Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Počítače

Internet jako objekt práva

Autor: Ján Matejka

publisher: CZ.NIC

5 / 5
32 %
Publikace, kterou ma´ cˇtena´rˇ v rukou, je orientova´na na ota´zky vztahu svobody a soukromi´ cˇloveˇka v prostrˇedi´ Internetu. Jde o te´mata, z nichzˇ lze jen obti´zˇneˇ jedno uprˇednostnit prˇed druhy´m, kdyzˇ jsou v podstateˇ stejne´ho vy´znamu a navza´jem se doplnˇuji´. Kniha je psa´na pro vsˇechny, kterˇi´ se chteˇji´ (cˇi musi´) zaby´vat teˇmito mnohdy konfliktni´mi ota´zkami, vcˇetneˇ

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Hradla, volty, jednočipy - Úvod do bastlení

Autor: Martin Malý

publisher: CZ.NIC

4.8 / 5
32 %
Publikace hradla, volty, jednočipy je určena pro zájemce o elektroniku, číslicovou techniku a vlastní stavbu zařízení pro Internet věcí. U čtenáře předpokládá běžné zkušenosti s počítačovou technikou. Znalost programování není nutná, i když ji v některých příkladech čtenář využije. Výklad pokrývá oblast od naprostých základů (napětí, proud, odpor, Ohmův zákon) přes základní elektronické součástky

Sleva 32 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 305 Kč

Skladem

Ponořme se do Python(u) 3

Autor: Mark Pilgrim

publisher: CZ.NIC

0 / 5
32 %
Mark Pilgrim se nesmazatelně zapsal do povědomí pythonovské komunity už svojí knihou „Dive Into Python“, ve které originálním a nezapomenutelným způsobem přiblížil čtenářům osobitý styl programování v tomto jazyce, aby se o několik let později připomenul ještě výrazněji s knihou „Dive Into Python 3“, která je stejně originálním a zábavným způsobem věnována jeho nejnovější verzi.

Sleva 32 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem

Báječný svět elektronického podpisu

Autor: Jiří Peterka

publisher: CZ.NIC

0 / 5
32 %
Kniha Jiřího Peterky "Báječný svět elektronického podpisu" je psána pro lidi, kteří chtějí (či musí) používat elektronický podpis, chtějí mu rozumět, ale současně nepotřebují být odborníky na kryptografii. Celou složitou problematiku elektronického podpisu vysvětluje na třech úrovních: na úrovni úvodu a celkového přehledu, na úrovni principů elektronického podpisu a na úrovni běžné praxe

Sleva 32 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem

IPv6

Autor: Pavel Satrapa

publisher: CZ.NIC

0 / 5
32 %
Původní vydání knihy Pavla Satrapy s názvem „IPv6“ je už z roku 2002. Druhé vydání, které vyšlo v listopadu 2008, vznikalo unikátním způsobem - za pomoci všech, kteří k tomuto tématu mají co říci. Text Pavla Satrapy byl k dispozici ke stažení na těchto stránkách od konce září do 31. října 2008.

Sleva 32 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem

Tvorba open source softwaru

Autor: Karl Fogel

publisher: CZ.NIC

0 / 5
32 %
Karl Fogel je velice aktivní vývojář a advokát svobodného softwaru. Pravděpodobně nejznámější je jeho role ve vývoji populárního systému pro správu verzí Subversion, jehož byl po řadu let hlavním vývojářem.

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Buď pánem svého prostoru

Autor: Linda McCarthy , Denise Weldon-Siviy

publisher: CZ.NIC

0 / 5
32 %
Zaji´ma´ va´s, jak se bra´nit proti kybersˇikaneˇ, jak prˇedeji´t zavirova´ni´ vasˇeho pocˇi´tacˇe, jak si zachovat soukromi´ na socia´lni´ch si´ti´ch cˇi naprˇi´klad jak se nesta´t obeˇti´ dareba´ku°, cˇi´haji´ci´ch na Internetu? Zaji´malo va´s neˇkdy, kdo jsou to ti rhyba´rˇi, hackerˇi, crackerˇi, pira´ti, kyberstalkerˇi a dalsˇi´ obyvatele´ virtua´lni´ho sveˇta, zvane´ho Internet? Vsˇechny

Sleva 32 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Zodpovednostˇ na internete - podlˇa cˇeske´ho a slovenske´ho práva

Autor: Martin Husovec

publisher: CZ.NIC

0 / 5
32 %
Kdy mohou poskytovatelé internetových služeb, jakými jsou poskytovatelé připojení k Internetu, poskytovatelé webhostingu, provozovatelé diskusních fór nebo aukční platformy, být zodpovědní za vlastní obsah a obsah svých uživatelů?

Sleva 32 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

LibreOffice Writer

Autor: Vlastimil Ott

publisher: CZ.NIC

0 / 5
32 %
Kniha “LibreOffice Writer: Praktický průvodce” přináší návody na typické úlohy, které uživatel zpracovává prostřednictvím textového procesoru. Vysvětluje princip stylů a výhody jejich použití, v nezbytné míře popisuje vlastnosti a nastavení. Hlavně ale provází čtenáře desítkami postupů typu "jak na to". Od číslování stran, vkládání obsahu přes kontrolu překlepů a práci s tabulkami až k hromadné

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Ponořme se do HTML5

Autor: Mark Pilgrim

publisher: CZ.NIC

0 / 5
32 %
Nejnoveˇjsˇi´ verze znacˇkovaci´ho jazyka HTML vy´razneˇ meˇni´ zpu°sob vy´voje webovy´ch aplikaci´. Pokud sta´le nic nevi´te o novy´ch funkci´ch HTML5, nyni´ je cˇas to zjistit. Tato kniha poskytuje uceleny´ pohled na HTML5 a jeho prvky a atributy.

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Moderně s Moodlem

Autor: Václav Maněna

publisher: CZ.NIC

0 / 5
32 %
Mezi dnesˇni´ nejvyuzˇi´vaneˇjsˇi´ vzdeˇla´vaci´ technologie patrˇi´ bezesporu e-learningove´ syste´my. Di´ky sˇiroky´m mozˇnostem pro podporu vzdeˇla´va´ni´ je e-learning pouzˇi´va´n nejen ve sˇkola´ch, ale i ve firma´ch. Obli´beny´m e-learingovy´m syste´mem je Moodle, ktery´ je poskytova´n zdarma jako otevrˇeny´ software, takzˇe si ho mu°zˇete bezplatneˇ vyzkousˇet.

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Jak na Internet

Autor: Jiří Vaněk

publisher: CZ.NIC

0 / 5
32 %
Od roku 2012 sdružení CZ.NIC, správce domény CZ, připravuje osvětový seriál Jak na Internet. Více jak 100 krátkých dvouminutových videí přináší rady a tipy, jak obstát a bezpečně přežít ve svetě Internetu a technologií s ním spojených. Oslovuje méně zkušené, především starší, diváky. V roce 2015 jsme se rozhodli vdechnout seriálu druhý rozměr, jistou mladistvou vlnu či snad druhou mízu... Vybraná

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

CyberCrime

Autor: Jan Kolouch

publisher: CZ.NIC

0 / 5
32 %
Kniha CyberCrime obsahuje technické části, které čtenářům pomohou orientovat se ve světě malware, phishingu, darknetu, botnetů a dalších, pro ne zcela technicky zaměřeného uživatele matoucích a odstrašujících pojmů. Zároveň však kniha obsahuje i právní výklad: analyzuje kybernetickou kriminalitu z pohledu jednotlivých paragrafů, a umožňuje tak získat velké množství cenných informací i těm

Sleva 32 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem

Průvodce labyrintem algoritmů

Autor: Martin Mareš , Tomáš Valla

publisher: CZ.NIC

0 / 5
32 %
Průvodce labyrintem algoritmů vypráví o tom, jak algoritmy navrhovat a jak jejich chování zkoumat. Mimo to obsahuje mnoho příkladů algoritmů a datových struktur s aplikacemi a cvičeními. Je určena každému, kdo už umí trochu programovat v jakémkoliv jazyce a chtěl by se naučit algoritmicky myslet.

Sleva 32 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem

Výkonnost open source aplikací - Rychlost, přesnost a trocha štěstí

Autor: Tavish Armstrong

publisher: CZ.NIC

0 / 5
32 %
Kniha Výkonnost open source aplikací obsahuje dvanáct případových studií, jejichž autoři popisují řadu metod a triků vedoucích ke zlepšení výkonu. Škála je opravdu široká: počínaje spekulativními optimalizacemi, díky nimž nás moderní webové prohlížeče udivují svou předvídavostí, přes sofistikované algoritmy syntaktické analýzy, až po specifika mobilních zařízení.

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Jak na Internet - Bezpečně

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Vaněk,Kolektiv

publisher: CZ.NIC

0 / 5
32 %
Od roku 2012 sdružení CZ.NIC, správce domény CZ, produkuje osvětový televizní seriál Jak na Internet. Více než 100 krátkých videí přináší rady a tipy, jak obstát ve světě Internetu a technologií s ním spojených a je určeno středně pokročilým, především dospělým divákům. v roce 2015 získal seriál nový rozměr, aby oslovil i mladší uživatele Internetu. Vybraná témata byla převedena do ilustrované

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

On-line ZOO

Autor: Kolektiv autorů - Abdel-Salam Achmed,Drobna Daniela

publisher: CZ.NIC

0 / 5
32 %
Kniha On-line zoo seznamuje i ty nejmenší čtenáře se základy bezpečného chování na Internetu. S novou publikací nahlédnete do neobyčejné zoologické zahrady, kde všechna zvířátka používají Internet. Možná rizika související s používáním Internetu kniha vysvětluje právě na jejich příkladu. Kniha vznikla překladem z německého originálu Der Online-Zoo vydaného v rámci projektu Safer Internet.

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Perl pro zelenáče

Autor: Pavel Satrapa

publisher: CZ.NIC

0 / 5
32 %
Programovací jazyk Perl je silný, elegantní a trochu nebezpečný. Cílem knihy je uvést čtenáře do jeho zajímavého světa. Začíná zlehka od základních konstrukcí a postupně se přes nejcennější klenoty, jako jsou regulární výrazy či asociativní pole, propracuje až k obecnějším tématům. Perl totiž má co nabídnout i pro objektově orientované a funkcionální programování, práci s databázemi nebo aplikace

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

CyberSecurity

Autor: Kolektiv autorů - Bašta Pavel,Kolouch Jan

publisher: CZ.NIC

0 / 5
32 %
Kniha CyberSecurity se primárně věnuje problematice kybernetické bezpečnosti. Prezentovány jsou základní principy, které by každá osoba, která využívá informační a komunikační technologie, měla respektovat a případně si je měla modifikovat v závislosti na činnosti či účelu, za kterým tyto technologie využívá. Zároveň však kniha obsahuje i dílčí výklad některých právních norem, které s

Sleva 32 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Porty, bajty, osmibity - Počítače na koleni

Autor: Martin Malý

publisher: CZ.NIC

0 / 5
32 %
Po knize Hradla, volty, jednočipy přichází autor s volným pokračováním, v němž se od základů číslicové techniky přesuneme ke konstrukci složitějších obvodů - totiž vlastních počítačů. Na příkladu tří podrobně popsaných konstrukcí se čtenář naučí základní principy fungování osmibitových počítačů a vyzkouší si i jejich praktický návrh a zapojování. Konstrukce používají legendární osmibitové

Sleva 32 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 271 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele