Registrace | Přihlášení


Ostatní periodika

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Zlatý řez 37 - Poučení z modernity? / Learning from Modernity?

Autor: neuveden

publisher: Zlatý řez

3 / 5
27 %
Tématem 37. čísla Zlatého řezu je modernita a s ní spojené otázky - co znamenala pro architekturu, jak se v architektuře projevovala a co z ní dnes zbývá. Jestli je jedna modernita, nebo více modernit; jestli se dá snadno popsat, nebo je to jev tak komplexní, že každý pokus o definici je nutně jen provizorní? Je vůbec minulostí, nebo v ní stále ještě žijeme? Obsah: Liana Rosinová: Čistá

Sleva 27 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Zlatý řez 35 - Automobil, architektura a město

Autor: neuveden

publisher: Zlatý řez

0 / 5
16 %
Nové vydání časopisu Zlatý řez obsahuje teoretické úvahy na téma dopravy ve městě, nedávno realizované projekty architektonických intervencí do městské infrastruktury z Holandska, Španělska, Dánska a Velké Británie, a také blok příspěvků z konference Architektura ve službách motorismu, kterou uspořádalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze v září 2012.

Sleva 16 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Parrésia I (2007) - Revue pro východní křesťanství

Autor: neuveden

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
12 %
Revue pro východní křesťanství. Z obsahu: P. Milko - Prvotní hřích v Athanasiově De Incarnatione; S. P. Broock - Syrský Orient - třetí plíce církve? V. A. Černý - Evangelizace Kavkazu.... Cílem tohoto nového periodika je představit křesťanský Východ jako svébytnou entitu a neopomenutelnou součást světového křesťanstva.

Sleva 12 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 219 Kč

Skladem u dodavatele

Tamto 101

Autor: kolektiv autorů

publisher: Tamto

0 / 5
15 %
Znovuobnovený časopis pro alternativní kulturu. Co je tamto? První číslo vyšlo v prosinci 1995 jako první časopis v ČR s hudební CD přílohou s distribucí po celé republice i na Slovensku. Tamto revue je čtvrtletník skutečné individuality a výlučných názorů. Přináší subjektivní pohledy na současný životní styl, umění a kulturu ve společnosti. Dáváme prostor pro nečekané názory, nová poselství a

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Parrésia IV (2010) - Revue pro východní křesťanství

Autor: neuveden

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Čtvrtý ročník revue Parrésia opět přináší řadu příspěvků z oblasti východního křesťanství, a to jak pravoslavného (ortodoxního), tak jinoslavného (heterodoxního) - mimo jiné objevnou studii H. Utidjiana a E. Kindlera o zřejmě nejoriginálnějším autorovi arménského středověku sv. Řehoři z Nareku (včetně ukázky z jeho díla v oddílu Fontes) a profilový rozhovor s holandskou kunsthistoričkou českého

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem u dodavatele

TAHY 2011 - Literárněkulturní ročenka - Literárněkulturní časopis

Autor: Kolektiv autorů - Eva kolektiv autorů, Luka

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Časopis věnovaný některým aspektům umělecké moderny a avantgardy. Blok studií začíná přehledovým esejem Aleše Hamana, ve kterém si autor všímá jednoho z klíčových témat moderny, totiž proměny vztahu moderního umění ke skutečnosti. Následující přehledová studie Aleše Kozára a Miroslava Kouby usiluje o historicky založené promítnutí konceptu modernismu do jihoslovanského literárního kontextu.

Sleva 15 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Album pozdně středověkého písma XII/I.

Autor: neuveden

publisher: Scriptorium

0 / 5
Jižní Čechy. Svazek XII/1 Kniha trhová města Jindřichova Hradce 1485–1531 Kniha přípovědí města Jindřichova Hradce 1499, 1520–1552 Kniha příjmů a vydání purkmistrů města Jindřichova Hradce 1487–1537

Sleva 10 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem u dodavatele

Album pozdně středověkého písma XII/2. Jižní Čechy. Kniha pamětní města Pelhřimova 1417–1575 -…

Autor: neuveden

publisher: Scriptorium

0 / 5
Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

Sleva 10 % z běžně ceny 78 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem u dodavatele

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2012

Autor: neuveden

publisher: Akropolis

0 / 5
15 %
Sedmý sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) přináší stejně jako v minulých letech články připravené na základě příspěvků, jež zazněly na pravidelných setkáních AUČCJ. Těchto setkání se konalo v uplynulém roce celkem pět a pokryla širokou škálu témat - teoretických i praktických - souvisejících s problematikou výuky češtiny pro cizince. Nechybějí zde příspěvky zabývající se

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

American & Brtish Studies 5

Autor: kolektiv autorů

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Our aim is to create a platform for scholarly exchange not only within the Czech Republic but internationally. We seek original articles that explore a wide range of issues concerning American and British literature, visual arts, music and other cultural phenomena as well as cultural history. The editors encourage submissions from scholars working in various disciplines with interests in American

Sleva 15 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Komfort mag 8

Autor: neuveden

publisher: Komfort Mag

0 / 5
15 %
Čeká vás 160 stran ve dvou svazcích. Krásná, ničím nerušená, obrazová listovačka, do který je vsunutej sešit zahuštěnýho čtení. Obrazy, fotky i slovo vyzní ve svý nedotknutelný celistvosti.

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem u dodavatele

American & British Studies 6 (anglicky)

Autor: neuveden

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Our aim is to create a platform for scholarly exchange not only within the Czech Republic but internationally. We seek original articles that explore a wide range of issues concerning American and British literature, visual arts, music and other cultural phenomena as well as cultural history. The editors encourage submissions from scholars working in various disciplines with interests in American

Sleva 15 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Tahy 2013

Autor: Kolektiv autorů - Zorán Ardamica, kolektiv autorů

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Dvojčíslo 11–120 časopisu Tahy je rámcově zaměřeno na problematiku literárních generací. V bloku studií čtenáři naleznou články: Dominik Melichar: Generace a diskurs. Poznámky k analýze mocenských vztahů v pojetí literární generace, především generace buřičů Petr Poslední: Generační různořeč. Česká a polská poezie v S ešitech pro mladou literaturu Zorán Ardamica: Pseudonym a umelecký preklad

Sleva 15 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Živá hudba 4/2013 - časopis pro studium hudby a tance - časopis pro studium hudby a tance

Autor: neuveden

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
12 %
Čtvrté číslo časopisu pro studium hudby a tance přináší tři hudebně teoretické stati, jejichž společným jmenovatelem je zaměření na práci s časem v hudbě 20. století, analytickou studii pravidelného lektora kurzů při Prague Shakuhachi Festivalu, Gunnara Lindera, studii týkající se moderní pantomimy a metodologickou studii choreologickou. Reflexe soudobé hudby se objevuje i v dalších textech – ať

Sleva 12 % z běžně ceny 153 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem u dodavatele

Epigraphica & Sepulcralia 5

Autor: Jiří Roháček

publisher: Ústav dějin umění Akademie věd

0 / 5
15 %
edici Jiřího Roháčka vychází další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Jednotlivá čísla by měla vědomě vedle sebe stavět příspěvky různého chronologického, tematického,

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Tahy 2014

Autor: kolektiv autorů

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Dvojčíslo 13–14 časopisu Tahy je rámcově zaměřeno na problematiku eseje a esejistiky v různých, a to nejenom literárních souvislostech. V bloku studií čtenáři naleznou články: Jiřího Studeného: Povytažený dráp Antonína K. K. Kudláče: Kontinuita diskontinuity. Nástin vývoje české populární fantastiky po roce 1989, Petra Posledního: Druhý Conrad. Životopisná stránka literární kultury, Jiřího Marka:

Sleva 15 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Colloquia mediaevalia Pragensia 17 - Právní kultura ve středověku - Právní kultura ve středověku

Autor: Kolektiv autorů - Martin Nodl,Piotr Wecowski

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Kolektivní monografie Právní kultura středověku zahrnuje studie třinácti českých a polských medievistů věnované nejrůznějším podobám právní kulturu Českého a Polského království od 10. do 15. století. Autoři zde ozřejmují dobové proměny pojímání práva a postupné prosazování se psaného práva ve vztahu k právu zvykovému. Důraz kladou i na vztah právních norem a reálného každodenního života,

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Tahy 2015

Autor: Andrzej Stasiuk

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Čtenáři literáněkulturního časopisu TAHY naleznou v tomto čísle pravidelné oddíly obsahující původní literární, literárněvědné, dokumentární a recenzní texty. Tematicky jsou TAHY letos zaměřeny na problematiku narativu, respektive naratologické reflexe příběhů a vyprávění, což je patrné zejména na odborné sekci (studie zabývající se díly F, Hrubína, A. M. Tilschové, J. Váchala a F. Topola).

Sleva 15 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Epigraphica & Sepulcralia 6

Autor: Jiří Roháček

publisher: Artefactum

0 / 5
15 %
Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Aktuální svazek obsahuje studie a materiálové přísvěky českých, slovenských a polských badatelů přednesené na pravidelných zasedáních k

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Studie o rukopisech 46 (XLVI, 2016)

Autor: neuveden

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
15 %
Nové číslo Studií o rukopisech (XLVI, 2016) přináší obsáhlý rozbor dochovaných rukopisů Rožmberské knihy, nejstarší česky psané právní knihy zemského práva, či studie věnované středověkým rukopisům z knihovny hrabat von Manderscheid-Blankenheim, husitikům ve sbírce rukopisů Otokara Kruliše-Randy a dalšímu rukopisu Knihy Tovačovské. Námětem dalších příspěvků se staly letopisné záznamy v Bibli

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavateleAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí