Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Populárně naučná - Rudolf Steiner

Jak dosáhneme poznání vyšších světů?

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

5 / 5
28 %
Základní dílo zakladatele duchovní vědy a antroposofie Rudolfa Steinera. Autor v knize podrobně popisuje základní meditační postupy a techniky esoterního křesťanství.

Sleva 28 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

Duchovní bytosti v nebeských tělesech a přírodních říších

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

4.5 / 5
28 %
Kniha se zabývá duchovními hierarchiemi - jejich vzájemnými vztahy a způsobem, jakým vedou lidstvo a vývoj světa. Autor předkládá čtenářům řadu originálních postřehů ke zvážení, jak se v tomto světě projevují duchovní bytosti.

Sleva 28 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Pozemské umírání a vesmírné žití - Umělecké pojetí života a spektrum smrti

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
28 %
Kniha je novým vydáním knihy vydané nakladatelstvím Fabula v roce 1998 a je rozšířené o vybrané části ze Steinerových přednášek, které téma konkrétně doplňují. Umělecké pojetí života a spektrum smrti odhaluje nové, významné a dosud nikdy neuveřejněné souvislosti. Kniha odpovídá na stále větší množství otázek o tom, jak získat spojení mezi světem živých a zemřelých a o tom, jakým pozoruhodným

Sleva 28 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem

Příroda a člověk - z pohledu duchovní vědy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
28 %
Kniha obsahuje poznatky z nejrůznějších oblastí života člověka, zejména z oboru medicíny a léčení. Ukazuje, v čem spočívá škodlivost alkoholu a různých drog, jaký význam mají jednotlivé výměšky člověka, proč škodí nadměrný konzum...

Sleva 28 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem u dodavatele

Pravda o vzniku a vývoji světa

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
28 %
V této knize nás R. Steiner uvede do tajemství stvoření. Prostřednictvím svého jasnovidného pohledu na události týkající vývoje vesmíru, země a člověka nám autor předloží duchovní i hmotný aspekt těchto dějů. Tak nám bude postupně břiblížen vznik času prostřednictvím oběti Duchů vůle, vývoj vědomí Já na Zemi, překonání smrti Kristem a paralely Leonardovy Poslední večeře. Autor v knize také hovoří

Sleva 28 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Bytost člověka, jeho osud a vývoj světa

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
28 %
Srozumitelným přístupem nám autor sděluje mnohé klíčové informace pro všechny zájemce a badatele, kteří se snaží pochopit vztah člověka a duchovních světů. Neexistují již tajemství, která by nadále měla být utajována. Záhady stvoření a vývoje člověka a světa nám doslova v přímém přenosu a ověřitelnými metodami přináší světoznámý objevitel na poli duchovní vědy, Rudolf Steiner.

Sleva 28 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem

Vztah hvězdného světa k člověku - A člověka k hvězdnému světu

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
28 %
Dlouho očekávaná kniha nám přináší odhalení mnohých tajemných souvislostí člověka a hvězd, můžeme se blíže seznámit s vlivem hvězd na život člověka a na vývoj ve světě. Méně známé informace přináší Rudolf Steiner, světoznámý autor a badatel v oblasti duchovní vědy.

Sleva 28 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem u dodavatele

Matoušovo evangelium

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
28 %
Kniha obsahuje dvanáct přednášek konaných v Bernu 1. - 12.září 1910.

Sleva 28 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem u dodavatele

Poslání jednotlivých duší národů - Ve spojitosti s germánsko - nordickou mytologií

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
28 %
Další kniha přednášek Rudolfa Steinera uskutečněných ve dnech 7. až 17. července 1910.

Sleva 28 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem u dodavatele

Vědomí zasvěcence - Správné a nesprávné cesty duchovního bádání

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
28 %
Další kniha přednášek Rudolfa Steinera pronesených ve dnech 11. až 22. srpna 1924 v Torquay.

Sleva 28 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Okultní fyziologie

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
28 %
Před sto lety, v roce 1911 přednesl Rudolf Steiner v Praze jeden ze svých nejdůležitějších přednáškových cyklů, nazvaný Okultní fyziologie, který je základem anthroposofického lékařství. Pojednává o skrytém nadsmyslovém základu orgánů a životních procesů, dále o tom jaké jsou fyzické protějšky myšlení, cítění a vůle, důležité fyziologické účinky dvou typů meditace, podstata výživy, podstata

Sleva 28 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Stavební kameny pro pochopení mystéria Golgoty

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
28 %
Pochopení mystéria ukřižování Krista - této nesmírně významné údálosti v dějinách novodobého lidstva - nás může přivést k nalezení vlastního tajemství života. Kvalita života není dána jeho délkou, ale jeho vnitřní kvalitou, tím, čeho každý z nás dosáhne na cestě poznání sebe sama. V této publikaci se nám srozumitelnou formou zjevují mystéria, která jinak zůstávají skryta za oponou života.

Sleva 28 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Kosmická a lidská metamorfóza

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael, Poznání

0 / 5
28 %
Známý duchovní badatel Rudolf Steiner nás zasvěcuje nejen do hlubin vesmíru, ale i duše a do tajů duchovních světů všeobecně. Snad každý člověk hledá svůj vztah k životu. V této publikaci jsou nám jasnovidným způsobem odhalována tajemství Universa.

Sleva 28 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Karma a reinkarnace

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
20 %
Rudolf Steiner v této knize přináší poznatky hlavních zákonitostí reinkarnace a objasňuje mechanismus zákona karmy. Uvádí také karmická cvičení, která nám mají pomoci, abychom sami dospěli k poznání svých minulých životů. Rudolf Steinet nepojímá karmu jako slepý zákon provinění a trestu, nebo zásluh a odměny, ale jako možnost aktivního utváření svých budoucích osudů, jako naději do budoucnosti a

Sleva 20 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem

Člověk a hvězdy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
28 %
Nová astrologie R. Steinera do sebe příjimá Kristův a impulz a do duševně-duchovního charakteru vnáší rozměr svobody a vyšší stupně poznání. Kniha vychází z toho, že celé dílo R. Steinera doslova dýchá spojením pozemského a hvězdného bytí a jeho myšlenky v tomto směru ovlivnily nejen athroposofickou opsychologii a léčebnou pedagogiku, ale také zemědělství, architekturu, medicínu, eurytmii a

Sleva 28 % z běžně ceny 318 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Muž, žena a dítě ve světle duchovní vědy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
28 %
V trojici muž, žena a dítě se nám v určitých souvislostech objevuje celé lidstvo. V dítěti je toho hodně zděděného po muži a ženě a zasahuje sem otázka dědičnosti, která do určité míry vlastně obsahuje i záhadu osudu. Rudolf Steiner na základě duchovních poznatků vysvětluje, jak a vlastně kdy vzniká cit lásky dítěte k rodičům a láska rodičů k dětem a objasňuje hru dítěte jako výraz jeho budoucího

Sleva 28 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem

Člověk a vesmírné slovo

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
28 %
Za fyzickým světem, který vnímáme běžnými smysly, se skrývá svět neviditelného. Rozvineme-li nadsmyslové vědomí, můžeme tento skrytý, duchovní svět vnímat v podobě imaginací a můžeme poznávat skutečnou podstatu světa.

Sleva 28 % z běžně ceny 318 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Práh duchovního světa - Aforistické úvahy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
28 %
Kniha je základním pojednáním pro každého člověka, který se ubírá po cestě poznání a začíná se dotýkat nadsmyslového světa. Učí se číst obrazy, které se mu vynořují, a prožívat jeho skutečnosti a bytosti. Na této cestě nejen rozvíjí své jasnozřivé vědomí, ale uvědomuje si také své jiné "Já" jako strůjce svého osudu. Dostává se tváří v tvář strážci prahu - to je sám sobě. Učí se oddanosti,

Sleva 28 % z běžně ceny 138 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Praktický výcvik myšlení - Nervozita a jáství

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Franesa

0 / 5
20 %
Mnozí lidé si dnes stěžují na zapomnětlivost, nenápaditost či různé projevy nervozity. Kniha obsahuje 6 + 7 cvičení k prevenci těchto jevů, zlepšení paměti, zbystření pozorovací schopnosti, rozvoji pružného myšlení a posílení vůle. Dvě přednášky, v nichž Rudolf Steiner tato cvičení uvedl, se staly nepostradatelnou pomůckou pro mnohé z těch, kdo se ubírají cestou anthroposofie.

Sleva 20 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 87 Kč

Skladem

Svět jako výsledek rovnovážných působení

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Franesa

0 / 5
28 %
Svět, jak ho známe, je výsledkem ustavičného působení dvou protichůdných sil, které se navzájem udržují v rovnováze. Toto působení se odehrává v čase i prostoru. V dřívější době převládalo působení sil luciferských, v dnešní době dominují síly ahrimanské. Tyto polární síly působí ovšem také neustále v našem fyzickém, éterném i astrálním těle, ale též v pojetí práva a povinnosti a v revolučním a

Sleva 28 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem

Makrokosmos a mikrokosmos - Velký a malý svět. Otázky duše, života a ducha

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Franesa

0 / 5
28 % Novinka
Co prožívá duše po smrti v duchovním světě? Jaká je podstata extatického vytržení a mystického pohroužení? Před čím nás chrání malý a velký strážce prahu? Jaká je moderní cesta zasvěcení? V čem spočívá myšlení srdcem oproti myšlení rozumu? Jaká je budoucí úloha hrtanu? Na tyto a další otázky dává Rudolf Steiner odpověď ve dvanácti přednáškách tohoto cyklu.

Sleva 28 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem

Otčenáš a jiné modlitby

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
26 %
Snad každý zná nejznámější modlitbu Otčenáš. Málokdo ale ví, že ukrývá v sobě tajemství, které není zřetelné na první pohled. Esoterní výklad Otčenáše nám otevře zcela jiný rozměr chápání celého duchovního vývoje člověka i lidstva. Součástí knihy je kompletní systematický přehled dalšího duchovního cvičení na úrovni doby.

Sleva 26 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

Okultní hnutí v 19. století a jeho vztah ke světové kultuře

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
26 %
Čtenáři najdou v knize informace o tajných společnostech a řádech, o jejich cílech a poslání. V knize je dále nastíněn přehled světového moderního duchovního hnutí, anthroposofie, i osobnost theosofické společnosti H.P. Blavatská. Kniha se mj. zabývá konkrétní duchovní souvislostí člověka s kosmem, s proměnou nespotřebovaných fyzických sil na duchovní pomocné síly v životě po smrti a mnoha

Sleva 26 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

Esoterní úvahy o karmických souvislostech

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
28 %
První část proslulé přednáškové série R. Steinera zahrnuje přednášky o tvorbě karmických sil a o karmické podmíněnosti osudu historicky významných jednotlivců, na jejichž příkladě vysvětluje vesmírné zákonitosti vycházející z říše příčin. Vidíme zde obraz člověka ve všech bytostných článcích, působení duchovních hierarchií na každou z těchto oblastí a podrobný rozbor impulzů, které vedou k

Sleva 28 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 186 Kč

SklademPřihlášení uživatele

Branding Čtení je nejvíc Branding Čtení je nejvíc