Registrace | Přihlášení


Ostatní

Zobrazují se veškeré produkty včetně nedostupných.

Dokreslovačky pro malé i velké umělce - pro malé i velké umělce

Autor: Bill Zimmerman

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Kniha obsahuje celostránkové úkoly, jejichž zadání je velice stručné a jasné. Čtenář, v tomto případě spíše kreslíř, má podle instrukcí, které se liší ve stupni volnosti, dokončit nějaký obrázek: dokreslit jej, dobarvit, doplnit k němu slova. Témata jsou vybrána tak, aby vyhovovala dětem i dospělým. Kniha může být využita jednotlivci i skupinami např. v rámci výtvarné výchovy, volnočasových

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Nedostupné

Přehled statistických metod - Analýza a metaanalýza dat

Autor: Jan Hendl

publisher: Portál

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 845 Kč

Naše cena: 718 Kč

Nedostupné

Zvládání emočních problémů školáků

Autor: Iva Stuchlíková

publisher: Portál

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 287 Kč

Naše cena: 244 Kč

Nedostupné

Komunikace ve zdravotnické péči

Autor: Laura Janáčková

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Kniha je zaměřena na specifika vztahu mezi lékařem a pacientem v jednotlivých oborech medicíny. Na základě obecných principů charakterizujících zvláštnosti komunikace v chirurgii, onkologii, gynekologii, sexuologii a dalších lékařských specializacích popisuje principy moderních přístupů k pacientovi. Je určena lékařům, psychologům a ostatním zdravotnickým pracovníkům, zvláště pak jejich pacientům.

Sleva 15 % z běžně ceny 207 Kč

Naše cena: 176 Kč

Nedostupné

Sociální správa - Úvod do teorie a praxe

Autor: Igor Tomeš

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Úvod do teorie a praxe; Druhé rozšíření a přepracované vydání

Sleva 15 % z běžně ceny 475 Kč

Naše cena: 404 Kč

Nedostupné

Láska a sexualita v trvalém vztahu

Autor: Yvon Dallaire

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Kniha pro všechny, kdo hledají cesty ke zdokonalení svého partnerského života, chtějí přispět k jeho stálosti a dokonalému intimnímu prožívání vztahu. Vysoké procento partnerských rozchodů je alarmující, ale podle autora ne všechny jsou zaviněny nedostatkem lásky a dobré vůle. Důvodem může být nedostatečná znalost rozdílů, které existují mezi muži a ženami, neznalost prožívání vztahu a chování

Sleva 15 % z běžně ceny 207 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Studia vizuální kultury

Autor: Marita Sturken

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Vizuální kultura se stala součástí každodenního života. Naše doba se vyznačuje nebývalým nárůstem kvantity a intenzity obrazů, které nás obklopují, atakují, přitahují – ať prostřednictvím různých médií - ve formě výtvarného umění, fotografie, filmu, reklamy, televize, internetu, obrazů zprostředkovaných satelity, mobilními telefony či např. v podobě vědecké, právnické nebo lékařské „dokumentace“.

Sleva 15 % z běžně ceny 965 Kč

Naše cena: 820 Kč

Nedostupné

Agenda Setting

Autor: Maxwell McCombs

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Nastolování agendy; masová média a veřejné mínění. Kniha představuje jeden ze základních konceptů současných mediálních studií, který navazuje na myšlenky klasika mediálních teorií W. Lippmana. Někdy až neomezená moc médií a její účinky na publikum se odvíjejí především od toho, jaká témata ve své agendě vybírají jako ústřední a jaké mínění si o nich vytváří veřejnost. Otázka zní, proč

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Nedostupné

Úvod do veřejného zdravotnictví

Autor: Kolektiv autorů - Helena Hnilicová,Helena Hnilicová,Hana Janečková

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Publikace seznamuje se základy oboru, který se v ČR od roku 1989 rozvíjí pod názvem veřejné zdravotnictví. Zahrnuje celou řadu disciplín, které ve své syntéze umožňují vnímat zdraví a péči o zdraví jako komplexní systém a poznat nejrůznější vlivy, faktory a podmínky, jež ovlivňují lidské zdraví a péči o ně nejen na úrovni jednotlivce, ale i populačních skupin a celé společnosti. Kniha vysvětluje

Sleva 15 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem

Metafory studené války

Autor: Petr Drulák

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Interpretace politického fenoménu

Sleva 15 % z běžně ceny 397 Kč

Naše cena: 337 Kč

Nedostupné

Občanský sektor

Autor: Marek Skovajsa

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Organizovaná občanská společnost v České republice

Sleva 15 % z běžně ceny 485 Kč

Naše cena: 412 Kč

Nedostupné

Didaktika ošetřovatelství

Autor: Helena Kuberová

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Komplexní učebnice didaktiky ošetřovatelství a edukace v celé šíři zdravotnické praxe. Autorka definuje základní pojmy a dále aplikuje obecnědidaktické koncepty, cíle, metody, formy, principy, prostředky a pomůcky pro potřeby oboru. Publikace poskytuje plnohodnotnou teoretickou přípravu nejen učitelům zdravotních škol, ale i zdravotním sestrám, zdravotním asistentům a dalším vzdělávajícím

Sleva 15 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem

Kulturální teorie - Klasické a současné přístupy

Autor: Tim Edwards

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Klasické a současné přístupy

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Nedostupné

Účinné poradenství při terapii koktavosti - Při teparii koktavosti

Autor: Jane Fraser

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Kolektiv klinických logopedů shrnuje nejnovější poznatky z oblasti terapie koktavosti (balbuties). V jednotlivých kapitolách je věnována pozornost rodičům koktajících dětí i samotným dětem, dospívajícím i dospělým, kteří trpí koktavostí. Vedle popisu a námětu aplikací základních strategií užívaných v logopedickém poradenství autoři představují například v kapitole směrované k práci s rodiči

Sleva 15 % z běžně ceny 205 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Probace a mediace

Autor: Pavel Štern

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Možnosti řešení trestných činů

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Nedostupné

Mentoring - Výchova k profesionálnímu dobrovolnictví

Autor: Tereza Brumovská

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Výchova k profesionálnímu dobrovolnictví

Sleva 15 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem

Sociální práce v praxi

Autor: Kolektiv autorů - Oldřich kolektiv autorů, Matoušek

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Specifika různých cílových skupin a práce s nimi

Sleva 15 % z běžně ceny 507 Kč

Naše cena: 431 Kč

Nedostupné

Zamlčené rány

Autor: Wunibald Müller

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Otázky sexuálního zneužívání v katolické církvi. Sexuální skandály otřásly v poslední době katolickou církví zejména v USA, Irsku a v německy mluvících zemích. Oběti sexuálních zločinů, které se odehrály před několika desítkami let, se dnes hlásí o slovo a na světlo dne se dostávají zranění, o nichž se dlouho mlčelo. Pod drobnohledem veřejnosti se ocitly výchovné instituce katolické církve. Autor

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Trénink paměti

Autor: Sylvie Lairová

publisher: Portál

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 186 Kč

Nedostupné

Poslední mnich z Tibhirine - Svědectví trapisty, který přežil

Autor: Freddy Derwahl

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Tajemná a dramatická událost únosu mnichů z Tibhirine vešla v obecnou známost díky filmu Xaviera Beauvoise O bozích a lidech (Velká cena poroty filmového festivalu v Cannes 2010). Příběh se odehrál v trapistickém klášteře v Alžírsku v polovině devadesátých let minulého století. Komunita zde pokojně žila uprostřed muslimské většiny.• Kdo a proč je v březnu 1996 unesl a brutálně zavraždil? •Kdo

Sleva 15 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 314 Kč

SklademPředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí