Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Historie

Za fasádou jednoty - KSČ a SED po roce 1985

Autor: Martin Štefek

publisher: Pavel Mervart

5 / 5
24 %
Martin Štefek ve své komparativní studii dává nahlédnout za fasádu zdánlivé jednoty vedení Komunistické strany Československa (KSČ) a Jednotné socialistické strany Německa (SED) po roce 1985.

Sleva 24 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Havaj - Historie, mýty, poezie

Autor: Černý Václav A.

publisher: Pavel Mervart

4 / 5
24 %
Kniha Havaj: historie, mýty, poezie je prvním svazkem z literární pozůstalosti Václava A. Černého. Ten se od roku 1968 zabýval studiem polynéských kultur, jazyků a slovesnosti. Sestavoval slovníky a překládal moderní literaturu i tradiční lidovou slovesnost. Přítomný svazek přináší texty zaměřené výhradně na souostroví Havaj, obsahuje autorovo pojednání o dějinách Havaje, dobové dokumenty, mýty,

Sleva 24 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 349 Kč

Skladem

Koperník a české země - Soubor studií o renesanční kosmologii a nové vědě

Autor: Zdeněk Horský

publisher: Pavel Mervart

4.5 / 5
24 %
Publikace přináší výbor ze studií předního českého historika vědy Zdeňka Horského (1929-1988), jež jsou výsledkem jeho mnohaletého bádání soustředěného kolem problematiky formování novověké evropské vědy a vývoje kosmologie a astronomie 15. až 17. století. Soubor tematicky postupuje od vztahů filosofie a přírodních věd a kosmologie renesančního platonismu, přes dílo Mikuláše Koperníka, jeho

Sleva 24 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 349 Kč

Skladem

Legenda jménem Tyrannosaurus rex

Autor: Socha Vladimír

publisher: Pavel Mervart

5 / 5
24 %
Na světě dnes už snad není nikdo, kdo by o tomto legendárním zabijákovi z pravěkých dob neslyšel. Tyrannosaurus rex byl jedním z největších dravých tvorů, kteří kdy kráčeli po zemském povrchu, a i nepředstavitelných 66 milionů let po svém vyhynutí pevně ovládá svět naší představivosti. Původní česká kniha dlouholetého popularizátora vědy o pravěku Vladimíra Sochy doplněná množstvím nádherných

Sleva 24 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Tabu dějin

Autor: Marc Ferro

publisher: Pavel Mervart

1 / 5
24 %
Marc Ferro (*1924) je jedním z vedoucích redaktorů revue Annales a na Vysoké škole sociálních studií (EHESS) vede výzkumnou skupinu Kinematografie a historie. Kromě dějin filmu se ve svém díle soustředil především na dějiny Ruska, Sovětského svazu a východní Evropy, a rovněž historii kolonialismu. Jeho živý zájem vzbuzuje i zkoumání způsobů, jak o dějinách psát a jak je analyzovat. Mezi Ferrova

Sleva 24 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

Život plný střetů: dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885-1978)

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Kniha Život plný střetů je prvním kolektivním pokusem zachytit veřejnou činnost a odborné aktivity významného českého historika Jana Slavíka (1885-1978) ve všech jejich rozměrech. Přináší osmnáct textů, které mapují Slavíkovu práci nejen v oblastech, v nichž je poměrně dobře znám (problematika ruské revoluce, spor o smysl českých dějin, polemiky s Josefem Pekařem), ale rovněž v dalších okruzích

Sleva 24 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem u dodavatele

Svatí a hříšníci

Autor: Michal Téra

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Publikace nabízí překlady originálních textů, které vznikly v 11. ? 12. století ve východoslovanském prostoru. Jedná se o díla staroruské literatury do češtiny dosud nepřeložená nebo s překlady zastaralými. Do souboru byly zařazeny texty hagiografi cké, homiletické, autobiografi cké, epistolární a právní. Konkrétně jsou to legendy sepsané pečerským mnichem Nestorem o Borisi a Glebovi a o

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem u dodavatele

F2074 vypráví… - Vzpomínky příslušníka československé obrněné brigády Jiřího Pavla

Autor: Martin Reichl

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Před více než sedmdesáti lety, v době nejtragičtějšího konfliktu v dějinách lidstva, nastalo v českém národě nebývalé vzepětí národního cítění. Tehdy z okupovaného Českoslovenka začalo, často za dramatických okolností, odcházet mnoho mužů různého věku, povolání a vyznání, odhodlaných vybojovat se zbraní v ruce zpět ztracenou svobodu. Jedním z nich byl i tehdy sedmnáctiletý "usmrkaný" student Jiří

Sleva 24 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem u dodavatele

Země za zrcadlem - Rusko-italské diplomatické a obchodní vztahy v druhé polovině 17. století

Autor: Kateřina Hloušková

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Jak se v 17. století formovala pravidla mezinárodní diplomacie? Jak se utvářely vztahy italských měst se zeměmi východní Evropy, zejména Ruskem? Jakými prostředky se tato rodící se velmoc prosazovala na mezinárodní scéně? Jak se ruští poslové chovali za hranicemi své země či jaký statut měla cizí poselstva na ruském území? To je jen několik otázek, na které se snaží najít odpověď kniha Kateřiny

Sleva 24 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Kladské dějepisectví v Polsku po druhé světové válce - Historická věda ve službách státní politiky…

Autor: Boguslaw Czechowicz

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
České bádání o Kladské zemi, léta zatlačované z politických důvodů, nyní prožívá rozkvět. Stále častěji se dostává do zorného pole nejen historiků, ale rovněž kunsthistoriků, etnografů, etnologů, archeologů aj. Publikace Bogusława Czechowicze se tentokrát zaměřuje na polskou historiografickou literaturu, jež se týká kladského regionu, a na její často úzké sepětí s politickou situací, ať už čistě

Sleva 24 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

O protektorátu v sociokulturních souvislostech

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Kolektivní monografi e O protektorátu v sociokulturních souvislostech otevírá díky transdisciplinárnímu pojetí některé nové otázky, týkající se vztahu kultury a společnosti, jež vyvstaly v mimořádných podmínkách nacistické okupace. Jednotlivé studie se soustředí především na tři tematické okruhy: prvním je "rozpolcené umění", tedy sama povaha tehdejší existence české kultury (od kolaborující až

Sleva 24 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Šlechtická demokracie - Parlamentarismus v polsko-litevském státě v 16.–17. století

Autor: Jan Květina

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Anarchie, úpadek, nefunkční stát, zpupná šlechta či všemocní magnáti - to jsou obvykle pojmy, pomocí nichž je identifikována podstata politického systému polsko-litevského státu v raném novověku. Práce Jana Květiny je v českém prostředí první, která se touto problematikou zabývá detailně a jež se zároveň snaží - zčásti už svým provokativním názvem "šlechtická demokracie" - podobné stereotypy

Sleva 24 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Papyrus Derveni - Text, překlad a studie

Autor: Vojtěch Hladký

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Zuhelnatělý papyrus z konce 4. století př. Kr., spálený během pohřebního obřadu u severořecké obce Derveni vzbudil hned po svém nálezu v roce 1962 zaslouženou pozornost. Především je to jeden z nejstarších řeckých papyrů vůbec a patrně jde o nejstarší evropskou knihu, která se nám fyzicky zachovala. I jeho obsah je však více než pozoruhodný - jedná se o presokratický komentář k orfické básni, v

Sleva 24 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Böhmische Erbfolge und Breslau in den Jahren 1348-1361 - Kunst und Geschichte auf Wegen und…

Autor: Boguslaw Czechowicz

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 % Předprodej
Teilen zusammen. Im ersten Teil wurden die Veränderungen der Schreibweise, die die ersten Jahre der Integration Schlesiens mit der Böhmischen Krone betrifft, detailliert geschildert. Diese Übersicht umfasst die Arbeiten ab dem 14. Jahrhundert bis in das Jahr 2010 hinein. Sie versucht auch die Gründe für das bei Generationen von Forschern existierte Unverständnis der wesentlichen politischen

Sleva 24 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 212 Kč

Předobjednávka

Otakar Červený - mecenáš československých legií v Rusku

Autor: Jiří Pavlík

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Publikace Jiřího Pavlíka je věnována legionáři a královéhradeckému rodáku Otakaru Červenému, který sice nebojoval se zbraní v ruce na bojištích první světové války, ale významnou měrou přispěl k zformování československého zahraničního odboje a legií v Rusku. Autor neopomenul ani velmi statečné a záslužné chování Otakarovy choti Marie, podporovatelky legií, právem přezdívané matka legií. Pohnutý

Sleva 24 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Sám v požáru světovém - Vzpomínky z vojenského života za světové války 1916–1918

Autor: Theodor Šlechta

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Autentické vzpomínky mladého maturanta, chlapce z dobré rodiny, jehož romantická představa mužného boje byla náhle konfrontována s realitou dennodenních strastí vojáka v drsných podmínkách nevlídných zákopů a náročné fyzické i duševní zátěže.

Sleva 24 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 341 Kč

Skladem u dodavatele

Historická knihovna Hospitalu Kuks a její romanisticko-kanonistický fond - Historicko-právní studie

Autor: Kolektiv autorů - Antonín Ignác Hrdina, Jindřich Kóda

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Dějiny poměrně rozsáhlé historické knihovny, uložené v kukském hospitalu, patří k mnoha bílým místům v minulosti známé východočeské barokní lokality. Z nepřeberného množství témat, která výzkum zdejšího fondu nabízí, přišla – po dosavadních pokusech o zhodnocení místních šporkian a medicínsko-farmaceutických spisů kukských milosrdných bratří – řada na soubor děl z právní oblasti. Na svých

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem u dodavatele

Ženistou ve Stalingradu, pobočníkem na Dukle - Vzpomínky rudoarmějce a příslušníka 1.…

Autor: Martin Reichl

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Válečný veterán plukovník Eduard Picka (Plzeň 1923 – Hradec Králové 2012) začíná svá vyprávění vzpomínkou na to, jak se coby malý chlapec dostal se svým otcem do Sovětského svazu a jak zde prožíval svá dětská léta. Po napadení Sovětského svazu byl odveden do Rudé armády a následně nasazen jako ženista v bojích o Stalingrad. V roce 1944 byl převelen do stavu československé armády bojující na půdě

Sleva 24 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem u dodavatele

O obězích nebeských sfér - První kniha

Autor: Mikuláš Koperník

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Kniha přináší komentovaný český překlad první knihy epochálního díla Mikuláše Koperníka (1473–1543) O obězích nebeských sfér, které vyšlo tiskem poprvé v Norimberku roku 1543. Překlad spolu s komentářem a poznámkami pořídil již v sedmdesátých letech 20. století náš vůbec nejvýznamnější historik astronomie, a kopernikanismu zvláště, Zdeněk Horský (1929–1988). V češtině však první kniha Oběhů

Sleva 24 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Die Komotauer Chronik des Bürgers Johann Joseph Urtika (1710–1784)

Autor: Jakub Zouhar

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
„… Ursprünglich interessierte mich Urtika als Lokalperson mit seiner beschrankten Vorliebe für die Komotauer Geschichte nicht. Doch begann ich durch die tiefere Erforschung des Werkes, diesen am Rande des Interesses stehenden Geschichtsschreiber oder vielmehr Stadt- und Chronikschreiber als einen typischen Fall der frühneuzeitlichen Stadtchronistik in den böhmischen Ländern zu verstehen. Mein

Sleva 24 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Nebeská brigáda

Autor: Vilém Sacher

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Vilém Sacher ve své knize zachycuje vznik 2. čs. samostatné paradesantní brigády v Sovětském svazu v době, kdy byl náčelníkem jejího štábu. Popisuje i její další osudy, tedy rozporuplné bojové nasazení v Karpatech, komplikovanou, ale úspěšnou účast v SNP a strádání v Nízkých Tatrách po porážce povstání.

Sleva 24 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 379 Kč

Skladem

Pardubice v období normalizace - Politika, kultura a média od srpna 1968 do listopadu 1989

Autor: Veronikja Skalecká

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Kniha čtenářům představuje jedno období z historie pardubického regionu – období tzv. normalizace, tedy 70. a 80. let 20. století. Zaměřuje se přitom na oblast politiky, kultury a především médií, která jsou stěžejním tématem knihy. Předkládaný text se věnuje dosud neprobádaným kapitolám pardubické historie, například příběhu studentů Vysoké školy chemicko-technologické, kteří v roce 1969 stanuli

Sleva 24 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Brazílie v souvislostech

Autor: Šárka Grausová , Alena Rudolfová , Milan Tichý

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Brazílie se jako největší latinskoamerická země (a pátá největší na světě), země s 206 miliony obyvatel, čím dál častěji těší pozornosti badatelů v oboru společenských i přírodních věd. Jako trh s obrovským potenciálem má význam pro ekonomy. Jako země s neobvyklými dějinami je zajímavá pro historiky i politology. Jako rozmanitá země několika podnebných pásů přitahuje biology a geografy. Jako země

Sleva 24 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Plout proti proudu… - Publicistika Záviše Kalandry

Autor: Jana Papežová

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Záviš Kalandra pohrdal akademickými tituly i politickými autoritami, přesto se do českých intelektuálních dějin nesmazatelně zapsal hned v několika oborech. S jeho pracemi o českém pohanství či o Parmenidovi se historici a filozofové vyrovnávají dodnes. Stejně tak jsou stále podnětné jeho články o surrealismu a psychoanalýze. Svůj život zasvětil revoluci. Přežil koncentrační tábor Ravensbrück,

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele