Registrace | Přihlášení


Literatura faktu

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Arnošt z Pardubic - Arcibiskup, zakladatel a rádce - Arcibiskup, zakladatel a rádce

Autor: Zdeňka Hledíková

publisher: Vyšehrad

4.3 / 5
23 %
Arnošt z Pardubic, první pražský arcibiskup a blízký spolupracovník a rádce císaře Karla IV., patří bezesporu k nejznámějším postavám českých středověkých dějin. Kniha přední české medievalistky, znalkyně především církevních dějin, profesorky Zdeňky Hledíkové, představuje Arnošta z Pardubic nejen v jeho roli „pravé ruky“ Karlovy, ale také a v první řadě jako neúnavného a kreativního organizátora

Sleva 23 % z běžně ceny 328 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury

Autor: Kolektiv autorů - Věra Frolcová,Eva Večerková

publisher: Vyšehrad

5 / 5
23 %
Kniha líčí kulturní tradice spojené s oslavou Vánoc národů evropského Západu a Východu. Mnohé se dochovaly do současnosti a mají křesťanské i mimokřesťanské kořeny. Kapitoly odhalují pozůstatky pohanských slavností spojených se slunovratem, s novoroční magií a hostinami uprostřed zimy; patří k nim obřadní spalování vánočního polena, pečení velkých kulatých chlebů nebo koledování. Zvláštní

Sleva 23 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem u dodavatele

Knihy tajemství a moudrosti III. - Mimobiblické židovské spisy – pseudepigrafy - Mimobiblické…

Autor: neuveden

publisher: Vyšehrad

3.8 / 5
23 %
Třetí, závěrečný svazek antických židovských pseudepigrafů. Tento díl obsahuje: Zjevení Abrahamovo, Závěť Abrahamova, Mojžíšovo nanebevzetí, Třetí kniha Makabejská, Čtvrtá kniha Makabejská, Modlitba Menašeho, Ódy Šalamounovy, Syrské žalmy, Josef a Asenat.

Sleva 23 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem

Náboženské dějiny starověkého Izraele

Autor: Angelika Berlejung

publisher: Vyšehrad

3.7 / 5
17 %
Kniha profesorky Angeliky Berlejung Náboženské dějiny starověkého Izraele představuje vynikající úvod do dějin náboženství v oblasti, kde vznikla hebrejská Bible, v křesťanském kontextu označovaná jako Starý zákon. Skládá se ze dvou hlavních částí: první se zaměřuje na přehled pramenů a základní metodologii disciplín, které se zaobírají studiem dějin starověkého Izraele a jeho posvátných knih,

Sleva 17 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem

Operace Rath - Pohled do zákulisí policejního vyšetřování - Pohled do zákulisí policejního…

Autor: Radek Kedroň

publisher: Vyšehrad

3.5 / 5
17 %
Tajná zpráva z vyšetřování Kdo poslal exposlance za mříže? Radikální léčba korupčníků z Rathlandu David Rath, Petr Kott a Kateřina Pancová. Všichni tři vystudovaní a ambiciózní lékaři. Měli léčit a uzdravovat. Maskováni bílými plášti však do středočeského kraje zavlekli jednoho z nejzákeřnějších parazitů současnosti – klientelismus. Celé večery přepočítávali úplatky. Miliony brali, ač měli jasné

Sleva 17 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem u dodavatele

Gloria i gaudium - Česká písnička mezi kostelem a hospodou - Česká písnička mezi kostelem a hospodou

Autor: Přemysl Rut

publisher: Vyšehrad

3 / 5
23 %
V loňském roce vydal Vyšehrad obsáhlou antologii Přemysla Ruta Orchestrion v hlavě. Česká písnička mezi poezií a divadlem. „Rádi bychom,“ napsal tehdy editor v úvodu, „aby se tato antologie časem stala druhým dílem šířeji pojatého celku: aby byla doplněna o antologii české autorské písně od středověkých počátků do národního obrození.“ Kniha Gloria i gaudium. Česká písnička mezi kostelem a

Sleva 23 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 383 Kč

Skladem

Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře

Autor: Alexandra Navrátilová

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Kniha se věnuje roli obyčejového práva, rodičovské autority při výběru ženichů a nevěst, sociální prestiže a aktivního zájmu společenství na veřejném stvrzování právoplatnosti manželství. Hodnotí vklad i prolínání církevně náboženských a lidových představ a norem na utváření vzorů milenecké a manželské lásky, rozebírá podoby světských i magických praktik k probuzení lásky.

Sleva 23 % z běžně ceny 388 Kč

Naše cena: 299 Kč

Skladem

Rozdělení Československa 1989-1992

Autor: Jan Rychlík

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
U příležitosti dvaceti let od rozdělení společného státu Čechů a Slováků vychází v dalším vydání práce historika Jana Rychlíka, předního znalce dějin Československa a zároveň přímého účastníka procesu jeho rozdělení.

Sleva 23 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem

Knihy tajemství a moudrosti I. - Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy - Mimobiblické židovské…

Autor: neuveden

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Židovské pseudepigrafy (z řec. pseudés = „nepravý, falešný“, epigrafé = „nápis, název“) nebo též „apokryfy“ jsou literární památky, které vznikly ve staletích mezi Starým a Novým zákonem, některé dokonce zároveň s evangelii. V jejich názvu se namísto jména skutečného autora nejčastěji objevuje jméno významné a okruhu čtenářů známé nežijící osobnosti. Většina židovských pseudepigrafních spisů je

Sleva 23 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 345 Kč

Skladem

Dějiny světa 3 - Výklady světa a světová náboženství. 600 až 1500

Autor: Fried Johannes

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Další díl šestisvazkové edice Dějiny světa přináší na přibližně 500 stranách nejnovější poznatky k danému období, jímž je nyní doba zhruba od nástupu islámu po velké zámořské objevy. Uspořádání kapitol má opět v komplexní perspektivě ukázat souvislost historických událostí, socioekonomického vývoje a kulturních výdobytků v rámci celého světa. Svazek se ve třech velkých oddílech věnuje tématům

Sleva 23 % z běžně ceny 799 Kč

Naše cena: 615 Kč

Skladem

Město - Průvodce českou historií 1

Autor: Kolektiv autorů - Vlastimil Vondruška,Alena Vondrušková

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Pestrá mozaika informací bohatě doplněná o barevnou obrazovou dokumentaci. První díl je věnován vzniku a vývoji měst od doby hradištní do konce feudalismu a nástupu industriální urbanizace. Kromě stavebního a funkčního vývoje městských celků a jednotlivých staveb (opevnění, obytné domy, ulice, náměstí, radnice apod.) se věnuje i historii všedního života měšťanů se všemi jeho náležitostmi, jako je

Sleva 23 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem

Římský člověk a jeho svět

Autor: Andrea Giardina

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Starověký Řím vždy patřil a bude patřit k těm kapitolám dějin světa, které k sobě poutají největší pozornost – dědictví této tisíc let trvající říše je dodnes živé a nepřehlédnutelné, ať již se jedná o sféru práva, strukturu evropských měst, či oblast vzdělanosti a umění. Je proto naprosto pochopitelné, že svazek ediční řady nakladatelství Laterza, věnovaný římskému období, přitáhl celou plejádu

Sleva 23 % z běžně ceny 468 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem

Život staré Šumavy - Šumava od pravěku do počátků 20. století

Autor: Vlastimil Vondruška

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Kniha historika a spisovatele Vlastimila Vondrušky vypráví čtivým a přitom fundovaným způsobem o proměnách život staré Šumavy. Je doplněna téměř stem unikátních dobových fotografií ze sbírek Muzea Šumavy v Sušici. Autor popisuje osídlení hor od pravěku až do počátků 20. století a prostřednictvím příběhů a citací z dobových pramenů představuje rozmanité

Sleva 23 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Encyklopedie Středověku

Autor: Kolektiv autorů - Jacques Le Goff,Jean-Claude Schmitt

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Dva přední francouzští historici-medievalisté v knize shromáždili přes osm desítek hesel, samostatných a ucelených esejů, věnovaných podstatným skutečnostem a tématům středověkého života: nalezneme mezi nimi jak tradiční témata politických dějin („Král“, „Šlechta“, „Válka a křížová výprava“), dějin hospodářských („Peníze“, „Řemeslníci“, „Půda“), kulturních („Katedrála“, „Literatura a literatury“,

Sleva 23 % z běžně ceny 998 Kč

Naše cena: 768 Kč

Skladem

Literární památky epochy velkomoravské

Autor: Josef Vašica

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
K oslavám 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu přispělo nakladatelství Vyšehrad vydáním knihy Vladimíra Vavřínka Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem. Literární práce Cyrila a Metoděje v české překladu ze staroslověnštiny jsou v dnešní době těžko dostupné. Ideální kombinaci literárněvědné studie s texty významných cyrilometodějských děl přitom stále představuje dílo

Sleva 23 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem

Evropské duchovní dějiny

Autor: Friedrich Heer

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Edice Kulturní historie. Průřez vývojem evropského náboženského a filosofického myšlení od konce antiky do XIX. století. Kniha rakouského historika, autora řady monografií a zejména velkých syntéz, je právě takovou širokou syntézou myšlenkových dějin západní Evropy. Od starověkých počátků a klasické antiky přes patristiku, raný a vrcholný středověk, reformaci a renesanci až po hlavní myšlenky 19.

Sleva 23 % z běžně ceny 798 Kč

Naše cena: 614 Kč

Skladem

Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity

Autor: Martin C. Putna

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Kniha vysvětluje hlavní body ruských kulturních a duchovních dějin, jež by měl znát každý Čech, který chce rozumět tomu, co se děje v Rusku dnes. Výklad, dokumentovaný na vybraných literárních a uměleckých dílech, je veden od „předdějin“ na řeckém Krymu po současnost: od svatého Vladimíra k Vladimiru Putinovi a od jurodivých k Pussy Riot. Na rozdíl od většiny rusistických prací tato kniha vykládá

Sleva 23 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Agent Storm - Můj život v al-Káidě a CIA - Můj v život al-Káidě a CIA

Autor: Kolektiv autorů - Paul Cruikshank,Tim Lister,Morten Storm

publisher: Vyšehrad

0 / 5
17 %
Aktuální příběh dvojitého agenta Dán Morten Storm se již v mládí dopouštěl násilného jednání, své třinácté narozeniny oslavil pokusem o ozbrojenou loupež. Po konverzi k islámu propadl jeho radikálnímu výkladu a odešel do Jemenu účastnit se ozbrojeného džihádu. V Jemenu strávil desítku let ve výcvikových táborech al-Káidy po boku nejhledanějších teroristů a postupně se stal jednou z předních

Sleva 17 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem

Hebrejská bible a dějiny - Úvod do starozákonní literatury - Úvod do starozákonní literatury

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Shrnutí nejnovějšího stavu starozákonního bádání v přehledné příručce, která poslouží jak při příležitostném použití, tak zvláště při soustavnějším čtení a studiu. Hebrejská bible, Starý zákon, je Písmem židů a první půlí Písma křesťanů. Představuje sbírku spisů, které vznikaly v průběhu více než tisíciletých dějin izraelského lidu. Proto je mezi spisy Starého zákona na jedné straně a životem

Sleva 23 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem

Vratislav II.

Autor: Vratislav Vaníček

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Vratislav II. patří k důležitým osobnostem a dlouho vládnoucím českým panovníkům v raném středověku. Jeho postava je dobře přístupná díky Kosmově kronice. Za jeho vlády došlo k mnoha významným událostem ve vnitřní politice (např. se přestavuje Vyšehrad jako královské sídlo a v našem království vzniká silné a otevřené kulturní zázemí) i v mezinárodních vztazích. Český stát zůstal samostatným

Sleva 23 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 199 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí