Registrace | Přihlášení


Sport a fitness

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Tělesná stavba jako faktor výkonnosti sportovce

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Studium charakteristických znaků a zvláštností tělesné stavby sportovců různých odvětví je významným přínosem poznatků pro funkční antropologii a současně důležitým aspektem při studiu faktorů ovlivňujících sportovní výkonnost. Tato práce si klade za cíl přispět k rozšíření dosavadních poznatků o somatických zvláštnostech sportovců, se zvláštním zaměřením na specifickou část sportovní populace –

Sleva 25 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem

Kapitoly ze sportu

Autor: Kolektiv autorů - Marie Blahutková, kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Sociologický, psychologický a marketingový pohled na soudobý sport.

Sleva 25 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Sociální dimenze sportu

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Kolektivní práce českých a slovenských badatelů zkoumajících sport jako sociálně kulturní fenomén ze sociologických, filozofických a pedagogických úhlů pohledu.

Sleva 25 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Historie biatlonu do konce dvacátého století: Ucelený pohled na vývoj a výsledky olympijského…

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Publikace zachycuje vznik původního individuálního závodu – zimního dvojboje, který vývojem přerostl v samostatné sportovní odvětví biatlon s řadou disciplín. Uvádí nejpodstatnější události v jeho vývoji, seznamuje s nejvýraznějšími osobnostmi z oblasti organizační i sportovní činnosti a s výsledky vrcholných sportovních soutěží v rámci ČR i ve světovém kontextu.

Sleva 25 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem

Teorie a didaktika sportovních her

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
V naší publikaci jsme se zaměřili na nejznámější sportovní hry, které jsou vyučovány na naší fakultě (FSpS MU). Celkem se jedná o osm kolektivních sportovních her: basketbal, basebal, florbal, fotbal, házená, lední hokej, softbal, tenis a volejbal. Naše publikace vychází z přednášek jednotlivých vyučujících předmětu Teorie a didaktika sportovních her, kde jsou respektovány minulou praxí i teorií

Sleva 25 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Cykloturistika

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Cykloturistika je publikací o turistice a kole, určená odborné veřejnosti pedagogických směrů ve sportovní činnosti, zejména turistice. Obsahuje komplexní informace o metodice, podmínkách a způsobu provozování cykloturistiky v ČR a vybraných lokalitách světa.

Sleva 25 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Přehled světových dějin sportu

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Publikace přináší přehled světových dějin sportu od pravěku až do současnosti.

Sleva 25 % z běžně ceny 163 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Sportovní masáž

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Současný způsob života vede k defektům pohybového ústrojí (civilizační choroby). Z tohoto důvodu Fakulta sportovních studií zařadila do nabídky předmětů Regenerační a sportovní masáž. První vydání našeho DVD obsahuje 2 části - teoretickou a praktickou. Cíl tohoto DVD je zřejmý - projít postupně metody tohoto předmětu. Nestačí znát všechny skupiny a druhy masérských hmatů a dokonce nestačí umět je

Sleva 25 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem

Integrovaná výuka a tělesná výchova na základní škole

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Publikace se blíže zabývá historií a využíváním Integrovaného kurikula z nového úhlu pohledu, tématickým spojením výuky vzdělávacího a výchovného předmětu na druhém stupni základní školy. V úvodních kapitolách jsou uvedeny teoretická východiska integrace předmětů na základní škole, v dalších jsou popsány možnosti integrace předmětů s tělesnou výchovou nebo pohybovými aktivitami. V závěru je

Sleva 25 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem

Aquaaerobic

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Brožura s DVD vznikla v rámci rozvojového projektu Masarykovy univerzity pod názvem Rozvoj dalšího vzdělávání a zkvalitnění učitelské způsobilosti u učitelů základních škol, středních škol i vysokých škol a inovace a příprava studijních programů. Šlo o součást práce na podprojektu Aqua-Fitness a jsou určeny na podporu rozvoje a inovace studijních programů v oblasti vzdělávání pedagogických

Sleva 25 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem

Základy snowboardingu: Historie, vybavení pro snowboarding, technika a metodika, bezpečnost

Autor: Michal Kostrbík

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Publikaci připravil kolektiv zkušených instruktorů snowboardingu, vyučujících na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. Je určena zejména pro studenty, kteří se učí snowboardingu v rámci svého studijního programu, jako praktická příručka však může posloužit širokému okruhu zájemců o základy a metodiku výuky snowboardingu. Těm ukazuje základní etapu výuky snowboardingu, vrcholící

Sleva 25 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem

Spiritualita pohybových aktivit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Monografie prezentuje nový pohled na sportovní pohybové aktivity, který je doposud v našich podmínkách řídký. Jde o pohled, který z hlediska humanitních a sociálních věd můžeme považovat za interdisciplinární. Problém spirituality analyzuje, definuje a empiricky zkoumá kolektiv autorů v relevanci na dnešní sport a konkrétně v relevanci na vybrané sportovní discipliny. Reprezentativní autorský

Sleva 25 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Sport a Český svaz tělesné výchovy po roce 1989

Autor: Milena Strachová

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Monografie se zabývá transformačními procesy tělesné výchovy a sportu v Československu a České republice. Proměny vývoje tělovýchovy a sportu analyzuje s patřičným odstupem, v přísné návaznosti na konkrétní historický kontext. Legislativní a organizační změny sportovního hnutí a jeho financování rozhodující měrou ovlivňují činnost sportovních organizací a jsou pro transformační procesy stěžejní.

Sleva 25 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

Pohybové a zdravotní aspekty v kinantropologickém výzkumu

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Publikace je výstupem z výzkumné činnosti katedry kineziologie, s cílem přiblížit současné výzkumné trendy v oblasti kineziologie. Publikace zahrnuje oblasti strukturovaných i nestrukturovaných pohybových aktivit, pohybových schopností a dovedností, sportovní trénink a problematiku výživy různých skupin populace

Sleva 25 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem

Sociokulturní kinantropologie II. - Systémové pojetí tělesné kultury

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Ve druhém díle dvoudílné monografie se autor zabývá systémovými přístupy a systémovým pojetím tělesné kultury. Monografie je členěna do osmi kapitol, ve kterých se mimo základního systémového přístupu věnuje hodnotovým problémům, rozvíjejícím procesům tělesné kultury, organizaci, institucím a řízení tělesné kultury, jakož i vztahu systému tělesné kultury ke svému okolí, systém právní, ekonomický,

Sleva 25 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem

Regenerace a výživa ve sportu

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Předložený učební text zdůrazňuje význam integrace regeneračních prostředků do tréninkového procesu. Učební text odborným obsahem odpovídá stavu současných poznatků a umožní studentům správně aplikovat regenerační prostředky nejen u vrcholových sportovců, ale také na poli sportu rekreačního. Svým komplexním pojetím je text užitečný nejen pro studenty tělovýchovných fakult, ale i pro samotné

Sleva 25 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem

Tělo v pohybu - Performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa

Autor: Tereza Konývková Frýbertová

publisher: Muni Press

0 / 5
25 % Předprodej
Jak se sokolské hnutí stalo téměř neodstranitelnou součástí české kultury? Jak prostupovalo jejími sférami? Jaký vliv mělo na utváření kolektivní národní identity? To jsou základní otázky, kterými se zabývá publikace Tělo v pohybu. Při hledání odpovědí byla jako jeden z hlavních nástrojů použita interpretativní analýza sokolských kulturních performancí uskutečňovaných ve veřejném prostoru v

Sleva 25 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 225 Kč

vyjde 3. 3. 2021

Dějiny sportu: Přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Základní učebnice dějin sportu se zabývá historickými etapami tělesné kultury v minulosti od antiky po vznik moderních sportů. Vedle světové historie tělesné výchovy se publikace podrobně zabývá dějinami sportu v Československu, a to jak v období první republiky, za 2. světové války, v poválečném období i v časech komunistické totality. Zvláštní hodnotu mají závěrečné kapitoly reflektující vývoj

Sleva 25 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 172 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí