Registrace | Přihlášení


Sport a fitness

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Výživa sportovců a sportovní výkon

Autor: Zdeněk Vilikus

publisher: Karolinum

4 / 5
20 %
Výživa sportovců a sportovní výkon obsahuje kapitoly o výživě především vytrvalostních a silových sportovců. Pojednává také o výživě sportovců s přetěžovaným kloubním aparátem. Další kapitoly byly věnovány měření energetického metabolismu, hodnocení nutričního stavu sportovce a s ním souvisejícím základům klinické antropologie a sportovní somatotypologie. Studenti či sportovci se v oddílu

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Lexikon sportovního tréninku

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Lexikon přináší aktuální výklad celkem 211 frekventovaných pojmů tréninku, včetně termínů z oborů souvisejících s danou tematikou (fyziologie, psychologie, pedagogiky, biomechaniky, didaktiky, biochemie, antropomotoriky apod.). Pojmy jsou objasňovány především z pohledu praktických potřeb. Soubor hesel postihuje podstatné problémy tréninku s cílem přispět k odborné komunikaci ve sportu a

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Identifikace sportovních talentů

Autor: Tomáš Perič

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Nedílnou součástí naší doby je kompetice v různých oborech lidského konání. Po celou historii lidstva se ve vysoké míře setkáváme s poptávkou po osobnostech, které vykazují velmi dobré či mimořádné výsledky v konkrétním oboru lidské činnosti. Pro tyto osoby se vžil termín "talentovaní". Z těchto důvodů se tato kolektivní monografie zabývá problematikou identifikace sportovních talentů. Jednotlivé

Sleva 20 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Zatížení hráče v utkání

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Sűss,Martin Tůma

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Tato kolektivní monografie volně navazuje na publikaci Hodnocení herního výkonu ve sportovních hrách. Tentokrát se autoři zaměřují na zatížení hráčů v průběhu utkání. Význam kondičních indikátorů je zde objasňován na případových studiích jerdnotlivých sportovních her. Na blok sportovních her brankových navazují hry síťové a pálkovací. Z jejich odlišností vyplývá i použití různých metod hodnocení

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Trénink volejbalu

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Buchtel,Jaroslav Buchtel

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie přináší nejnovější ucelené poznatky z tréninku volejbalu, které nebyly ještě publikovány. Vycházejí z výzkumné činnosti autorů a jejich zkušeností z výuky na FTVS a tréninku družstev různých kategorií. Je vhodná pro posluchače i pro trenéry volejbalu.

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Sport osob s intelektovým postižením

Autor: Kolektiv autorů - Alena Lejčarová,Pavel Tilinger

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Práce vychází z teoretického vymezení pojmu intelektové postižení (IP). Přináší informace o historii a současnosti sportu IP, zmiňuje přehled úspěchů českých sportovců v mezinárodním měřítku, podrobně se zabývá pohybovými aktivitami a sportovní přípravou IP, vymezuje pravidla pro účast sportovců na vrcholných soutěžích organizace Inas. Závěrečné tři kapitoly přinášejí komparativní studie -

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Charakteristika a organizace sportu osob se zrakovým postižením v České republice - v České…

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace představuje čtenářům sport osob se zrakovým postižením. Úvodní část je věnována problematice zrakových postižení a specifikům z nich vyplývajícím. Následující kapitoly obsahují základní informace o jednotlivých paralympijských a vybraných sportech, pravidlech, způsobech provozování sportovních aktivit, ale také možných rizicích. Závěrečná část pak popisuje organizaci sportu osob se

Sleva 20 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Využití hypoxie a hyperoxie ve sportovním tréninku

Autor: Jiří Suchý

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Využívání vyšší nadmořské výšky je považováno za jednu z hlavních možností zvyšování limitní výkonnosti ve sportu. Třítýdenní pobyty ve vyšší nadmořské výšce tradičně patří k standardním způsobům jejího zařazování do tréninkového procesu. V současné praxi ovšem trenéři často využívají zkrácené desetidenní až dvanáctidenní pobyty ve výšce, ačkoli v odborné literatuře se nám nepodařilo dohledat

Sleva 20 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Sport a olympijské hnutí v zemích Visegrádu a jejich transformace v postkomunistické éře

Autor: Kristina Jakubcová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha je komparativní historickou studií zabývající se vývojem sportu a především olympijského hnutí v zemích dnešní visegrádské čtyřky. Mapuje vývoj olympijského hnutí od jeho počátků ve zmíněných státech s důrazem na období po druhé světové válce. Nejpodrobněji je zpracována doba po skončení komunistických režimů v těchto zemích. Výzkum se snaží postihnout, jak byl vývoj sportu a olympijského

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Sudetoněmecké nacionalistické tělovýchovné organizace a československý stát v letech 1918-1938

Autor: Michal Burian

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Práce se zabývá činností sudetoněmeckých, vůči státu negativisticky orientovaných tělovýchovných organizací. Jejich aktivita pravidelně vyvolávala reakci orgánů státní správy, a v archivních pramenech tak lze vystopovat celou genezi vzájemných vztahů mezi československým státem a jednotlivými organizacemi. Mezi nejvýznamnější tělovýchovné organizace patřil svaz DTV, který sehrál důležitou roli v

Sleva 20 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavatele

Physical activity in science & practice

Autor: Libor Flemr

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Sborník z vědecké konference konané u příležitosti 60. výročí založení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Sleva 20 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Pohybové aktivity ve vědě a praxi

Autor: Libor Flemr

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Sborník z vědecké konference konané u příležitosti 60. výročí založení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Sleva 20 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

In the Shadow of Totalitarism - Sport and the Olymic Movement in the "Visegrád Countries" 1945-1989…

Autor: Marek Waic

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
The monograph In the Shadow of Totalitarianism Sport and the Olympic Movement in the “Visegrád Countries” 1945–1989 is devoted to the history of sport in selected countries of Central Europe from the end of World War II until the end of the 80s, i. e. communist regimes downfall. The development of sport and the Olympic Movement in Czechoslovakia, Poland and Hungary are observed in mutual

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Sport a pohyb v životě seniorů

Autor: Pavel Slepička

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace svým zaměřením vychází z přání asi každého z nás dožít se co nejvyššího věku v co nejlepší tělesné a duševní kondici a přidat tak „život k létům a nejenom léta k životu“. Autoři se v uvedené souvislosti zaměřili na možnosti sportu a pohybu jako součásti životního stylu při naplňování uvedeného přání. Věnují pozornost zejména sociálním a psychologickým efektům různých forem pohybových

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Subjektivní vnímání tělesné zátěže

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie se zabývá subjektivně vnímanou námahou při pohybové aktivitě, shrnuje současnou úroveň poznání v této oblasti a uvádí výsledky původního výzkumu. Ve výzkumné části autorka využila Borgovu RPE (Rating of Perceived Exertion) škálu u kardiologických pacientů. Pomocí Borgovy škály se v laboratorních podmínkách jedinci učí vnímat vztah mezi subjektivně vnímanými pocity námahy a objektivními

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem

Psychologické aspekty vytrvalostního výkonu

Autor: Lenka Kovářová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Studie se věnuje psychickým charakteristikám vrcholových sportovců – triatletů a snaží se svými výsledky přispět k dosud méně prozkoumané oblasti psychických determinant pro výběr talentovaných sportovců. Autorka se postupně zabývá několika oblastmi, ve kterých se snaží nalézt konkrétní psychické předpoklady rozhodující při důležitých okamžicích sportovního výkonu a zjistit, zda je nějaký rozdíl

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Význam soutěžní úspěšnosti ve výkonnostním vývoji tenistů

Autor: Kolektiv autorů - Josef Dovalil,Jan Pecha,Jiří Suchý

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie se zaměřuje na analýzu výkonnostního vývoje českých (před rokem 1993 československých) tenistů. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda a případně nakolik souvisí soutěžní úspěšnost tenistů dosahovaná v žákovských kategoriích (do 12, resp. 14 let) s jejich vrcholnou výkonností na mezinárodní úrovni v dospělosti a jaké jsou názory expertů na tyto souvislosti spojené s dosahováním vysoké

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Aerobic a fitness

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text je určen pro účastníky akreditovaného kurzu ASA (Akademie Sportovních Aktivit). Obsahuje veškeré nezbytné znalosti pro instruktora aerobiku, jakými jsou názvosloví, práce s hudbou, technika prvků, stavba hodiny, metodika, tvorba choreografie a zásady sportovního tréninku, posilování a strečinku. Nedílnou součástí znalostí cvičitele aerobiku jsou anatomie a především kineziologie,

Sleva 20 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Golfová hra v proměnách času - Kapitoly z historie a současnosti českého a světového golfu -…

Autor: Andrej Halada

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace představuje historii a současnost golfu v českém prostoru, zároveň se dotýká jeho minulosti a rozvoje i v evropském kontextu. Jde o jednu z vůbec prvních prací v českém prostředí popisující tuto problematiku z odborných pozic. Autor prokazuje vysokou znalost sféry a schopnost širokého záběru – dělí téma do šesti autonomních kapitol, zároveň je však koncepčně zastřešuje. Text se

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Trénink dětí a mládeže ve volejbalu

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Buchtel,Jaroslav Buchtel

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Předkládaná publikace si klade za úkol přinést volejbalové veřejnosti širší poznatky z oblasti teorie a praxe tréninku dětí a mládeže ve volejbalu. Z hlediska věku zahrnuje děti od šesti do dvanácti let a mládež od dvanácti let (u děvčat do sedmnácti let a u chlapců do osmnácti let). Úvod tvoří vybrané pasáže z pravidel všech pěti druhů minivolejbalu a šestkového volejbalu. V následujících

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí