Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Sport a fitness

Subjektivní vnímání tělesné zátěže

Autor: Klára Daďová

publisher: Karolinum

0 / 5
30 %
Monografie se zabývá subjektivně vnímanou námahou při pohybové aktivitě, shrnuje současnou úroveň poznání v této oblasti a uvádí výsledky původního výzkumu. Ve výzkumné části autorka využila Borgovu RPE (Rating of Perceived Exertion) škálu u kardiologických pacientů. Pomocí Borgovy škály se v laboratorních podmínkách jedinci učí vnímat vztah mezi subjektivně vnímanými pocity námahy a objektivními

Sleva 30 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem

Lexikon sportovního tréninku

Autor: Jiří Dovalil

publisher: Karolinum

0 / 5
30 %
Lexikon přináší aktuální výklad celkem 211 frekventovaných pojmů tréninku, včetně termínů z oborů souvisejících s danou tematikou (fyziologie, psychologie, pedagogiky, biomechaniky, didaktiky, biochemie, antropomotoriky apod.). Pojmy jsou objasňovány především z pohledu praktických potřeb. Soubor hesel postihuje podstatné problémy tréninku s cílem přispět k odborné komunikaci ve sportu

Sleva 30 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem u dodavatele

Sport osob s intelektovým postižením

Autor: Kolektiv autorů - Alena Lejčarová,Pavel Tilinger

publisher: Karolinum

0 / 5
30 %
Práce vychází z teoretického vymezení pojmu intelektové postižení (IP). Přináší informace o historii a současnosti sportu IP, zmiňuje přehled úspěchů českých sportovců v mezinárodním měřítku, podrobně se zabývá pohybovými aktivitami a sportovní přípravou IP, vymezuje pravidla pro účast sportovců na vrcholných soutěžích organizace Inas. Závěrečné tři kapitoly přinášejí komparativní studie

Sleva 30 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Charakteristika a organizace sportu osob se zrakovým postižením - v České republice

Autor: Václav Trnka

publisher: Karolinum

0 / 5
30 %

Sleva 30 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem u dodavatele

Sport a olympijské hnutí v zemích Visegrádu a jejich transformace v postkomunistické éře

Autor: Kristina Jakubcová

publisher: Karolinum

0 / 5
30 %
Kniha je komparativní historickou studií zabývající se vývojem sportu a především olympijského hnutí v zemích dnešní visegrádské čtyřky. Mapuje vývoj olympijského hnutí od jeho počátků ve zmíněných státech s důrazem na období po druhé světové válce. Nejpodrobněji je zpracována doba po skončení komunistických režimů v těchto zemích. Výzkum se snaží postihnout, jak byl vývoj sportu a olympijského

Sleva 30 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem u dodavatele

Psychologické aspekty vytrvalostního výkonu

Autor: Lenka Kovářová

publisher: Karolinum

0 / 5
30 %
Studie se věnuje psychickým charakteristikám vrcholových sportovců – triatletů a snaží se svými výsledky přispět k dosud méně prozkoumané oblasti psychických determinant pro výběr talentovaných sportovců.

Sleva 30 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Aerobic a fitness

Autor: Klára Kovaříková

publisher: Karolinum

0 / 5
30 %
Učební text je určen pro účastníky akreditovaného kurzu ASA (Akademie Sportovních Aktivit). Obsahuje veškeré nezbytné znalosti pro instruktora aerobiku, jakými jsou názvosloví, práce s hudbou, technika prvků, stavba hodiny, metodika, tvorba choreografie a zásady sportovního tréninku, posilování a strečinku. Nedílnou součástí znalostí cvičitele aerobiku jsou anatomie a především kineziologie,

Sleva 30 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Golfová hra v proměnách času - Kapitoly z historie a současnosti českého a světového golfu

Autor: Andrej Halada

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace představuje historii a současnost golfu v českém prostoru, zároveň se dotýká jeho minulosti a rozvoje i v evropském kontextu. Jde o jednu z vůbec prvních prací v českém prostředí popisující tuto problematiku z odborných pozic. Autor prokazuje vysokou znalost sféry a schopnost širokého záběru – dělí téma do šesti autonomních kapitol, zároveň je však koncepčně zastřešuje. Text se

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Zátěžová funkční diagnostika ve sportu - východiska, aplikace a interpretace

Autor: Jan Heller

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace se uceleně věnuje metodologickým základům zátěžové funkční diagnostiky ve sportu a praktickému uplatnění aerobních a anaerobních zátěžových testů u sportovců různého zaměření. Hlavní část monografie prezentuje původní data ze zátěžového testování českých sportovců a sportovkyň vysoké výkonnosti řady sportovních disciplín. Na základě kritické analýzy je diskutován výběr fyziologických

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Zatížení hráče v utkání

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Sűss,Martin Tůma

publisher: Karolinum

0 / 5
30 %
Tato kolektivní monografie volně navazuje na publikaci Hodnocení herního výkonu ve sportovních hrách. Tentokrát se autoři zaměřují na zatížení hráčů v průběhu utkání. Význam kondičních indikátorů je zde objasňován na případových studiích jerdnotlivých sportovních her. Na blok sportovních her brankových navazují hry síťové a pálkovací. Z jejich odlišností vyplývá i použití různých metod hodnocení

Sleva 30 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Physical Activity in Science and Practice

Autor: Libor Flemr

publisher: Karolinum

0 / 5
30 %
Sborník z vědecké konference konané u příležitosti 60. výročí založení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Sleva 30 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatele

Pohybové aktivity ve vědě a praxi

Autor: Libor Flemr , kol.

publisher: Karolinum

0 / 5
30 %
Sborník z vědecké konference konané u příležitosti 60. výročí založení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Sleva 30 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatele

Sport a pohyb v životě seniorů

Autor: Pavel Slepička , Jiří Mudrák , Irena Slepičková

publisher: Karolinum

0 / 5
30 %

Sleva 30 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele

In the Shadow of Totalitarism - Sport and the Olymic Movement in the "Visegrád Countries" 1945-1989

Autor: Marek Waic , kol.

publisher: Karolinum

0 / 5
30 %
The monograph In the Shadow of Totalitarianism Sport and the Olympic Movement in the “Visegrád Countries” 1945–1989 is devoted to the history of sport in selected countries of Central Europe from the end of World War II until the end of the 80s, i. e. communist regimes downfall. The development of sport and the Olympic Movement in Czechoslovakia, Poland and Hungary are observed in mutual

Sleva 30 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 210 Kč

Skladem u dodavatele

Význam soutěžní úspěšnosti ve výkonnostním vývoji tenistů

Autor: Jan Pecha , Josef Dovalil , Jiří Suchý

publisher: Karolinum

0 / 5
30 %
Monografie se zaměřuje na analýzu výkonnostního vývoje českých (před rokem 1993 československých) tenistů. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda a případně nakolik souvisí soutěžní úspěšnost tenistů dosahovaná v žákovských kategoriích (do 12, resp. 14 let) s jejich vrcholnou výkonností na mezinárodní úrovni v dospělosti a jaké jsou názory expertů na tyto souvislosti spojené s dosahováním

Sleva 30 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem u dodavatele

Sudetoněmecké nacionalistické tělovýchovné organizace a československý stát v letech 1918-1938

Autor: Michal Burian

publisher: Karolinum

0 / 5
30 %
Práce se zabývá činností sudetoněmeckých, vůči státu negativisticky orientovaných tělovýchovných organizací. Jejich aktivita pravidelně vyvolávala reakci orgánů státní správy, a v archivních pramenech tak lze vystopovat celou genezi vzájemných vztahů mezi československým státem a jednotlivými organizacemi.

Sleva 30 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

Katodieta Katodieta