Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literatura faktu

Vládkyně všech nemocí. Příběh rakoviny

Autor: Siddhartha Mukherjee

publisher: Masarykova univerzita Brno

5 / 5
15 %
Vědecký thriller o zhoubném bujení překvapuje čtenáře na celém světě svým strhujícím tempem a hluboce lidským vyzněním. Jeho autor Siddharta Mukherjee, lékař, vědec a oceňovaný spisovatel, se na nádorové onemocnění dívá s precizností buněčného biologa, s nadhledem historika a se zaujetím životopisce.

Sleva 15 % z běžně ceny 580 Kč

Naše cena: 493 Kč

Skladem

Střední paleolit v moravských jeskyních/Middle Palaeolitthic in Moravian Caves

Autor: Petr Neruda

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Publikace shrnuje naše poznatky o využití moravských jeskyní v období středního paleolitu (250 000–40 000 let BP). Vedle kritické revize pramenů přináší i nové techno-typologické analýzy kamenných industrií z hlavních nalezišť – jeskyně Kůlny, Švédova stolu, Šipky a Čertovy díry. Poznatky o způsobech výroby kamenné industrie jsou doplněny revizí kulturní klasifikace nalezených souborů,

Sleva 24 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 380 Kč

Skladem u dodavatele

Eneolitické osídlení hradiska u Kramolína

Autor: Eliška Kazdová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Publikace je upravený a doplněný habilitační spis doc. Pavla Koštuříka, CSc. (zemř. 1998). Ve své práci zhodnotil eneolitický materiál z hradiska u Kramolína na Třebíčsku a jiných lokalit jihozápadní Moravy a zasadil jej do středoevropského rámce. Prezentuje se tak bohatý obrazový a dokumentační materiál v graficky výborné podobě.

Sleva 24 % z běžně ceny 588 Kč

Naše cena: 447 Kč

Skladem

15 let studentského divadla Fakulty informatiky Masarykovy univerzity 1998-2012

Autor: Prokeš Josef

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Jde o knihu celobarevnou, bohatě vypravenou. Na 120 stranách přibližuje zájemcům jednotlivé inscenace i vzpomínky pamětníků. Je věnována památce prof. Ludvíka Kundery, který souboru s počáteční dramaturgií vypomáhal. Na starších fotografiích (např. na stranách 19–22) jsou historicky působící záběry z míst, která jež neexistují, neboť podlehla přestavbě fakulty. Knížka nepostrádá nadhled, humor i

Sleva 24 % z běžně ceny 182 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem u dodavatele

Cesty do Svaté země

Autor: Kšicová Danuše

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Publikace analyzuje díla dvanácti autorů cestopisů: šesti ruských a šesti českých a začleňuje je do širšího evropského kontextu. Srovnání prací zástupců obou stran církevního schizmatu poukázalo nejen na rozdíly, ale i na jejich shodné rysy a cíle.

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem u dodavatele

Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009

Autor: Lenka Waschková Císařová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
V České republice došlo po roce 1989 ke klíčové proměně společenského i mediálního systému. Průběh a podoba takzvané strukturální transformace českých médií jsou zatím zmapovány pouze okrajově, a to především se zaměřením na politické a ekonomické aspekty této proměny a na celostátní média. Subsystém lokálního a regionálního tisku je spíše opomíjený, ačkoliv právě na jeho úrovni dochází k silné

Sleva 24 % z běžně ceny 301 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany

Autor: kolektiv autorů

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Kniha obsahuje kompletní souhrn informací o raněstředověkém pohřebišti Olomouc-Nemilany. Jednotlivé kapitoly postupně obeznamují čtenáře s historií archeologického výzkumu a s nálezovými kontexty jednotlivých hrobů. Některým aspektům hrobové výbavy jsou vyhrazeny speciální kapitoly. Týká se to například problematiky otisků textilií v korozních produktech, nálezů štípané industrie v hrobech nebo

Sleva 24 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Boris Nikolajevič Čičerin o ruských dějinách

Autor: Josef Šaur

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Publikace osvětluje jednu ze zásadních kapitol dějin ruského dějepisectví. Přináší analýzu koncepce ruských dějin Borise N. Čičerina (1828–1904) v dobových souvislostech ruské historiografie a v kontextu Čičerinových děl státovědných a filozofických. Práce podrobně mapuje počátky a okolnosti vzniku tzv. státní školy v ruské historiografii, k jejímž představitelům patřili kromě Čičerina další

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem u dodavatele

What’s wrong?

Autor: Věra Jaklová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Jedním z nejprobádanějších a nejčastěji citovaných problémů egejské doby bronzové je otázka absolutní datace výbuchu santorinské sopky, potažmo celé pozdní doby bronzové ve velmi širokém regionu od Egypta přes Přední východ po střední Evropu. Názory a výsledky přírodních věd a tradiční archeologie se neshodují a jejich argumentace umísťují událost od poloviny 17. století až po konec 16. století

Sleva 24 % z běžně ceny 205 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Starší dějiny Vietnamu a Čampy

Autor: Kolektiv autorů - Schwarz Michal,Srba Ondřej

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Kniha popisuje dějiny dvou původních civilizačních okruhů na území Vietnamu, na severu vietského vyvíjejícího se pod vlivem Číny a na jihu okruhu austronéských hinduizovaných Čamů tvořících seskupení nezávislých lokálních center. Zatímco vývoj vietské státnosti vyvrcholil v 15. stol. vytvořením centralizované říše, nejednotní Čamové museli nadále ustupovat expanzi Vietů. Při chronologickém

Sleva 24 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Vietnam v éře západních velmocí

Autor: Kolektiv autorů - Srba Ondřej,Schwarz Michal

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Kniha popisuje moderní dějiny Vietnamu od 16. století do současnosti. Věnuje se rozvoji vietnamské státnosti v prekoloniálním období a svárům mezi dynastiemi Le a M?c a mocnými rody Tr?nh a Nguy?n. Po sjednocení za povstání dynastie Tây Son se nakonec v roce 1802 se zahraniční asistencí chopili moci Nguy?nové. Ti v druhé polovině 19. století podlehli tlaku Francie, která ve válce s Čínou získala

Sleva 24 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem

Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968)

Autor: Iva Mikulová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Autorka se ve své práci věnuje umělecké činnosti divadelního režiséra Karla Nováka (1916–1968), jehož tvorba zůstala neprávem opomenuta v kontextu tvorby režisérů 50. a 60. let 20. století v Československu (např. O. Krejča, A. Radok nebo O. Ornest). Podobně jako mnozí další režiséři totalitního období byl také Karel Novák několikrát odsunut do oblastních divadel, v nichž však i přes cenzurní

Sleva 24 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 448 Kč

Skladem

Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku

Autor: Přemysl Bar

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Monografie představuje první komplexní pojednání o sporu mezi Řádem německých rytířů v Prusích a Polsko-litevskou unií na kostnickém koncilu (1414–1418), který je analyzován ze tří navzájem se prolínajících hledisek, diplomacie, práva a propagandy. V diplomacii hrála klíčovou roli poselstva a komunikace mezi nimi a rozhodovacími centry. Jednání o prodloužení příměří, arbitráži a nedokončený

Sleva 24 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 274 Kč

Skladem

Počátky latinské písemné kultury v českých zemích

Autor: Dalibor Havel

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Monografie je zaměřena na počátky latinské písemné kultury v Čechách a na Moravě, zejména na prameny k jejímu poznání. Velká pozornost je věnována prezentaci rukopisných fragmentů raně středověkého období, které byly v kodikologickém diskursu doposud využívány jen zcela okrajově; ve většině případů jde o první publikaci těchto pramenů vůbec. Z tohoto hlediska jde o téma s velkým metodickým

Sleva 24 % z běžně ceny 935 Kč

Naše cena: 711 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele