Registrace | Přihlášení


Historie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Arnošt z Pardubic - Arcibiskup, zakladatel a rádce - Arcibiskup, zakladatel a rádce

Autor: Zdeňka Hledíková

publisher: Vyšehrad

4.3 / 5
23 %
Arnošt z Pardubic, první pražský arcibiskup a blízký spolupracovník a rádce císaře Karla IV., patří bezesporu k nejznámějším postavám českých středověkých dějin. Kniha přední české medievalistky, znalkyně především církevních dějin, profesorky Zdeňky Hledíkové, představuje Arnošta z Pardubic nejen v jeho roli „pravé ruky“ Karlovy, ale také a v první řadě jako neúnavného a kreativního organizátora

Sleva 23 % z běžně ceny 328 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury

Autor: Kolektiv autorů - Věra Frolcová,Eva Večerková

publisher: Vyšehrad

5 / 5
23 %
Kniha líčí kulturní tradice spojené s oslavou Vánoc národů evropského Západu a Východu. Mnohé se dochovaly do současnosti a mají křesťanské i mimokřesťanské kořeny. Kapitoly odhalují pozůstatky pohanských slavností spojených se slunovratem, s novoroční magií a hostinami uprostřed zimy; patří k nim obřadní spalování vánočního polena, pečení velkých kulatých chlebů nebo koledování. Zvláštní

Sleva 23 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny světa 6 - Globalizace od roku 1880 do dneška - Globalizace od roku 1880 do dneška

Autor: Hans-Ulrich Thamer

publisher: Vyšehrad

4.3 / 5
23 %
Závěrečný svazek šestidílné edice Dějin světa, v originále vydávané prestižním německým nakladatelstvím WBG v Darmstadtu, se věnuje dvacátému století - století razantních proměn. Již na jeho počátku dosahoval obchod a průmyslová produkce bezmála dnešní globální šíře. Dvojice světových válek měla sice negativní dopad na celou širokou oblast lidského života a společnosti, nicméně právě v jejich

Sleva 23 % z běžně ceny 799 Kč

Naše cena: 615 Kč

Skladem

František Udržal (1866-1938) - Sedlák a politik - Sedlák a politik

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Rokoský,Jiří Urban

publisher: Vyšehrad

5 / 5
23 %
Stopadesáté výročí narození Františka Udržala, jež připadalo na 3. ledna 2016, je vhodnou příležitostí k ohlédnutí za životními osudy a dílem význačného českého politika a sedláka. Tento státník první republiky, blízký prezidentu Masarykovi, dlouholetý ministr národní obrany a v letech 1929–1932 předseda vlády ČSR, se po květnu 1945 vytratil z veřejného povědomí, ačkoliv se podstatně zasloužil o

Sleva 23 % z běžně ceny 368 Kč

Naše cena: 283 Kč

Skladem

Smáli se Galileovi - O vynálezcích a vynálezech, které změnily svět - Jak velcí vynálezci vytřeli…

Autor: Albert Jack

publisher: Vyšehrad

4.8 / 5
17 %
Vynálezy a objevy – od bezdrátové komunikace k počítači, od obručí hula hoop k meziplanetárnímu cestování – změnily v uplynulých staletích životní styl lidí takovým způsobem, že by nad tím našim předkům zůstal rozum stát. Každý z těchto vynálezů vzešel z mysli vizionářů, již snili o zdánlivě nemožném. Zároveň však museli čelit kritice řady odborníků veřejně prohlašujících, že „něco takového není

Sleva 17 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem u dodavatele

Od minulosti k dnešku - Dějiny českých zemí - Dějiny českých zemí

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Penčev,Jan Rychlík

publisher: Vyšehrad

4.3 / 5
23 %
Dějiny českých zemí z evropského pohledu. Aktualizováno o poslední události. Přehledné zpracování českých dějin od ­samých počátků až po ty nejsoučasnější události z pera prof. Jana Rychlíka, významného českého historika. Jan Rychlík dále důsledně zasazuje dě­jiny českých zemí do širšího evropského kontextu, zejména do prostoru střední Evropy, s pohledem otevřeným jak na západ, tak na ­východ.

Sleva 23 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 461 Kč

Skladem

Knihy tajemství a moudrosti III. - Mimobiblické židovské spisy – pseudepigrafy - Mimobiblické…

Autor: neuveden

publisher: Vyšehrad

3.8 / 5
23 %
Třetí, závěrečný svazek antických židovských pseudepigrafů. Tento díl obsahuje: Zjevení Abrahamovo, Závěť Abrahamova, Mojžíšovo nanebevzetí, Třetí kniha Makabejská, Čtvrtá kniha Makabejská, Modlitba Menašeho, Ódy Šalamounovy, Syrské žalmy, Josef a Asenat.

Sleva 23 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem

Náboženské dějiny starověkého Izraele

Autor: Angelika Berlejung

publisher: Vyšehrad

3.7 / 5
17 %
Kniha profesorky Angeliky Berlejung Náboženské dějiny starověkého Izraele představuje vynikající úvod do dějin náboženství v oblasti, kde vznikla hebrejská Bible, v křesťanském kontextu označovaná jako Starý zákon. Skládá se ze dvou hlavních částí: první se zaměřuje na přehled pramenů a základní metodologii disciplín, které se zaobírají studiem dějin starověkého Izraele a jeho posvátných knih,

Sleva 17 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem

Vratislav II.

Autor: Vratislav Vaníček

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Vratislav II. patří k důležitým osobnostem a dlouho vládnoucím českým panovníkům v raném středověku. Jeho postava je dobře přístupná díky Kosmově kronice. Za jeho vlády došlo k mnoha významným událostem ve vnitřní politice (např. se přestavuje Vyšehrad jako královské sídlo a v našem království vzniká silné a otevřené kulturní zázemí) i v mezinárodních vztazích. Český stát zůstal samostatným

Sleva 23 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Josef Jungmann - Život obrozence - Život obrozence

Autor: Robert Sak

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Období českého národního obrození patří mezi nejdůležitější i nejdiskutovanější etapy naší minulosti. Kritice bývá podrobováno právě za to, co je jindy oceňováno jako jeho největší přínos – zrod a upevnění moderní české, na jazyce založené národní identity. Kritickým názorům se nevyhnul ani zřejmě nejvýznamnější (spolu s Františkem Palackým) představitel druhé, tzv. preromantické fáze obrození

Sleva 23 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 53 Kč

Skladem

Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie

Autor: Tomáš Nejeschleba

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Monografie jednoho z 27 českých pánů. Jan Jessenius (či Jesenský; 1566–1621) patří mezi nejvýznamnější myslitele sklonku renesance ve střední Evropě. Je znám především jako praktikující lékař, autor lékařských spisů a rektor Karlovy univerzity, který byl za své politické angažmá během stavovského povstání popraven na Staroměstském náměstí 21. června 1621. Méně známá jsou jeho filosofická díla.

Sleva 23 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem

Okres na východě 1960-1989 - Občané a nejnižší článek Státní bezpečnosti na příkladu okresu…

Autor: Prokop Tomek

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
Na příkladu konkrétní situace v okrese Havlíčkův Brod popisuje autor vznik, vývoj a činnost Státní bezpečnosti, její propojení se státními i stranickými orgány. Zabývá se rovněž metodami činnosti, technickými prostředky a agenturní sítí.

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem u dodavatele

Evropa dvacátého století

Autor: Richard Vinen

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Další v řadě svazků mapujících dějiny Evropy poutavým způsobem přibližuje příběh století poznamenaného dvěma nejničivějšími válečnými konflikty v historii lidstva, dosud nebývalou sociální mobilitou i převratným vývojem vědy a techniky. Práce anglického historika Richarda Vinena, který vyučuje moderní dějiny na londýnské King’s College, obsáhla období od secese až k počátkům jednadvacátého

Sleva 23 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 383 Kč

Skladem

Člověk romantismu a jeho svět

Autor: Francois Furet

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Období romantismu patří mezi ta, která nejvýrazněji zformovala politický, sociální a kulturní profil dnešní Evropy. Ač trváním nedlouhá, zapsala se tato epocha revolucí, velkých utopických projektů i jejich troskotání, vzestupu nacionalismu a formování dnešních národních států – Německa a Itálie –, i významných počinů vědeckých a uměleckých, hluboko do evropských dějin. Kolektiv předních

Sleva 23 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem u dodavatele

Mříže v ráji - Muslimské ženy v Evropě - Muslimské ženy v Evropě

Autor: Magdaléna Frouzová

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Kniha, jejíž editorkou je autorka úspěšné knihy "Závoj a džíny", přináší příběhy muslimských žen, které se narodily nebo strávily nějakou část svého života v Evropě. Ukazuje, jak rozličné jsou jejich životní styly, názory na svět, stupeň integrace, postoj k Evropě, a že je nemožné je považovat za homogenní skupinu. Zároveň skládá mozaiku mentalit a kultur evropských národů. O svém životě

Sleva 23 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem

Evropa vrcholného středověku 1150-1300

Autor: John H. Mundy

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Vrcholný středověk, období od poloviny 12. do konce 13. století, znamená v dějinách Evropy éru vzestupu a rozkvětu, který v mnoha ohledech „nastartoval“ úspěch evropské civilizace a její cestu ke globální dominanci. Původem britský historik John H. Mundy, který řadu desetiletí působil na americké Columbia University, představuje na základě bohatství dobových pramenných dokladů období upevňování

Sleva 23 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 383 Kč

Skladem

Příběhy raně křesťanských mučedníků II. - Výběr z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a…

Autor: Petr Kitzler

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Do druhého dílu byly vybrány texty sepsané až po vítězství křesťanství v římské říši na počátku 4. století, které dobře dokumentují další vývoj hagiografické literatury a zohledňují žánrové a ideové rozrůznění pozdější mučednické literatury na prahu jejího přechodu k raně středověké hagiografii. Kromě textů vědomě stylizovaných do podoby dřívějších mučednických akt (Umučení Eupla) kniha obsahuje

Sleva 23 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem

Knihy tajemství a moudrosti I. - Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy - Mimobiblické židovské…

Autor: neuveden

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Židovské pseudepigrafy (z řec. pseudés = „nepravý, falešný“, epigrafé = „nápis, název“) nebo též „apokryfy“ jsou literární památky, které vznikly ve staletích mezi Starým a Novým zákonem, některé dokonce zároveň s evangelii. V jejich názvu se namísto jména skutečného autora nejčastěji objevuje jméno významné a okruhu čtenářů známé nežijící osobnosti. Většina židovských pseudepigrafních spisů je

Sleva 23 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 345 Kč

Skladem

Kardinál Tomášek - Generál bez vojska

Autor: Bohumil Svoboda

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %

Sleva 23 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Dějiny světa 3 - Výklady světa a světová náboženství. 600 až 1500

Autor: Fried Johannes

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Další díl šestisvazkové edice Dějiny světa přináší na přibližně 500 stranách nejnovější poznatky k danému období, jímž je nyní doba zhruba od nástupu islámu po velké zámořské objevy. Uspořádání kapitol má opět v komplexní perspektivě ukázat souvislost historických událostí, socioekonomického vývoje a kulturních výdobytků v rámci celého světa. Svazek se ve třech velkých oddílech věnuje tématům

Sleva 23 % z běžně ceny 799 Kč

Naše cena: 615 Kč

SklademPrůzkum pro novou prodejnu

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí