Registrace | Přihlášení


Pravěk

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Velké dějiny zemí koruny české I. - do roku 1197

Autor: Kolektiv autorů - Marie Bláhová,Jan Frolík

publisher: Paseka

5 / 5
19 %
První díl obsáhlé práce mapuje dějiny českých zemí od prvního osidlování až do roku 1197.

Sleva 19 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 640 Kč

Skladem

Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové

Autor: Ondřej Chvojka

publisher: Masarykova univerzita Brno, Ús

0 / 5
23 %
Práce shrnuje veškeré dosavadní poznatky o tzv. epoše popelnicových polí (stupně BD–HB, tj. cca 1300–800 př.n.l.) v přirozeně definovaném regionu jižních Čech. V prvé části je podána podrobná typologická analýza všech artefaktů, na základě tohoto rozboru jsou ve druhé části definovány čtyři základní chronologické etapy. Následuje analýza jednotlivých typů památek (rovinných a výšinných sídlišť,

Sleva 23 % z běžně ceny 1 031 Kč

Naše cena: 794 Kč

Skladem

Archeologický atlas pravěké Evropy + CD + příloha map

Autor: kolektiv autorů

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Výjimečný projekt, který inicioval prof. Miroslav Buchvaldek a na němž spolupracovali odborníci z Ústavů pro pravěk a ranou dobu dějinnou filozofických fakult univerzit v Praze a Vídni. Na podkladových materiálech se podíleli odborníci z celé Evropy v průběhu let 1995-2003. Atlas podává přehled vývoje, trvání a významu jednotlivých kultur s vyznačením nalezišť po celé Evropě. Je členěn do dvou

Sleva 20 % z běžně ceny 1 460 Kč

Naše cena: 1 168 Kč

Skladem u dodavatele

Umělecké řemeslo v pravěku

Autor: Jan Filip

publisher: Zvláštní vydání

0 / 5
12 %
Dosud nepřekonaná kniha celosvětově uznávaného archeologa o technologii řemesla v českomoravském pravěku.

Sleva 12 % z běžně ceny 172 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

Střední paleolit v moravských jeskyních. Middle Palaeolithic in Moravian Caves

Autor: Petr Neruda

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
23 %
Publikace shrnuje naše poznatky o využití moravských jeskyní v období středního paleolitu (250 000–40 000 let BP). Vedle kritické revize pramenů přináší i nové techno-typologické analýzy kamenných industrií z hlavních nalezišť – jeskyně Kůlny, Švédova stolu, Šipky a Čertovy díry. Poznatky o způsobech výroby kamenné industrie jsou doplněny revizí kulturní klasifikace nalezených souborů,

Sleva 23 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 385 Kč

Skladem

Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. Studium der sozialen und geistlichen Strukturen…

Autor: Eliška Kazdová

publisher: FF MU

0 / 5
23 %
První část publikace obsahuje příspěvky, které se týkají výsledků výzkumu významné polykulturní lokality v Těšeticích-Kyjovicích. Druhá část se zabývá problematikou sociálních a duchovních dimenzí pravěké těžby, příčinami budování rondelové architektury a postavením žen, mužů a dětí v pravěké společnosti.

Sleva 23 % z běžně ceny 593 Kč

Naše cena: 457 Kč

Skladem

Morava v době ledové: Prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání

Autor: Robert Musil

publisher: Masarykova univerzita-Vydavate

0 / 5
23 %
Tradice vědeckého zpracovávání čtvrtohor sahá na Moravě hluboko do předminulého století, avšak souhrnná, multidisciplinárně pojatá publikace, jako je tato, dosud vydána nebyla. Autor v ní dokumentuje výjimečnost Moravy v porovnání s okolními územími, přičemž zdůrazňuje mimořádnou úlohu krasových oblastí. Pozornost věnuje skupinám savců žijících na Moravě koncem pleistocénu, a především změnám

Sleva 23 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 381 Kč

Skladem

The Genesis of Creativity and the Origin of the Human Mind

Autor: Barbora Půtová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
What is it about human beings that makes us creative, able to imagine and enact new possibilities for life and new solutions to problems in a way that no other animal can? The authors included in The Genesis of Creativity and the Origin of the Human Mind explore this question in essays and studies from a range of specializations and backgrounds. Experts on culture, art, and evolution come

Sleva 20 % z běžně ceny 850 Kč

Naše cena: 680 Kč

Skladem u dodavatele

Dolní Věstonice - Pavlov

Autor: Jiří A. Svoboda

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Publikace navazuje na předchozí autorovy knihy o evoluci člověka a počátcích umění. Předmětem zkoumání je tentokrát každodenní život našich předků, příkladem naše nejslavnější paleoantropologická a paleolitická lokalita (či soubor lokalit) v okolí Dolních Věstonic v období před 30 tisíci lety, kdy moravský koridor plnil úlohu evropské komunikační osy. Jako materiál slouží empirické údaje získané

Sleva 27 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 474 Kč

SklademPředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí