Registrace | Přihlášení


Literatura faktu

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Ve čtrnácti sám v Osvětimi

Autor: Radil Tomáš

publisher: Academia

4 / 5
24 %
Jde o příběh chlapce, jeho příbuzných a lidí, s nimiž přicházel do styku, v průběhu stupňujících se protižidovských opatření z roku 1942, kdy docházelo k „urychlenému odbavení“ Židů spočívající: v jejich identifikaci a označení, ve vytržení ze všech sociálních vazeb, v omezení všech činností, ve zbavení všeho majetku, v internaci, a v deportaci (kdy chlapci bylo 13 a půl) do Birkenau. Je popsán

Sleva 24 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem

Evropa na rozcestí

Autor: Komárek Stanislav

publisher: Academia

4.7 / 5
24 %
To, co bývá zvykem chápat jako krizi ekonomickou, respektive finanční, je ve skutečnosti celkovou krizí západních společností. Co je vlastně žitým náboženstvím dneška – ekonomie a vzývání Růstu? Neleží jedna z obtíží dneška v potlačené religiozitě? Krize není víc než konec jedné dějinné epochy a začátek jiné. Jak se projevuje současný individualismus a k čemu spěje? Je stát největším dobrem nebo

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 267 Kč

Skladem

Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885)

Autor: Dobiáš Dalibor

publisher: Academia

3 / 5
Soubor studií s komentovanou antologií textů Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885) představuje a dokumentuje proměny vztahu české společnosti k Rukopisům královédvorskému a zelenohorskému v letech 1817–1885. Na případě vědní a do diskursu vědy vstupující recepce studuje to, jak „starobylé“ Rukopisy fungovaly při formování novodobého českého národa v 19. století a jeho

Sleva 10 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 618 Kč

Skladem

Opera omnia 15/IV - Eruditionis scholasticae pars prima, Vestibulum a Eruditionis scholasticae pars…

Autor: Komenský Jan Ámos

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Další svazek souborného kritického vydání spisů Jana Amose Komenského přináší dva soubory Komenského latinských učebnic – Eruditionis scholasticae pars prima, Vestibulum a Eruditionis scholasticae pars II, Janua. Oba soubory učebnic, určených pro první dvě třídy nižšího stupně gymnázia, tj. tříleté latinské školy (třetí stupeň tvořilo Atrium), Komenský spolu s částí Atrium (bude vydána v jednom z

Sleva 27 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 507 Kč

Skladem

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích

Autor: Kolektiv autorů - Kunštát Daniel,Fasora Lukáš,Pavlíček Tomáš W.

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Kniha - stejně jako ilustrace na její obálce - ukazuje, že věkovitá instituce papežství byla i v nedávné minulosti pro jedny ochranou a útočištěm před bouřemi moderního světa, pro druhé pak výrazem zastaralé instituce bránící pokroku. Toto napětí vyjadřuje ve svérázné umělecké zkratce i reprodukovaná iluminace pražských benediktinek ke svátku sv. Petra a Pavla z r. 1904: „koráb církve“ řídí

Sleva 24 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 525 Kč

Skladem

Obvinění z Dachau - Životní příběhy ze svědeckých výpovědí a procesů s válečnými zločinci

Autor: Hilton Fern Overbey

publisher: Academia

0 / 5
24 %
V rámci celkem 489 procesů v Dachau čelilo americké justici 1 700 zločinců nacistického Německa. Jednalo se o celou řadu obžalovaných, od říšských pohlavárů po statkáře, studenty a vesničany. Provinili se účastí na zvěrstvech namířených proti obětem všech možných národností, k nimž došlo v koncentračních táborech a při transportech. Tato publikace se zabývá širokou škálou těchto procesů a

Sleva 24 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem

Račte to podepsat libovolnou šifrou - Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918-1935)

Autor: Vašek Richard

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Kniha se zabývá literární a žurnalistickou činností prezidenta T. G. Masaryka, jíž se pokoušel ovlivňovat veřejné mínění a vstupoval do nejrůznějších aktuálních sporů. Předmětem zájmu je zvláště anonymní publicistika, tedy články, které psal pod šiframi nebo je publikoval nepodepsané. Masaryk navazoval na svou dřívější činnost válečnou a předválečnou, po válce byl však více limitován politickými

Sleva 27 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 330 Kč

Skladem

Pochopit vteřinu - Prožívání času v české kultuře 19. století

Autor: Kolektiv autorů - Piorecká Kateřina,Bendová Eva,Hrdina Martin

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Kniha přináší příspěvky k 38. ročníku plzeňského mezioborového sympozia, věnovaného tématu času v životě člověka a společnosti „dlouhého“ 19. století. Autoři jednotlivých studií věnují pozornost jak prožívání a vnímání času z pohledu různých společenských vrstev – aristokracie i neprivilegovaného obyvatelstva venkova a měst –, tak i různým významům či hodnotám přisuzovaným času minulému,

Sleva 24 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem

Stalinova komanda - Ukrajinské partyzánské jednotky 1941-1944

Autor: Gogun Alexander

publisher: Academia

0 / 5
20 %
Bezohledné uplatňování taktiky spálené země, úmyslné provokování okupační moci a vyvolávání odvetných opatření vůči civilnímu obyvatelstvu, ničení vlastních vesnic, chaotické získávání potravin od obyvatelstva doprovázené každodenními loupežemi, opilstvím, které se zvrhávaly v násilí a sexuální delikty, bratrovražedné vnitřní konflikty, operativní nasazení bakteriologických zbraní a konečně

Sleva 20 % z běžně ceny 525 Kč

Naše cena: 418 Kč

Skladem

Nás bylo málo jen, než přišly tisíce... - Česká strana státoprávně pokroková (1908-1918)

Autor: Tomeš Josef

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Česká strana státoprávně pokroková představuje v mnohém jedinečný subjekt české politiky posledních let před první světovou válkou i následující dramatické doby válečné. Přestože nepatřila k velkým a vlivným stranám, výrazně se uplatňovala na dobové politické scéně, kde většinou hrála roli solitéra, reprezentována četnými vyhraněnými individualitami. Působila pouze deset let, z toho šest let ve

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 340 Kč

Skladem

Bohemia docta - The Historical Roots of Science and Scholarschip in the Czech Lands

Autor: Kolektiv autorů - Franc Martin,Kostlán Antonín,Míšková Alena

publisher: Academia

0 / 5
27 %
This book charts the development of Czech non-university science from its beginnings in humanist learned societies to the Czechoslovak Academy of Sciences’ transformation as the Czech Academy of Sciences. A team of experienced authors present attractively written chapters covering the history of such important scientific institutions as the Royal Bohemian Society of Sciences, the Czech

Sleva 27 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 435 Kč

Skladem

Prsty do ran I. - Výběr z textů z let 1960-1989

Autor: Pithart Petr

publisher: Academia

0 / 5
24 %
První díl souboru kratších textů Petra Pitharta přibližuje třicetileté období šedesátých až osmdesátých let 20. století. Po ukázkách z mladických básnických pokusů shrnuje autorovu polemickou publicistiku v Literárních listech roku 1968, samizdatové texty a záznamy debat v disentu, stati z exilových periodik i „zprávu o stavu společnosti“ z října 1989, která předpověděla to, co si z minulosti

Sleva 24 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 416 Kč

Skladem

Cesty z apokalypsy - Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914-1922

Autor: Kolektiv autorů - Konrád Ota,Kučera Rudolf

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Monografie se zabývá kulturními dějinami fyzického násilí během první světové války a následné poválečné obnovy v českých a rakouských zemích a Jižním Tyrolsku. Kniha je rozdělena na tři části, které se věnují násilí kolektivnímu, individuálnímu a sexuálnímu. Kulturní dějiny násilí zde slouží jako prostředek porozumění proměňujícím se mentalitám širokých lidových vrstev, vývoji expertního vědění

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 340 Kč

Skladem

Z nouze život, z nouze smrt? - Slovenští Židé v Terezíně, Sachsenhausenu, Ravensbrücku a…

Autor: Putík Daniel

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Tématem práce jsou osudy asi pěti tisíc osob židovského původu deportovaných od listopadu 1944 do března 1945 nacistickými okupačními orgány ze Slovenského štátu do koncentračních táborů Sachsenhausen, Ravensbrück, Bergen-Belsen a do terezínského ghetta. Na základě obsahové a komparativní analýzy poznatků získaných studiem archivních dokumentů, na základě svědectví přeživších a v omezené míře i

Sleva 24 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem

Ať mohou přijeti: organizace poválečné repatriace a návratů 1942-1947f

Autor: Kasíková Jana

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Miliony lidí musely během druhé světové války opustit svůj domov. Odešli před nebezpečím nebo byli vysídleni, přesunuti na nucené práce či do koncentračních táborů. Jak se tito lidé po válce vraceli do svých domovů? Kapitola ne nevýznamná, uvědomíme-li si, že pohyb lidí probíhal všemi směry, navíc na válkou zničeném kontinentě. Hrozilo nebezpečí šíření nemocí, nedostatečného zásobování i

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 267 Kč

Skladem

Světový názor - Od Humboldta k Eagletonovi

Autor: Borovička Lukáš

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Pojem „světový názor“ je v současných českých humanitních vědách spojován především s pojmem „ideologie“, ba dokonce je s ním ztotožňován – přičemž „ideologií“ se zpravidla myslí normalizační podoba marxismu-leninismu. Avšak historie pojmu ve skutečnosti začíná pravděpodobně už v Kantově Kritice soudnosti (1790). Fascinující dějiny daného konceptu pak pokračují různými specifickými aktualizacemi

Sleva 24 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem

Islámský stát - Blízký východ na konci časů

Autor: Kolektiv autorů - Beránek Ondřej,Ostřanský Bronislav

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Islámský stát (IS) s nečekanou rychlostí a brutalitou vtrhnul v roce 2014 skrze zpravodajství do našeho povědomí a od té doby nepřestává vyvolávat mnoho emocí i otázek. Jak chce, abychom jej viděli – a jaký doopravdy je? Jde o do krajnosti dotaženou radikalizaci islamismu či spíše brutální podobu islamizace extremismu? A z jaké perspektivy se nejlépe dobereme odpovědi? V kontextu IS západní média

Sleva 24 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem

Za Boha, národ, pořádek

Autor: Kolektiv autorů - Šebek Jaroslav,Šebek Jaroslav

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Kniha se zabývá tematikou antidemokratických a nacionalistických tendencí v prostředí českého a německého katolicismu v Československu v meziválečném období. Problematika je zmiňována také ve středoevropském kontextu – především s důrazem na vývoj v Rakousku a Německu. Pozornost se věnuje rovněž papežské politice tohoto období, která svou snahou o ofenzivnější vystupování církve ve veřejném

Sleva 24 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 301 Kč

Skladem

Západ, nebo Východ? České reflexe Evropy 1918-1948

Autor: Hlaváček Petr

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Vedle tzv. české otázky byla ve 20. století souběžně reflektována i naše „evropská otázka“, kterou intenzivně diskutovaly tehdejší politické, intelektuální a kulturní elity. Iniciační osobností byl v tomto ohledu Tomáš G. Masaryk se svou knihou Nová Evropa (1918/1920). Během dynamického „třicetiletí“ 1918–1948, které patří ke stěžejním obdobím českých moderních dějin, představovaly koncepty Nové

Sleva 24 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 525 Kč

Skladem

Státní pořádkové složky na Chebsku v době první Československé republiky

Autor: Kolář Ondřej

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Kniha přibližuje strukturu a působení československého četnictva, policie a finanční stráže na Chebsku v letech 1918–1938. První část přibližuje fungování pořádkového aparátu (ubytování, kázeňské záležitosti atd.). Druhá část publikace je věnována snahám o potírání kriminality a bezpečnostně-politických hrozeb, tedy německého iredentismu, komunismu a především sílícího nacistického hnutí.

Sleva 24 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele