Registrace | Přihlášení


Literatura faktu

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885)

Autor: Dalibor Dobiáš

publisher: Academia

5 / 5
29 %
Soubor studií s komentovanou antologií textů Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885) představuje a dokumentuje proměny vztahu české společnosti k Rukopisům královédvorskému a zelenohorskému v letech 1817–1885. Na případě vědní a do diskursu vědy vstupující recepce studuje to, jak „starobylé“ Rukopisy fungovaly při formování novodobého českého národa v 19. století a jeho

Sleva 29 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 490 Kč

Skladem

Evropa na rozcestí

Autor: Stanislav Komárek

publisher: Academia

4.7 / 5
29 %
To, co bývá zvykem chápat jako krizi ekonomickou, respektive finanční, je ve skutečnosti celkovou krizí západních společností. Co je vlastně žitým náboženstvím dneška – ekonomie a vzývání Růstu? Neleží jedna z obtíží dneška v potlačené religiozitě? Krize není víc než konec jedné dějinné epochy a začátek jiné. Jak se projevuje současný individualismus a k čemu spěje? Je stát největším dobrem nebo

Sleva 29 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem

Velké kriminální případy

Autor: Kolektiv autorů - Ivo Pejčoch,Jiří Plachý

publisher: Academia

5 / 5
17 %
Období první československé republiky (1918–1938) z pohledu kriminální činnosti a práce vyšetřovatelů nebylo jen érou ze slavného televizního seriálu známého rady Vacátka a jeho „hříšných lidí“ ani aférou týkající se nikdy nevyřešeného případu vraždy Otýlie Vranské. V této době bylo vyneseno více než čtyři sta nejvyšších trestů za kriminální trestné činy, které pravidelně plnily první stránky

Sleva 17 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Opera omnia 15/IV - Eruditionis scholasticae pars prima, Vestibulum a Eruditionis scholasticae pars…

Autor: Jan Ámos Komenský

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Další svazek souborného kritického vydání spisů Jana Amose Komenského přináší dva soubory Komenského latinských učebnic – Eruditionis scholasticae pars prima, Vestibulum a Eruditionis scholasticae pars II, Janua. Oba soubory učebnic, určených pro první dvě třídy nižšího stupně gymnázia, tj. tříleté latinské školy (třetí stupeň tvořilo Atrium), Komenský spolu s částí Atrium (bude vydána v jednom z

Sleva 29 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 493 Kč

Skladem

Kinematografie zapomnění - Počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968–1973) - Počátky…

Autor: Štěpán Hulík

publisher: Academia

0 / 5
17 %
Kniha Kinematografie zapomnění je pokusem o zachycení přelomového období konce reformního procesu roku 1968 a počátku normalizace v jedné z oblastí československé kultury, v kinematografii. Změny nastalé po srpnu 1968 v československém filmu líčí na proměnách jediného místa – Filmového studia Barrandov. V úvodu knihy zachycuje autor krátkou etapu pražského jara a úspěchy, jichž se domácím

Sleva 17 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 456 Kč

Skladem u dodavatele

Čtyřhlas Terézy Novákové

Autor: Blanka Svadbová

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Rodinná korespondence Terézy Novákové, psaná v rozmezí čtyřiceti let, nebyla nikdy zpřístupněna, ačkoli především listy vyměňované se synem Arne Novákem přinášejí řadu nových poznatků o jejím tvůrčím směřování, duchovním zázemí a výbojích i o osobní emocionalitě a prohlubují dosud obecně známý obraz této spisovatelky. Listář nově osvětluje rovněž okolnosti života a mnohostranné tvorby Arne Nováka

Sleva 29 % z běžně ceny 455 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem

Vyhnání z pekla

Autor: Robert Menasse

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Významný rakouský autor, nositel mnoha ocenění, skloubil v tomto románě do jednoho širokého celku „svá“ témata (židé a židovství, pronásledování židů, křesťanství, náboženský fanatismus, nacismus, Rakousko a jeho nedávná - nacistická a antisemitská - minulost a často i přítomnost, historie studentských revolt v 60. a 70. letech, útěky a vyhánění, historie jako taková - možnosti jejího zachycení,

Sleva 29 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 390 Kč

Skladem

Arabský Orient za časů Ameriky - Od války v Zálivu k válce v Iráku

Autor: Henry Laurens

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Kniha Arabský Orient za časů Ameriky. Od války v Zálivu k válce v Iráku je volným pokračováním monumentální historické trilogie [její součástí jsou ještě L´Orient arabe. Arabisme et islamisme de 1798 a 1945 (Arabský Orient: arabismus a islamismus v letech 1798-1945) a Le Moyen-Orient au 20e siecle (Blízký Východ ve 20. století)], jež přehledným způsobem podává obsáhlý a komplexní

Sleva 29 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Dějiny Akademie věd ČR v obrazech

Autor: Kolektiv autorů - Martin Franc,Vlasta Mádlová

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Kniha prostřednictvím dobových dokumentů a fotografií detailně mapuje institucionální vývoj české vědy od 18. století, kdy byla v Olomouci založena Společnost neznámých učenců v zemích rakouských, po vznik Akademie věd ČR po rozpadu Československa v roce 1993 a období dvaceti let rozvoje samostatné české vědy po sametové revoluci. Tento proces je zasazen do širších společenských souvislostí,

Sleva 29 % z běžně ceny 455 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem

Opera omnia 9/II - Historia Lasitii. Historie Lasitského. Lesnae excidium. Carolo Gustavo votiva…

Autor: Jan Ámos Komenský

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Další svazek souborné edice Komenského spisů navazuje tematicky na svazek 9/I. Zahrnuje Komenského práce týkající se minulosti i současnosti Jednoty bratrské. Je to zejména Komenského edice a překlad osmé knihy dějin Jednoty bratrské od polského šlechtice Jana Lašického; Komenský si tuto část Lašického spisu vybral proto, že pojednává o církevním řádu Jednoty, a právě na něj chtěl v době po

Sleva 29 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 390 Kč

Skladem

Zelinář a jeho televize - Kultura komunismu po pražském jaru 1968 - Kultura komunismu po pražském…

Autor: Paulina Bren

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Jak se stalo, že se z nadšených stoupenců reforem Pražského jara 1968 a „socialismu s lidskou tváří“ stali poslušní stoupenci normalizace, která nastoupila po srpnové invazi pěti armád? Kdo byli hlavní nositelé normalizace a jak přiměli rozjitřenou společnost, aby se „ukáznila“ a projevovala podporu komunistické straně? A jakou roli v tom sehrála Československá televize, která v době Pražského

Sleva 29 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem

Migrace 1982 (Deníkové záznamy signatářky Charty 77, vystěhované v rámci "Akce Asanace" z…

Autor: Ivana Lefeuvre

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Deníkové záznamy signatářky Charty 77, vystěhované v rámci "Akce Asanace" z Československa do Francie, vznikaly před třiceti lety v roce 1982. Autorka v nich zachycuje poslední zážitky ze země, kde se narodila a prožila třiatřicet let života. Pohledem člověka v mezní životní situaci popisuje přípravy k nucenému odjezdu z Československa. Textem procházejí známé i méně známé postavy české opozice

Sleva 29 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem

Rituální jeskyně starých Mayů - Cesta za tajemstvím mayských podsvětních mýtů - Cesta za tajemstvím…

Autor: Stanislav Chládek

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Co pro Maye znamenají jeskyně a co v sobě ukrývají za tajemství? Co se v nich dělo a jakou roli hrály v mayském náboženství a mytologii? Na to se snaží odpovědět první souborná práce, která shrnuje nedávné výsledky archeologického výzkumu jeskyní mayské oblasti, a to i na základě osobních zkušeností autora. V češtině jde o první knihu o mayských jeskyních vůbec. Skrytý temný vodní podzemní svět

Sleva 29 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 564 Kč

Skladem

Dějiny české sociologie

Autor: Zdeněk R. Nešpor

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Obsáhlá publikace přináší první komplexní zpracování vývoje české sociologie od jejích počátků v 19. století do současnosti. Ukazuje proměny teoretických, metodologických a ideových paradigmat v jejich oborovém i celospolečenském kontextu. Dějiny české sociologie, která ve 20. století prošla řadou prudkých vzestupů i strmých pádů, nelze totiž oddělit od vývoje celé české společnosti. Sociologie

Sleva 29 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 493 Kč

Skladem

Kdo udal Anne Frankovou?

Autor: Kolektiv autorů - David Barnouw,Gerrold van der Stroom

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Anne Franková se stala pro mnohé symbolem židovského utrpení během druhé světové války. Nevinné židovské děvče, které přišlo o život stejně jako miliony dalších Židů v této smutné kapitole světových dějin. Byla jednou z mnoha, ale díky svému deníku se stala výjimečnou.Celý svět má možnost si přečíst, jak tato mladá dospívající dívka netoužila po ničem jiném tolik jako po svobodě. Poslední zápisek

Sleva 29 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem

Dějiny nové moderny 2 - Lomy vertikál - Lomy vertikál

Autor: Vladimír Papoušek

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Zajímají vás alternativní dějiny české literatury? Tato kniha navazuje na Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923 téhož autorského týmu. Obsahuje stejně přehlednou Plochu času i Mapu polí literárního a kulturního dění dané periody. Kniha zasazuje literární dění do domácího i světového kontextu, analyzuje pohyb a kontradikce dobového diskursivního vlnění z hlediska dominantních

Sleva 29 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 462 Kč

Skladem

Poučeni z krizového vývoje - Poválečná česká společnost v reflexi normalizační tvorby

Autor: Alena Fialová

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Čím se zabývá normalizační angažovaná próza zachycující období 1945–1968, která vycházela vstříc dobovým ideologickým požadavkům a pokoušela se vytvořit obraz dějin v takové podobě, jež měla potvrdit legitimitu komunistického režimu v období sedmdesátých a osmdesátých let? Obecnější úvahy na téma dějin a národní paměti, souvislosti umělecké literatury a propagandy, filmu a televize a podoby

Sleva 29 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem

Setkávání s Klio - Studie z dějin dějepisectví - Studie z dějin dějepisectví

Autor: Jiří Pešek

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Soubor studií jednoho z předních českých historiků současnosti, které byly již dříve publikovány v různých odborných sbornících a periodikách a nyní je autor sestavil do promyšleného celku. Ve čtyřech oddílech se autor věnuje českému dějepisectví současnosti, německé historiografii soudobých dějin (kvůli propojenosti českých a německých dějin zvláště v 19. a 20. století) a v analytických studiích

Sleva 29 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem

Česká literární nakladatelství 1949-1989 - 1949-1989

Autor: Michal Přibáň

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Slovníkově uspořádaná publikace přináší rozsáhlá a podrobně zpracovaná hesla čtyř desítek českých nakladatelství, která se od konce čtyřicátých do konce osmdesátých let soustředila na literární a literárněvědnou produkci, popřípadě vydávala knihy z příbuzných odborných a uměleckých oblastí. Zastoupena jsou nakladatelství s celostátní působností i tzv. krajská nakladatelství, nechybí ani vybraná

Sleva 29 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 462 Kč

Skladem

Sovětský román - Dějiny jako rituál

Autor: Katerina Clarková

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Monografie Kateriny Clarkové, zabývající se historií a vývojem románu jako protežovaného žánru socialistického realismu, představovala na počátku 80. let 20. století významný milník v analýze sovětské literatury. Autorka přiřkla na Západě zavrhovaným ideologickým dílům vlastní hlas a interpretovala je nikoli z perspektivy západního kánonu klasické literatury, ale z hlediska kontinuity a klíčových

Sleva 29 % z běžně ceny 465 Kč

Naše cena: 330 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí