Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Historie

Pamätník kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade - King Svatopluk`s Memorial at the Bratislava…

Autor: Kolektiv autorů - Drahoslav Machala,Matúš Kučera

publisher: Vydavateľstvo Matice slovenske

0 / 5
30 %
V živote slovenského národa sa odohrávajú príbehy, ktoré spevňujú jeho historické vedomie, rozvíjajú dávnu tradíciu a nesú výraznú symboliku. Symboly nás pútajú k tradícii a volíme ich preto, aby sme nezišli zo správnej cesty.

Sleva 30 % z běžně ceny 136 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem u dodavatele

Natália Oldenburgová - zabudnutá perla Ponitria

Autor: Jana Judinyová

publisher: Vydavateľstvo Matice slovenske

0 / 5
28 %
Predkladanou publikáciou chceme predstaviť vojvodkyňu Natáliu Oldenburgovú, rodenú Vogelovú von Friesenhof (1854 - 1937) ako komplexnú a mnohostranne obdarenú osobnosť, ktorá v lone Ponitria strávila väčšinu svojho plnohodnotného života a svojou spoločenskou a podnikateľskou činnosťou, nadaním, literárnou a výtvarnou tvorbou vyorala hlbokú brázdu, ktorá by nemala zapadnúť prachom

Sleva 28 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem u dodavatele

Život Konštantína a Život Metoda - Panónske legendy

Autor: Kolektiv autorů - Milan S. Ďurica,Stano Dusík

publisher: Vydavateľstvo Matice slovenske

0 / 5
28 %
Staroslovenské rukopisy Život Konštantína Cyrila a Život Metoda sú najstaršie a najvýznamnejšie pramene, ktoré svedčia pôsobení solúnskych bratov a umožňujú nazrieť do náboženských, politických a kultúrnych kulís Veľkomoravskej ríše. Ich vierohodnosť dosvedčujú mnohé iné pramene. Nové vydanie týchto výnimočných písomných pamiatok, pretlmočených do súčasného jazyka a bohato

Sleva 28 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem u dodavatele

Slovenská vlastiveda VII - Košická župa

Autor: Drahoslav Machala

publisher: Vydavateľstvo Matice slovenske

0 / 5
28 %
Rešpekt voči tradíciám nám velí, aby sme prijali hodnoty, ktoré pre sebavedomie Slovákov ako moderného európskeho národa, znamenal objav prítomnosti starých Slovákov - Slovenov na Spiši (Spišský Štvrtok) a na východnom Slovensku v okolí Košíc. Košice sú nielen v roku 2013 európskym mestom kultúry. Ich minulosť, a podobne aj minulosť mnohých ďalších miest a obcí Košického kraja, je

Sleva 28 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem u dodavatele

Slovenská vlastiveda IV - Nitrianska župa

Autor: Drahoslav Machala

publisher: Vydavateľstvo Matice slovenske

0 / 5
28 %
Vynikajúci spisovateľ vo veľkolepo koncipovanom projekte Slovenskej vlastivedy pútavo sprítomňuje najpozoruhodnejšie osobnosti a historické udalosti jednotlivých krajov Slovenska. Štvrtý zväzok, venovaný Nitrianskemu kraju, prináša fascinujúci pohľad na mestá, obce, prírodné pozoruhodnosti kraja, ktorého dejiny siahajú až do čias Veľkej Moravy. Nech prichádzate k mestu Nitra z akéhokoľvek smeru,

Sleva 28 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem u dodavatele

Život na dvoch kontinentoch

Autor: Metod M. Balco

publisher: Vydavateľstvo Matice slovenske

0 / 5
30 %
Hoci sa narodil v rodine slovenských vysťahovalcov, srdcom i zmýšľaním vždy zostal Slovákom. Po skončení 2. svetovej vojny organizoval odchod slovenských emigrantov do zámoria. Jeho zaujatosť za slovenskú vec sa prejavila prácou v rôznych krajanských spolkoch, i pri jeho politickej aktivite. Autobiografické dielo je stručným zhrnutím Balcových aktivít a plasticky dokresľuje zápas Slovákov o

Sleva 30 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem u dodavatele

Cesta k samostatnosti

Autor: Svatoslav Mathé

publisher: Vydavateľstvo Matice slovenske

0 / 5
30 %
Kľukatá stáročná cesta Slovákov k národnému sebaurčeniu a štátnej samostatnosti vyvrcholila dramatickým sledom udalostí, ktoré po páde komunistického režimu viedli až k vzniku samostatnej Slovenskej republiky (1993). História prechádza do živej, zložitej súčasnosti a z nedávnej žeravej súčasnosti je už história, ktorú treba skúmať a verne pomenúvať. Autor rozoberá protikladné vzťahy medzi Čechmi

Sleva 30 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem u dodavatele

Bližšie k poznaniu pravdy - Exil slovenskej štátnej orientácie po r. 1945

Autor: Kolektiv autorů - Peter Maruniak,Genovéva Grácová

publisher: Vydavateľstvo Matice slovenske

0 / 5
30 %
Publikácia BLIŽŠIE K POZNANIU PRAVDY (Exil slovensko-štátnej orientácie po r. 1945) je výsledkom vedeckovýskumného a popularizačného úsilia pracoviska MS pre výskum „života a diela“ po roku 1945.

Sleva 30 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem u dodavatele

Svitanie na východe

Autor: Imrich Sedlák

publisher: Vydavateľstvo Matice slovenske

0 / 5
30 %
Publikácia Svitanie na východe (Národno – politické, kultúrno – spoločenské a literárne integračné procesy na východnom Slovensku 1918 – 1945) vychádza ako 5. zväzok edície Spisy slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej. Tematicky, chronologicky i metódou nadväzuje na predchádzajúce monografie Strieborný vek I.,II. (1970) a V čierťažiach búrok (2001). Spolu tvoria trilógiu integračného

Sleva 30 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem u dodavatele

Slovenská vlastiveda I - Bratislavská a Trnavská Župa

Autor: Drahoslav Machala

publisher: Vydavateľstvo Matice slovenske

0 / 5
30 %
Vynikajúci esejista vo veľkolepo koncipovanom projekte Slovenskej vlastivedy pútavým štýlom sprítomňuje najpozoruhodnejšie osobnosti a historické udalosti jednotlivých krajov Slovenska. Prvý zväzok z plánovanej trojdielnej série prináša stručný prehľad slovenských dejín a pútavý súhrn základných informácií o najpozoruhodnejších dejoch a dejateľoch Bratislavského a Trnavského kraja; o mestách

Sleva 30 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem u dodavatele

Hľadanie rodného štýlu

Autor: Jozef Cincík

publisher: Vydavateľstvo Matice slovenske

0 / 5
30 %
Dr. Jozef G. Cincík je pevne zakorenený v dvadsiatom storočí, ale imagináciou a intelektom prenikol veky a pochopil sily, ktoré stvárňovali svet. Z útrob tisícročia premietol na obrazovku dneška dejotvorné osobnosti svojho národa a bezpečne ich zakotvil vo vedomí moderného Slovenska. Na minciach, medailách, bankovkách, výsostných symboloch, ale aj v architektúre, skulptúre, maliarstve a v

Sleva 30 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem u dodavatele

Figuralisti

Autor: Ľudovít Hološka

publisher: Vydavateľstvo Matice slovenske

0 / 5
30 %
Originálne spracovaný prierez slovenskou figuralistikou zahŕňa najvýraznejšie osobnosti slovenského výtvarného umenia; takmer tridsiatich majstrov slovenského výtvarného umenia v 20. stor. – Sokola, Jakobyho, Galandu, Majernika, Mudrocha, Hloznika, Laluhu, Filu, Brunovskeho, Ormandíka, Rumanského a iných. Špecifickosť figurálneho prejavu bola doteraz nepovšimnutá. V objavnej monografii uznávaného

Sleva 30 % z běžně ceny 508 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem u dodavatele

Stanislav Mečiar - Krídlami proti víchru

Autor: Kolektiv autorů - ,kolektiv

publisher: Vydavateľstvo Matice slovenske

0 / 5
30 %
Život a dielo literárneho vedca a kritika, redaktora, tajomníka Matice slovenskej Stanislava Mečiara nie je našej verejnosti príliš známe. I keď táto osobnosť upadla nadlho do zabudnutia, lebo ideologicky limitovaný komunistický režim aj "postkomunistická demokracia" ju približovali a, žiaľ, stále predstavujú iba účelovo, torzovite a výlučne v negatívnom svetle, predsa si zasluhuje zvýšenú

Sleva 30 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Dôstojný život pre všetkých

Autor: Ivan Gašparovič

publisher: Vydavateľstvo Matice slovenske

0 / 5
30 %
Ubehlo už pár rokov od chvíle, keď Ivan Gašparovič vyriekol svoje prezidentské krédo: Myslím národne, cítim sociálne. Táto publikácia z pera prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča sa zaoberá témami, ktoré ho sústavne znepokojujú, o ktorých rozmýšľa, lebo sa s nimi stretol v podobe vyslovených otázok pri svojich stretnutiach s mládežou, študentmi. Často nie je jednoduché na

Sleva 30 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem u dodavatele

Medzivojnové európske diktatúry

publisher: Vydavateľstvo Matice slovenske

0 / 5
30 %
Vedecko-popularizačná monografia R. Michelka sa zaoberá fenoménom diktatúr v Európe medzi dvoma svetovými vojnami. Autor sa pokúša o vecné hodnotenie a klasifikáciu niekoľkých typov diktatúr (monarchistické, vojensko-policajné, totalitné). Osobitne skúma pojem autokracie ako medzistupňa demokracie a diktatúry, fungovanie takéhoto systému v praxi ukazuje na príkladoch medzivojnového Poľska či

Sleva 30 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem u dodavatele

Maďarské sebaklamy

Autor: Jerguš Ferko

publisher: Vydavateľstvo Matice slovenske

0 / 5
30 %
Kniha je venovaná slovenskej a maďarskej mládeži. J. Ferko pri svojich esejistických úvahách využil množstvo dostupných prameňov a mnohé historické fakty sa mu podarilo posunúť do zaujímavých súvislostí.V jej závere okrem iného píše: "Morálne vyrovnanie medzi národmi v strednej Európe mešká a pre húževnaté predsudky ostáva úlohou pre nové generácie v lepších časoch." A vyslovuje nádej, že "medzi

Sleva 30 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele