Registrace | Přihlášení


Ostatní

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Věda nepadá daleko od stromu - Příběhy význačných českých vědců a jejich rodů

Autor: Eva Bobůrková

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Těžko najít v ČR někoho, kdo by neobdivoval slavného vědce a vynálezce Otto Wichterleho. Všichni znají i jediného českého vědeckého nositele Nobelovy ceny, Jaroslava Heyrovského, objevitele polarografie. Do trojice nejznámějších českých badatelů patří bezesporu chemik Antonín Holý, z jehož výzkumu vzešly léky proti AIDS a jiným virovým onemocněním. Co vlastně dělají děti těchto vynikajících

Sleva 27 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Otazníky kolem genového inženýrství

Autor: Vladimír Vondrejs

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Je genové inženýrství hrozbou pro lidstvo, nebo jeho nadějí? Jsou genově manipulované plodiny „frankensteinovo jídlo“ nebo ekologicky přijatelnější varianta tradičního zemědělství? Jak vlastně přenosy genetického materiálu probíhají? Je možné očkovat děti bramborami a rajským protlakem namísto injekcí? Genové inženýrství přináší řadu otázek, vyvolává řadu obav i nadě- jí, dělí veřejnost na

Sleva 27 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti?

Autor: kolektiv autorů

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Sborník obsahuje dvacet šest příspěvků 28. ročníku plzeňského mezioborového sympozia věnovaného problematice české kultury 19. století, které v únoru 2008 pořádala Univerzita Karlova. Plzeňské sborníky vydávané nepřetržitě od roku 1981 až do současnosti, shromáždily v 26 svazcích klíčový materiál k řadě témat české kultury, politiky a historie.

Sleva 27 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Gramatika a korupus 2007

Autor: kolektiv autorů

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Velké elektronické jazykové korpusy se staly během posledních zhruba patnácti let pro lingvisty vyzývavou realitou, která volá nejen po nových metodách, ale i po nových cílech výzkumu přirozených jazyků. Teprve tyto korpusy umožňují systematický výzkum a poznání např. toho, jak jsou v psané češtině 21. století u cizích jmen zakončených na -e (Goethe, Hesse atd.) distribuovány tvary genitivu s

Sleva 27 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 219 Kč

Skladem

Soustružníci lidských duší - Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století…

Autor: Petr Šámal

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Kniha mapuje pokus o ovládnutí, radikální proměnu a mocenské využití veřejných knihoven, k němuž došlo v Československu v období stalinismu. Úvodní výklad zachycuje hlavní formu následné cenzury v komunistickém Československu: popisuje cenzuru lidových knihoven, zabývá se tím, jaké typy literatury byly z knihoven vyřazovány, a hledá příčiny tohoto zákazu. Další část pak sleduje pokusy knihovníků

Sleva 27 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem

Věda kontra iracionalita 5

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Heřt,Čeněk Zlatník

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Ve shodě se zaměřením Klubu má publikace přispět k podpoře kritického myšlení a k porozumění vědeckému přístupu. Obsahuje 14 příspěvků psaných tak, aby byly srozumitelné širokému okruhu čtenářů. Autory jsou jednak uznávaní vědci příslušných oborů, jednak ti, kteří se danou problematikou dlouhodobě seriózně zabývají. Tematicky jsou tu zastoupeny tři okruhy, mezi nimiž není ostrá hranice. Zaprvé

Sleva 27 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem

Odhad informace z dat vágní povahy

Autor: Zdeněk Půlpán

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Čtenáři se dostává do rukou velmi zajímavá kniha z pomezí stochastiky a jejích aplikací, především v medicíně a humanitních vědách. Jak ukazuje každodenní praxe každého statistika, v poslední době velmi přibývá problémů, které si na jedné straně vyžadují statistické zpracování, ale objevují se v nich nejasnosti jak v záznamu reakcí respondentů, tak i při jejich interpretaci pro toto zpracování,

Sleva 27 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

Pygmejové

Autor: Kolektiv autorů - Linda Hroníková,Zuzana Schierová

publisher: Academia

0 / 5
27 %
„Nejmenší lidé planety“, středoafričtí pygmejové, jsou mimořádně zajímavým etnikem. Kolektiv antropologů se nejprve zaměřuje na záhadu jejich evolučního původu a otázky spojené s jejich fyzickým vzhledem. Poté přibližuje důležité oblasti každodenního života těchto lidí, kterými jsou lov a sběr, zkrášlování těla, hudba a tanec, a začíst se můžete i do několika pygmejských mýtů. O původním způsobu

Sleva 27 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Československé spartakiády

Autor: Petr Roubal

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Kniha se zabývá fenoménem hromadného cvičení na československých spartakiádách v letech 1955 až 1985. Spartakiády navazovaly personálně, organizačně, ale i ideově na tradici sokolských sletů, které se zase inspirovaly německým turnerským hnutím. Krátce po Gottwaldově smrti se stranické vedení rozhodlo tuto tradici využít pro potřeby legitimizace nového režimu. Smyslem hromadného a

Sleva 27 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 288 Kč

SklademOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí