Registrace | Přihlášení


Podle zemí a kontinentů

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Za sedmi divy světa

Autor: Zamarovský Vojtěch

publisher: Argo

5 / 5
12 %
Dnes již klasické dílo známého popularizátora starověkých dějin a plodného spisovatele a jednoho ze zakladatelů žánru literatury faktu v tehdejším socialistickém Československu Vojtěcha Zamarovského (1919–2006) vyšlo před více než 50. lety (1960, slovensky, 1963, česky). Od té doby vycházelo znovu a znovu a vždy si našlo nové a nadšené čtenáře. Toto revidované, aktualizované a doplněné vydání s

Sleva 12 % z běžně ceny 777 Kč

Naše cena: 682 Kč

Skladem

České země v éře první republiky 1 - Vznik, budování a zlatá léta (1918-1929)

Autor: Kárník Zdeněk

publisher: Libri

4.3 / 5
12 %
Třetí vydání rozsáhlé monografie, která důkladně zpracovává dějiny meziválečného Československa. Kniha podává podrobný popis období prvních deseti let od vzniku samostatného československého státu. Detailně popisuje vytváření nových státních institucí, politický systém ČSR, proměny česko-německých a česko-slovenských vztahů, jakož i hospodářský a kulturní vzestup dvacátých let 20. století.

Sleva 12 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 518 Kč

Skladem

Stará Praha na dobových pohlednicích

Autor: neuveden

publisher: BVD

5 / 5
Soubor13 pohlednic z období od roku 1900 do roku 1939, který výmluvně dokumentuje, že Praha už za rakousko-uherské monarchie, ale zejména pak mezi dvěma světovými válkami, byla velmi živou a pulzující metropolí evropského významu. Návštěvníci Prahy mohou porovnat místa zachycená na pohlednicích před mnoha desítkami let se současnou podobou.

Sleva 10 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 107 Kč

Skladem u dodavatele

Írán a kultura mučednictví - Od zbožnosti k protestu

Autor: Čech Libor

publisher: Academia

5 / 5
28 %
Předkládaná monografie zkoumá povahu a význam kultury mučednictví (farhang-e šahádat) v současné íránské společnosti se zvláštním důrazem na delimitaci nábožensko-politické dimenze tohoto fenoménu a určení příčin a důsledků poměrně nedávné reinterpretace, která tuto kulturu radikálně posunula ze sféry nábožensko-spirituální do politicko-ideologické. Autor se snaží předložit pádné argumenty

Sleva 28 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem

Řecká ruleta - Příběhy lidí v nejisté době

Autor: Kolektiv autorů - Smetanová Pavla,Koreček Yiannis

publisher: NLN s.r.o.

5 / 5
17 %
Poutavé a poučné čtení o pravých i virtuálních příčinách současné tolik diskutované řecké krize pohledem Češky žijící v Řecku, doplněné věcným pohledem analytika na Řecko. Kniha pomáhá pochopit rozdíly mezi kulturními, sociálními, ale i politickými rozdíly našich zemí a nutí čtenáře nejen přemýšlet nad tím, zda-li jsou obecně přijímané stereotypy opravdu skutečností, ale také uvažovat nad

Sleva 17 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele

České země I. 1848 -1918

Autor: kolektiv autorů

publisher: Libri

5 / 5
15 %
V mnoha směrech klíčové období, v němž skončil emancipační proces formování novodobého českého národa, který po skončení 1. světové války získal i politickou samostatnost, je předmětem prvního svazku edice Dějiny českých zemí. Obdobně jako v dalších svazcích i zde tvoří výklad politických dějin jen jednu, třebaže významnou část. Stejně velkou pozornost věnuje autorka vývoji soudobé civilizace v

Sleva 15 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 417 Kč

Skladem u dodavatele

Kompletní historie medicíny

Autor: Davies Gill

publisher: CPress

3.5 / 5
22 % Sleva
Kniha Dějiny lékařství předkládá nekonečně složitou skládačku historie lékařství zahrnující časovou posloupnost, biologickou evoluci, smrtelné pandemie, společenské změny velkého dosahu a také role, které sehráli pionýři lékařské vědy, počínaje Hippokratem, přes Vesalia a Pasteura až po lékaře a vědce dnešní doby. Kniha navíc obsahuje detailní informace o nemocech, diagnóze, léčbě a chirurgických

Sleva 22 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 461 Kč

Skladem u dodavatele

České Budějovice pod hákovým křížem

Autor: Dvořák Jiří

publisher: Mladá fronta

3.5 / 5
14 %
Nový pohled na okupační každodennost jihočeské metropole Tato unikátní publikace nabízí širokému okruhu čtenářů objevný popis každodenního života (nejen) občanů protektorátních Českých Budějovic. Mnohé napovídají již názvy jednotlivých kapitol: Politický život, Veřejná správa, Čeští fašisté a aktivistické (kolaborantské) organizace, Židé, Pomníky a názvy ulic, Školství, Zásobování a sociální

Sleva 14 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 257 Kč

Skladem

Géniové XX. století

Autor: Pacner Karel

publisher: Motto

3 / 5
20 % Sleva
Když v roce 1903 zahájili bratří Wrightové éru letectví, sotva by se někdo odvážil předpovědět, že o pouhých 58 let později obletí Gagarin Zemi v kosmické kabině rychlostí 8 kilometrů za sekundu. Karel Čapek nechal ve svém slavném dramatu R.U.R. dokončeném v roce 1920 chodit roboty do školy, v níž se učili nazpaměť logaritmické tabulky, počítače či jen obyčejné kapesní kalkulačky byly tehdy ještě

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem

Pákistán - stručná historie států

Autor: Marek Jan

publisher: Libri

0 / 5
12 %
Náš přední orientalista líčí bouřlivé dějiny území Pákistánu od starověku přes vznik samostatného státu (po rozpadu britského koloniálního panství po roce 1945) až po dnešní neklidnou současnost. Tu poznamenává jak napjatý vztah k Indii, tak vnitřní neklid spojený s působením islámských radikálů. Součástí knihy je i tentokrát přehledné encyklopedické heslo a rady turistům.

Sleva 12 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Odbory v českých zemích v letech 1918-1948

Autor: Čapka František

publisher: CERM

0 / 5
15 %
Novým zpracováním historie odborů dotváří tato publikace komplexní pohled na období let 1918-1948, tedy tří rozdílných společensko-politických úseků novodobých českých dějin: prvorepublikové demokracie, protektorátu a krátkého období poválečného lidově demokratického systému. Publikace vydané před listopadem 1989 pojímaly činnost odborů převážně z marxistického hlediska, v jednostranně úzkém

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Toulky Vrchovinou

Autor: Pleva František

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
15 %
Publikace Františka Plevy Toulky vrchovinou mapuje historii i současnost sto dvaceti tří měst a obcí bývalého ledečského okresu. Její první vydání mělo mezi čtenáři velký úspěch.& V knize je publikováno velké množství černobílých a barevných fotografií, plánů a dalších materiálů.

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Zehn Sterne (Deset hvězd) - německá verze

Autor: Žáček Jan

publisher: Olympia

0 / 5
Kniha Deset hvězd seznamuje čtenáře s projektem Revitalizace židovských památek v ČR, díky kterému se podařilo zachránit a zrekonstruovat patnáct významných historických budov v deseti místech v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Kniha čtenáři přiblíží historií židovského osídlení v těchto místech, dává nahlédnout na exteriér i interiér synagog a rabínských domů a přibližuje i současné využití

Sleva 10 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 447 Kč

Skladem

Atlas evropské reformace

Autor: Dowley Tim

publisher: Česká biblická společnost

0 / 5
Co tento atlas obsahuje Atlas evropské reformace přibližuje příčiny, dobové souvislosti, počátky i rozmach protestantské reformace a sleduje vliv tohoto hnutí na Evropu a další části světa. Se stejnou hloubkou a šíří rozebírá také katolickou reformu a protireformaci i politické a vojenské konflikty, které vznikaly v důsledku teologických i církevních změn. Součástí knihy je podrobná chronologie

Sleva 8 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Liberec - Historie, kultura, lidé

Autor: Melanová Miloslava

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
12 %
Kniha Dějiny Liberce představuje severočeské město, které se od 16. století, kdy získalo městský znak a začali v něm působit první soukeníci, zvolna rozvíjelo jako město poddanské. Průmyslová textilní výroba v 19. století z něho učinila významné průmyslové centrum habsburské monarchie. V souvislosti s formováním moderních národů, nacionalizací společnosti a česko-německým soupeřením se Liberec

Sleva 12 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 526 Kč

Skladem

Deset hvězd - česká verze

Autor: Žáček Jan

publisher: Olympia

0 / 5
17 %
Kniha Deset hvězd seznamuje čtenáře s projektem Revitalizace židovských památek v ČR, díky kterému se podařilo zachránit a zrekonstruovat patnáct významných historických budov v deseti místech v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Kniha čtenáři přiblíží historií židovského osídlení v těchto místech, dává nahlédnout na exteriér i interiér synagog a rabínských domů a přibližuje i současné využití

Sleva 17 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 412 Kč

Skladem

Židovské spolky v českých zemích v letech 1918-1948

Autor: Křesťan Jiří

publisher: Sefer

0 / 5
15 %
Historická studie se soustřeďuje na dvě hlavní témata: na legislativní rámec spolkového života Židů a na veřejné působení židovských spolků ve vztahu k multietnické společnosti v českých zemích.

Sleva 15 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny Moravy v Datech

Autor: Čapka František

publisher: CERM

0 / 5
11 %
Chronologický přehled moravských dějin (a dějin tzv. českého Slezska), zejména politických a hospodářských, a také přehled samosprávního a státoprávního vývoje Moravy v minulosti, a to od pravěku až do současnosti. Jednotlivé jevy a události jsou řazeny podle dat v ročních cyklech. Součástí je přehled moravských vladařů a církevních představitelů a bohaté ilustrace.

Sleva 11 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 331 Kč

Skladem

Theatrum mundi minoris

Autor: neuveden

publisher: Atlantis

0 / 5
12 %
Symbolický popis světa jako divadla či zrcadla známe dobře z Komenského labyrintu. Tato představa je samozřejmě starší a sahá do pozdních dob. Velmi oblíbenou se stala v období rozvinutého humanismu. Je snahou obsáhnout lidskou představou rámec světa, uchopit jeho mechanismy a morálně prověřit jeho aktéry. Takovým byl i spis francouzského humanisty Pierra Boaistuaua, který se stal předlohou

Sleva 12 % z běžně ceny 252 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem u dodavatele

Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437)

publisher: Muni Press

0 / 5
17 %
Ve své monografii autor analyzuje zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky jako nástroj jeho finanční politiky v českém království. Nejdříve představuje dostupné prameny a dosavadní historickou literaturu na téma zástav církevních statků a jejich sekularizace. Hlavní část knihy tvoří rozbor Zikmundových zástavních listin na církevní statky v chronologickém sledu. Tento rozbor je

Sleva 17 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele