Registrace | Přihlášení


Společnost, politika

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Chvála hranic - Kritika politické rozlišovací schopnosti - Kritika politické rozlišovací schopnosti

Autor: Konrad Paul Liessmann

publisher: Academia

3.7 / 5
27 %
Ve své nové knize vídeňský filozof Konrad Paul Liessmann sleduje hranice a rozlišování, bez nichž by ani jednotlivec ani společnost nebyli schopni přežít. Jeho jasné úvahy a reflexe se pnou od hranic mezi bytím a nicotou až k hranicím mezi zvířetem a člověkem, od politických a topografických hranic až k rozdílu mezi mládím a stářím, od diference mezi placenou prací a lidským jednáním až ke krizi,

Sleva 27 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Arabský Orient za časů Ameriky - Od války v Zálivu k válce v Iráku

Autor: Henry Laurens

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Kniha Arabský Orient za časů Ameriky. Od války v Zálivu k válce v Iráku je volným pokračováním monumentální historické trilogie [její součástí jsou ještě L´Orient arabe. Arabisme et islamisme de 1798 a 1945 (Arabský Orient: arabismus a islamismus v letech 1798-1945) a Le Moyen-Orient au 20e siecle (Blízký Východ ve 20. století)], jež přehledným způsobem podává obsáhlý a komplexní

Sleva 27 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Arabské revoluce - Demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady

Autor: Ondřej Beránek

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Začátek roku 2011 přinesl do řady arabských zemí změnu v podobě svržení několika dlouhověkých a zdánlivě neotřesitelných režimů. Byla to právě éra těchto autokratických režimů, která definovala podobu velké části Blízkého východu mnohdy už od padesátých let 20. století a která po sobě zanechala nefunkční politické instituce, občanskou společnost a do značné míry i ekonomiku. Přes odstup dvou let

Sleva 27 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

Tranzitivní ekonomiky - Politická ekonomie Ruska, východní Evropy a střední Asie

Autor: Kolektiv autorů - Jan Drahokoupil,Martin Myant

publisher: Academia

0 / 5
27 %
O výjimečnosti této knihy o ekonomické transformaci se dá hovořit ve více rovinách. Tou první je fakt, že text analyzuje ekonomickou transformaci v dřívějších komunistických zemích východní a střední Evropy a v zemích bývalého Sovětského svazu od skončení centrálního plánovaní až po rozmanité výsledné varianty kapitalistického uspořádání v současnosti včetně nejnovějšího vývoje až po finanční

Sleva 27 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 405 Kč

Skladem

Evropa Euro nepotřebuje - Jak nás politické vizionářství zavedlo do krize

Autor: Thilo Sarrazin

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Thilo Sarrazin (*1945) je jeden z nejoriginálnějších a nejodvážnějších politických myslitelů a budovatelů státu v soudobém Německu. Mimořádný a jedinečný ohlas v Německu i ve světě vyvolala jeho kniha Deutschland schafft sich ab (2010), již Nakladatelství Academia vydalo pod názvem Německo páchá sebevraždu v roce 2011. V letech politického a ekonomického sjednocování bývalé Německé demokratické

Sleva 27 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Vzestup a pád českého kapitalismu - Ekonomický vývoj České republiky od roku 1989 - Ekonomický…

Autor: Martin Myant

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Vzestup a pád českého kapitalismu popisuje ekonomický vývoj v České republice od roku 1989 až do roku 2002. Poskytuje obecný ekonomický úvod do tehdejší situace a věnuje se klíčovým kapitolám popřevratových ekonomických dějin. Kniha v první části představuje chronologicky ekonomickou transformaci a transformační depresi i následné krátké období úspěchu z vícera úhlů pohledu, obohacenou velkým

Sleva 27 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem

Věda jde k lidu! - Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí a…

Autor: Doubravka Olšáková

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Jen málokdo ví, že dnes již kultovní snímek Karla Zemana Cesta do pravěku byl součástí široké a komunistickou stranou privilegované výchovy obyvatelstva k ateismu. Vše však do sebe zapadá: cesta čtyř chlapců proti proudu času mapovala jednotlivé etapy formování Země až po samý počátek života na Zemi. Na konci jejich cesty nestál Bůh, ale Darwin. Je třeba hledat kořeny českého ateismu právě v

Sleva 27 % z běžně ceny 685 Kč

Naše cena: 500 Kč

Skladem

České vize Evropy? - Manuál k naší evropské debatě

Autor: Petr Hlaváček

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Projekt evropské integrace Evropská unie prožívá svou krizi, která je zároveň novou šancí k promýšlení budoucnosti. Evropa opět hledá svou politickou a kulturní identitu, své místo ve světě. Editor oslovil takřka pět desítek autorů a autorek, kteří se pokusili o reflexi evropské problematiky z české perspektivy. U příležitosti 10. výročí našeho členství v EU tak čtenáři dostávají do rukou jakýsi

Sleva 27 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Na obranu individualismu

Autor: Bohuslav Brouk

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Kniha z pera B. Brouka (1912–1978), enfant terrible českého a slovenského kulturního života třicátých a čtyřicátých let, zahrnuje více než padesát publicistických textů z let 1930–1960, přesto stále aktuálních. Broukovy fundamentálně svobodomyslné, nekompromisní, provokativní, sarkasmem, skepticismem a demystifikacemi společenských (pseudo)hodnot, konvencí a morálky nabité texty jsou vzhledem k

Sleva 27 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem

VONS - Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 1978-1989

Autor: Jaroslav Pažout

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) byla nezávislá iniciativa kladoucí si za cíl sledovat případy osob, které byly trestně stíhány nebo vězněny za projevy svého přesvědčení či které se staly oběťmi policejní a justiční zvůle, seznamovat s těmito případy veřejnost i úřady a postiženým osobám pomáhat. O jednotlivých kauzách vypracovával výbor sdělení; od svého založení v dubnu 1978 do

Sleva 27 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 434 Kč

Skladem

Česká paměť - Národ, dějiny a místa paměti - Národ, dějiny a místa paměti

Autor: Kolektiv autorů - Lubomíra Hédlová,Radka Šustrová

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Můžeme hovořit o české paměti, a pokud ano, jaká je a co ji utváří? Kolektivní monografie připravená pracovníky Památníku Lidice a tvořená autorskými texty renomovaných historiků se ve třech různých rovinách zabývá zkoumáním paměti v souvislosti s českými dějinami. Knihu uvozuje příspěvek Miroslava Hrocha otevírající otázku paměti a historického vědomí v kontextu národní pospolitosti, jež nabízí

Sleva 27 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

25 let české demokracie očima veřejnosti

Autor: Daniel Kunštát

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Kniha představuje vývoj veřejného mínění ve vztahu k politickému systému a jeho aktérům, a to jak v dimenzi vnitřní, tak i zahraniční politiky. Její ambicí je pokud možno komplexně a v širokých dobových souvislostech zmapovat procesy, které byly a dosud jsou charakteristické pro občanské vnímání a hodnocení „příběhu“ hluboké společenské transformace po roce 1989. Všechny prezentované interpretace

Sleva 27 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Země lyr a ocele - Subjekty, ideologie, modely, mýty a rituály v kultuře českého stalinismu -…

Autor: Vít Schmarc

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Prostřednictvím několika analytických sond do poezie, prózy a filmu českého socialistického realismu v letech 1948–1955 zkoumá tato monografie podstatu znakového systému, v němž na jedné straně stojí pevná mocenská síť institucí, na straně druhé různé formy subjektů (přátelských i nepřátelských, modelových i odstrašujících, poslušných i odporujících). Základem je tázání po povaze symbolického

Sleva 27 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 328 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí