Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Umění a kultura

Vybrané kapitoly z metodiky houslové hry

Autor: Jindřich Pazdera

publisher: Akademie múzických umění

4.3 / 5
18 %
Kniha se zabývá metodickým konceptem hry na housle a její výuky. Koncept je postaven na prioritě pěstování sluchu, užívá přenosu hráčských pocitů a zkušeností přímým fyzickým působením na žáka, přináší základní zákony kineziologie, hledá uvolněné a hudbě adekvátní vyjadřovací prostředky a staví nástrojovou technologii na bázi hudebního obrazu. Dvanáct základních kapitol („Psychofyziologické

Sleva 18 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem u dodavatele

DISK a generace 1945 - O Jaroslavě Adamové a Jaromíru Pleskotovi

Autor: Zuzana Sílová

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
21 %
Studie doplněné rozhovory a anketou o psychologii herecké tvorby věnují pozornost vzniku divadelního studia DISK, odkud vyšli na profesionální dráhu nejenom Jaroslava Adamová a Jaromír Pleskot, který DISK s prof. Františkem Tröstrem a Radovanem Lukavským pod záštitou dr. Miroslava Halera založil, ale i Marta Kučírková a mnoho dalších příslušníků této generace, jejichž jména se zapsala do dějin

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Zápas autora s divadlem - Michail Bulgakov v MCHAT

Autor: Anatolij Smeljanskij

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Přední ruský teatrolog a znalec Bulgakovova díla Anatolij Smeljanskij ve své knize zpřístupňuje čtenářům vzácné dokumenty z archivu Moskevského uměleckého divadla, sleduje zápas autora s divadlem o vlastní poetiku a současně vytváří obraz společenského klimatu doby stalinismu, kdy nepohodlní tvůrci byli umlčováni i fyzicky likvidováni a kdy svoboda uměleckého projevu byla jen prázdným pojmem. I

Sleva 18 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

Svědectví. Paměti Dmitrije Šostakoviče

Autor: Solomon Volkov

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Kniha, která se v českém překladu dostává do rukou čtenářů poprvé, se stala předmětem mnoha mezinárodních diskusí a sporů stran autentičnosti Šostakovičových výpovědí. Solomon Volkov, který vedl s Dmitrijem Šostakovičem rozhovory, uvádí, že po skončení rozhovorů vyvezl svoje zápisy za pomoci dalších osob po částech z tehdejšího Sovětského svazu a až po smrti Šostakovičově (což byla skladatelova

Sleva 18 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Principia Parodica totiž Posbírané papíry převážně o divadle

Autor: Ivo Osolsobě

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Kniha je výborem ze zahraničních publikací Iva Osolsobě, ale navíc je doplněna také o několik drobnějších statí a článků, které v průběhu let uveřejňoval v nejrůznějších domácích časopisech.

Sleva 18 % z běžně ceny 277 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem u dodavatele

KSD: První verze

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
První verze u scénáře znamená ještě nehotový text, v kterém je nicméně poznat, o čem vypovídá a jak by měl výsledný film vypadat. Takoví jsou i studenti katedry scenáristiky a dramaturgie pražské FAMU – ještě ne úplně hotoví, ale jejich témata a styl je už jasně znát. V pilotní publikaci, která bude vycházet každý rok, se prezentuje 23 studentů se svými klauzurními pracemi i jinou scenáristickou

Sleva 18 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem u dodavatele

Klauzury FAMU 2014

Autor: Antonín Tesař

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Třetí ročník sborníku textů ke klauzurním pracím, které vznikají na Filmové a televizní fakultě AMU, opět přináší důležitou reflexi studentské tvorby v této filmové škole. Pozvání na klauzury přijalo devět hostů, kteří je reflektovali ve svých textech – Antonín Tesař (zároveň editor publikace), Jan Kolář, Přemysl Martínek, Matěj Metelec, Kamila Boháčková, Eliška Děcká, Tereza Hadravová, Alexandr

Sleva 18 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 41 Kč

Skladem u dodavatele

Lacrimae Rerum

Autor: Slavoj Žižek

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
V knize Lacrimae Rerum slovinský filozof a kulturní teoretik Slavoj Žižek působivě analyzuje filmová díla věhlasných světových režisérů, přičemž se opírá o filozofické teze Lacana, Heideggera, Hegela a některé psychologické teorie.

Sleva 18 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem u dodavatele

Nové pojetí fugy u Antonína Rejchy

Autor: Vít Havlíček

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Kniha obsahuje moderní český překlad Rejchova raného spisu O novém systému fugy, jenž je teoretickým zdůvodněním autorova zásadního kontrapunktického cyklu 36 fug pro klavír (tento cyklus můžeme s ohledem na rozsah i obsah zařadit mezi klíčová díla, jakými jsou oba díly Dobře temperovaného klavíru J. S. Bacha, Ludus tonalis P. Hindemitha a 24 Preludií a fug D. Šostakoviče). Vít Havlíček podrobně

Sleva 18 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Tanec a balet v Čechách, Čechy v tanci a baletu

Autor: Helena Kazárová

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Sborník Tanec a balet v Čechách, Čechy v tanci a baletu představuje zajímavý pohled na taneční dění v Čechách a na jeho osobnosti, které prosluly i v mezinárodním kontextu. V první části se autorky zabývají lidovým a společenským tancem v českém prostředí, ve druhé části osudy osobností a děl českého baletu ve 20. století, třetí část představuje retrospektivu vývoje vysokoškolských forem studia

Sleva 18 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 155 Kč

Skladem u dodavatele

Happening: Mezi záměrem a hrou

Autor: Alena Rybníčková , Radek Chlup , Martin Pehal , Evelyne Koubková

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Kniha se zabývá aktuálním happeningem, vymezuje jeho význam, nahlíží do historie happeningů a sleduje vývoj tohoto fenoménu až do současnosti. Zkoumá motivy a předpoklady vzniku politického happeningu a na konkrétních příkladech ukazuje jeho odlišnost od čistě umělecky pojímaných veřejných akcí i od akcí výhradně politických.

Sleva 18 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Viktor Kalabis

Autor: Jaroslav Šeda

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Monografie Viktor Kalabis představuje obsáhlý a komplexní pohled na život a dílo jednoho z nejvýznamnějších českých komponistů 2. poloviny 20. století. Autor na knize pracoval několik let a vznikala v přímé spolupráci se skladatelem. Text tedy můžeme pokládat za autorizovaný – obsahuje autentické informace o Kalabisově životě, osobnosti a názorech na hudbu a umění. Jaroslav Šeda sleduje

Sleva 18 % z běžně ceny 469 Kč

Naše cena: 385 Kč

Skladem u dodavatele

Joris Ivens – Filmař světa

Autor: André Stufkens

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Kniha Joris Ivens – Filmař světa se chronologicky věnuje dvaceti Ivensovým dokumentům, jež nahlíží v širokém dobovém kontextu a ve vzájemné provázanosti. Odhaluje jejich inspirační zdroje, reflektuje produkční souvislosti, zkoumá filmový jazyk, přibližuje proces restaurování a nechává zaznít dobové ohlasy. Knihu uzavírá filmová vzpomínka Rogera Busschotse Cinemafie a pro české vydání napsaná

Sleva 18 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 352 Kč

Skladem u dodavatele

Film Czech

Autor: Ilona Kořanová

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Učebnice Film Czech je určena studentům filmu a fotografie, kteří chtějí dosáhnout jazykové úrovně A1. Soubor prakticky orientovaných lekcí pomáhá zvládnout nejběžnější komunikační situace, do kterých studenti vstupují, a zároveň si osvojit základní slovní zásobu oboru. Během cca 50 hodin výuky se studenti naučí asi 550 slov. Prezentace gramatických pravidel přihlíží k potřebám neslovanských

Sleva 18 % z běžně ceny 186 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem u dodavatele

Forms of Puppets

Autor: Alois Tománek

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
original Czech version, famous puppeteer Alois Tománek has expanded the publication to include a more comprehensive overview of contemporary puppetry. The publication, now available in Czech and English, has been in great demand by students of puppetry, as well as individuals interested in puppet theatre and those who want to learn more about the secrets behind the design and construction of

Sleva 18 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

V hlavní roli text - Podoby a proměny scénického čtení

Autor: Kolektiv autorů - Daniela Jobertová, kol.

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Autorský kolektiv: Jana Soprová, Michal Zahálka, Karel Král, Jan Vedral, Walter Nagy, Vít Pokorný, Petra Hanušková, Klára Fleyberková, Petra Lásková, Eva Kyselová, Zuzana Augustová, Daniela Jobertová (ed.), Jan Jiřík, Eva Daníčková, Marcela Magdová, Vladimír Fekar, Martina Schlegelová, Marie Špalová, Jana Špalová, Tomáš Kobr.

Sleva 18 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Jak jsem je znal - Vzpomínky na některé osobnosti hudební kultury, zejména české

Autor: Jaroslav Smolka

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Významný muzikolog, skladatel, hudební režisér a dlouholetý pedagog HAMU Jaroslav Smolka vzpomíná na významné osobnosti z oboru. S dokonalou znalostí prostředí, vynikajícím pozorovacím talentem a mimořádným humorem popisuje Jaroslav Smolka svá osobní setkání s hudebními skladateli, slavnými dirigenty a sbormistry, kteří ovlivnili jeho profesní dráhu. S některými ho pojilo celoživotní přátelství,

Sleva 18 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Orbis cirkus - K českému novému cirkusu

Autor: Ondřej Cihlář , Hanuš Jordan

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Připravovaná publikace se věnuje proměnám cirkusu v Českých zemích od dob tradičního cirkusu až po jeho současné formy označované jako nový cirkus.

Sleva 18 % z běžně ceny 382 Kč

Naše cena: 313 Kč

Skladem u dodavatele

Jan Němec

Autor: Jan Bernard

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Rozsáhlá odborná monografie Jana Bernarda, věnující se přednímu světovému a českému režisérovi Janu Němcovi nabídne komplexní obraz jeho díla v historických, politických, ekonomických a estetických souvislostech.

Sleva 18 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 459 Kč

Skladem u dodavatele

Musical Kinetics

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Kuhn, Vlastislav Matoušek, Vladimír Tichý

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Musical Kinetics je reprezentativním dokumentem toho, jak se v českém prostředí v minulých desetiletích přistupovalo k pojetí a výzkumu hudebního času.

Sleva 18 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 344 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele