Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Sport a fitness

Sport osob s intelektovým postižením

Autor: Kolektiv autorů - Alena Lejčarová,Pavel Tilinger

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Práce vychází z teoretického vymezení pojmu intelektové postižení (IP). Přináší informace o historii a současnosti sportu IP, zmiňuje přehled úspěchů českých sportovců v mezinárodním měřítku, podrobně se zabývá pohybovými aktivitami a sportovní přípravou IP, vymezuje pravidla pro účast sportovců na vrcholných soutěžích organizace Inas. Závěrečné tři kapitoly přinášejí komparativní studie

Sleva 24 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem

Charakteristika a organizace sportu osob se zrakovým postižením - v České republice

Autor: Václav Trnka

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem u dodavatele

Sport a olympijské hnutí v zemích Visegrádu a jejich transformace v postkomunistické éře

Autor: Kristina Jakubcová

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Kniha je komparativní historickou studií zabývající se vývojem sportu a především olympijského hnutí v zemích dnešní visegrádské čtyřky. Mapuje vývoj olympijského hnutí od jeho počátků ve zmíněných státech s důrazem na období po druhé světové válce. Nejpodrobněji je zpracována doba po skončení komunistických režimů v těchto zemích. Výzkum se snaží postihnout, jak byl vývoj sportu a olympijského

Sleva 24 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Lexikon sportovního tréninku

Autor: Jiří Dovalil

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Lexikon přináší aktuální výklad celkem 211 frekventovaných pojmů tréninku, včetně termínů z oborů souvisejících s danou tematikou (fyziologie, psychologie, pedagogiky, biomechaniky, didaktiky, biochemie, antropomotoriky apod.). Pojmy jsou objasňovány především z pohledu praktických potřeb. Soubor hesel postihuje podstatné problémy tréninku s cílem přispět k odborné komunikaci ve sportu

Sleva 24 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Golfová hra v proměnách času - Kapitoly z historie a současnosti českého a světového golfu

Autor: Andrej Halada

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace představuje historii a současnost golfu v českém prostoru, zároveň se dotýká jeho minulosti a rozvoje i v evropském kontextu. Jde o jednu z vůbec prvních prací v českém prostředí popisující tuto problematiku z odborných pozic. Autor prokazuje vysokou znalost sféry a schopnost širokého záběru – dělí téma do šesti autonomních kapitol, zároveň je však koncepčně zastřešuje. Text se

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Trénink dětí a mládeže ve volejbalu

Autor: Jaroslav Buchtel

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Předkládaná publikace si klade za úkol přinést volejbalové veřejnosti širší poznatky z oblasti teorie a praxe tréninku dětí a mládeže ve volejbalu. Z hlediska věku zahrnuje děti od šesti do dvanácti let a mládež od dvanácti let (u děvčat do sedmnácti let a u chlapců do osmnácti let).

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Zátěžová funkční diagnostika ve sportu - východiska, aplikace a interpretace

Autor: Jan Heller

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace se uceleně věnuje metodologickým základům zátěžové funkční diagnostiky ve sportu a praktickému uplatnění aerobních a anaerobních zátěžových testů u sportovců různého zaměření. Hlavní část monografie prezentuje původní data ze zátěžového testování českých sportovců a sportovkyň vysoké výkonnosti řady sportovních disciplín. Na základě kritické analýzy je diskutován výběr fyziologických

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Fyziologické aspekty výkonu ve sportovním lezení

Autor: Jiří Baláš

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Sportovní lezení prošlo za uplynulá tři desetiletí dramatickým vývojem: z aktivity několika nadšenců se stalo soutěžním sportem, který byl začleněn do programu olympijských her, zároveň je ale také součástí školních osnov i terapeutických programů a stále více lidí si lezení volí jako náplň svého volného času. Tato kniha si neklade za cíl podat ucelený návod, jak trénovat nebo vést terapeutický

Sleva 24 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem u dodavatele

Psychologické aspekty vytrvalostního výkonu

Autor: Lenka Kovářová

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Studie se věnuje psychickým charakteristikám vrcholových sportovců – triatletů a snaží se svými výsledky přispět k dosud méně prozkoumané oblasti psychických determinant pro výběr talentovaných sportovců.

Sleva 24 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem

Identifikace sportovních talentů

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Perič,Jiří Suchý

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Nedílnou součástí naší doby je kompetice v různých oborech lidského konání. Po celou historii lidstva se ve vysoké míře setkáváme s poptávkou po osobnostech, které vykazují velmi dobré či mimořádné výsledky v konkrétním oboru lidské činnosti. Pro tyto osoby se vžil termín "talentovaní". Z těchto důvodů se tato kolektivní monografie zabývá problematikou identifikace sportovních talentů.

Sleva 24 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Aerobic a fitness

Autor: Klára Kovaříková

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Učební text je určen pro účastníky akreditovaného kurzu ASA (Akademie Sportovních Aktivit). Obsahuje veškeré nezbytné znalosti pro instruktora aerobiku, jakými jsou názvosloví, práce s hudbou, technika prvků, stavba hodiny, metodika, tvorba choreografie a zásady sportovního tréninku, posilování a strečinku. Nedílnou součástí znalostí cvičitele aerobiku jsou anatomie a především kineziologie,

Sleva 24 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Využití hypoxie a hyperoxie ve sportovním tréninku

Autor: Jiří Suchý

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Využívání vyšší nadmořské výšky je považováno za jednu z hlavních možností zvyšování limitní výkonnosti ve sportu. Třítýdenní pobyty ve vyšší nadmořské výšce tradičně patří k standardním způsobům jejího zařazování do tréninkového procesu. V současné praxi ovšem trenéři často využívají zkrácené desetidenní až dvanáctidenní pobyty ve výšce, ačkoli v odborné literatuře se nám nepodařilo dohledat

Sleva 24 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Sudetoněmecké nacionalistické tělovýchovné organizace a československý stát v letech 1918-1938

Autor: Michal Burian

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Práce se zabývá činností sudetoněmeckých, vůči státu negativisticky orientovaných tělovýchovných organizací. Jejich aktivita pravidelně vyvolávala reakci orgánů státní správy, a v archivních pramenech tak lze vystopovat celou genezi vzájemných vztahů mezi československým státem a jednotlivými organizacemi.

Sleva 24 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem u dodavatele

Physical Activity in Science and Practice

Autor: Libor Flemr

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Sborník z vědecké konference konané u příležitosti 60. výročí založení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Sleva 24 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem u dodavatele

Pohybové aktivity ve vědě a praxi

Autor: Libor Flemr , kol.

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Sborník z vědecké konference konané u příležitosti 60. výročí založení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Sleva 24 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem u dodavatele

In the Shadow of Totalitarism - Sport and the Olymic Movement in the "Visegrád Countries"…

Autor: Marek Waic , kol.

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
The monograph In the Shadow of Totalitarianism Sport and the Olympic Movement in the “Visegrád Countries” 1945–1989 is devoted to the history of sport in selected countries of Central Europe from the end of World War II until the end of the 80s, i. e. communist regimes downfall. The development of sport and the Olympic Movement in Czechoslovakia, Poland and Hungary are observed in mutual

Sleva 24 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Význam soutěžní úspěšnosti ve výkonnostním vývoji tenistů

Autor: Jan Pecha , Josef Dovalil , Jiří Suchý

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Monografie se zaměřuje na analýzu výkonnostního vývoje českých (před rokem 1993 československých) tenistů. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda a případně nakolik souvisí soutěžní úspěšnost tenistů dosahovaná v žákovských kategoriích (do 12, resp. 14 let) s jejich vrcholnou výkonností na mezinárodní úrovni v dospělosti a jaké jsou názory expertů na tyto souvislosti spojené s dosahováním

Sleva 24 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem u dodavatele

Basic Gymnastics

Autor: Marie Skopová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text shrnuje a vymezuje obsah základního druhu gymnastiky, který slouží jako předpoklad sportovního výkonu a vede ke zdatnosti mládeže i dospělých.

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Běh na lyžích

Autor: Tomáš Gnad

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace určená nejen instruktorům lyžování, studentům tělesné výchovy a sportu, ale také rekreačním lyžařům představuje běh na lyžích od nácviku a průpravy, biomechaniky pohybu, přes techniky běhu. Čtenáři v této knize najdou informace o jednotlivých běžeckých disciplínách, vybavení i lyžařské turistice v České republice.

Sleva 20 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem u dodavatele

Doping, zdraví, výkon

Autor: Pyšný Ladislav

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace podává stručný přehled negativních účinků jednotlivých dopingových prostředků na zdraví. Text je určený posluchačům Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. Užitečné informace naleznou např. i odborní novináři, trenéři, sportovní lékaři a pod.

Sleva 20 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Technika plaveckých způsobů

Autor: Zdeněk Hofer

publisher: Karolinum

0 / 5
24 % Novinka
Čtvrté vydání učebního textu, který je určen posluchačům FTVS UK a trenérům plaveckých sportů.

Sleva 24 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Sport a pohyb v životě seniorů

Autor: Pavel Slepička , Jiří Mudrák , Irena Slepičková

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Subjektivní vnímání tělesné zátěže

Autor: Klára Daďová

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Monografie se zabývá subjektivně vnímanou námahou při pohybové aktivitě, shrnuje současnou úroveň poznání v této oblasti a uvádí výsledky původního výzkumu. Ve výzkumné části autorka využila Borgovu RPE (Rating of Perceived Exertion) škálu u kardiologických pacientů. Pomocí Borgovy škály se v laboratorních podmínkách jedinci učí vnímat vztah mezi subjektivně vnímanými pocity námahy a objektivními

Sleva 24 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Zatížení hráče v utkání

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Sűss,Martin Tůma

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Tato kolektivní monografie volně navazuje na publikaci Hodnocení herního výkonu ve sportovních hrách. Tentokrát se autoři zaměřují na zatížení hráčů v průběhu utkání. Význam kondičních indikátorů je zde objasňován na případových studiích jerdnotlivých sportovních her. Na blok sportovních her brankových navazují hry síťové a pálkovací. Z jejich odlišností vyplývá i použití různých metod hodnocení

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatelebooktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele