Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Historie

Pamäti generála Tótha - Slovenský letci v Povstaní

Autor: Jozef Tóth

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
30 %
Kniha spomienok, ktorá vyšla v edícii MEMO (memoáre), je zaujímavá tým, že ju nenapísal prozaik ani publicista, ale vojak v povolania. Dej knihy je situovaný do obdobia rokov 1943 – 1945, keď Jozefa Tótha po vypuknutí vojny pridelili štábu zaisťovacej divízie. Po stiahnutí ZD z východného frontu ho prevelili na štáb Veliteľstva vzdušných zbraní v Trenčíne, kde v júni 1943

Sleva 30 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Svätí Cyril a Metod - Horliví hlásatelia božieho slova a verní pastieri cirkvi

Autor: Ján Hnilica

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
30 %
Knihu autor napísal pri príležitosti 1100. výročia úmrtia sv. Metoda a v prvom vydaní vyšla v zahraničí. Publikácia je výsledkom dôsledného štúdia historických materiálov. Zaoberá sa životom a činnosťou sv. Cyrila a Metoda počnúc ich rodiskom. Skúma pôvod Konštantína a Metoda, ich mladosť, štúdiá, pôsobenie, misiu na Morave, cesty do Ríma, smrť sv. Cyrila, Metodovo problematické účinkovanie ako

Sleva 30 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Vstup Slovákov medzi slobodné národy

Autor: Štefan Janšák

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
30 %
Toto dielo z pera Štefana Janšáka, významného slovenského historika, archeológa, múzejníka a autora populárno-vedeckých, memoárových a historických monografií patrí medzi najzaujímavejšie memoárové práce jedného z priamych účastníkov historickej udalosti - vzniku ČSR. Pre historickú vedu, ale aj pre širšiu čitateľskú verejnosť, majú memoáre nezastupiteľnú úlohu, pretože vždy poskytujú špecifickú,

Sleva 30 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem u dodavatele

Kríza kráča svetom

Autor: Karin Lászlová

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
30 %
Autorka zúročila svoje bohaté, rôznorodé skúsenosti i v svojom najnovšom prozaickom diele. Tentoraz ide o sociálno-kritický román, ktorému nechýba psychologický podtón a zhodnotenie. Dej situovaný do obdobia medzi svetovou hospodárskou krízou a vypuknutím 2. svetovej vojny čitateľovi odhaľuje niekoľkovrstvové sociálne problémy, ale aj ich vzájomnú prepojenosť. Chudoba a nezamestnanosť prepletená

Sleva 30 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Polemika o československom rozkole

Autor: Kolektiv autorů - Jozef Škultéty,Milan Hodža

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
30 %
Polemika o Československom rozkole je prvým titulom novej edície Pramene a polemiky. Je to súbor dvoch významných diel: Milan Hodža – Československý rozkol a kritická reakcia naň od Jozefa Škultétyho – Stodvadsaťpäť rokov zo slovenského života. Hodžova práca, dnes už pomerne málo známa, sa v čase svojho vydania stala jedným z najprepracovanejších teoretických diel presadzujúcich umelý

Sleva 30 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem u dodavatele

Exulant, ktorý neodišiel

Autor: Pavol Holeštiak

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
30 %
Publikácia mapuje literárnu i publicistickú činnosť jedného z najvýznamnejších predstaviteľov exilovej literatúry. Poskytuje prehľad publikačných aktivít Hrtusa Jurinu v austrálskom periodiku Slovenský štít, v Moste, v časopisoch Slovák v Amerike a Kanadský Slovák. Pavol Holeštiak jej publikovaním cieľavedomo pokračuje v línii naznačenej svojimi predošlými knižkami - Slovenské médiá v Austrálii

Sleva 30 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem u dodavatele

Práva národa

Autor: Friedrich Romig

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
30 %
Globalizácia je najväčšou výzvou pre spolčensko-vedných mysliteľov v posledných 20. rokoch. Množstvo sociológov, politológov či sociálnych filozofov sa s touto výzvou vyrovnáva z rôznych východísk. Rakúsky mysliteľ Fridrich Romig, čerpá zo svojho kresťanského hodnotového ukotvenia, dáva sa inšpirovať pápežskými encyklikami i dielami ďalších kresťanských mysliteľov. Jeho názory, postoje a

Sleva 30 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem u dodavatele

Postavy z byzantských dejín

Autor: Charles Diehl

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
30 %
Popredný francúzsky byzantológ pútavým spôsobom približuje osobnosti ranostredovekých dejín východnej Európy. Udalosti a okolnosti sú snímané mierne pikantným spôsobom, nakoľko v centre autorovho záujmu sú vplyvné byzantské ženy. Diehl čitateľovi predstavuje Byzanciu ako mnohotvárnu, živú, pulzujúcu spoločnosť, v rámci, ktorej sleduje pohyb protagonistiek medzi jednotlivými spoločenskými

Sleva 30 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Zápasy o slovenčinu pravda a lži - Novela jazykového zákona

Autor: Pavol Dinka

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
30 %
Kniha je kronikou historického zápasu o prežitie slovenčiny od čias Veľkej Moravy až po dnešok. Približuje napätú atmosféru bojov o kodifikáciu slovenského jazyka - bernolákovčiny, o uzákonenie štúrovskej spisovnej slovenčiny, načiera do útrpného obdobia silnej maďarizácie, do éry násilného presadzovania jednotného československého jazyka. Najväčšia časť knihy sa venuje urputnému zápasu o

Sleva 30 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem u dodavatele

Jozef Gregor Tajovský v podvedomí Nadlačanov

Autor: Pavel Rozkoš

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
30 %
Zostavovateľ a autor článkov P. Rozkoš spolu s ďalšími nadlackými autormi v pôsobivej knižočke mapuje pobyt klasika slovenskej literatúry medzi dolnozemskými Slovákmi. Jednotlivé príspevky dokumentujú, že necelých šesť rokov, ktoré Tajovský prežil v Nadlaku, zanechali hlboké stopy v povedomí Nadlačanov. Tí sú veľmi hrdí na autora krátkych próz - Horký chlieb, Mamka Pôstková, Umrel Tomášik - a

Sleva 30 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem u dodavatele

V znamení púpavy - Fragmenty zo života Andreja Žarnova

Autor: Margita Kániková

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
30 %
Prof. MUDr. František Šubík, básnickým menom ANDREJ ŽARNOV, sa narodil 19. 11. 1903 v Kuklove. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Skalici a v Trnave, medicínu vyštudoval na LFUK v Bratislave. V roku 1931 urobil tretiu rigoróznu skúšku a krátko pôsobil v trnavskej nemocnici. Oženil sa s Trnavčankou Alžbetou Veselou, s ktorou mal troch synov, z nich najstarší Ivan zomrel ako 8-ročný. V roku 1939

Sleva 30 % z běžně ceny 166 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele