Hradec…

Autor: Josef Hrdlička

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
18 %
Předkládaná kniha si klade dva hlavní cíle. Za prvé chce být detailní empirickou případovou studií, která hledá odpověď na otázku, jakým způsobem došlo na počátku 17. století ke konfesní homogenizaci jednoho dosud multikonfesního českého vrchnostenského města. V tomto kontextu se hlásí k aktuálním výzkumům inspirovaným německým konceptem konfesionalizace. S tím také souvisí její druhý cíl, totiž

Sleva 18 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem u dodavatele

Historik na přelomu dvou staletí - Co jsem prožil a na co si pamatuji

Autor: Vratislav Čapek

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
18 %
Čapkovy obsáhlé paměti jsou cenným svědectvím o rozporuplném českém 20. století. Zachycují prostředí a hodnotový svět pražské středostavovské rodiny, přibližují nelehká rozhodování, která “Velké dějiny” vnášely do života “Malých lidí”. U humanitně vzdělaných intelektuálů to platí snad dvojnásob. Vratislav Čapek nalezl těžit svého praktického i teoretického působení především v oblasti didaktiky

Sleva 18 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Paměti Pavla Korky z Korkyně - Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku

Autor: Zdeněk Vybíral

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
18 %
Čtvrtý svazek edice pramenů k českým raně novověkým dějinám zpřístupňuje poprvé v úplnosti zápisky Pavla Korky z Korkyně, tradičně označované jako paměti. Rukopis je uložen v Roudnické Lobkowické knihovně na zámku Nelahozeves.

Sleva 18 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 283 Kč

Skladem u dodavatele

Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1570–1596

Autor: Petr Mareš

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
18 %
Kniha se zabývá osobností předbělohorského bratrského rytíře Albrechta Pětipeského z Chýš a z Egrberku. Je rozdělena do dvou samostatných oddílů – odborná historická studie a edice korespondence. V první části je osobnost Albrechta Pětipeského zkoumána úhlem pohledu základních tematických okruhů života raně novověkého šlechtice (rodina, kariéra, majetek) a ve vybraných sociálních interakcích,

Sleva 18 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem u dodavatele

Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let (1600–1610) - Prameny k českým…

Autor: Miroslav Žitný

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
18 %
Korespondence rytíře Šťastného Václava Pětipeského představuje mimořádně bohatý soubor písemností k prohloubení studia sociálních, hospodářských i vojenských dějin sklonku předbělohorské doby. Následující stať pojednává o nejvýraznějších oblastech, jež přibližují každodenní život sledovaného rytíře od jeho výchovy, přes přijetí role osiřelého správce zděděných statků, prvních válečných zážitků a

Sleva 18 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem u dodavatele

Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1611–1621 - Prameny k českým…

Autor: Miroslav Žitný

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
18 %
Korespondence rytíře Šťastného Václava Pětipeského představuje mimořádně bohatý soubor písemností k prohloubení studia sociálních, hospodářských i vojenských dějin sklonku předbělohorské doby.

Sleva 18 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem u dodavatele

Munice domácí fronty - Angloamerický plakát z první světové války

Autor: Pavel Šmidrkal

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
18 %
Po dobu trvání první světové války "pomáhaly v boji" tisíce druhů úderných plakátů, z nichž zúžený výběr s důrazem na ty vytvořené ve Velké Británii a USA, představuje předkládaná monografie. Ve spolupráci s Vojenským ústředním archivem Praha je vydána zajímavá publikace, která svým rozsahem a zaměřením nemá v celé naší historii obdoby. Dosud se objevovaly pouze překlady knih na toto téma

Sleva 18 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem u dodavatele

Moderní exlibris v českých zemích

Autor: Slavomil Vencl

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
18 %
Další pokus o prezentaci českého moderního exlibris se opírá o slovník výběru cca 990 tvůrců (vydělených snad z tisíců autorů a zhotovitelů knižních značek několika generací) od sklonku 19. do začátku 21. věku, dokumentovaný relativně obsáhlým výběrem více než 1500 exlibris a bibliografií.

Sleva 18 % z běžně ceny 670 Kč

Naše cena: 549 Kč

Skladem u dodavatele

Jednadevadesátníci - Skutečný příběh dobrých vojáků 91. regimentu

Autor: Jan Ciglbauer

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
18 %
Českobudějovický 91. pěší pluk patří mezi nejznámější útvary bývalé rakousko-uherské armády. Ne však díky svým skutečným zásluhám a válečné historii, ale díky spisovateli Jaroslavu Haškovi, který do kulis pluku zasadil příběh o dobrém vojáku Švejkovi. Tím byla zcela odsunuta do pozadí sláva, ale také utrpení a oběť našich jihočeských předků. Až nyní po sto letech vyvstává ze zapomenutí

Sleva 18 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 566 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele