Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Populárně naučná - Rudolf Steiner

Duchovní bytosti v nebeských tělesech a přírodních říších

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

4.5 / 5
18 %
Kniha se zabývá duchovními hierarchiemi - jejich vzájemnými vztahy a způsobem, jakým vedou lidstvo a vývoj světa. Autor předkládá čtenářům řadu originálních postřehů ke zvážení, jak se v tomto světě projevují duchovní bytosti.

Sleva 18 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Jak dosáhneme poznání vyšších světů?

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

5 / 5
18 %
Základní dílo zakladatele duchovní vědy a antroposofie Rudolfa Steinera. Autor v knize podrobně popisuje základní meditační postupy a techniky esoterního křesťanství.

Sleva 18 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem

Stavební kameny pro pochopení mystéria Golgoty

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Pochopení mystéria ukřižování Krista - této nesmírně významné údálosti v dějinách novodobého lidstva - nás může přivést k nalezení vlastního tajemství života. Kvalita života není dána jeho délkou, ale jeho vnitřní kvalitou, tím, čeho každý z nás dosáhne na cestě poznání sebe sama. V této publikaci se nám srozumitelnou formou zjevují mystéria, která jinak zůstávají skryta za oponou života.

Sleva 18 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Kosmická a lidská metamorfóza

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael, Poznání

0 / 5
18 %
Známý duchovní badatel Rudolf Steiner nás zasvěcuje nejen do hlubin vesmíru, ale i duše a do tajů duchovních světů všeobecně. Snad každý člověk hledá svůj vztah k životu. V této publikaci jsou nám jasnovidným způsobem odhalována tajemství Universa.

Sleva 18 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Reinkarnace a racionalita

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Princip spirituální ekonomie v souvislosti s otázkami znovuvtělování. Hledisko duchovního vedení lidstva. Hlavní témata přednášek proslovených v roce 1909 v různých městech.

Sleva 18 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Duchovní hierarchie

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Přednášky rakouského teosofa o duchovním světě. Přednáškový cyklus byl konaný v Düsseldorfu od 12. do 22. dubna 1909.

Sleva 18 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Pozemské umírání a vesmírné žití - Umělecké pojetí života a spektrum smrti

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
18 %
Kniha je novým vydáním knihy vydané nakladatelstvím Fabula v roce 1998 a je rozšířené o vybrané části ze Steinerových přednášek, které téma konkrétně doplňují. Umělecké pojetí života a spektrum smrti odhaluje nové, významné a dosud nikdy neuveřejněné souvislosti. Kniha odpovídá na stále větší množství otázek o tom, jak získat spojení mezi světem živých a zemřelých a o tom, jakým pozoruhodným

Sleva 18 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Tajemství Grálu

Autor: Kolektiv autorů - Rudolf Steiner,Zdeněk Váňa

publisher: Poznání

0 / 5
18 %
Jako každé velké tajemství je i mystérium Grálu obestřeno aureolou tajuplnosti. Co je Grál? Jaká byla Parsifalova cesta ke Grálu. V čem spočívá parsifalské hledání této posvátné misky? A jaký je vztah Artušova společenství kulatého stolu ke Grálu a Parsifalovi. Jaký význam má dnes pro nás artušovský a grálský proud? Jádrem této knihy jsou čtyři dosdu nepřekonané grálské přednášky Zdeňka Váni a

Sleva 18 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem

Bytost člověka, jeho osud a vývoj světa

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Srozumitelným přístupem nám autor sděluje mnohé klíčové informace pro všechny zájemce a badatele, kteří se snaží pochopit vztah člověka a duchovních světů. Neexistují již tajemství, která by nadále měla být utajována. Záhady stvoření a vývoje člověka a světa nám doslova v přímém přenosu a ověřitelnými metodami přináší světoznámý objevitel na poli duchovní vědy, Rudolf Steiner.

Sleva 18 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Vztah hvězdného světa k člověku - A člověka k hvězdnému světu

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Dlouho očekávaná kniha nám přináší odhalení mnohých tajemných souvislostí člověka a hvězd, můžeme se blíže seznámit s vlivem hvězd na život člověka a na vývoj ve světě. Méně známé informace přináší Rudolf Steiner, světoznámý autor a badatel v oblasti duchovní vědy.

Sleva 18 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Matoušovo evangelium

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Kniha obsahuje dvanáct přednášek konaných v Bernu 1. - 12.září 1910.

Sleva 18 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Poslání jednotlivých duší národů - Ve spojitosti s germánsko - nordickou mytologií

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Další kniha přednášek Rudolfa Steinera uskutečněných ve dnech 7. až 17. července 1910.

Sleva 18 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Vědomí zasvěcence - Správné a nesprávné cesty duchovního bádání

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
18 %
Další kniha přednášek Rudolfa Steinera pronesených ve dnech 11. až 22. srpna 1924 v Torquay.

Sleva 18 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem

Okultní fyziologie

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
18 %
Před sto lety, v roce 1911 přednesl Rudolf Steiner v Praze jeden ze svých nejdůležitějších přednáškových cyklů, nazvaný Okultní fyziologie, který je základem anthroposofického lékařství. Pojednává o skrytém nadsmyslovém základu orgánů a životních procesů, dále o tom jaké jsou fyzické protějšky myšlení, cítění a vůle, důležité fyziologické účinky dvou typů meditace, podstata výživy, podstata

Sleva 18 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Karma a reinkarnace

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
20 %
Rudolf Steiner v této knize přináší poznatky hlavních zákonitostí reinkarnace a objasňuje mechanismus zákona karmy. Uvádí také karmická cvičení, která nám mají pomoci, abychom sami dospěli k poznání svých minulých životů. Rudolf Steinet nepojímá karmu jako slepý zákon provinění a trestu, nebo zásluh a odměny, ale jako možnost aktivního utváření svých budoucích osudů, jako naději do budoucnosti a

Sleva 20 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem

Člověk a hvězdy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
18 %
Nová astrologie R. Steinera do sebe příjimá Kristův a impulz a do duševně-duchovního charakteru vnáší rozměr svobody a vyšší stupně poznání. Kniha vychází z toho, že celé dílo R. Steinera doslova dýchá spojením pozemského a hvězdného bytí a jeho myšlenky v tomto směru ovlivnily nejen athroposofickou opsychologii a léčebnou pedagogiku, ale také zemědělství, architekturu, medicínu, eurytmii a

Sleva 18 % z běžně ceny 318 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem

Pravda o vzniku a vývoji světa

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
V této knize nás R. Steiner uvede do tajemství stvoření. Prostřednictvím svého jasnovidného pohledu na události týkající vývoje vesmíru, země a člověka nám autor předloží duchovní i hmotný aspekt těchto dějů. Tak nám bude postupně břiblížen vznik času prostřednictvím oběti Duchů vůle, vývoj vědomí Já na Zemi, překonání smrti Kristem a paralely Leonardovy Poslední večeře. Autor v knize také hovoří

Sleva 18 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

Muž, žena a dítě ve světle duchovní vědy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
18 %
V trojici muž, žena a dítě se nám v určitých souvislostech objevuje celé lidstvo. V dítěti je toho hodně zděděného po muži a ženě a zasahuje sem otázka dědičnosti, která do určité míry vlastně obsahuje i záhadu osudu. Rudolf Steiner na základě duchovních poznatků vysvětluje, jak a vlastně kdy vzniká cit lásky dítěte k rodičům a láska rodičů k dětem a objasňuje hru dítěte jako výraz jeho budoucího

Sleva 18 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem

Člověk a vesmírné slovo

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
18 %
Za fyzickým světem, který vnímáme běžnými smysly, se skrývá svět neviditelného. Rozvineme-li nadsmyslové vědomí, můžeme tento skrytý, duchovní svět vnímat v podobě imaginací a můžeme poznávat skutečnou podstatu světa.

Sleva 18 % z běžně ceny 318 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem

Práh duchovního světa - Aforistické úvahy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
18 %
Kniha je základním pojednáním pro každého člověka, který se ubírá po cestě poznání a začíná se dotýkat nadsmyslového světa. Učí se číst obrazy, které se mu vynořují, a prožívat jeho skutečnosti a bytosti. Na této cestě nejen rozvíjí své jasnozřivé vědomí, ale uvědomuje si také své jiné "Já" jako strůjce svého osudu. Dostává se tváří v tvář strážci prahu - to je sám sobě. Učí se oddanosti,

Sleva 18 % z běžně ceny 138 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

Teorie poznání Rudolfa Steinera

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
„Teorie poznání“ Rudolfa Steinera je základní metodikou pravdivého poznávání vnějšího světa a individuálního jádra lidské bytosti. Není to teorie ve smyslu „spekulativního výkladu reality“, ale nezbytnou přípravou a výbavou každému, kdo se nebojí vykročit na cestu poznání samostatně a proto chce odlišit cestu pravdivou od cest nepravdivých...

Sleva 18 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Karma a reinkarnace II - Tajemství opakovaného vtělování a lidského osudu

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
18 %
Druhý díl knihy Karma a reinkarnace přináší další poznatky Rudolfa Steinera o karmických zákonitostech. Čtenář se dozví, jak rozlišovat pravé a nepravé imprese z minulých životů a jaký je smysl smrti těch, kdo ve válce umírají mladí, i smysl obětní smrti jako takové. Jaký význam pro karmu má násilná smrt a jak hraje karma na struny bytostných článků člověka. A v neposlední řadě zde najde

Sleva 18 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Před branou duchovní vědy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
22 %
Kniha systematicky nastiňuje souhrn základních otázek duchovního života. Druhé vydání je doplněno několika samostatnými přednáškami.

Sleva 22 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem u dodavatele

Živá slova - Průpovědi, modlitby, věnování

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
22 %
Kniha obsahuje sto meditačních průpovědí, modliteb a osobních věnování mystika a učitele Rudolfa Steinera. Práce s těmito texty napomáhá rozvíjení duše a osvojování schopností imaginace, inspirace a intuice. V knize jsou uvedeny i modlitby pro ženy v očekávání i pro matky malých dětí, stejně jako pro děti na prahu puberty.

Sleva 22 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele