Registrace | Přihlášení


Sport a fitness

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Výživa sportovců a sportovní výkon

Autor: Vilikus Zdeněk

publisher: Karolinum

3.5 / 5
21 %
Výživa sportovců a sportovní výkon obsahuje kapitoly o výživě především vytrvalostních a silových sportovců. Pojednává také o výživě sportovců s přetěžovaným kloubním aparátem. Další kapitoly byly věnovány měření energetického metabolismu, hodnocení nutričního stavu sportovce a s ním souvisejícím základům klinické antropologie a sportovní somatotypologie. Studenti či sportovci se v oddílu

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Kondiční a somatické předpoklady ve vodním slalomu

Autor: Busta Jan

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Publikace je určena pro trenéry vodních sportů, především vodního slalomu, rychlostní kanoistiky a sjezdu, přínosná je zejména v rámci pregraduálních oborů při vysokoškolském studiu trenérské specializace kanoistiky. V teoretické části integruje dostupné poznatky o všech faktorech struktury sportovního výkonu ve vodním slalomu, resp. kanoistice obecně. V části výzkumné se zabývá vlivem kondičních

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Střední a dlouhé tratě

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
V případové studii zaměřené na možnosti ovlivnění sportovní výkonnosti se dvojice autorů z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy zabývá způsobem, jakým bylo dosaženo limitní výkonnosti u běžců na 800 metrů a 3000 metrů překážek, a to na základě detailní analýzy evidence tréninkového zatížení a absolvovaných závodů vedené sledovanými atlety a jejich trenérem. Podařilo se jim tak

Sleva 21 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Pohybová neúspěšnost u žáků mladšího školního věku

Autor: Kaplan Aleš

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Kniha řeší problematiku pohybové neúspěšnosti u žáků a žákyň mladšího školního věku v podmínkách školní tělesné výchovy prostřednictvím podrobné literární rešerše a případové studie. Pohybová neúspěšnost byla identifikována pomocí šesti záměrně vybraných motorických testů (skok do dálky z místa, leh-sed opakovaně po dobu 1 minuty, člunkový běh na 4 × 10 m, hluboký předklon ve stoji, test

Sleva 21 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 340 Kč

Skladem u dodavatele

Masáž a regenerace ve sportu

Autor: Hošková Blanka

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Učebnice Masáž a regenerace ve sportu je určena nejen pro studenty sportovních škol a další zájemce z oblasti sportu, ale je vhodnou a názornou pomůckou i pro širší veřejnost. Zahrnuje komplexní přístup k masáži a regeneraci, poukazuje na jednotlivé druhy sportovních masáží, zohledňuje kontraindikace při jejich provádění a nezapomíná ani na kompenzaci zatížení maséra. Masážní techniky jsou

Sleva 21 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Psychologie sportu

Autor: Slepička Pavel

publisher: Karolinum

0 / 5
Třetí vydání publikace zaměřené na poznatky o souvislostech mezi pohybem a psychikou. Pozornost autoři věnují jak obecně psychologickým, tak sociálně psychologickým pohledům na problematiku sportu, včetně psychologie pohybových cvičení. Kniha je proto rozčleněna do několika tematických oblastí přinášejících informace jak o vývoji oboru, tak o současném stavu poznání i s nástinem praktického

Sleva 10 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Sport osob s intelektovým postižením

Autor: Kolektiv autorů - Lejčarová Alena,Tilinger Pavel

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Práce vychází z teoretického vymezení pojmu intelektové postižení (IP). Přináší informace o historii a současnosti sportu IP, zmiňuje přehled úspěchů českých sportovců v mezinárodním měřítku, podrobně se zabývá pohybovými aktivitami a sportovní přípravou IP, vymezuje pravidla pro účast sportovců na vrcholných soutěžích organizace Inas. Závěrečné tři kapitoly přinášejí komparativní studie -

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Trénink volejbalu

Autor: Kolektiv autorů - Buchtel Jaroslav,Buchtel Jaroslav

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Monografie přináší nejnovější ucelené poznatky z tréninku volejbalu, které nebyly ještě publikovány. Vycházejí z výzkumné činnosti autorů a jejich zkušeností z výuky na FTVS a tréninku družstev různých kategorií. Je vhodná pro posluchače i pro trenéry volejbalu.

Sleva 21 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Počítačové zpracování tréninkové dokumentace (vytrvalostní víceboje, lední hokej)

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Suchý Jiří

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Předkládaná publikace se zabývá problematikou komplexní evidence, zpracování a následného vyhodnocování tréninkového procesu na příkladu vytrvalostních vícebojů a kolektivní hry. Evidence tréninkového procesu je nedílnou součástí jeho řízení, která umožňuje analýzu, hodnocení efektu a operativní změny u plánování. Analýza tréninkových údajů není zatím zcela vyřešena a setkává se s řadou

Sleva 21 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem u dodavatele

Pohybové aktivity v biosociálním kontextu

Autor: Čechovská Irena

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Kolektivní monografie prezentuje specializované texty, které dohromady pojí širší kontext pohybové aktivnosti různých skupin populace - od sportovně zaměřené mládeže po seniory. Publikace je členěna do tří tematických částí. V první jsou prezentovány možnosti využití specifických výzkumných metod a poznatky získané v oblasti školní tělesné výchovy. Druhá část je věnována výzkumům v oblasti

Sleva 21 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Prognózování vývoje výkonnosti ve sportu

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
V první části publikace, věnované předvídání sportovní výkonnosti, se autor orientuje na historické, teoretické a metodologické základy předvídání. Definuje základní pojmy a kategorie související s prognózováním. Druhá část zahrnuje šetření empirických výzkumných studií. Největší pozornost je věnována prognózování výkonů ve vybraných atletických disciplínách a jejich objektivizaci. Výzkum v

Sleva 21 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu současné populace

Autor: Flemr Libor

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Kniha se zabývá urbanismem ploch využitelných pro aktivní životní styl v ČR. Představuje současné trendy v plánování a výstavbě sportovních areálů a přehledným způsobem shrnuje ekonomické, manažerské i marketingové pohledy na prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu v českých městech a obcích.

Sleva 21 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

K teorii boje zblízka

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Učební texty jsou určeny k teoretické přípravě studentů vojenské tělovýchovy Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a instruktorů boje zblízka v Armádě České republiky. Využití naleznou zejména při přípravě k úspěšnému dosažení instruktorského osvědčení boje zblízka. Zařazená témata na jedné straně představují výběr z mnoha oborů využitelných v dané oblasti (např. pedagogika,

Sleva 21 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Sjíždění a zatáčení na lyžích:Česká škola lyžování

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
V publikaci naleznete jak obecné zarámování postupu výuky sjíždění a zatáčení na lyžích v širším kontextu, technický popis jednotlivých dovedností a oblouků nacvičovaných v etapě základního lyžování, tak i například pravidla pro bezpečný pohyb na sjezdových tratích, příklady výcvikových jednotek, i poznámky směřující k uvědomění si vlastních pohybů a pocitů při sjíždění a zatáčení na lyžích.

Sleva 21 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Kanoistika zdravotně postižených

Autor: Doležal Tomáš

publisher: Karolinum

0 / 5
15 % Sleva
Učební text obsahuje poznatky o sportovním vyžití tělesně postižených osob prostřednictvím kanoistiky. Obsah: kanoistika zdravotně postižených, výzbroj a výstroj, speciální úprava vybavení pro zdravotně postižené, nastupování a vystupování z lodi, technika pádlování, využití kanoistiky pro různé skupiny zdravotně postižených, nebezpečí a záchrana, klasifikace vodních toků a kilometráže, příprava

Sleva 15 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem u dodavatele

Ti druzí sportovci: mediální stereotypizace a rámcování handicapovaných v tisku v letech 1948-2008

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Kniha představuje komparativní kvalitativní kritickou analýzu diskurzu zabývající se mediální stereotypizací a rámcováním vybraných událostí, v dobovém kontextu významných, ze sportu handicapovaných v letech 1948-2008. Události jsou v každém období sledovány ve čtyřech československých/českých denících. Odborné texty věnující se menšinovým tématům se obvykle zabývají mediálním zobrazením

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

Sportovní organizace. Teoretická východiska a situace v ČR po roce 1990

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Publikace pracuje se dvěma pojmy, s nimiž se setkáváme v každodenním životě. V éře novodobého sportu se vše odehrává v prostředí sportovních organizací nebo na jejich pozadí. Pojem sportovní organizace zahrnuje organizace nejrůznějšího typu a z nejrůznějších sfér společnosti od oddělení sportu na obcích, přes sportovní kluby až po velké výrobce sportovního zboží. Publikace spojuje poznatky o

Sleva 21 % z běžně ceny 115 Kč

Naše cena: 91 Kč

Skladem u dodavatele

Sport texts

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Třetí vydání textové čítanky anglického jazyka obsahuje texty o 34 nejrozšířenějších sportech ČR a sportech, typických pro anglo-americkou oblast. Obsahuje i texty o anatomii, fyziologii, zdravé výživě, sportovních úrazech a přehled základní odborné slovní zásoby použité v těchto textech. Určeno pro posluchače FTVS UK.

Sleva 21 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

K identifikaci předpokladů v triatlonu

Autor: Kovářová Lenka

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Autorka knihy předkládá ucelené pojednání o procesu výběru talentované mládeže v oblasti vytrvalostních sportů, konkrétně v triatlonu. Jejím cílem je nalezení vhodných indikátorů pohybového výkonu vytrvalostního charakteru s vysokou validitou k dané struktuře výkonu a přispění k intenzifikaci systému výběru talentů. Na základě definice struktury výkonu v triatlonu jako vytrvalostní sportovní

Sleva 21 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

K možnostem identifikace struktury sportovní talentovanosti

Autor: Perič Tomáš

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Publikace seznamuje s výsledky výzkumu zaměřeného na nalezení struktury talentovanosti u hráčů ve věku 12 let se zaměřením na lední hokej. Aglomerované kritérium "dovednost hrát lední hokej" bylo expertním posudkem rozloženo do devíti proměnných, významných pro posouzení míry talentovanosti. K nim byly přidány další tři proměnné, které jsou v odborné literatuře považovány za podstatné pro určení

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele