Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Populárně naučná - Rudolf Steiner

Svět jako výsledek rovnovážných působení

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Franesa

0 / 5
30 % Novinka
Svět, jak ho známe, je výsledkem ustavičného působení dvou protichůdných sil, které se navzájem udržují v rovnováze. Toto působení se odehrává v čase i prostoru. V dřívější době převládalo působení sil luciferských, v dnešní době dominují síly ahrimanské. Tyto polární síly působí ovšem také neustále v našem fyzickém, éterném i astrálním těle, ale též v pojetí práva a povinnosti a v revolučním a

Sleva 30 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 77 Kč

Skladem

Jak dosáhneme poznání vyšších světů?

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

5 / 5
30 %
Základní dílo zakladatele duchovní vědy a antroposofie Rudolfa Steinera. Autor v knize podrobně popisuje základní meditační postupy a techniky esoterního křesťanství.

Sleva 30 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem

Praktický výcvik myšlení - Nervozita a jáství

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Franesa

0 / 5
20 %
Mnozí lidé si dnes stěžují na zapomnětlivost, nenápaditost či různé projevy nervozity. Kniha obsahuje 6 + 7 cvičení k prevenci těchto jevů, zlepšení paměti, zbystření pozorovací schopnosti, rozvoji pružného myšlení a posílení vůle. Dvě přednášky, v nichž Rudolf Steiner tato cvičení uvedl, se staly nepostradatelnou pomůckou pro mnohé z těch, kdo se ubírají cestou anthroposofie.

Sleva 20 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 87 Kč

Skladem u dodavatele

Co činí Anděl v našem astrálním těle? Jak najdu Krista?

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Franesa

0 / 5
30 %
Andělé vytvářejí v lidském astrálním těle obrazy. V těchto obrazech spočívají síly budoucího vývoje lidstva. Jsou to obrazy příštího sociálního uspořádání na Zemi, obrazy bratrství a sjednocení lidského pokolení. Tento vývoj však může být působením odpůrčích bytostí zvrácen a člověku hrozí trojí nebezpečí.

Sleva 30 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 77 Kč

Skladem u dodavatele

Před branou duchovní vědy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
28 %
Kniha systematicky nastiňuje souhrn základních otázek duchovního života. Druhé vydání je doplněno několika samostatnými přednáškami.

Sleva 28 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem u dodavatele

Duchovní souvislosti v utváření lidského organismu

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
28 %
Kniha nabízí množství málo známých informací o poznání duševních a duchovních světů, o pozadí spánku, zdraví, nemoci i smrti. A to vše v souvislosti s působením duchovních mocností světla i temnoty, Luciferem, Ahrimanem, Kristem. Dozvíme se o prožívání stavů mezi smrtí a novým zrozením, o karmických podmínkách pro návrat člověka do nového pozemského života.

Sleva 28 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Víra, láska a naděje - O významu lásky

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Franesa

0 / 5
32 %
Víra, láska a naděje jsou tři základní síly duše, které jí nikdy nelze vzít, a zároveň jsou potravou, bez které duše a po ní i tělo onemocní. Rudolf Steiner v předkládaném textu tyto síly přiřazuje k jednotlivým bytostným článkům člověka i k vývojovým epochám lidstva.

Sleva 32 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Poslání Michaelovo - Zjevení vlastního tajemství lidské bytosti

Autor: Rudolf Steiner

publisher: nakladatelství Michael

0 / 5
28 %
Kniha dramaticky líčí okolnosti Michaelova poslání v životě lidstva. Líčí Michaelovu moc a Michaelovo poslání v kultuře přítomnosti a michaelské myšlení jako duchovní pochopení člověka a světa. Následkem nepochopení a nepřijetí michaelských impulsů je degenerace a úpadek naší kultury. Chceme-li zabránit zániku euro-americké kultury přítomnosti je na řadě přijmout trojčlennost sociálního organismu.

Sleva 28 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Duchovní bytosti v nebeských tělesech a přírodních říších

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

4.5 / 5
30 %
Kniha se zabývá duchovními hierarchiemi - jejich vzájemnými vztahy a způsobem, jakým vedou lidstvo a vývoj světa. Autor předkládá čtenářům řadu originálních postřehů ke zvážení, jak se v tomto světě projevují duchovní bytosti.

Sleva 30 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Pravda o vzniku a vývoji světa

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
30 %
V této knize nás R. Steiner uvede do tajemství stvoření. Prostřednictvím svého jasnovidného pohledu na události týkající vývoje vesmíru, země a člověka nám autor předloží duchovní i hmotný aspekt těchto dějů. Tak nám bude postupně břiblížen vznik času prostřednictvím oběti Duchů vůle, vývoj vědomí Já na Zemi, překonání smrti Kristem a paralely Leonardovy Poslední večeře. Autor v knize také hovoří

Sleva 30 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele

O zdraví, výživě a nemoci

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
30 %
Sborník obsahuje výňatky z přednášek Rudolfa Steinera na téma činnosti vnitřních a vnějších orgánů, otázek výživy, původu nemocí a celkového zdraví člověka. Rudolf Steiner zdůrazňuje komplexní pochopení trojčlenného člověka a součinnost jednotlivých soustav fyzického těla, která není možná bez zdravé spolupráce éterného, astrálního těla a Já. Uvádí to na příkladu smyslové a mozkové činnosti či

Sleva 30 % z běžně ceny 318 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladem u dodavatele

Vztah hvězdného světa k člověku - A člověka k hvězdnému světu

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
30 %
Dlouho očekávaná kniha nám přináší odhalení mnohých tajemných souvislostí člověka a hvězd, můžeme se blíže seznámit s vlivem hvězd na život člověka a na vývoj ve světě. Méně známé informace přináší Rudolf Steiner, světoznámý autor a badatel v oblasti duchovní vědy.

Sleva 30 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem u dodavatele

Poznání lidské bytosti

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
30 %
Tento cyklus přednášek pro dělníky Goetheana obsahuje plno informací ohledně zdraví člověka v souvislosti s různými situacemi, ke kterým došlo už v dětství. Rudolf Steiner uvádí zdánlivě drobné a nepodstatné životní situace do významných esoterních souvislostí. Dále se kniha zabývá vývojovými stavy Země a životem na ní a to vše z pohledu jasnovidného bádání.

Sleva 30 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk a hvězdy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
30 %
Nová astrologie R. Steinera do sebe příjimá Kristův a impulz a do duševně-duchovního charakteru vnáší rozměr svobody a vyšší stupně poznání. Kniha vychází z toho, že celé dílo R. Steinera doslova dýchá spojením pozemského a hvězdného bytí a jeho myšlenky v tomto směru ovlivnily nejen athroposofickou opsychologii a léčebnou pedagogiku, ale také zemědělství, architekturu, medicínu, eurytmii a

Sleva 30 % z běžně ceny 318 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladem u dodavatele

Muž, žena a dítě ve světle duchovní vědy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
30 %
V trojici muž, žena a dítě se nám v určitých souvislostech objevuje celé lidstvo. V dítěti je toho hodně zděděného po muži a ženě a zasahuje sem otázka dědičnosti, která do určité míry vlastně obsahuje i záhadu osudu. Rudolf Steiner na základě duchovních poznatků vysvětluje, jak a vlastně kdy vzniká cit lásky dítěte k rodičům a láska rodičů k dětem a objasňuje hru dítěte jako výraz jeho budoucího

Sleva 30 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem u dodavatele

Působení duchovních bytostí na člověka

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Franesa

0 / 5
30 %
Kniha srozumitelným způsobem zasvěcuje do učení o duchovních bytostech a jejich vztahu k člověku. Rudolf Steiner ve třinácti přednáškách přibližuje vznik a vývoj člověka a Země a úlohu duchovních bytostí v něm. Hovoří o podstatě andělů, archandělů a dalších hierarchií, o významu obětování se vyšších bytostí a o Kristu jako mystickém Beránku. Obšírně vysvětluje vznik a působení elementárních

Sleva 30 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Poslání jednotlivých duší národů - Ve spojitosti s germánsko - nordickou mytologií

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
30 %
Další kniha přednášek Rudolfa Steinera uskutečněných ve dnech 7. až 17. července 1910.

Sleva 30 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem u dodavatele

Bytost člověka, jeho osud a vývoj světa

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
30 %
Srozumitelným přístupem nám autor sděluje mnohé klíčové informace pro všechny zájemce a badatele, kteří se snaží pochopit vztah člověka a duchovních světů. Neexistují již tajemství, která by nadále měla být utajována. Záhady stvoření a vývoje člověka a světa nám doslova v přímém přenosu a ověřitelnými metodami přináší světoznámý objevitel na poli duchovní vědy, Rudolf Steiner.

Sleva 30 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem

Práh duchovního světa - Aforistické úvahy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
30 %
Kniha je základním pojednáním pro každého člověka, který se ubírá po cestě poznání a začíná se dotýkat nadsmyslového světa. Učí se číst obrazy, které se mu vynořují, a prožívat jeho skutečnosti a bytosti. Na této cestě nejen rozvíjí své jasnozřivé vědomí, ale uvědomuje si také své jiné "Já" jako strůjce svého osudu. Dostává se tváří v tvář strážci prahu - to je sám sobě. Učí se oddanosti, soucitu

Sleva 30 % z běžně ceny 138 Kč

Naše cena: 97 Kč

Skladem

Okultní fyziologie

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
30 %
Před sto lety, v roce 1911 přednesl Rudolf Steiner v Praze jeden ze svých nejdůležitějších přednáškových cyklů, nazvaný Okultní fyziologie, který je základem anthroposofického lékařství. Pojednává o skrytém nadsmyslovém základu orgánů a životních procesů, dále o tom jaké jsou fyzické protějšky myšlení, cítění a vůle, důležité fyziologické účinky dvou typů meditace, podstata výživy, podstata

Sleva 30 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Matoušovo evangelium

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
30 %
Kniha obsahuje dvanáct přednášek konaných v Bernu 1. - 12.září 1910.

Sleva 30 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem u dodavatele

Vědomí zasvěcence - Správné a nesprávné cesty duchovního bádání

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
30 %
Další kniha přednášek Rudolfa Steinera pronesených ve dnech 11. až 22. srpna 1924 v Torquay.

Sleva 30 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Otčenáš a jiné modlitby

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
28 %
Snad každý zná nejznámější modlitbu Otčenáš. Málokdo ale ví, že ukrývá v sobě tajemství, které není zřetelné na první pohled. Esoterní výklad Otčenáše nám otevře zcela jiný rozměr chápání celého duchovního vývoje člověka i lidstva. Součástí knihy je kompletní systematický přehled dalšího duchovního cvičení na úrovni doby.

Sleva 28 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Okultní hnutí v 19. století a jeho vztah ke světové kultuře

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
28 %
Čtenáři najdou v knize informace o tajných společnostech a řádech, o jejich cílech a poslání. V knize je dále nastíněn přehled světového moderního duchovního hnutí, anthroposofie, i osobnost theosofické společnosti H.P. Blavatská. Kniha se mj. zabývá konkrétní duchovní souvislostí člověka s kosmem, s proměnou nespotřebovaných fyzických sil na duchovní pomocné síly v životě po smrti a mnoha

Sleva 28 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding