Registrace | Přihlášení


Evropa

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Rakousko-Uhersko - Monarchie a lidé slovem i obrazem

Autor: Wagner Wilhelm J.

publisher: Universum

4.2 / 5
19 % 50 % sleva na 2. titul
Kniha přibližuje období od roku 1804 do roku 1914, kterému je v dějinách Rakouska-Uherska věnována nezaslouženě malá pozornost. Autor s pomocí neznámých fotografií ze soukromých archivů a dobových map představuje mnohotvárnost habsburské, především městské kultury a každodenní život v Rakousku-Uhersku. Probouzí tím pochopení pro kulturní bohatství podunajské monarchie a problémy jejích obyvatel.

Sleva 19 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 405 Kč

Skladem

Švédsko

Autor: Štěpán Jiří

publisher: Libri

4.5 / 5
12 %
Publikace se zabývá dějinami Švédského království od nejstarších dob po současnost. Není opomenuto slavné vikinské období, doba kalmarské unie, nastolení „národní“ vasovské dynastie, a zejména role Švédska na mezinárodní scéně za třicetileté války, neúspěšná tažení za války severní, jakož i nástup rodu Bernadottů, jejichž dynastie „kraluje“ zemi dodnes. Velká pozornost je pak věnována švédskému

Sleva 12 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem

Cesta Karla IV. do Francie

Autor: Šmahel František

publisher: Argo

4.3 / 5
19 %
Cesta Karla IV. představuje v domácí medievalistické literatuře dílo vskutku výjimečné. Autor poslední velkou diplomatickou cestu císaře Karla IV. pojal jako dialog mezi textem a obrazem, mezi dobovými relacemi kronikářů s reportážními vyobrazeními iluminátorů rukopisů francouzské provenience. Díky novým objevům se autorovi dokonce podařilo vizuálně sledovat cestu Karla IV. do Francie téměř krok

Sleva 19 % z běžně ceny 1 298 Kč

Naše cena: 1 051 Kč

Skladem u dodavatele

Hitlerova Vídeň

Autor: Hamannová Brigitte

publisher: Prostor

4.3 / 5
12 %
Tato poutavě napsaná kniha je jednak objevnou biografií mladého Hitlera, zachycující jeho dětství a mládí až do roku 1913, kdy Rakousko opustil, především však hlubokou kulturně-politickou sondou do života Vídně na počátku století, kdy se zde budoucí diktátor marně pokoušel uchytit a prosadit: není to kulturní metropole Freudova, Mahlerova nebo Klimtova, nýbrž Vídeň "bezvýznamných lidí",

Sleva 12 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 571 Kč

Skladem

Normani v evropských dějinách

Autor: Haskins Charles Homer

publisher: H+H

4.7 / 5
17 %
Americký medivalista Haskins je spolu s Josephem Strayerem považován za zakladatele významné historické školy "Nová historie", těšící se na Novém kontinentě dodnes podobné vážnosti jako v Evropě francouzská škola Annales. Kniha o Normanech je jednou ze dvou Haskinsových nejvýznamějších studií. Na rozdíl od mnohých jiných autorů Haskins nevidí ve Vikinzích primitivní kořistnické hrdlořezy a

Sleva 17 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem

Střední Evropa - Komparace vývoje středoevropských států

publisher: Karolinum

4.5 / 5
Střední Evropa je nezávislou entitou, historicky ovlivněnou specifickým rozložením politických sil. Středoevropský region je zpravidla přehlížen pro svůj ekonomický a politický vývoj, jeho geopolitický a geostrategický význam je však nepopiratelný. Předkládaná práce se snaží středoevropský region definovat v jeho geografických, ekonomických politických a institucionálních obrysech. Identifikuje

Sleva 10 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem u dodavatele

Vznik Třetí internacionály

Autor: Hájek Miloš

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
Kniha, která vychází s více jak dvacetiletým opožděním od svého napsání popisuje důvody vzniku a počáteční vývoj Komunistické internacionály v letech 1919-1922. Autoři popisují postupný vývoj ústředních orgánů Kominterny a vznik komunistických stran jednotlivých evropských zemí. Publikace, která obsahuje velké množství mikrobiografií čelných evropských i českých komunistů zároveň představuje i

Sleva 21 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 249 Kč

Skladem u dodavatele

Tábor smrti Osvětim - Válka v obrazech

Autor: Baxter Ian

publisher: Jota

3.8 / 5
Koncentrační tábor v Osvětimi-Birkenau byl místem jedné z největších masových vražd v dějinách. V plynových komorách zde zahynulo více než milion především židovských mužů, žen a dětí. Mnohem víc jich však zemřelo v důsledku nemocí a hladovění. Kniha je mrazivým dokumentem tohoto hrůzného zařízení. 250 unikátních fotografi í spolu s detailními popisky a doprovodnými texty ukazuje, jak se Osvětim

Sleva 10 % z běžně ceny 328 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem

Výmarská republika: Problémy demokracie v Německu 1918-1932

Autor: Moravcová Dagmar

publisher: Karolinum

0 / 5
Sleva
Autorka analyzuje příčiny ztroskotání výmarské demokracie na vnitropolitické, zahraničněpolitické, hospodářské a kulturní rovině od konce první světové války do jmenování Adolfa Hitlera říšským kancléřem v lednu 1933. V jednotlivých kapitolách se soustřeďuje na podstatné faktory ovlivňující vývoj demokratického politického systému. V centru pozornosti je i zahraniční politika, kdy vztahy k dalším

Sleva 10 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Mé zraněné srdce

Autor: Doerry Martin

publisher: Prostor

0 / 5
17 % Sleva
Před několika lety náhodně nalezená krabice zažloutlých dopisů připomněla jeden takřka zapomenutý tragický osud opředený mlčením. Vnukovi autorky listů Lilli Jahnové, zástupci šéfredaktora Spiegelu Martinu Doerrymu se toto mlčení po více než půl století podařilo prolomit. Lilli pocházela z židovské rodiny kolínského obchodníka, která nabízela mladé ženě bohaté kulturní zázemí. Ve dvacátých letech

Sleva 17 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

Za naši a vaši svobodu - Století polských povstání

Autor: Řezník Miloš

publisher: Argo

0 / 5
19 % Sleva
Kniha mladého historika Miloše Řezníka, který přednáší moderní dějiny na univerzitě v Saské Kamenici, je monumentální sondou po polských dějin 18. a 19. století. Autor v ní barvitým způsobem líčí proces formování se moderního polského národa "revoluční cestou", tolik odlišnou od české národní emancipace. Velmi dinamický vývoj mezi léty 1794–1864 dal autorovi možnost srovnávacím způsobem

Sleva 19 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem u dodavatele

Nesplacená minulost - Řecko-německé vztahy ve stínu nacismu

Autor: Králová Kateřina

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Kniha seznamuje čtenáře s doposud málo probádanou problematikou řecko-německých vztahů v období po druhé světové válce. Bohatě ilustrovaná historická studie přední české odbornice na moderní dějiny Řecka Kateřiny Králové je vůbec první ucelenou monografií na toto téma. Soustřeďuje se především na to, jakým způsobem se řecká společnost vypořádávala s dědictvím nacistické okupace, zvláště pak s

Sleva 21 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem u dodavatele

Maďarsko v éře sovětizace: Mezinárodní a politické aspekty

publisher: Albis International

0 / 5
15 %
Maďarsko v éře sovětizace. Mezinárodní a politické aspekty vývoje v Maďarsku po roce 1945.

Sleva 15 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem u dodavatele

Rubikon - Triumf a tragédie římské republiky

Autor: Holland Tom

publisher: Dokořán

0 / 5
20 %
Římská republika byla bezesporu nejpozoruhodnějším státem v dějinách. Hrstka vesničanů se usadila mezi bažinami a pahorky a jejich potomci dobyli celý tehdy známý svět. Hollandova kniha přináší živý obraz republiky v zenitu její velikosti, která měla nakonec stát u počátku jejího pádu a transformace v císařskou diktaturu. Zachycuje období Julia Caesara, jehož posedlost slávou dovedla až k břehům

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 321 Kč

Skladem

Králové divotvůrci

Autor: Bloch Marc

publisher: Argo

0 / 5
19 % Sleva
Marc Bloch patří k zakladatelům moderní francouzské historiografie a zcela po právu může být považován za nejinspirativnějšího otce školy Annales. Jeho Králové divotvůrci stojí jakoby na počátku antropologicky laděných výzkumů, jež se sice zaobírají výsostnými politickýma otázkami středověkých dějin, avšak nahlížejí je zcela novýma očima. Je dokonce možné, že dodnes představuje tato kniha vrchol

Sleva 19 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem u dodavatele

Maďarská armáda 1919-1945

Autor: Kolektiv autorů - Kliment Charles K.,Bernád Dénes

publisher: Naše Vojsko

0 / 5
38 %

Sleva 38 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Benátky Literární toulky

Autor: Fiala Václav

publisher: Paseka

0 / 5
Romantická scenérie Benátek a ohňostroj zábavy a dobrodružství po staletí přitahovaly umělce všech oborů, milence i dobrodruhy všeho druhu. Největší malíři, sochaři, hudebníci, zpěváci, divadelníci, spisovatelé a filmaři zde hledali uplatnění i inspiraci. V divadelním světě Benátek zažívali úspěch, štěstí i tragédie. Těmto viditelným i neviditelným stopám historie se věnuje další z literárních

Sleva 10 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem

Národy nejsou dílem náhody

Autor: Hroch Miroslav

publisher: Slon

0 / 5
12 %
Kniha je syntetickým výkladem národotvorných procesů v Evropě 19. století. Snaží se zachovat rovnováhu mezi využíváním empirických poznatků a výsledky teoretických analýz moderních společenských věd. Odmítá jednostranné spekulace o národu jako výsledku manipulace mas a zdůrazňuje, že utváření moderních národů je možno pochopit a vysvětlit pouze kombinací poznatků o vývoji etnických, politických i

Sleva 12 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Lokomotivy dějin - revoluce a utváření moderního světa

Autor: Malia Martin

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
12 %
Kniha amerického historika Martina Malii Přináší originální a přitažlivý pohled na fenomén revoluce a sílu, s níž je schopna přetvářet dějiny. S obdivuhodnou šíří záběru zkoumá revoluční tradici Západu - od husitského hnutí přes francouzskou revoluci až po socialistické revoluce dvacátého století. Nabízí rovněž novou interpretaci vzniku a rozvoje socialismu v detailním pohledu na události ruského

Sleva 12 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem u dodavatele

Polsko 1989-2008 Dějiny současnosti

Autor: Chwalba Andrzej

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
Kniha významného polského historika Andrzeje Chwalby mapuje vývoj země od jednání zástupců vládní moci, Solidarity a církví u kulatého stolu v roce 1989, které umožnilo první svobodné volby ve východním bloku, až po období vstupu země do Evropské unie. Přiložené kalendárium zaznamenává nejvýznamnější události ve svobodné III. polské republice až do konce roku 2008. S nesnadným úkolem "napsat

Sleva 10 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele