Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Historie

Šlechtic na cestách v 16. - 18. století

Autor: Jiří Kubeš

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Sborník příspěvků (nejen) ze 3. adventního kulatého stolu, který se konal na půdě Katedry historických věd FF UPa dne 28. 11. 2005. Jindřich M. Hýzrle z Chodů a jeho poznávací cesta po střední a západní Evropě v letech 1607-1608; Druhá kavalírská cesta a zejména římský pobyt Ferdinanda Augustra z Lobkovic (1675-1676); Deník Ferdinanda ze Schwarzenberku jako pramen historického bádání; Šlechtické

Sleva 20 % z běžně ceny 237 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Krajiny prostřených i prázdných stolů I. - Evropská gastronomie v proměnách staletí

Autor: Blanka Jedličková , Milena Lenderová , Miroslav Kouba , Ivo Říha

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Monograie je věnována evropské gastronomii od středověku do 20. století, geograficky je zaměřena na střední Evropu. Vychází z předpokladu, že jídlo uspokojuje jednu ze základních životních potřeb a způsob tohoto uspokojení se proměňuje jak ve vztahu k době, zeměpisné poloze a vývojovému stupni lidské společnosti, tak v závislosti na příslušnosti k té které sociální, případně profesní vrstvě.

Sleva 20 % z běžně ceny 406 Kč

Naše cena: 325 Kč

Skladem u dodavatele

Historici mezi vědou a vědní politikou

Autor: Jaroslav Pánek

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Publikace se soustřeďuje na strukturální problémy historiografie právě uplynulého čtvrtstoletí. První oddíl je věnován budování organizačních základů oboru po roce 1989 se zaměřením na změněné prostředí univerzit, nově otevřených mezinárodním vztahům, akademických pracovišť na půdorysu Historického ústavu a Českého historického ústavu v Římě, vědeckých periodik na příkladu Českého časopisu

Sleva 20 % z běžně ceny 406 Kč

Naše cena: 325 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi Martem a Memorií - Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 16.-19. století

Autor: Vítězslav Prchal

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Autorský kolektiv tuto knihu koncipoval jako soubor čtrnácti analytických případových studií z různých časových období, přičemž jednotícím principem zůstává povaha využívajících pramenů a jejich domácí provenience, vztahující se (s jednou výjimkou) k prostředí habsburské monarchie. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny chronologicky a pokrývají období novověku, vymezeného pro tyto účely na

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny jáchymovské mincovny a katalog ražeb I. (1519/1520-1619)

Autor: Lubomír Nemeškal , Petr Vorel

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Tato kniha je první částí dvousvazkové monografie o dějinách jáchymovské mincovny (1519 - 1671), doplněné o podrobný sběratelský katalog jáchymovských mincovních ražeb. Zahrnuje starší období od počátku pravidelné ražby mincí na přelomu let 1519/1520 do smrti krále Matyáše II. roku 1619, a to jak první fázi výroby v režii rodu Šliků (1519 - 1528), tak činnost mincovny vládní (1528 - 1619).

Sleva 20 % z běžně ceny 651 Kč

Naše cena: 521 Kč

Skladem u dodavatele

České dějiny ve znamení kultury

Autor: Josef Petráň

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Prof. PhDr. Josef Petráň, CSc. (* 23. 8. 1930 Ouběnice) patří do malé skupiny nejvýznamnějších českých historiků druhé poloviny 20. a počátku 21. století, kteří významem svého díla daleko přesáhli naši zemi a kteří se stali žijícími klasiky svého oboru a českého historického myšlení. Dílo profesora Petráně je výjimečné svým rozsahem, originalitou i nevšedními literárními kvalitami. Vedle desítek

Sleva 20 % z běžně ceny 793 Kč

Naše cena: 634 Kč

Skladem u dodavatele

František Hrnčíř (1860-1928) symbol českého učitelstva

Autor: Karel Rýdl

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Publikace pojednává o životě a díle jednoho z předních spisovatelů literatury pro děti a mládež, učitelského pracovníka, bojujícího za lepší sociální a profesní postavení českého učitele na přelomu 19. a 20. století. Autor přináší řadu paralel s dnešní situací a nabízí věcný a střízlivý pohled na život českého učitele na pozadí dobového vývoje politického a sociálního. Jedná se o

Sleva 20 % z běžně ceny 453 Kč

Naše cena: 362 Kč

Skladem u dodavatele

Východočeští nekatolíci v době baroka a osvícenství - Chrudimský kraj v letech 1621 – 1781

Autor: Ladislav Nekvapil

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Kniha se věnuje vývoji fenoménu tajného evangelictví v pobělohorském období v prostoru východních Čech (tehdejší Chrudimský kraj), přičemž se snaží pojmenovat konkrétní faktory, které vedly k jeho přežívání.

Sleva 20 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele