Registrace | Přihlášení


Příroda, přírodní vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Astronomie - 100+1 záludných otázek

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Gabzdyl,Zdeněk Mikulášek,Zdeněk Pokorný

publisher: Aventinum

4.4 / 5
17 %
Zájemci o astronomii dostávají do rukou dlouho očekávané nové, zcela přepracované vydání knihy z roku 2003. První vydání chybělo již několik let na trhu, protože astronomie se tak překotně vyvíjí, že nové poznatky jsou na denním pořádku. Rovněž obrazový materiál byl hodně pozměněn a doplněn, aby spolu s odborným textem zaujal nejen čtenáře obeznámené s děním ve vesmíru a pozorovatele

Sleva 17 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 414 Kč

Skladem u dodavatele

Les

Autor: Rudolf Hrabák

publisher: Aventinum

4.3 / 5
17 %
Kniha průvodce lesem seznamuje čtenáře se všemi formami života ve všech druzích lesů vyskytujících se na našem kontinentu. V jednotlivých kapitolách podle druhu lesa se čtenář seznámí s rostlinstvem a živočišnými druhy, se kterými se může setkat při procházkách v lese. Úvodní a závěrečné části jsou navíc doplněny o informace, jak lesy chránit a jak je využívat.

Sleva 17 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatele

Vlci - Nový pohled na plachého lovce - Nový pohled na plachého lovce

Autor: Angelika Sigl

publisher: Aventinum

5 / 5
17 %
V poslední době se obraz největší psovité šelmy žijící v našich zeměpisných šířkách značně změnil. Vlka si jistě všichni pamatujeme z pohádek, kde vystupuje téměř vždycky jako zlý, krvežíznivý a někdy i hloupý tvor, který sežere Karkulku i babičku. Podle starších vědeckých poznatků vlk agresivně brání své místo v hierarchii smečky a obecně si počíná vůči živým bytostem jako stroj na zabíjení.

Sleva 17 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 414 Kč

Skladem

Měsíc dalekohledem

Autor: Antonín Rükl

publisher: Aventinum

5 / 5
17 %
Příruční knižní mapa Měsice od našeho předního selenologa Ing. Antonína Rükla. Měsíc je rozdělen na 8 mapových listů. Mapky obsahují přes 800 pojmenovaných útvarů, nejzajímavější oblasti jsou v detailních pohledech, v náhledu jsou názorně zobrazeny fáze měsíce. Mapky jsou ve standardním tak i zrcadlově obráceném podání.

Sleva 17 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 249 Kč

Skladem u dodavatele

Ptáci - Zahrad a polí, Luk a lesů, Mokřa

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Felix,Květoslav Hísek

publisher: Aventinum

0 / 5
17 %
V knize je barevně vyobrazeno 256 evropských druhů ptáků řazených dle biotopů. Čtenář se zde seznámí také s tím, jak může poznat ptačí druh podle typického hnízda nebo vajec, podle siluety v letu i podle zpěvu. úvodní část, věnovaná všeobecnému přehledu o ptácích, pojednává také o ptačím stěhování, hnízdění, získávání potravy a o ochraně ptáků. Kniha byla vydána k příležitosti 80. narozenin

Sleva 17 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 497 Kč

Skladem

Vydry

publisher: Aventinum

0 / 5
17 %
Jedni z nejzajímavějších savců naší planety jsou vydry, které se výborně přizpůsobily životu ve vodě. Jejich životním krédem je hra, pomáhá jim poznávat životní prostředí a ovládnout všechny dovednosti. Hlavním posláním knihy není jen získat obdivovatele vydry, ale přesvědčit čtenáře, že tato krásná, elegantní zvířata potřebují především víc lidského pochopení, aby byla vůbec zajištěna jejich

Sleva 17 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem

Dravci, sokoli a sovy

Autor: Karel Šťastný

publisher: Aventinum

0 / 5
17 %
Kniha přibližuje zájemci o dravé ptáky (živící se lovem živé kořisti, případně požíráním mršin či jiné potravy) z celosvětově cca 500 známých druhů přes 100 ptáků. Přednost byla dána těm, kteří se vyskytují v naší krajině a významným zástupcům z ostatních světadílů – Evropy, Asie, Afriky, obou Amerik a Austrálie vč. Oceánie. Každý dospělý exemplář je zobrazený v názorných ilustracích Pavla

Sleva 17 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 497 Kč

Skladem u dodavatele

Lesní ptáci

Autor: Pavel Vašák

publisher: Aventinum

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem u dodavatele

Žraloci, dokonalí vodní predátoři - Dokonalí vodní predátoři

Autor: Alessandro De Maddalena

publisher: Aventinum

0 / 5
17 %
V knize – jejímž autorem je Dott. Alessandro De Maddalena, jeden z nejlepších ichtyologů a světově uznávaný znalec žraloků – se populární formou píše o životě těchto dokonalých vodních predátorů. Kniha je přímo nabita fotografiemi těchto predátorů i jiných vodních živočichů. Je rozdělena na několik kapitol, které zpočátku pojednávají o žralocích obecně, tj. o jejich stavbě těla, velikosti,

Sleva 17 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 414 Kč

Skladem u dodavatele

Šelmy a jejich život i chov v ilustracích Jitky Mašínové

Autor: Dana Holečková

publisher: Aventinum

0 / 5
17 %
V další knize z úspěšné série "Artia" seznamuje autorka - dlouholetá ředitelka zoologické zahrady ve Dvoře Králové - RNDr. Dana Holečková čtenáře s životem šelem v přírodě, kde a jak žijí, jak loví a čím se živí, jak vychovávají svá mláďata a které druhy jsou ohroženy. Kniha pojednává celkem nejen o známých suchozemských šelmách, jako jsou lvi, tygři, lišky, medvědi, vlci apod., ale také o těch,

Sleva 17 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 497 Kč

Skladem u dodavatele

Stromy

Autor: Kolektiv autorů - Vlasta Matoušová,Jaromír Pokorný

publisher: Aventinum

0 / 5
17 %
Kniha uvádí více než 200 druhů původních evropských dřevin, ale i stromy introdukované, s nimiž se setkáme v parcích a aboretech evropských zemí.

Sleva 17 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem

Jedovaté rostliny

publisher: Aventinum

0 / 5
17 %
Kniha seznamuje čtenáře s jedovatými rostlinami, vyskytujícími se v přírodě u nás i v cizině. Byla napsána pro ty, kteří jedovaté rostliny neznají, chodí kolem nich a mohli by se přiotrávit nebo dokonce zemřít. Případy otrav dětí, které se téměř nic nedozvídají o nebezpečných jedovatých rostlinách při výuce ve škole, jsou v poslední době značně alarmující. Například tis má sice nejedovatý dužnatý

Sleva 17 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem u dodavatele

Rostliny na poli a v lese

Autor: Václav Větvička

publisher: Aventinum

0 / 5
17 %
Publikace volně navazuje na již vydanou knihu Rostliny na louce a u vody. Kniha si klade za úkol seznámit čtenáře s rostlinami, s nimiž se setkáváme denně v přírodě. Volně navazuje na knihu Rostliny na louce a u vody, ale její koncepce je založena na protikladu: Obrazová příloha je rozdělena na dvě části. V první jsou popsány rostliny vyskytující se na poli - na místech obdělávaných člověkem.

Sleva 17 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem u dodavatele

Rostliny a jejich půvab v ilustracích Ka

publisher: Aventinum

0 / 5
17 %
Kniha ukazuje vynikajícími obrázky malíře Karla Svolinského planě kvetoucí rostliny, se kterými se běžně setkáváme při našich procházkách přírodou. Učí krásu rostlin objevovat, vnímat a poznávat. V textu jsou uvedena nejčastější stanoviště, kde každá rostliny roste, její doba kvetení, užitečnost, nebo i možná škodlivost, jedná-li se o rostlinu jedovatou. Řazení odpovídá fylogenetickému

Sleva 17 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 414 Kč

Skladem u dodavatele

Brouci

Autor: Jiří Zahradník

publisher: Aventinum

0 / 5
17 %
Přes 500 fotografií známého entomologa Jiřího Zahradníka ukazuje svět brouků v jejich přirozeném prostředí. Kniha je určena širokému okruhu zájemců o přírodu a jsou v ní zastoupeny druhy zajímavé svým způsobem života, atraktivní zabarvením a velikostí, rozšířením nebo důležité pro život člověka a pro ochranu životního prostředí. U mnoha druhů jsou fotografie zveřejňovány vůbec poprvé.

Sleva 17 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 414 Kč

Skladem u dodavatele

Botanický slovník

publisher: Aventinum

0 / 5
17 %
Publikace vychází ke 100. výročí založení České Botanické společnosti. Příručka slovníkového typu, která má přes 7000 hesel a shrnuje české názvosloví rodů cévnatých rostlin, je určena v prvé řadě pro všechny, kteří se setkávají při své práci s názvy těchto rostlin, nakladatele, školy, knihovny a zájemce o tuto problematiku.

Sleva 17 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem

Rostliny na louce a u vody

Autor: Kolektiv autorů - Zdenka Krejčová,Václav Větvička

publisher: Aventinum

0 / 5
17 %
Luční i vodní rostliny se jen zřídkakdy vyskytují v přírodě ojediněle. Jsou to organismy družné, vždycky jde spíše o mnohačetné populace s charakteristickým vzhledem a texturou porostu. Pokusili jsme se v této knize přiblížit zájemcům tyto někdy všední, jindy vzácné rostliny detailním vyobrazením akademické malířky Zdenky Krejčové a průvodním slovem známého botanika Václava Větvičky.

Sleva 17 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem u dodavatele

Minerály

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Bauer,František Tvrz

publisher: Aventinum

0 / 5
17 %
Převážně systémem určovacích tabulí nás kniha vede mineralogií formou praktického průvodce. Obsahuje 576 fotografií minerálů, drahokamů a hornin vyskytujících se v přírodě. Neocenitelná je pasáž pro sběratele s mnoha praktickými radami. 208 stran.

Sleva 17 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem u dodavatele

Měsíc známý i tajemný

Autor: Pavel Gabzdyl

publisher: Aventinum

0 / 5
17 %
Kniha známého brněnského astronoma Pavla Gabzdyla je tentokrát věnována Měsíci velmi netradičním způsobem a je určena všem pozorovatelům vesmírného dění bez rozdílu. Vysvětluje a na fotografických snímcích ukazuje jevy známé, méně známé, tajemné i záhadné, které ještě nebyly v takovém souboru publikovány. Komentuje přitom vlivy Měsíce na naší Zemi i na lidské bytosti. Bohatý fotografický materiál

Sleva 17 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 373 Kč

Skladem u dodavatele

Zvěř lovná i chráněná

publisher: Aventinum

0 / 5
17 %
Dokonalá znalost zvěře je důležitá nejen pro myslivce, ale také pro ostatní milovníky přírody. Kniha seznamuje čtenáře jak s jednotlivými druhy zvěře a s prostředím, ve kterém žijí, tak i s podstatnými stránkami myslivosti. Dnes ustupuje klasický lov střelnou zbraní před pozorováním a fotografováním či natáčením s odborným výkladem, ke kterému může sloužit i tato kniha.

Sleva 17 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 497 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí