Registrace | Přihlášení


Společnost, politika

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Země lyr a ocele - Subjekty, ideologie, modely, mýty a rituály v kultuře českého stalinismu

Autor: Schmarc Vít

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Prostřednictvím několika analytických sond do poezie, prózy a filmu českého socialistického realismu v letech 1948–1955 zkoumá tato monografie podstatu znakového systému, v němž na jedné straně stojí pevná mocenská síť institucí, na straně druhé různé formy subjektů (přátelských i nepřátelských, modelových i odstrašujících, poslušných i odporujících). Základem je tázání po povaze symbolického

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 340 Kč

Skladem

25 let české demokracie očima veřejnosti

Autor: Kunštát Daniel

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Kniha představuje vývoj veřejného mínění ve vztahu k politickému systému a jeho aktérům, a to jak v dimenzi vnitřní, tak i zahraniční politiky. Její ambicí je pokud možno komplexně a v širokých dobových souvislostech zmapovat procesy, které byly a dosud jsou charakteristické pro občanské vnímání a hodnocení „příběhu“ hluboké společenské transformace po roce 1989. Všechny prezentované interpretace

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 267 Kč

Skladem

Česká paměť - Národ, dějiny a místa paměti

Autor: Kolektiv autorů - Šustrová Radka,Hédlová Lubomíra

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Můžeme hovořit o české paměti, a pokud ano, jaká je a co ji utváří? Kolektivní monografie připravená pracovníky Památníku Lidice a tvořená autorskými texty renomovaných historiků se ve třech různých rovinách zabývá zkoumáním paměti v souvislosti s českými dějinami. Knihu uvozuje příspěvek Miroslava Hrocha otevírající otázku paměti a historického vědomí v kontextu národní pospolitosti, jež nabízí

Sleva 24 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 301 Kč

Skladem

VONS - Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 1978-1989

Autor: Pažout Jaroslav

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) byla nezávislá iniciativa kladoucí si za cíl sledovat případy osob, které byly trestně stíhány nebo vězněny za projevy svého přesvědčení či které se staly oběťmi policejní a justiční zvůle, seznamovat s těmito případy veřejnost i úřady a postiženým osobám pomáhat. O jednotlivých kauzách vypracovával výbor sdělení; od svého založení v dubnu 1978 do

Sleva 24 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 450 Kč

Skladem

Na obranu individualismu

Autor: Brouk Bohuslav

publisher: Academia

0 / 5
27 % Sleva
Kniha z pera B. Brouka (1912–1978), enfant terrible českého a slovenského kulturního života třicátých a čtyřicátých let, zahrnuje více než padesát publicistických textů z let 1930–1960, přesto stále aktuálních. Broukovy fundamentálně svobodomyslné, nekompromisní, provokativní, sarkasmem, skepticismem a demystifikacemi společenských (pseudo)hodnot, konvencí a morálky nabité texty jsou vzhledem k

Sleva 27 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem

České vize Evropy? - Manuál k naší evropské debatě

Autor: Hlaváček Petr

publisher: Academia

0 / 5
22 %
Projekt evropské integrace Evropská unie prožívá svou krizi, která je zároveň novou šancí k promýšlení budoucnosti. Evropa opět hledá svou politickou a kulturní identitu, své místo ve světě. Editor oslovil takřka pět desítek autorů a autorek, kteří se pokusili o reflexi evropské problematiky z české perspektivy. U příležitosti 10. výročí našeho členství v EU tak čtenáři dostávají do rukou jakýsi

Sleva 22 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem

Věda jde k lidu!

Autor: Olšáková Doubravka

publisher: Academia

0 / 5
26 %
Jen málokdo ví, že dnes již kultovní snímek Karla Zemana Cesta do pravěku byl součástí široké a komunistickou stranou privilegované výchovy obyvatelstva k ateismu. Vše však do sebe zapadá: cesta čtyř chlapců proti proudu času mapovala jednotlivé etapy formování Země až po samý počátek života na Zemi. Na konci jejich cesty nestál Bůh, ale Darwin. Je třeba hledat kořeny českého ateismu právě v

Sleva 26 % z běžně ceny 685 Kč

Naše cena: 505 Kč

Skladem

Tranzitivní ekonomiky

Autor: Kolektiv autorů - Myant Martin,Drahokoupil Jan

publisher: Academia

0 / 5
24 %
O výjimečnosti této knihy o ekonomické transformaci se dá hovořit ve více rovinách. Tou první je fakt, že text analyzuje ekonomickou transformaci v dřívějších komunistických zemích východní a střední Evropy a v zemích bývalého Sovětského svazu od skončení centrálního plánovaní až po rozmanité výsledné varianty kapitalistického uspořádání v současnosti včetně nejnovějšího vývoje až po finanční

Sleva 24 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 420 Kč

Skladem

Arabské revoluce - Demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady

Autor: Beránek Ondřej

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Začátek roku 2011 přinesl do řady arabských zemí změnu v podobě svržení několika dlouhověkých a zdánlivě neotřesitelných režimů. Byla to právě éra těchto autokratických režimů, která definovala podobu velké části Blízkého východu mnohdy už od padesátých let 20. století a která po sobě zanechala nefunkční politické instituce, občanskou společnost a do značné míry i ekonomiku. Přes odstup dvou let

Sleva 24 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem

Arabský Orient za časů Ameriky - Od války v Zálivu k válce v Iráku

Autor: Laurens Henry

publisher: Academia

0 / 5
Kniha Arabský Orient za časů Ameriky. Od války v Zálivu k válce v Iráku je volným pokračováním monumentální historické trilogie [její součástí jsou ještě L´Orient arabe. Arabisme et islamisme de 1798 a 1945 (Arabský Orient: arabismus a islamismus v letech 1798-1945) a Le Moyen-Orient au 20e siecle (Blízký Východ ve 20. století)], jež přehledným způsobem podává obsáhlý a komplexní

Sleva 10 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 354 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele