Registrace | Přihlášení


Populárně naučná

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Psychologie osobnosti

Autor: Vágnerová Marie

publisher: Karolinum

4.1 / 5
20 %
Psychologie osobnosti usiluje o poznání a pochopení člověka, jeho psychiky, stejně tak i o sebepoznání a sebeporozumění. Činí tak různým způsobem a s použitím různých metod. Všechny z nich mohou být užitečné, ale žádná z nich není ta jediná a výlučná, která by mohla přinést objektivní poznatky trvalé hodnoty... Vědomí omezenosti možného poznání je důležitým předpokladem pro to, aby se výklad

Sleva 20 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Barokní architektura v Čechách

Autor: Macek Petr

publisher: Karolinum

4.3 / 5
19 % Sleva
Kolektiv historiků umění z Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR přináší ucelený pohled na příběh barokního stavitelství v Čechách a shrnuje výsledky dosavadního bádání do velkoryse koncipované monografie. Autoři se věnují nejen tvorbě špičkových architektů, jakými byli Jan Blažej Santini-Aichel nebo Kilián Ignác Dientzenhofer, ale také dílu méně známých regionálních tvůrců, kterým dosud nebyla

Sleva 19 % z běžně ceny 1 200 Kč

Naše cena: 967 Kč

Skladem

Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících

Autor: Vágnerová Marie

publisher: Karolinum

4.3 / 5
21 %
Publikace sleduje v dosud nejkomplexnější podobě problematiku psychologické diagnostiky dětí ve školním věku. Autorky nejprve zkoumají oblast kognitivních funkcí u standardní části dětské populace a v případě diagnostiky mentálně postižených dětí, nadprůměrně nadaných dětí a dětí ze specifického sociokulturního prostředí. V kapitole o tzv. školní zralosti se věnují schopnostem plnění úkolu a

Sleva 21 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem

Obraz katolické církve v českých a slovenských médiích v letech 2015-2018

Autor: Koudelková Petra

publisher: Karolinum

5 / 5
21 %
Média utvářejí současný obraz o křesťanských církvích i jemně formují přístup publika, zároveň odrážejí stav společnosti a jejích postojů k náboženství. Jakým způsobem dnes sdělují křesťanské hodnoty a principy, jak komunikují s věřícími a jak se sekularizovanou veřejností? Jaká témata a proč se medializují? Kolektivní monografie přináší srovnání situace u nás a na Slovensku a poskytuje vhled do

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Teologie ve stínu - Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století

Autor: Novotný Vojtěch

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
Soubor studií přibližuje vybrané historické reálie katolické teologické reflexe v českých zemích druhé poloviny 20. století. Po epistemologickém úvodu, který objasňuje podtitul knihy "Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století", prezentuje autor dějiny utajovaného studia teologie, oficiálních, samizdatových a exilových teologických periodik, styk se zahraniční

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Devět z české hudební alternativy osmdesátých let

Autor: Jonssonová Pavla

publisher: Karolinum

5 / 5
21 %
"Monografie Pavly Jonssonové dokumentuje a interpretuje hlavní trendy české hudební alternativy osmdesátých let. Představuje činnost Jazzové sekce a významné postavy širokého spektra tehdejší paralelní hudební kultury. Vhled přímé účastnice, hloubkové rozhovory a další prameny (písemné, zvukové i obrazové) autorka propojila do etnografického výkladu, který dobovou scénu líčí zevnitř a

Sleva 21 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Martinů - osud skladatele

Autor: Mihule Jaroslav

publisher: Karolinum

5 / 5
11 %
Rozsáhlá monografie profesora Jaroslava Mihuleho představuje jedinečnou sumu informací na autorovo celoživotní odborné téma - osud a dílo Bohuslava Martinů. Jaroslav Mihule ukazuje tvorbu Bohuslava Martinů ve světle dobové domácí i zahraniční kritiky a poutavě vystihuje specifika jednotlivých umělcových skladeb. Zcela poprvé bez zámlk a jinotajů kniha vypovídá celou pravdu o postojích poúnorového

Sleva 11 % z běžně ceny 470 Kč

Naše cena: 420 Kč

Skladem

Mariánský sloup na Hradčanském náměstí

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Adamcová Kateřina

publisher: Karolinum

5 / 5
21 %
Monografie přináší komplexní „biografii“ jednoho z nejzajímavějších a největších sochařsko-architektonických děl vztyčených v Čechách v souvislosti s morovou epidemií v letech 1713–1715. Monument postavený v prostoru, který v dané době fungoval jako cour d’honneur Pražského hradu, je výjimečný svým ideovým programem i svou výtvarnou kvalitou. Ta se zrcadlí jak v netradiční koncepci

Sleva 21 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavatele

Chvála tvaru - Fotografie Vladimíra Uhra

Autor: Horyna Mojmír

publisher: Karolinum

4.3 / 5
21 % Sleva
Publikace Chvála tvaru přibližuje dílo českého fotografa Vladimíra Uhra (1925), autora fotografické dokumentace mnoha publikací o české architektuře, mimo jiné dnes již klasické knihy Dialog tvarů (Praha 1974) o pražské barokní architektuře nebo publikace věnované dílu barokního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla (Praha 1998). Publikace představuje Vladimíra Uhra i jako vynikajícího

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Tropika diskursu:Kulturně-kritické eseje

Autor: White Hayden

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
Kniha Tropika diskursu Haydena Whitea, který je znám svým pojetím "metahistorie", jež klade důraz na narativní povahu historického diskursu, patří v humanitních vědách již ke klasickým dílům. Jde svým způsobem o autorovu originální "rozpravu o metodě", teorii toho, co by bylo možné nazvat tropologickým rozuměním. Její význam se ani zdaleka neomezuje na techniku literárního rozboru či interpretaci

Sleva 21 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Geologické vycházky Českou republikou

Autor: Ziegler Václav

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
Přístupně a poutavě napsaná publikace je průvodcem po nejzajímavějších geologických lokalitách v České republice. Text je rozdělen do 203 kapitol podle exkurzí do jednotlivých nalezišť a popisuje nejen nálezový materiál, ale i přírodní zajímavosti v uvedených regionech. Kniha je doplněna mapkami, které čtenářům usnadňují orientaci v krajině.

Sleva 21 % z běžně ceny 435 Kč

Naše cena: 344 Kč

Skladem u dodavatele

Židovské tradice a zvyky

Autor: Kolektiv autorů - Nosek Bedřich,Damohorská Pavla

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
Židovské tradice a zvyky představují jednu z nejzajímavějších a také nejrozmanitějších oblastí judaistiky, neboť daná problematika zasahuje i do mnoha dalších oborů, jako jsou historie, sociologie, pedagogika, právo, politologie, kulturologie či dějiny umění. Publikace pojednává o životě věřícího Žida a rituálech, které ho provázejí, o zvyklostech charakteristických pro každodenní život

Sleva 21 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem u dodavatele

Ťing-Ťie: Poznámky k písním ze světa lidí

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Dadejík Ondřej

publisher: Karolinum

5 / 5
21 %
Monografie trojice autorů FF UK v Praze představuje estetickou teorii, kterou roku 1908 jako originální experiment, propojující čínské tradiční teorie s evropskou estetikou, formuloval Wang Kuo-wej, velikán čínské humanitní vědy 20. století. V centru zájmu zde stojí ústřední pojem ťing-ťie a jeho mnohafazetové zkoumání v interdisciplinární fúzi zmíněných disciplín. Čínský pojem, jednoduše a

Sleva 21 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodní látky a jejich biologická aktivita sv. 1

Autor: Opletal Lubomír

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
Nutraceutika jsou skupinou komerčních potravinářských produktů, používaných v západní Evropě, USA a Japonsku, jež jsou známy již relativně dlouhou dobu. Nejedná se však ani o léčivé přípravky, ani o potravinu ve vlastním slova smyslu, ale o potravinu s příznivým působením na fyziologii člověka, která má často preventivní účinek vůči některým chorobám. Předkládaná monografie přináší základní

Sleva 21 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem u dodavatele

Náročné mateřství

Autor: Vágnerová Marie

publisher: Karolinum

4.5 / 5
21 %
Ojedinělá publikace, jejíž přínos spočívá nejen v tématu, který u nás není často zkoumán, ale především ve způsobu, jakým je v textu propojen pohled teoretický se subjektivními názory, zkušenostmi a prožitky matek postižených dětí. Práce mapuje celou šíři aspektů, které ovlivňují život matek s postiženým dítětem, od procesu adaptace a vyrovnávání se s nastalou situací, přes obtíže, jimž matky

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Pavel z Tarsu a jeho svět

Autor: Ryšková Mireia

publisher: Karolinum

5 / 5
21 %
Monografie je první původní českou prací, která se v takové hloubce a takovém rozsahu zabývá jednou z nejvýraznějších postav raného křesťanství Pavlem z Tarsu. Tento vzdělaný diasporní Žid se po setkání se zmrtvýchvstalým Pánem stal zřejmě nejhorlivějším hlasatelem evangelia a právě díky jeho nasazení a schopnostem se nová víra úspěšně prosadila v pohanském prostředí. Kniha na pozadí reálií

Sleva 21 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Roky a vteřiny

Autor: Ployhar Jiří

publisher: Karolinum

4 / 5
21 % Sleva
Kniha Roky a vteřiny představuje průřez fotografickou tvorbou Jiřího Ployhara (1927–2009), významného českého dokumentaristy, kameramana, režiséra a fotografa. Publikace je rozdělena do dvanácti tematických celků, doplňuje ji životopisné pásmo, přehled Ployharových filmových děl a jeho autorské spolupráce na publikacích. Úvodní studii napsal Milan Fara.

Sleva 21 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 340 Kč

Skladem u dodavatele

O boží obci I+II

Autor: Augustinus Aurelius

publisher: Karolinum

4.5 / 5
21 % Sleva
První část spisu (kniha I.-X.) je především apologetická - obrací se proti pohanství: bohové nejsou dárci pozemského blaha; krutými válkami i vnitřním rozkolem trpěla říše už před Kristem a její velikost byla odměnou za starořímské ctnosti. K těmto ctnostem však nevedlo mnohobožství; věčnou blaženost pak nedává ani filosofie. V druhé části díla (kniha XI.-XXII.) Augustin podává v rámci světových

Sleva 21 % z běžně ceny 660 Kč

Naše cena: 521 Kč

Skladem

Slovník biblické ikonografie

Autor: Royt Jan

publisher: Karolinum

4.5 / 5
21 % Sleva
S náměty Starého a Nového zákona se setkáváme ve všech sférách lidské kultury. Jejich význam dnes širší veřejnosti mnohdy uniká. Slovník biblické ikonografie si klade za cíl napomoci k identifikaci a porozumění především námětům děl výtvarného umění. Do slovníku byla vedle osob a událostí Starého a Nového zákona zařazena ikonografická hesla související s biblickou výpovědí, jako například andělé

Sleva 21 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Obecná psychologie - Dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ

Autor: Vágnerová Marie

publisher: Karolinum

3.9 / 5
16 %
Publikace se zabývá základními aspekty lidské psychiky. Vychází z vymezení obecné psychologie a jejího postavení v systému psychologických věd, uvádí i základní metody, které slouží k poznání a hodnocení jednotlivých psychických projevů a funkcí. Bere v úvahu, že lidská psychika má i svůj orgánový základ, který umožňuje její rozvoj a ovlivňuje způsob jejího fungování, jímž je mozek. Jedna z

Sleva 16 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 326 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele