Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Středověk

Petr Chelčický - spisy z Pařížského sborníku

Autor: Jaroslav Boubín

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Publikace zpřístupňuje 14 spisů Petra Chelčického z rukopisu pocházejícího z 15. století, který je dnes uložen v pařížské Národní knihovně (Bibliotheque nationale) pod signaturou Fonds slave 29. Naprostá většina těchto děl byla buď vydána zcela nedostatečným způsobem v 19. století, anebo nebyla dosud publikována. Vedle méně známých či téměř neznámých prací Chelčického edice přináší i takové texty

Sleva 20 % z běžně ceny 542 Kč

Naše cena: 434 Kč

Skladem u dodavatele

Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně. - Dějiny a diplomatář kláštera

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Kraft,Petra Mutlová,Dana Stehlíková

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Kniha obsahuje monografické zpracování dějin kláštera řeholních kanovníků svatého Augustina v Lanškrouně, poskytuje kritickou edici všech listin týkajících se kláštera od jeho založení do odchodu konventu na úsvitu husitské revoluce (diplomatář). Připojen je rozsáhlý osobní, místní a věcný rejstřík k edici. Čtenář v knize nalezne rozsáhlou obrazovou přílohu dokumentující pečetě kanonie a listinný

Sleva 20 % z běžně ceny 540 Kč

Naše cena: 432 Kč

Skladem u dodavatele

Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. - (1378 dec. – 1419 aug. 16.). Tomus VII, Fontes…

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.) je ediční řadou, která zpřístupňuje listinný a listový materiál archivů z doby Václava IV. Nově vydaný VII. svazek obsáhl pramennou materii Moravského zemského archivu v Brně. Vzhledem ke struktuře fondů obsahuje především písemnosti k vládě markraběte Jošta a krále Václava IV. a k dějinám klášterů na Moravě.

Sleva 20 % z běžně ceny 670 Kč

Naše cena: 536 Kč

Skladem u dodavatele

Svěcenci pražské diecéze 1395-1416 - Práce historického ústavu AV ČR/ Opera instituti historici…

Autor: Eva Doležalová

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Události v českých zemích v 15. století nadlouho změnily střední Evropu. Předcházel jim však dlouhodobý vývoj. Poukazuje se na mravní úpadek církve a nadměrný počet kleriků. Církevní prostředí se samo snažilo obrodit a zprávy o krizi se dochovaly převážně v církevních pramenech. K nim patří i seznamy kandidátů kněžského svěcení a jeho předstupňů. Jsou využívány při studiu církevních i obecných

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Historica Třeboň 1526-1547 - Listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu…

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Sbírka Historica Třeboň, která je uložena ve Státním oblastním archivu v Třeboni, vznikla výběrem těch písemností především z rožmberského, ale také švamberského a dalších archivů, které mají prvořadý význam pro politické dějiny středověkého a raně novověkého Českého státu s četnými přesahy do blízkého i vzdáleného zahraničí. Z materiálu uloženého v tomto elitním pramenném souboru čerpala a stále

Sleva 20 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 367 Kč

Skladem u dodavatele

Moravský zemský sněm na prahu novověku - Edice Památek sněmovních z let 1518–1570.

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Moravský zemský sněm představoval vedle zemského soudu klíčovou zemskou instituci, která byla zejména ve stavovském období výrazem politické a zákonodárné moci moravských stavů. Zemský sněm byl místem závažných politických jednání mezi moravskými stavy a panovníkem, která se dotýkala významných záležitostí politických, daňových, vojenských, bezpečnostních či náboženských. Projednávané otázky měly

Sleva 20 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 520 Kč

Skladem u dodavatele

Hledání nové Evropy. Projekt krále Jiřího

Autor: Jaroslav Boubín , kol.

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Projekt Jiřího z Poděbrad, od jehož zrodu uplynulo již více než 550 let, nepochybně patří k nejznámějším politickým projektům českých dějin, není-li mezi nimi dokonce ten vůbec nejslavnější. Velkolepá vize nové organizace Evropy, kterou se nedlouho po polovině 15. století snažila uvést do života přímo horečná diplomatická aktivita českého krále, bývá často označována za předzvěst některých

Sleva 20 % z běžně ceny 546 Kč

Naše cena: 437 Kč

Skladem u dodavatele

Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku - Synods and Statutes of the Diocese of Olomouc

Autor: Pavel Krafl

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Práce reflektuje vrcholně a pozdně středověké diecézní synody slavené olomouckými biskupy anebo jejich zástupci a diecézní zákonodárství úzce spjaté s institutem synody. Knihu tvoří monografická část, k níž jsou připojeny přílohy v podobě katalogů a edice. Monografie obsahuje přehled bádání v tematice středověkých synod a statut s přihlédnutím k regionu středovýchodní Evropy a s důrazem na

Sleva 20 % z běžně ceny 328 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatelebooktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele