Registrace | Přihlášení


Populárně naučná - Rudolf Steiner

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Vztah hvězdného světa k člověku

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Michael

4 / 5
15 %
Dlouho očekávaná kniha nám přináší odhalení mnohých tajemných souvislostí člověka a hvězd, můžeme se blíže seznámit s vlivem hvězd na život člověka a na vývoj ve světě. Méně známé informace přináší Rudolf Steiner, světoznámý autor a badatel v oblasti duchovní vědy.

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Duchovní bytosti v nebeských tělesech a přírodních říších

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Michael

4.7 / 5
15 %
Kniha se zabývá duchovními hierarchiemi - jejich vzájemnými vztahy a způsobem, jakým vedou lidstvo a vývoj světa. Autor předkládá čtenářům řadu originálních postřehů ke zvážení, jak se v tomto světě projevují duchovní bytosti.

Sleva 15 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Golgota - Přehled anthroposofické christologie

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Fabula

5 / 5
15 %
Kniha odhaluje mnohá tajemství spojená s postavou Ježíše Krista, například otázku dvou chlapců Ježíšů, proměnu dvanáctiletého Ježíše v chrámu, život Ježíše mezi dvanáctým a třicátým rokem, Ježíšův křest v Jordánu nebo působení Ježíše Krista na Zemi. Rudolf Steiner v knize vysvětluje jak uzdravování nemocných, tak vzkříšení mrtvých, která Ježíš Kristus uskutečnil, podává esoterní výklad Otčenáše

Sleva 15 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem

Modlitby pro matky a děti

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Franesa

0 / 5
27 %
Nové vydání již delší dobu rozebraného souboru modliteb a průpovědí, určených pro matky a děti různého věku. Modlitby jsou doplněny o autorovu přednášku Život mezi zrozením a smrtí jako zrcadlení života mezi smrtí a novým zrozením, která vysvětluje význam duchovních představ žijících v duši rodičů pro výchovu jejich dětí. Samotný soubor modliteb může posloužit jako pomůcka pro takového prodchnutí

Sleva 27 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem

Sociální a antisociální pudy v člověku

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Franesa

0 / 5
23 %
Člověk je bytostí nejen sociální, ale i antisociální. Antisociálnost souvisí s lidským myšlením a je spojena se současnou epochou. K jejímu překonání je nutná svoboda myšlení a duchovní věda. Sociálnost je třeba vědomě rozvíjet – Rudolf Steiner zde k tomu uvádí dvě důležitá cvičení. Vědomé utváření sociálních impulzů je cestou následování Krista.

Sleva 23 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Výchovné umění a poznání člověka

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Franesa

0 / 5
23 %
Kniha obsahuje dvě přednášky Rudolfa Steinera, v nichž přehledně popisuje vývoj dítěte v prvních dvou sedmiletích a z něj vyplývající principy výchovy, tak aby v dítěti vyzrál morální cit, morální úsudek a morální síla. Tedy aby dospívající člověk cítil a chápal, co je dobré a co zlé, a aby to dobré dokázal také konat.

Sleva 23 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Bytost člověka, jeho osud a vývoj světa

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Michael

0 / 5
15 %
Srozumitelným přístupem nám autor sděluje mnohé klíčové informace pro všechny zájemce a badatele, kteří se snaží pochopit vztah člověka a duchovních světů. Neexistují již tajemství, která by nadále měla být utajována. Záhady stvoření a vývoje člověka a světa nám doslova v přímém přenosu a ověřitelnými metodami přináší světoznámý objevitel na poli duchovní vědy, Rudolf Steiner.

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Janovo evangelium

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Franesa

0 / 5
27 %
Janovo evangelium skrývá mnohá tajemství. Rudolf Steiner je před námi v knize odhaluje a zároveň nás pomocí tohoto evangelia uvádí do hlubokých tajemství duchovních dějin lidstva a bytí vůbec. Poznáváme tak vývoj lidstva v období dávné Atlantidy a v jednotlivých poatlantských epochách, vývoj Země ve vztahu k Logu, vývoj člověka a jeho bytostných článků, především se ale zcela novým způsobem

Sleva 27 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem

Sluneční mystérium a mystérium smrti a zmrtvýchvstání

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Michael

0 / 5
15 %
Autor se v knize zabývá duševním životem člověka ve spánku. Málo známé jsou tři stavy nočního vědomí. Dříve měli lidé schopnosti stýkat se s bytostmi vyššího řádu. Dnes tato setkání prožíváme nevědomě ve spánku. I proto přišel božský učitel Kristus, který svým příchodem dal lidstvu možnost opět se naplnit vyšším poznáním. Dokážou-li lidé pohlížet na to, že Bůh prošel mystériem Golgoty, mohou si

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Theosofie - Úvod do nadsmyslového poznání světa a určení člověka

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Michael

0 / 5
15 %
Většina publikací Rudolfa Steinera, nepřekonatelného jasnovidce, jsou jeho zaznamenané a následně vydané přednášky. Kniha Theosofie patří mezí několik málo knih, které napsal. Je to vrcholné dílo sepsané na základě jeho jasnovidného bádání. Ne všichni jasnovidci rozumí tomu, co vidí v duchovních a duševních světech. V díle Theosofie máme přehledně zachyceno poznání jasnovidce, který logicky

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Nutnost a svoboda

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Fabula

0 / 5
15 %
Rudolf Steiner v tomto přednáškovém cyklu přináší myšlenky, které se vymykají konvenčním pohledům na pojmy svobody a nutnosti, z kterých můžeme právě dnes nalézat poznání. Na pověsti o pražském orloji ilustruje dualitu a způsob, jak se v lidském konání i poznání projevují dvě krajnosti - nutnost a svoboda, minulost a budoucnost, ahrimanské a luciferské síly. Dále rozvádí tato témata: Nutnost

Sleva 15 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem

Řeč, pláč a smích

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Franesa

0 / 5
23 %
Jak lidská řeč, tak i pláč a smích, tyto navýsost lidské projevy, jsou ve své podstatě velmi záhadné. Rudolf Steiner v předkládaných třech přednáškách vysvětluje jejich podstatu a vznik z hlediska duchovní vědy, neboť běžná věda, neuznávající nadsmyslové články lidské bytosti, na jejich vysvětlení nestačí. Kniha tak otevírá úplně novou perspektivu jejich chápání.

Sleva 23 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Léčivé faktory pro sociální organismus

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Michael

0 / 5
15 %
Přednáškový cyklus pojednává o impulsech duchovních světů ve vývoji společnosti a jejich pochopení pro vývoj jedince jako svobodné individuality. V cyklu mimo jiné vyvstává důležitost našeho intelektuálního života, ze kterého mohou vycházet jednak ozdravné síly, jednak i síly způsobující choroby, a to jak jedince, tak i společnosti. Autor klade důraz na duchovní vědu jako nositele pravdivého

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Život mezi smrtí a novým narozením v poměru ke kosmickým skutečnostem

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Franesa

0 / 5
27 %
Čím prochází lidská duše po smrti? Jakými zákonitostmi se řídí život mezi dvěma inkarnacemi? Rudolf Steiner dává v deseti přednáškách podrobné odpovědi na tyto i další otázky. Vysvětluje také zásadní význam našeho smýšlení a našich znalostí o posmrtném životě pro to, co pak během posmrtné existence prožíváme. Čtenář se rovněž dozví o vyslání Buddhy Christianem Rosenkreutzem do sféry Marsu, aby

Sleva 27 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem

Okulní dějiny

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Franesa

0 / 5
27 %
Esoterní úvahy o karmických souvislostech osobností a událostí světových dějin Jak do lidských dějin zasahují duchovní bytosti a jakou roli hraje reinkarnace lidských individualit? Rudolf Steiner vysvětluje působení těchto faktorů na řadě příkladů z dávnějších i méně dávných dějin. Ukazuje také zákonitost vzestupu a sestupu jednotlivých kultur. Před čtenářem tak vyvstává dosud netušený obraz

Sleva 27 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Bhagavadgíta a Pavlovy dopisy

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Poznání

0 / 5
15 %
Jakkoli předčí Bahagavadgíta Listy Pavlovy uměleckou brilantností, obě díla jsou obsahově na vrcholné úrovni. Listy Pavlovy přinášejí poselství nové doby, jaké se však ještě nenachází v Bhagavadgítě. A tím je smysl a význam příchodu Ježíše Krista a jeho oběti při mystériu na Golgotě.

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Duchovní věda – anthroposofie

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Poznání

0 / 5
15 %
Duchovní věda se vine jako Ariadnina nit celým vývojem lidstva. V šerém dávnověku lidstva je v podobě mysterijního zasvěcení předávána v mystériích starověku, jindy je předávána lidstvu v podobě rosekruciánství. Jindy má zase podobu tzv. duchovní vědy. V každém případě duchovní věda v dnešní době již není utajena před lidstvem v nějakých uzavřených tajných školách či kroužcích zasvěcenců, ale je

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Tajemství vývoje lidstva - Základní sociální požadavek naší doby

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Michael

0 / 5
15 %
Ve vývoji lidstva jsou určité principy a zákonitosti, které nejsou běžně známé a veřejnosti dostupné. Rudolf Steiner v tomto cyklu přednášek zpřístupňuje lidem informace, které hýbou dějinami lidstva, přesto, že jsou jako by za oponou vývoje. Při poznávání těchto skrytých pravd a souvislostí se nám před očima začne postupně skládat mozaika, díky které sami začneme nacházet odpovědi na řadu

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem

Člověk a svět - Světová bytostná podstata a jáství

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Michael

0 / 5
15 %
Kdo se zabývá poznávání svého nitra, nemůže obejít otázku svého jáství. Rudolf Steiner v této knize rozebírá tuto problematiku svým originálním přístupemhlediska duchovní vědy, jednak jasnovidně, jednak přísně logickým způsobem. Člověk má dvanáct smyslových orgánů, které souvisí s dvanácti souhvězdími zvěrokruhu, což poukazuje na vztah makrokosmu a mikrokosmu. Popisuje význam luciferských a

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Makrokosmos a mikrokosmos - Velký a malý svět. Otázky duše, života a ducha

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Franesa

0 / 5
27 %
Co prožívá duše po smrti v duchovním světě? Jaká je podstata extatického vytržení a mystického pohroužení? Před čím nás chrání malý a velký strážce prahu? Jaká je moderní cesta zasvěcení? V čem spočívá myšlení srdcem oproti myšlení rozumu? Jaká je budoucí úloha hrtanu? Na tyto a další otázky dává Rudolf Steiner odpověď ve dvanácti přednáškách tohoto cyklu.

Sleva 27 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele