Registrace | Přihlášení


Umění a kultura

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Ebersův staroegyptský lékařský papyrus

Autor: Břetislav Vachala

publisher: Academia

0 / 5
29 % Novinka
Výjimečné postavení mezi dochovanými starověkými písemnými památkami zaujímá staroegyptský lékařský papyrus pojmenovaný podle německého egyptologa Georga Eberse a označovaný jako nejkrásnější a nejdelší rukopis starověku. Dvacetimetrový papyrus, který je datován do 9. roku vlády panovníka Amenhotepa I. (1506/1505 př. n. l.), zaznamenává klasickou egyptštinou v hieratickém písmu 877 případů

Sleva 29 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 462 Kč

Skladem

Medialita divadla

publisher: Akademie múzických umění v Pra

0 / 5
17 % Novinka
Záměrem této knihy je zkoumání divadla v širších mediálních (a nikoli pouze uměleckých) souvislostech. Neklade si za cíl vymezit pevné a neprostupné hranice divadla, nýbrž se v návaznosti na tradici české teorie divadla pokouší hledat určité zakládající, mediálně-konstitutivní rysy divadelního aktu, jinými slovy, co všechno a za jakých podmínek může být za divadlo považováno. Hlavní pozornost je

Sleva 17 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Sound end Environment - Contemporary Approaches to Sonic Ecology in Art / Zvuk a prostředí -…

publisher: Fakulta umění a designu Univer

0 / 5
17 % Novinka
Tématem knihy je zvuková ekologie v průsečíku výtvarného umění, designu, hudby a vzdělávání v souvislosti s reflexí proměn současného světa. Kniha je komponována jako kolektivní monografie, do níž autoři přispěli každý vlastní kapitolou zkoumající téma z různých pohledů. Vydání knihy je dvojjazyčné, záměrem bylo zachytit dění a uvažování na poli zvukové ekologie především v evropském kontextu.

Sleva 17 % z běžně ceny 616 Kč

Naše cena: 511 Kč

Skladem u dodavatele

Sluha dvou pánů

Autor: Carlo Goldoni

publisher: Omega

0 / 5
15 % Novinka
Divadelní hra Sluha dvou pánů je klasické italské dílo žánru commedia dell'arte z roku 1745. Slečna Beatrice, převlečená za svého mrtvého bratra Federica, přijíždí se sluhou Truffaldinem do Benátek, aby zde našla bratrova uprchlého vraha. Ten později skutečně dorazí a Truffaldino, jenž netuší, s kým má tu čest, vstoupí z vypočítavosti i do jeho služeb. Vždyť dva platy jsou přece víc než

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Melodie v duši mé

publisher: Sursum

0 / 5
17 % Předprodej
Kniha textařky, zpěvačky, ale i výtvarnice Dáši Ubrové soustřeďuje texty písní realizovaných i těch, které ještě čekají na zhudebnění. V jejích hudebních básních, či chcete-li – zpívaných básnivých textech – se objevuje jasný element ženství, touha po realitě, kráse, oživlých snech… Dáša Ubrová je citlivou pozorovatelkou života, dokáže opatrně pracovat s vlastními vibracemi s lehkým nádechem

Sleva 17 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 190 Kč

vyjde Dnes

Osobnosti Divadelní fakulty JAMU

publisher: JAMU

0 / 5
17 % Novinka
Kniha sestává ze třinácti studií o vybraných osobnostech Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění. Zahrnuje pedagogy herecké výchovy (Vlasta Fialová, Zdeňka Grafová, Josef Karlík, Rudolf Krátký, Ladislav Lakomý, Jarmila Lázničková, Lola Skrbková a Marie Waltrová), dramatické výchovy (Alexej Pernica, Dana Svozilová), pohybové výchovy (Marie Mrázková, Jiřina Ryšánková) a uměleckého

Sleva 17 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 249 Kč

Skladem u dodavatele

Pracoval jsem mnoho - Soupis výtvarného díla Josefa Čapka (Díl druhý: Užitá resba)

publisher: 8smička

0 / 5
Novinka
Ucelené, mnohovrstevnaté a osobité umělecké dílo Josefa Čapka svázané do čtyř svazků sběratelské série, které se zdaleka vyjímají mezi běžnými knihami o výtvarném umění.?Je to vůbec poprvé, kdy je Čapkova výtvarná tvorba zpracována v takovém detailu, pečlivě, znalecky a s unikátním grafickým zpracováním. Po prvním svazku, který zmapoval Čapkovu tvorbu volné kresby, vychází nyní v nakladatelství

Sleva 10 % z běžně ceny 2 488 Kč

Naše cena: 2 239 Kč

Skladem

Bohumil Kubišta a Evropa

Autor: Marie Rakušanová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 % Novinka
Kniha nabízí nové zhodnocení díla významného českého moderního umělce Bohumila Kubišty, a to způsobem, který přesahuje tradiční formát uměleckohistorické monografie. Jeho tvorbu sleduje prostřednictvím rozkrývání složitých uměleckých, kulturních a historických vztahů v rámci Evropy počátku 20. století. Nejen Kubišta, ale také další středoevropští umělci zprvu balancovali mezi obdivem k

Sleva 20 % z běžně ceny 1 800 Kč

Naše cena: 1 440 Kč

Skladem

Příběhy písní

publisher: CPress

0 / 5
23 % Novinka
Poznejte příběhy stěžejních děl československé hudby Kniha Příběhy písní přináší průřez nejoblíbenějšími a nejvýraznějšími písněmi období 1919–1960. Snaží se přiblížit tvůrce a příběhy vzniku stěžejních hudebních děl jednotlivých dekád. Autoři Josef Vlček a Jaromír Havlík se zabývají vývojem československé populární i klasické hudby od éry kabaretu a soudobého tradicionalismu až po nástup

Sleva 23 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 384 Kč

Skladem

Co Bauhaus dal a co vzal - Kritické úvahy o modernistickém pojetí designu a architektury

Autor: Jan Michl

publisher: Books & Pipes

0 / 5
29 % Předprodej
Nakolik se Bauhaus stal překážkou na cestě k větší přitažlivosti designu i architektury? – Je minulá architektura a design součástí minulosti – nebo přítomnosti? – Je dnes ornament anachronismem? – Jaká je role luxusu v designu? – Jaký je rozdíl mezi skutečnými a umělými potřebami? – Je vkus stále aktuální pojem? – Má pojem stylingu místo v současném designu? – O co vlastně šlo v postmodernismu

Sleva 29 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 280 Kč

vyjde 15. 2. 2021

Rozhovory se studenty

publisher: Archa

0 / 5
17 % Novinka
Louis Kahn (1901–74) je vedle Le Corbusiera a Miese van der Roheho jedním z nejproslulejších architektů modernismu, kteří nejvíc ovlivnili následující generace. Kahn hledal ve svých mocně působících formách duchovní obsah a povzbuzoval studenty, aby se soustředili na samou podstatu povahy architektury. Každá stavba musí mít … svou vlastní duši. Snažím se vytvořit domovy, ne domy. Architektura

Sleva 17 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem u dodavatele

Pierovo tajemství - Piero della Francesca, malíř rané renesance

publisher: Argo

0 / 5
20 % Novinka
Kniha Vyšetřování Piera je pokusem přenést koncept mikrohistorie do prostředí uměleckého světa 15. století. Ginzburg zde zkoumá společenské a kulturní vlivy, jež působily na malířské ztvárnění klasických biblických textů, Kristova křtu v Arezzu a Bičování Krista v Urbinu, jejichž autorem byl italský malíř Piero della Francesca. Na základě rozboru korespondence vzdělanců a humanistů, mezi nimiž

Sleva 20 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem

Miroslav Štěpánek

Autor: Jaroslav Malina

publisher: CERM

0 / 5
17 % Novinka
Monografie věnovaná životu a dílu sochaře, šperkaře a uměleckého pasíře Miroslava Štěpánka, nar. 7. 1. 1953 ve Velkém Meziříčí. Vyučil se v oboru tváření kovů, umělecké řemeslo studoval soukromě. V poslední době sám pedagogicky působí na Střední škole řemesel v Třebíči. Ve vlastní výtvarné tvorbě se věnuje skulptuře, šperku, sochařským objektům, realizacím v architektuře a vytváření

Sleva 17 % z běžně ceny 700 Kč

Naše cena: 581 Kč

Skladem

Hokrstory

Autor: Vladimír Liška

publisher: 65. pole

0 / 5
29 % Novinka
Hokrstory nás přenese do „botulinem se nadýmající plechovky“ pozdního socialismu mezi hudebníky mladé nekonformní skupiny Mrtvičný grundle, kteří nechuť ke spolupráci s „bolševikem“ řeší únikem do subkultury undergroundu a odevzdáním se rockové muzice. Příběhem se prolíná střet mezi světem oficiální kultury s potřebnými ústupky soudruhům a postojem bez kompromisů, který s sebou nese odsouzení k

Sleva 29 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Dějiny českých dějin umění 1945-1969

publisher: UMPRUM - Vysoká škola umělecko

0 / 5
17 % Novinka
Kniha poprvé představuje na základě rozsáhlého archivního studia a diskurzivní analýzy textů dějiny akademického oboru dějiny a teorie umění v nynějším Česku od konce druhé světové války do počátku normalizace. Specifikum oboru rozkročeného mezi vědou a uměním určuje konkrétní chronologické mezníky i výzkumnou metodu, jež si všímá jak diskurzivní roviny, tak i praxe. Dějiny umění jsou sledovány

Sleva 17 % z běžně ceny 580 Kč

Naše cena: 481 Kč

Skladem

Scénování a umění

Autor: Jaroslav Vostrý

publisher: KANT

0 / 5
17 % Novinka
V pozdní modernitě se požadavek tvořivosti a originality, spojené s vytvářením něčeho nového – požadavek vyhrazený do té doby zejména umění – stal čímsi všeobecně vyžadovaným. Aby také ne, vždyť stálý růst produkce nezbytně vyžaduje její permanentní inovaci i estetizaci a součástí trhu se stala také produkce zážitků! Je jasné, jaké důsledky na proměnu samotného pojmu i podobu umění může mít a má

Sleva 17 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem

Knižní kultura českého středověku

Autor: Kamil Boldan

publisher: Scriptorium

0 / 5
17 % Novinka
Kniha představuje českou středověkou knižní kulturu a její média, tedy rukopisy a inkunábule. Popisuje, jak se knihy psaly a později tiskly, užívaly a shromažďovaly. Zaměřuje se především na památky latinského kulturního okruhu z území Českého království a Moravského markrabství z období od 9. století do roku 1500, tedy do doby, kdy tisky začaly i v české knižní kultuře významně převládat.

Sleva 17 % z běžně ceny 693 Kč

Naše cena: 575 Kč

Skladem u dodavatele

Akademické symboly v životě Univerzity Pardubice

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
17 % Novinka
Publikace přináší ucelený pohled na symbolické prvky a tradice, které provázejí akademický rok a život Univerzity Pardubice v roce 2020, ve kterém si tato veřejná vysoká škola připomíná 70 let od svého vzniku a počátků vysokoškolské výuky v Pardubicích. Součástí pravidelného cyklu akademického roku každé univerzity jsou akademické obřady, při kterých akademičtí funkcionáři veřejně užívají

Sleva 17 % z běžně ceny 283 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem

Ironie aneb sebekritická neprůhlednost postmoderní architektury

publisher: Arbor vitae

0 / 5
17 % Novinka
Dějiny postmoderní architektury se už dávno uzavřely. Tento fakt podněcuje dnešní historiky architektury, a to dokonce i české, aby tyto dějiny zmapovali. Kniha Emmanuela Petita vyniká mezi takovými pokusy svým teoreticko-analytickým přístupem. Petit si uvědomil, že postmodernismus se už od svých počátků po roce 1960 ujal tématu, s jakým se v dějinách architektury setkáme jen sporadicky.

Sleva 17 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 573 Kč

Skladem

Jan Rajlich 100: Mr. Brno

publisher: Moravská galerie v Brně

0 / 5
17 % Novinka
Vydáním odborné publikace Jan Rajlich 100: Mr. Brno připomíná Moravská galerie stoleté výročí narození brněnského malíře a grafika Jana Rajlicha (10. 4. 1920 – 27. 11. 2016), zakladatele Bienále Brno. Monografie vychází v češtině s anglickými resumé každého článku. Obsahuje analytický rozbor hlavních oblastí Rajlichovy tvorby, kterou uvádí do kontextu okruhu jemu blízkých osobností české i

Sleva 17 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 656 Kč

Skladem u dodavateleSKY dárkový poradce

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí