Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Historie

Úsvit rasismu

Autor: Ivo T. Budil

publisher: Triton

4 / 5
33 %
Rasová ideologie zásadním způsobem ovlivnila moderní dějiny nejenom západní civilizace, ale celého světa. V knize Úsvit rasismu se čtenáři seznámí s počátky a rozvojem rasového myšlení v širším historickém, hospodářském a intelektuálním kontextu od starověku až po druhou polovinu osmnáctého století. Publikace ukazuje, že rasová ideologie a rasismus se zrodily během dlouhodobého

Sleva 33 % z běžně ceny 649 Kč

Naše cena: 435 Kč

Skladem

Triumf rasismu

Autor: Ivo T. Budil

publisher: Triton

4.5 / 5
32 %
Kniha, která představuje druhý svazek rozsáhlého historického pojednání o vývoji západního rasového myšlení, navazuje na Úsvit rasismu (2013), v němž se čtenář seznámil se vznikem a rozvojem germanismu od starověku po reformaci a s formováním rasové ideologie v údobí mezi zámořskými výpravami patnáctého a šestnáctého století a počátkem eurasijské revoluce v osmnáctém století. V důsledku vítězství

Sleva 32 % z běžně ceny 649 Kč

Naše cena: 441 Kč

Skladem

Úžasný svět dinosaurů

Autor: Vladimír Socha

publisher: Triton

4.6 / 5
33 %
Kniha vychází především z novějších poznatků, publikovaných často v prestižních vědeckých časopisech. Najdete v ní informace o známých druzích dinosaurů, jakým byl Tyrannosaurus rex, Triceratops horridus nebo třeba Stegosaurus stenops. Zároveň se však dozvíte také o mnoha bizarních, nově objevených nebo málo známých druzích fascinujících dinosaurů. Mnohé ze zde publikovaných informací budete číst

Sleva 33 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Jitro árijců - Život a dílo Arthura Gobineaua, zakladatele árijské ideologie

Autor: Ivo T. Budil

publisher: Triton

5 / 5
32 %
Francouzský romantický spisovatel a diplomat Arthur Gobineau

Sleva 32 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Dějiny lékařství v českých zemích

Autor: Kolektiv autorů - Ludmila Hlaváčková,Petr Svobodný

publisher: Triton

4 / 5
32 %
Monografie představuje dějiny medicíny na území dnešní České republiky v širokém časovém i tématickém záběru. Zájemci z řad odborníků i laiků se mohou seznámit s tím, jaké zdravotní potíže pronásledovaly naše předky, jak proti nim bojovali, jak byla organizována zdravotní péče, i s vývojem medicíny jako vědy. Proměny ve výskytu nemocí, postup profesionalizace a specializace osob zabývajících se

Sleva 32 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 475 Kč

Skladem

Zrození velmoci - Anglie (Velká Británie) na cestě k postavení první světové mocnosti (1603–1746)

Autor: Martin Kovář

publisher: Triton

0 / 5
32 %
Tato kniha se věnuje dramatickým změnám, jimiž Anglie, resp. Velká Británie prošla v 17. a v první polovině 18. století. „Stuartovský věk“, který začal nástupem Jakuba I. na anglický trůn v roce 1603 a skončil porážkou posledního jakobitského povstání roku 1746, poznamenal ostrovní stát skutečně zásadním způsobem. Vzpoura „parlamentních tříd“ proti králi (tzv. „anglická revoluce“ z

Sleva 32 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem

Nikita na trůně - Chruščov v čele SSSR v letech 1953 - 1964

Autor: Václav Veber

publisher: Triton

0 / 5
32 %
Chruščovova vláda v Sovětském svazu (1953–1964) je jedním z velkých témat novodobé historiografie. V komunistickém dějepisectví byla dlouhá léta naprosté tabu, až do poloviny osmdesátých let dvacátého století Chruščov pro historiky tohoto světa v podstatě neexistoval. Dnes ho ruská historiografie považuje za jednoho z „nejbarvitějších“ domácích politiků dvacátého století. Hlásil se k němu

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Vznik Evropy

Autor: Jan Bouzek

publisher: Triton

0 / 5
32 %
Soužití v Evropské unii i její současná krize jsou podněty k zamyšlení nad tím, co Evropa znamená a jak vznikla. Úkolem této knížky je pokusit se zodpovědět, jak vznikala Evropa v dějinném procesu, jak se rozvíjelo povědomí o ní a jak se vytvářela její kulturně-politická entita od pravěku do počátku středověku. Mnozí zasazují její dějiny až do počátku středověku, jiní do starověkého Řecka, kdy

Sleva 32 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem

První světová válka a česká otázka

Autor: Robert Kvaček

publisher: Triton

0 / 5
33 %
První světová válka se stala „matkou katastrof“ 20. století. Rozvrátila mezinárodní řád a vnitřní systémy budované během předcházejícího věku, který přinášel modernizaci společností, s výraznými výsledky v technice, vědě a kultuře. Snění o plné svobodě člověka se zalklo blátem zákopů, bylo zabito v nekonečných bitvách, zadušeno zupáctvím, nouzí a hladem. Šrapnely umlčely spory o smysl dějin a

Sleva 33 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Diktatury v rukavičkách?

Autor: Kolektiv autorů - Zora Hlavičková,Radka Lainová,Michal Straka

publisher: Triton

0 / 5
32 %
V meziválečném období v Evropě ztroskotalo úsilí mnoha států, včetně států nástupnických, vydat se cestou republikánského zřízení a demokracie. Do jejich čela se po převratech dostali diktátoři různého ražení. Takový dějinný vývoj přímo vybízí k synchronní a symetrické komparaci, která také představuje prioritní záměr této publikace. Uvedený problém obsahuje bezpochyby i aktuální dimenzi

Sleva 32 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Postmodernismus a popírání holocaustu

Autor: Robert Eaglestone

publisher: Triton

0 / 5
33 %
Deborah Lipstadtová, americká akademička, označila Davida Irvinga, popíratele holocaustu, za „hitlerovského partyzána, který nosí klapky na očích“. On ji poté zažaloval a ve zcela jasném případě prohrál. Soudce prohlásil, že Irving „vytrvale a záměrně dezinterpretuje a manipuluje s historickými důkazy“ a je to „antisemita a rasista“. Tato kniha vysvětluje a prozkoumává sporné otázky, které byly v

Sleva 33 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 59 Kč

Skladem

Evangelium Toltéků - Život a učení Quetzalcoatlovy

Autor: Frank Díaz

publisher: Triton

0 / 5
32 %
Frank Díaz píše o Quetzalcoátlovi srozumitelně, podrobně a takovým způsobem, že je v jeho podání příkladem pro všechny lidi. Kdo se chce dovědět o moudrosti Toltéků, měl by začít právě tímto zasvěceným a podnětným textem. Cílem této práce bylo poznání tajemství Toltéků, a to se autorovi podařilo.

Sleva 32 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem u dodavatele

Mongolové - Pravnuci Čingischána

Autor: Kolektiv autorů - Ivana Grollová,Veronika Zikmundová

publisher: Triton

0 / 5
32 %
Obsáhlá výpravná publikace přibližuje historii a kulturu Mongolů.

Sleva 32 % z běžně ceny 999 Kč

Naše cena: 679 Kč

Skladem

Konflikt v Severním Irsku

Autor: Jan Frank

publisher: Triton

0 / 5
32 %
Severoirský terorismus byl ještě na počátku 90. let 20. století jedním z nejdiskutovanějších bezpečnostních témat v Irsku a Velké Británii, ale časté zprávy o jeho obětech vnímali lidé na celém světě. Byl mimořádně násilným projevem důsledků společenského konfliktu, jehož příčiny sahají do dávné minulosti. Po 25 letech, kdy bylo Severní Irsko jedním z nejnebezpečnějších míst na světě, dali

Sleva 32 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Kulturní dějiny novověku II. - Krize evropské duše od černé smrti po první světovou válku

Autor: Egon Friedell

publisher: Triton

0 / 5
32 %
Friedellovy ,,kulturní dějiny“ zaujímají v historiografii zvláštní místo - jako jedny z těch nejsvévolnějších a neúžasnějších exkursů do minulosti, jež nám umožňují přiblížit dávné časy a jevy. Díky svému nadání a zároveň inteligentnímu a jasnému projevu dokázal např. Kantovu filosofii načrtnout stejně geniálně, jako vdechnout život duchu rokoka nebo druhého císařství. S neuvěřitelnou sečtělostí,

Sleva 32 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 537 Kč

Skladem

Druhá světová válka - (2. doplněné vydání)

Autor: Vladimír Nálevka

publisher: Triton

0 / 5
32 %
Druhá světová válka začala v září 1939 jako regionální konflikt ve střední Evropě a skončila o šest let později podpisem bezpodmínečné kapitulace Japonska. Za běžným výkladem válečného dění jako dramatického sledu bojových či politických operací je ovšem nutné vidět každodenní utrpení milionů vojáků na frontě a civilního obyvatelstva v zázemí, koncentrační tábory s plynovými

Sleva 32 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem

Rudý car - Stalin v čele Sovětského svazu 1924-1953

Autor: Václav Veber

publisher: Triton

0 / 5
32 %
V Rusku a možná po celém světě mezi levicově exponovanými lidmi mnohdy přežívá chápání Stalina jako architekta socialismu, vítěze nad nacisty a tvůrce sovětského impéria. Ve skutečnosti to byl typ extrémního osobního tyrana, despoty či jakéhosi „superdiktátora“, který měl snad jedinou dovednost: uplatnil dokonale hyperbyrokratický kontrolní systém doprovázený terorem, a to důsledně a s naprostým

Sleva 32 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Evropa a absolutismus v 17. a 18. století

Autor: Jiří Hrbek

publisher: Triton

0 / 5
33 %
Období evropských dějin mezi třicetiletou válkou a Francouzskou revolucí se vyznačovalo mimo jiné posílením centrální vlády na úkor samostatnosti jednotlivých regionů. Díky němu se začaly objevovat instituce, které dnes máme spojeny s moderním státem, byť se často jednalo o jejich zárodečnou formu. Centralizace se dotýkala většiny odvětví společenského života, nejvíce pak politického dění, ale

Sleva 33 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Druhá světová válka - 2. doplněné vydání

Autor: Vladimír Nálevka

publisher: Triton

0 / 5
12 %
Druhá světová válka začala v září 1939 jako regionální konflikt ve střední Evropě a skončila o šest let později podpisem bezpodmínečné kapitulace Japonska. Za běžným výkladem válečného dění jako dramatického sledu bojových či politických operací je ovšem nutné vidět každodenní utrpení milionů vojáků na frontě a civilního obyvatelstva v zázemí, koncentrační tábory s plynovými

Sleva 12 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem

Polský řezník - Hitlerův advokát Hans Frank

Autor: Garry O'Connor

publisher: Triton

0 / 5
32 %
Život bavorského rodáka Hanse Franka, jednoho z deseti válečných zločinců pověšených v Norimberku v roce 1946, člověka, který před smrtí konvertoval ke katolicismu, nepřitahoval tak velkou pozornost jako život ostatních nacistických vůdců. V mnoha ohledech si však pozornost zaslouží víc než ti druzí, protože jeho život alarmujícím způsobem symbolizuje pyšné a vizionářské ambice Německa

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Čas zámořských objevů

Autor: Simona Binková

publisher: Triton

0 / 5
32 %
Text představuje zajímavý pohled na problematiku zámořských objevů. Autorka sleduje objevování světa z hlediska euroamerické civilizace, mapuje portugalské, španělské, francouzské, anglické, nizozemské a ruské plavby a věnuje se i popisu vědeckých námořních expedic 18. století. Autorka patří k našim největším znalcům objevných plaveb.

Sleva 32 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Zprávy z českého století - tiskové agentury a česká společnost 1848 - 1948

Autor: Jan Stejskal

publisher: Triton

0 / 5
32 %
Politické zpravodajství je už dlouho nezbytnou součástí našich každodenních životů, ale o jeho vzniku a vývoji nebylo zatím k dispozici mnoho informací. V českém prostředí se zpravodajství dlouho vyvíjelo pod silným vlivem státní politiky, která jeho tvářnost určovala od dob rakouské monarchie až po éru komunistického Československa. Kniha mapuje etapy vývoje zpravodajské a reportérské práce,

Sleva 32 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Od pazourku k nanotechnologiím

Autor: Josef Černotík

publisher: Triton

0 / 5
30 %
Kniha zachycuje utváření lidské civilizace jako vzájemně provázaný vývoj filozofie, přírodovědy a techniky. Základní snahou autora je ukázat, že velké objevy nepadají z nebes, ale jsou výsledkem stavu společnosti, od kterého se odvíjí invence učence, vědce či konstruktéra. Čtenář tak může poznávat, jak se přírodovědci postupně propracovávali až do absurdního světa nekonečna, paradoxního světa

Sleva 30 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 349 Kč

Skladem

Tajemství 14 knížat a jejich křtu v roce 845

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Houška, Petr Müller

publisher: Triton

0 / 5
30 %
Leden roku 845. Mnoho let před příchodem Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Válka s Franky se blíží. Na nebezpečnou cestu do východofranské říše se vydává 14 českých knížat, aby se dala pokřtít. Kdo je vedl, a proč o nich české kroniky mlčely? Kdo byli první Přemyslovci a jak se do češtiny dostalo slovo „strach“? Lhal Kosmas nebo skrýval tajemství? Překvapivou analýzu historických pramenů

Sleva 30 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 111 Kč

SklademPřihlášení uživatele

Katodieta Katodieta