Registrace | Přihlášení


Rusko

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Gulag historie

Autor: Anna Applebaumová

publisher: Pavel Dobrovský- BETA

4.2 / 5
14 %
Gulag – obrovské množství sovětských koncentračních táborů – byl systém represí a trestů, jehož racionalizované zlo a institucionalizovaná nelidskost soutěžily s holocaustem. Do světového povědomí vstoupil Gulag v roce 1972, poté, co vyšla rozsáhlá práce, kterou z vyprávění o sovětských táborech sestavil Alexandr Solženicyn – Souostroví Gulag. Od zhroucení Sovětského svazu byly v Rusku i na

Sleva 14 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 429 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny Ruska 20. století - 1.díl 1894-1939 - 1894-1939

Autor: Andrej Zubov

publisher: Argo

3.6 / 5
19 %
Dvousvazková, moderně pojatá a na oficiální prokremelské propagandě nezávislá práce kolektivu ruských autorů, vedená profesorem Andrejem Borisovičem Zubovem, představuje jedinečný pokus o syntetický výklad dějin Ruska 20. století. Autoři se v ní pokoušejí odpovědět na otázku, proč se ruské dějiny po pádu carismu ubíraly cestami vedoucímu k vytvoření totalitního, nelidského, cynického, navenek

Sleva 19 % z běžně ceny 878 Kč

Naše cena: 711 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny Ruska 20. století - 2. díl 1940-2007 - 1940 - 2007

Autor: Andrej Zubov

publisher: Argo

3.8 / 5
19 %
Dvousvazková, moderně pojatá a na oficiální prokremelské propagandě nezávislá práce kolektivu ruských autorů, vedená profesorem Andrejem Borisovičem Zubovem, představuje jedinečný pokus o syntetický výklad dějin Ruska 20. století. Autoři se v ní pokoušejí odpovědět na otázku, proč se ruské dějiny po pádu carismu ubíraly cestami vedoucímu k vytvoření totalitního, nelidského, cynického, navenek

Sleva 19 % z běžně ceny 778 Kč

Naše cena: 630 Kč

Skladem u dodavatele

Všechno bylo jinak

Autor: Viktor Suvorov

publisher: Naše Vojsko

3.4 / 5
27 %
Kdo začal druhou světovou válku? Viktor Suvorov ve své knize krok za krokem vyvrací obecně známý průběh historických událostí spojených s 22. červnem 1944. Využívá při tom přístupné a známé publikace o druhé světové válce, především z pera sovětských historiků a vojenských činitelů. Výsledkem je šokující analýza skutečnosti, že Sovětský svaz od roku 1939 naprosto cílevědomě připravoval útočnou

Sleva 27 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem

Tabu dějin

Autor: Marc Ferro

publisher: Pavel Mervart

1 / 5
27 %
Marc Ferro (*1924) je jedním z vedoucích redaktorů revue Annales a na Vysoké škole sociálních studií (EHESS) vede výzkumnou skupinu Kinematografie a historie. Kromě dějin filmu se ve svém díle soustředil především na dějiny Ruska, Sovětského svazu a východní Evropy, a rovněž historii kolonialismu. Jeho živý zájem vzbuzuje i zkoumání způsobů, jak o dějinách psát a jak je analyzovat. Mezi Ferrova

Sleva 27 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku 1917-1918

Autor: Václav Horčička

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Autor si klade ze cíl analyzovat politiku Rakousko-Uherska vůči bolševickému Rusku. V prvé řadě se věnuje rozboru mírových jednání mezi centrálními mocnostmi a Ruskem, k nimž došlo na přelomu let 1917–1918, která vyvrcholila podpisem mírové smlouvy v březnu 1918. Horčička popisuje události, jež po říjnové revoluci v Rusku vedly k zahájení mírových jednání, detailně analyzuje odlišné postoje

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Vrcholoví šachisté a sovětská společnost - Případ Michaila Botvinnika - Případ Michaila Botvinnika

Autor: Barbora Umancová

publisher: UK FSV

0 / 5
15 %
Sovětská šachová škola je pojem, který v minulém století daleko překročil okruh aktivních hráčů a stal se dokonce jednou ze zbraní studené války. Už méně se ale ví, že kořeny tohoto fenoménu leží v období tuhého stalinismu, kdy i královská hra našla svého prvního "stachanovce", Michaila Mojsejeviče Botvinnika, později přezdívaného "patriarcha sovětského šachu". Předkládaná práce popisuje jeho

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Cesty k boholidství - Spiritualita v kontextu příběhů osobností „stříbrného věku“ ruského myšlení a…

Autor: Karel Sládek

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
27 %
Kniha Karla Sládka se pokouší velmi čtivým a přesto řemeslně zdatným způsobem o uchopení ruské spirituality 19. století a první poloviny 20. století. Text, který rozebírá náročné otázky, je psán velmi přesvědčivě a s patřičnou akribií. Autor se soustředí na nejznámější a nejvlivnější autory a osobnosti zvoleného období. Mezi duchovními otci ruských teologů 20. století si vybírá Dostojevského a

Sleva 27 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Ruská středověká literatura (Výbor textů 11.–14. Století) - Od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije…

Autor: neuveden

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského (Výbor textů 11.–14. Století) Od 11. století se na Rusi vytvářelo vlastní mnohotvárné písemnictví, jehož vývoj zachycuje v reprezentativních ukázkách tato antologie. Čtenář v ní mimo jiné nalezne homilie metropolity kyjevského Ilariona, Kirila Turovského a Serapiona Vladimírského, legendy o sv. Borisu a Glebovi či Sergiji Radoněžském, vyprávění o

Sleva 15 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 305 Kč

Skladem u dodavatele

Sovětská bělorusizace jako cesta k národu - Iluze nebo realita? - Iluze nebo realita?

Autor: Alena Marková

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
17 %
Kniha se zabývá průběhem národnostní politiky (bělorusizace), jejíž úspěchy a selhání výrazným způsobem rozhodly o celé epoše běloruských dějin. Hlavní důraz je kladen na ideologickou rovinu tohoto procesu, včetně rozboru otázek národní identity a spolupráce komunistické strany a inteligence. Studium politiky bělorusizace odhaluje anatomii fungování mocenských nástrojů a mechanismů dobového

Sleva 17 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladem

Rusko a střední Evropa v 18. století - II. díl

Autor: František Stellner

publisher: SET OUT

0 / 5
27 %
Druhý díl knihy Rusko a střední Evropa v 18. století přináší hlubší pohled do kulturního, sociologického a ekonomického vývoje Ruska, zatímco v prvním díle autor sledoval více podíla Ruska na mezinárodní politické a diplomatické scéně.

Sleva 27 % z běžně ceny 328 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914-1918 IV.díl - Vznik konstituční…

Autor: Victor Miroslav Fic

publisher: Stilus Press

0 / 5
15 %
Čtvrtý díl volně na sebe navazující série, která je největší a dosud nepřekonanou syntetickou prací o československých legiích v Rusku, jejichž boje autor popisuje v mezinárodně politických souvislostech. Historická studie, podložená důkladným studiem archivních pramenů evropské, americké i asijské provenience, se zabývá složitými okolnostmi, za kterých československé legie v době první světové

Sleva 15 % z běžně ceny 549 Kč

Naše cena: 467 Kč

Skladem u dodavatele

Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity

Autor: Martin C. Putna

publisher: Vyšehrad

0 / 5
21 %
Kniha vysvětluje hlavní body ruských kulturních a duchovních dějin, jež by měl znát každý Čech, který chce rozumět tomu, co se děje v Rusku dnes. Výklad, dokumentovaný na vybraných literárních a uměleckých dílech, je veden od „předdějin“ na řeckém Krymu po současnost: od svatého Vladimíra k Vladimiru Putinovi a od jurodivých k Pussy Riot. Na rozdíl od většiny rusistických prací tato kniha vykládá

Sleva 21 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem

Mezi Východem a Západem - Napříč pohraničím Evropy

Autor: Anna Applebaumová

publisher: Občanské sdružení PANT

0 / 5
27 %
Kniha, která pomůže pochopit problémy prostoru současného Běloruska a Ukrajiny. Jedná se o historicky první svazek Edice Moderní dějiny. Kniha „Mezi Východem a Západem“, jejíž autorku, americkou historičku Anne Applebaumovou, čeští čtenáři znají jako autorku jedné z nejslavnějších monografií o síti sovětských lágrů GULAG, vychází jako první svazek Edice Moderní dějiny. Je to nezvyklá kniha:

Sleva 27 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem

Vytváření nepřítele - Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku - Udávání a zastrašování ve…

Autor: Wendy Z. Goldman

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha zkoumá mezilidské vztahy a vzorce chování v letech 1937 až 1938 v Sovětském svazu, tedy v období velkého teroru. Na osudech jednotlivých zaměstnanců tří velkých moskevských továren autorka ukazuje, jak masové operace (zatýkání určitých skupin obyvatel) a výzvy vedoucích představitelů komunistické strany k odhalování „skrytých nepřátel“ uvedly do pohybu dynamiku teroru, před jehož

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Rusko - obtížná vlast

Autor: Lev Kopelev

publisher: Doplněk

0 / 5
Dokument význačného ruského disidenta a bojovníka za lidská práva Lva Kopeleva není jen výčtem nesčetných krizí a vlády zvůle, násilí a teroru, ale také přímluvou za společnou Evropu a svědectvím nesmělé naděje a neotřesitelné lásky k "obtížné vlasti".

Sleva 10 % z běžně ceny 20 Kč

Naše cena: 18 Kč

Skladem

Popely ještě žhavé...II. - Konce dobrodružství - Konce dobrodružství

Autor: Karel Durman

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Pokračování monumentální historické syntézy přináší opět řadu nových pohledů na světové dějiny 20. století. I druhý díl „životního díla“ Karla Durmana pojednává především o dění v globální politice s důrazem na složitou síť vztahů mezi mocnostmi Spojených států a Sovětského svazu, tentokrát od roku 1964 až do počátku devadesátých let 20. století. Pozornost je věnována klíčovým událostem druhé

Sleva 20 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 344 Kč

Skladem u dodavatele

Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: Portréty

Autor: Gkantzios P. Drápelová

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
12 %
Kolektivní monografie Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska III: portréty je zaměřena na osobnosti východoevropských dějin: autoři vycházejí z předpokladu, že pojmy dějiny, kultura nebo národ neoživují a nenaplňují "procesy", ale životy lidí, kteří svým myšlením i činy vytvářejí obraz své epochy a jsou články v živém řetězci, jenž ústí až do naší současnosti. Proto jsou v této publikaci

Sleva 12 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

Rusko a střední Asie po rozpadu SSSR

Autor: Slavomír Horák

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie se zaměřuje na komplexní zpracování dynamiky vztahů Ruska a středoasijských států po rozpadu SSSR. Přestože se vliv Ruska na tomto prostoru postupně snižuje, závislost místních režimů na bývalém centru nadále trvá, i když specifickým způsobem. Tuto závislost, resp. její formy zkoumá publikace v rovině politické, vojenské, ekonomické a sociální/humanitární. Přestože se Střední Asie jeví

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Moc, energie a nový ruský imperialismus

Autor: Anita Orbánová

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Maďarská politoložka Anita Orbánová v této knize ukazuje, jak Kreml systematicky využívá monopolu státem kontrolovaných ropných a plynařských společností k nemerkantilistické na energiích založené zahraniční politice. Poukazuje i na neoimperiální tendence Ruska vůči americkým klíčovým spojencům ve střední a východní Evropě a předvídá, že v budoucnosti ruský ekonomický a diplomatický vliv v Evropě

Sleva 19 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 282 Kč

Skladem u dodavateleAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí