Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Sport a fitness

Identifikace sportovních talentů

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Perič,Jiří Suchý

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Nedílnou součástí naší doby je kompetice v různých oborech lidského konání. Po celou historii lidstva se ve vysoké míře setkáváme s poptávkou po osobnostech, které vykazují velmi dobré či mimořádné výsledky v konkrétním oboru lidské činnosti. Pro tyto osoby se vžil termín "talentovaní". Z těchto důvodů se tato kolektivní monografie zabývá problematikou identifikace sportovních talentů.

Sleva 20 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Zatížení hráče v utkání

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Sűss,Martin Tůma

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Tato kolektivní monografie volně navazuje na publikaci Hodnocení herního výkonu ve sportovních hrách. Tentokrát se autoři zaměřují na zatížení hráčů v průběhu utkání. Význam kondičních indikátorů je zde objasňován na případových studiích jerdnotlivých sportovních her. Na blok sportovních her brankových navazují hry síťové a pálkovací. Z jejich odlišností vyplývá i použití různých metod hodnocení

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Sport osob s intelektovým postižením

Autor: Kolektiv autorů - Alena Lejčarová,Pavel Tilinger

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Práce vychází z teoretického vymezení pojmu intelektové postižení (IP). Přináší informace o historii a současnosti sportu IP, zmiňuje přehled úspěchů českých sportovců v mezinárodním měřítku, podrobně se zabývá pohybovými aktivitami a sportovní přípravou IP, vymezuje pravidla pro účast sportovců na vrcholných soutěžích organizace Inas. Závěrečné tři kapitoly přinášejí komparativní studie -

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Charakteristika a organizace sportu osob se zrakovým postižením - v České republice

Autor: Václav Trnka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Využití hypoxie a hyperoxie ve sportovním tréninku

Autor: Jiří Suchý

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Využívání vyšší nadmořské výšky je považováno za jednu z hlavních možností zvyšování limitní výkonnosti ve sportu. Třítýdenní pobyty ve vyšší nadmořské výšce tradičně patří k standardním způsobům jejího zařazování do tréninkového procesu. V současné praxi ovšem trenéři často využívají zkrácené desetidenní až dvanáctidenní pobyty ve výšce, ačkoli v odborné literatuře se nám nepodařilo dohledat

Sleva 20 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Sport a pohyb v životě seniorů

Autor: Pavel Slepička , Jiří Mudrák , Irena Slepičková

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Subjektivní vnímání tělesné zátěže

Autor: Klára Daďová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie se zabývá subjektivně vnímanou námahou při pohybové aktivitě, shrnuje současnou úroveň poznání v této oblasti a uvádí výsledky původního výzkumu. Ve výzkumné části autorka využila Borgovu RPE (Rating of Perceived Exertion) škálu u kardiologických pacientů. Pomocí Borgovy škály se v laboratorních podmínkách jedinci učí vnímat vztah mezi subjektivně vnímanými pocity námahy a objektivními

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem

Psychologické aspekty vytrvalostního výkonu

Autor: Lenka Kovářová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Studie se věnuje psychickým charakteristikám vrcholových sportovců – triatletů a snaží se svými výsledky přispět k dosud méně prozkoumané oblasti psychických determinant pro výběr talentovaných sportovců.

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Význam soutěžní úspěšnosti ve výkonnostním vývoji tenistů

Autor: Jan Pecha , Josef Dovalil , Jiří Suchý

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie se zaměřuje na analýzu výkonnostního vývoje českých (před rokem 1993 československých) tenistů. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda a případně nakolik souvisí soutěžní úspěšnost tenistů dosahovaná v žákovských kategoriích (do 12, resp. 14 let) s jejich vrcholnou výkonností na mezinárodní úrovni v dospělosti a jaké jsou názory expertů na tyto souvislosti spojené s dosahováním vysoké

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Physical Activity in Science and Practice

Autor: Libor Flemr

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Sborník z vědecké konference konané u příležitosti 60. výročí založení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Sleva 20 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Pohybové aktivity ve vědě a praxi

Autor: Libor Flemr , kol.

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Sborník z vědecké konference konané u příležitosti 60. výročí založení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Sleva 20 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

In the Shadow of Totalitarism - Sport and the Olymic Movement in the "Visegrád Countries" 1945-1989

Autor: Marek Waic , kol.

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
The monograph In the Shadow of Totalitarianism Sport and the Olympic Movement in the “Visegrád Countries” 1945–1989 is devoted to the history of sport in selected countries of Central Europe from the end of World War II until the end of the 80s, i. e. communist regimes downfall. The development of sport and the Olympic Movement in Czechoslovakia, Poland and Hungary are observed in mutual

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Aerobic a fitness

Autor: Klára Kovaříková

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text je určen pro účastníky akreditovaného kurzu ASA (Akademie Sportovních Aktivit). Obsahuje veškeré nezbytné znalosti pro instruktora aerobiku, jakými jsou názvosloví, práce s hudbou, technika prvků, stavba hodiny, metodika, tvorba choreografie a zásady sportovního tréninku, posilování a strečinku. Nedílnou součástí znalostí cvičitele aerobiku jsou anatomie a především kineziologie,

Sleva 20 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Golfová hra v proměnách času - Kapitoly z historie a současnosti českého a světového golfu

Autor: Andrej Halada

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace představuje historii a současnost golfu v českém prostoru, zároveň se dotýká jeho minulosti a rozvoje i v evropském kontextu. Jde o jednu z vůbec prvních prací v českém prostředí popisující tuto problematiku z odborných pozic. Autor prokazuje vysokou znalost sféry a schopnost širokého záběru – dělí téma do šesti autonomních kapitol, zároveň je však koncepčně zastřešuje. Text se

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Trénink dětí a mládeže ve volejbalu

Autor: Jaroslav Buchtel

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Předkládaná publikace si klade za úkol přinést volejbalové veřejnosti širší poznatky z oblasti teorie a praxe tréninku dětí a mládeže ve volejbalu. Z hlediska věku zahrnuje děti od šesti do dvanácti let a mládež od dvanácti let (u děvčat do sedmnácti let a u chlapců do osmnácti let).

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Zátěžová funkční diagnostika ve sportu - východiska, aplikace a interpretace

Autor: Jan Heller

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace se uceleně věnuje metodologickým základům zátěžové funkční diagnostiky ve sportu a praktickému uplatnění aerobních a anaerobních zátěžových testů u sportovců různého zaměření. Hlavní část monografie prezentuje původní data ze zátěžového testování českých sportovců a sportovkyň vysoké výkonnosti řady sportovních disciplín. Na základě kritické analýzy je diskutován výběr fyziologických

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Basic Gymnastics

Autor: Marie Skopová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text shrnuje a vymezuje obsah základního druhu gymnastiky, který slouží jako předpoklad sportovního výkonu a vede ke zdatnosti mládeže i dospělých.

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Běh na lyžích

Autor: Tomáš Gnad

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace určená nejen instruktorům lyžování, studentům tělesné výchovy a sportu, ale také rekreačním lyžařům představuje běh na lyžích od nácviku a průpravy, biomechaniky pohybu, přes techniky běhu. Čtenáři v této knize najdou informace o jednotlivých běžeckých disciplínách, vybavení i lyžařské turistice v České republice.

Sleva 20 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem u dodavatele

Doping, zdraví, výkon

Autor: Pyšný Ladislav

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace podává stručný přehled negativních účinků jednotlivých dopingových prostředků na zdraví. Text je určený posluchačům Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. Užitečné informace naleznou např. i odborní novináři, trenéři, sportovní lékaři a pod.

Sleva 20 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Technika plaveckých způsobů

Autor: Zdeněk Hofer

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Čtvrté vydání učebního textu, který je určen posluchačům FTVS UK a trenérům plaveckých sportů.

Sleva 20 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele