Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Historie

Album pozdně středověkého písma - svazek II. - Severní Čechy - Městská kniha soudní a pamětní Ustí…

publisher: Scriptorium

5 / 5
18 %
Album písma provázený přepisy a fotografie 18 ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

Sleva 18 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Pražský uličník 3.díl - Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství – 3. DÍL

Autor: Kolektiv autorů - Kateřina Jíšová,Marek Lašťovka,Barbora Lašťovková,Josef Třikač

publisher: Scriptorium

5 / 5
18 %
Pokračování úspěšné encyklopedie vydané v letech 1997 a 1998, ktreré obsahuje: Nově schválené názvy, prodloužení a přejmenování ulic z let 1998–2011, opravy a doplňky k 1. a 2 . dílu, rejstřík německých názvů (jak z období okupace, tak historických). Bohatá obrazová dokumentace zahrnuje nejen pohledy na ulice, ale také portréty méně známých osob, historické plány a prameny.

Sleva 18 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem u dodavatele

Album pozdně středověkého písma XII/3 - Východní Čechy. Kniha pamětní města Přibyslavi 1441–1600

Autor: Hana Pátková

publisher: Scriptorium

0 / 5
17 %
Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

Sleva 17 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem u dodavatele

Album pozdně středověkého písma XIV. - Východní čechy. Pamětní kniha města Broumova 1403-1472.…

Autor: Hana Pátková

publisher: Scriptorium

0 / 5
18 %
Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

Sleva 18 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Proměny a kontinuita české komunální politiky - Územní samospráva v nové době (1850-2010) / Díl I -…

Autor: Jan Čopík

publisher: Scriptorium

0 / 5
18 %
Monografie se zabývá vývojem moderní územní samosprávy v českých zemích po revoluci roku 1848. První díl pokrývá období Rakouska (Předlitavska), meziválečného Československa a Protektorátu Čechy a Morava. Předmětem zájmu je jak obecný vývoj obecní, okresní a zemské samosprávy a jejích orgánů ze správního hlediska, tak každodenní fungování komunální politiky (personální složení, obsah politických

Sleva 18 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem u dodavatele

Účty dcora prince Zikmunda Jagellonského - Vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana…

Autor: Petr Kozák

publisher: Scriptorium

0 / 5
18 %
Kritická edice pramene, provázená úvodní studí a rejstříky. Kralevic Zikmund (pozdější polsko-litevský vládce Zikmund I. Starý) pobýval v letech 1498–1506 na pozvání bratra Vladislava mimo jiné též v českých zemích a stal se z jeho milosti knížetem hlohovským, opavským a nakonec, od roku 1504, místodržícím ve Slezsku a v Lužicích. V úplnosti dochované knihy účtů svým geografickým záběrem

Sleva 18 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 409 Kč

Skladem u dodavatele

Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků

Autor: Martin Nejedlý

publisher: Scriptorium

0 / 5
18 %
Kniha vyznačující se poutavou formou a poetickým jazykem hledá cestu ke kultuře a mentalitě středověku prostřednictvím mytologických a dobrodružných vyprávění, která vznikala kolem základní osy pověsti o zakleté Meluzíně a rytíři Raymondinovi, bájným předkům lucemburské dynastie. Pro druhé vydání byla kniha mj. doplněna o nové poznatky a interpretace, nejnovější literaturu a jmenný rejstřík.

Sleva 18 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem u dodavatele

Archiv Matouše Konečného II - Studium a korespondence kněžského dorostu Jednoty bratrské v letech…

Autor: Markéta Růčková

publisher: Scriptorium

0 / 5
18 %
Za „nález století“ bezpochyby můžeme označit archiv posledního mladoboleslavského bratrského biskupa Matouše Konečného, odkrytý v srpnu 2006 v budově bývalého minoritského konventu a někdejšího sídla bratrských biskupů „na Karmeli“ v Mladé Boleslavi.

Sleva 18 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 410 Kč

Skladem u dodavatele

Budování nové epochy - Kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice

Autor: Jakub Feige

publisher: Scriptorium

0 / 5
18 %
Kniha se zabývá kolektivizací zemědělství v podhorské vsi Horská Kamenice (okres Jablonec nad Nisou). Mikrohistorickým přístupem je sledován postup kolektivizačního procesu v obci od roku 1949 do založení JZD v roce 1957, včetně vývoje přesvědčovacích metod agitátorů a průběhu náborových akcí. Poté jsou rozebrány počáteční kroky JZD, vedoucí k přechodu od soukromé výroby ke společnému

Sleva 18 % z běžně ceny 387 Kč

Naše cena: 317 Kč

Skladem u dodavatele

Figurace paměti - J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století

Autor: Lenka Řezníková , kol.

publisher: Scriptorium

0 / 5
18 %
Kolektivní monografie Figurace paměti analyzuje způsoby, jimiž se obyvatelé českých zemí v minulých dvou stoletích vztahovali k postavě Jana Amose Komenského.

Sleva 18 % z běžně ceny 368 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem u dodavatele

Svěcení duchovenstva v církvi podjednou / Ordinationes Clericorum In Ecclesia „Sub Una Specie“ -…

Autor: Zdeňka Hledíková

publisher: Scriptorium

0 / 5
18 %
Edice pramenů dokládajících svěcení duchovních církve podjednou v uvedeném období zahrnuje dvě části pramenů. První, registra zvaná Libri formatarum, obsahuje záznamy o svěceních při římské kurii. Doklady o svěceních českých kleriků mimo římskou kurii se pak dochovaly ve formě opisů v tzv. administrátorských aktech. Edice jsou provázeny úvodními studiemi a několika typy rejtříků.

Sleva 18 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Ještě nejsme za vodou - Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace

Autor: Stanislav Holubec

publisher: Scriptorium

0 / 5
18 %
Studie se zabývá představami české postkomunistické společnosti o vlastních moderních dějinách a svém postavení ve světě mezi Východem a Západem.

Sleva 18 % z běžně ceny 286 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem u dodavatele

S diplomatem v Orientu - Cyril a Pavla Duškovi v Egyptě (1922-1924)

Autor: Adéla Jůnová-Macková , Hana Navrátilová , Libor Jůn , Hana Havlůjová

publisher: Scriptorium

0 / 5
18 %
Monografie přibližuje osudy manželů Cyrila a Pavly Duškových. Cyril Dušek je neprávem pozapomenutou osobností české žurnalistiky, politiky a diplomacie, byl prvním československým vyslancem ve Švýcarsku a v Egyptě - kde v pouhých 43 letech podlehl tuberkulóze. Jeho egyptské období dokumentuje zachovaný soubor 42 dopisů jeho ženy Pavly příbuzným do vlasti. Jejich edice tvoří jádro nové monografie,

Sleva 18 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatele

Z Noyonu do Prahy - Kult svatého Eligia ve středověkých Čechách

Autor: Hana Pátková

publisher: Scriptorium

0 / 5
18 %
Sborník pěti příspěvků z různých oborů.

Sleva 18 % z běžně ceny 441 Kč

Naše cena: 362 Kč

Skladem u dodavatele

České země ve stínu půlměsíce - Obraz Turka v raně novověké literatuře Českých zemí

Autor: Tomáš Rataj

publisher: Scriptorium

0 / 5
18 %
Stereotypní představy o Turku - pohanovi rezonovali ještě na počátku 20. století. Kde je původ tohoto nazírání na představitele jiného kulturního prostředí. Váže se jistě na první bližší kontakt s kulturou evropskou v 15. století, kdy se Osmanská říše začíná rozpínat směrem na západ. Od té doby se stal Turek zosobněním obecné hrozby, trestu božího, spřažencem pekla. Naše země neležely sice na

Sleva 18 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem u dodavatele

Album pozdně středověkého písma - svazek IV. - Severní Čechy - Svazek IV. - Kniha trhová města…

publisher: Scriptorium

0 / 5
18 %
Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografie ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

Sleva 18 % z běžně ceny 84 Kč

Naše cena: 69 Kč

Skladem u dodavatele

Cesty a poselstva

Autor: Guillebert de Lannoy

publisher: Scriptorium

0 / 5
18 %
Moderní česká edice cestopisných zápisků burgundského šlechtice Guilleberta de Lannoy (1386–1462), který procestoval prakticky celou Evropu a Blízký Východ. Doprovozeno rozsáhlým a čtivým úvodem do problematiky. Vydáno ve spolupráci s Centrem medievistických studií AV ČR a UK v Praze.

Sleva 18 % z běžně ceny 313 Kč

Naše cena: 257 Kč

Skladem u dodavatele

Deníkové rodinné záznamy (1785–1808)

Autor: Gabriela Sobková

publisher: Scriptorium

0 / 5
18 %
Paralelní česko-německá edice rodinných záznamů slezské šlechtičny z přelomu 18. a 19. století, doprovázená důkladnou úvodní studií. Publikace poskytuje nevšední vhled do každodennosti provinciální šlechty habsburské říše na prahu moderní doby.

Sleva 18 % z běžně ceny 242 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Putování po českých hradech (1814–1818)

Autor: Karel Kramerius

publisher: Scriptorium

0 / 5
18 %
Paralelní česko-německá kniha cestovních deníků mladého Karla Krameria (jednoho ze synů známého obrozenského nakladatele a novináře Václava Matěje Krameria), zachycuje jeho prázdninové cesty po Čechách. Hlavním (ač ne jediným) cílem jeho cest byly hrady či hradní zříceniny jako předmět raného romantického zájmu o památky dávné minulosti. Text deníků doprovodil Kramerius kresbami hradů, jež jsou

Sleva 18 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem u dodavatele

František Kutnar a strukturalismus v interpretaci sociálních a hospodářských dějin

Autor: Veronika Středová

publisher: Scriptorium

0 / 5
18 %
Monografie vycházející z autorčiny rigorózní práce sleduje teoretické a metodologické myšlení českého historika 20. století Františka Kutnara. V centru zájmu stojí především jeho strukturálně funkční pojetí historického faktu, které představuje v podstatě ojedinělou (a dnes pozapomenutou) inspiraci strukturalistickým myšlením, k jehož hlavním protagonistům ve světové historiografii patří známá

Sleva 18 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem

Žádná ženská člověk není. - Polarizace genderů v českojazyčné literatuře 2. poloviny 18. století

Autor: Kolektiv autorů - Jana Ratajová,Lucie Storchová

publisher: Scriptorium

0 / 5
18 %
Edice několika převážně drobných spisů o ženství a genderových vztazích z období mezi koncem 17. a koncem 18. století. Doprovozeno vysvětlivkami, slovníčkem a dvěma studiemi editorek zabývajícími se problematikou proměn a kontinuity konstrukce genderu v české literatuře 18. století.

Sleva 18 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem u dodavatele

Soupis středověkých rukopisů Knihovny Národního muzea - Doplňky ke katalogům F. M. Bartoše, J.…

Autor: Michal Dragoun

publisher: Scriptorium

0 / 5
24 %
„Soupis středověkých rukopisů Knihovny Národního muzea. Doplňky ke katalogům F. M. Bartoše, J. Vašici a J. Vajse" Michla Dragouna přináší vědecký popis 126 kodexů, získaných do KNM po dokončení katalogu Bartošova. Mezi nejvýznamnější akvizice náleží Budyšínský rukopis Kosmovy kroniky, v současnosti nejstarší dochovaný rukopis s jejím textem, a tzv. Jenský kodex, sborník husitských textů a

Sleva 24 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovali pro Třetí říši

Autor: Kolektiv autorů - Zdeňka Kokošková,Jaroslav Pažout,Monika Sedláková

publisher: Scriptorium

0 / 5
18 %
Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava pro válečné hospodářství Třetí říše (1939-1945).

Sleva 18 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem u dodavatele

Myslet socialismus bez tanků - Svoboda slova ve střed/tu zájmů československého roku 1968

Autor: Matěj Stropnický

publisher: Scriptorium

0 / 5
18 %
Diskurzivní analýza různých koncepcí svobody slova v období pražského jara 1968, jež se snaží překonat určitý interpretační nihilismus a najít tak mj. inspiraci pro dnešek. Autor nachází pět různých názorových pozic: dogmatickou, reformní, realistickou, pozici nepojmenovaných a koncepci radikálně demokratickou.

Sleva 18 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 135 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele