Registrace | Přihlášení


Umění a kultura

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Vybrané kapitoly z metodiky houslové hry

Autor: Jindřich Pazdera

publisher: Akademie múzických umění

4.3 / 5
12 %
Kniha se zabývá metodickým konceptem hry na housle a její výuky. Koncept je postaven na prioritě pěstování sluchu, užívá přenosu hráčských pocitů a zkušeností přímým fyzickým působením na žáka, přináší základní zákony kineziologie, hledá uvolněné a hudbě adekvátní vyjadřovací prostředky a staví nástrojovou technologii na bázi hudebního obrazu. Dvanáct základních kapitol („Psychofyziologické

Sleva 12 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 317 Kč

Skladem u dodavatele

Sníh na trávě

Autor: Jurij Norštejn

publisher: Akademie múzických umění

3 / 5
12 %
Dvousvazková kniha Sníh na trávě (Sneg na trave, Moskva 2008), mistrovské literární a obrazové dílo z oblasti světového výtvarného umění a animace autora Jurije Borisoviče Norštejna (1941), je jednou z nejvýznamnějších současných publikací pojednávajících o spojitosti výtvarného umění, vyjádření pohybu a času ve výtvarném umění a animace, která byla během historie vydána. Autor svou knihu původně

Sleva 12 % z běžně ceny 1 721 Kč

Naše cena: 1 514 Kč

Skladem u dodavatele

Divadlo španělského zlatého věku

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Mikeš,Vladimír Mikeš

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
12 %
Monografie věnující se nejslavnějšímu období španělského divadla. V jednotlivých kapitolách jsou představeni autoři divadelních her renesance a baroka a stručně jejich inscenační praxe. Zvláštní kapitoly jsou věnovány životu a dílu Lope de Vegy a Calderóna de la Barky. Hlavní důraz je kladen na umělecké i lidské působení jednotlivých autorů na jejich současnost a zpětně také duch doby odražený v

Sleva 12 % z běžně ceny 273 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem

Jan Calábek (ČJ, AJ)

Autor: Pavlína Vogelová

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
12 %
Jan Calábek (1903–1992) brněnský vědec, botanik, pedagog, filmař a experimentátor se řadí k průkopníkům vědecké kinematografie. Jeho časosběrná metoda natáčení mikro života rostlinné říše získala významné mezinárodní renomé. Odkazuje na provázanost se světovými osobnostmi dějin vědecké kinematografie a přírodních věd jako byli např. Étienne-Jules Marey, Lucien Bull, Jean Painlevé, (Francie),

Sleva 12 % z běžně ceny 306 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem u dodavatele

The Dodals + DVD

Autor: Eva Strusková

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
12 %
Kniha, jejíž nedílnou součástí je DVD nazvané Dodalovi / filmy a dokumentace, shrnuje tvorbu a životní osudy Karla Dodala a jeho dvou partnerek Hermíny Týrlové (krátce též Dodalové) a Ireny Rosnerové (posléze Dodalové).

Sleva 12 % z běžně ceny 725 Kč

Naše cena: 638 Kč

Skladem u dodavatele

Psychologie hudby v profesionální hudební výchově

Autor: Milan Holas

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
12 %
Tento text je určen především studentům hudebních oborů uměleckých škol, kteří si chtějí osvojit základní vědomosti a dovednosti z oblasti hudební psychologie a pedagogiky pro získání tzv. pedagogické aprobace. Oproti původnímu vydání autor rozšířil skriptum o některé další aspekty hudebněpsychologických základů profesionální hudební výchovy.

Sleva 12 % z běžně ceny 162 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem u dodavatele

Divadelní kostým / Theatre Costume (ČJ, AJ)

Autor: Kolektiv autorů - Vlasta kolektiv autorů, Koubská

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
12 %
Publikace je věnována práci absolventů katedry scénografie pražské Divadelní akademie múzických umění, založené Františkem Tröstrem. Sleduje tvorbu 36 umělců, kteří vytvořili kostýmy pro divadelní inscenace. Tři kapitoly Inspirace komedií dell´arte, Kostýmy zvířecích bytostí a Zrozeno z mýtů a představ dokumentují rozdílné tvůrčí principy a sledují odlišné přístupy zpracování daných témat.

Sleva 12 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

V hlavní roli text - Podoby a proměny scénického čtení - Podoby a proměny scénického čtení

Autor: Daniela Jobertová

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
12 %
Autorský kolektiv: Jana Soprová, Michal Zahálka, Karel Král, Jan Vedral, Walter Nagy, Vít Pokorný, Petra Hanušková, Klára Fleyberková, Petra Lásková, Eva Kyselová, Zuzana Augustová, Daniela Jobertová (ed.), Jan Jiřík, Eva Daníčková, Marcela Magdová, Vladimír Fekar, Martina Schlegelová, Marie Špalová, Jana Špalová, Tomáš Kobr. Fenomén scénického čtení, jemuž je věnována monografie s výmluvným

Sleva 12 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem u dodavatele

Jak jsem je znal - Vzpomínky na některé osobnosti hudební kultury, zejména české - Vzpomínky na…

Autor: Jaroslav Smolka

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
12 %
Významný muzikolog, skladatel, hudební režisér a dlouholetý pedagog HAMU Jaroslav Smolka vzpomíná na významné osobnosti z oboru. S dokonalou znalostí prostředí, vynikajícím pozorovacím talentem a mimořádným humorem popisuje Jaroslav Smolka svá osobní setkání s hudebními skladateli, slavnými dirigenty a sbormistry, kteří ovlivnili jeho profesní dráhu. S některými ho pojilo celoživotní přátelství,

Sleva 12 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem u dodavatele

Orbis cirkus - K českému novému cirkusu - K českému novému cirkusu

Autor: Ondřej Cihlář

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
12 %
Připravovaná publikace se věnuje proměnám cirkusu v Českých zemích od dob tradičního cirkusu až po jeho současné formy označované jako nový cirkus. Autoři se zaměřují na originální česká specifika tradičního i nového cirkusu a poutavou formou objasní čtenáři důvody jeho odlišností. Kniha je rozčleněna do dvou částí. V první části přináší Hanuš Jordan kapitoly z dějin tradičního cirkusu od cca

Sleva 12 % z běžně ceny 382 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Metodika hry na klarinet

Autor: Jiří Hlaváč

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
12 %
Publikace určená pro studenty hry na klarinet a také pro pedagogy na všech výukových stupních.

Sleva 12 % z běžně ceny 171 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Jan Němec - Enfant terrible české nové vlny. Díl I. 1954-1974

Autor: Jan Bernard

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
12 %
Rozsáhlá odborná monografie Jana Bernarda, věnující se přednímu světovému a českému režisérovi Janu Němcovi nabídne komplexní obraz jeho díla v historických, politických, ekonomických a estetických souvislostech. Jan Němec tvořil v různých zemích a dobách v naprosto odlišných produkčních podmínkách. První díl knihy, který vyjde koncem tohoto roku, se zabývá léty 1954 – 1974, kdy Němec nejprve

Sleva 12 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 493 Kč

Skladem u dodavatele

Musical Kinetics

Autor: Vladimír Tichý

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
12 %
Musical Kinetics je reprezentativním dokumentem toho, jak se v českém prostředí v minulých desetiletích přistupovalo k pojetí a výzkumu hudebního času. Východiskem teoretického uchopení kinetických jevů je princip hierarchie tak, jak jej formuloval koncem šedesátých let Karel Risinger. Na tomto abstraktním základě staví svou systematiku hudebního rytmu, metra a tempa Vladimír Tichý. Jeho obecná

Sleva 12 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 370 Kč

Skladem u dodavatele

Klauzury DAMU 2013-2014

Autor: Kolektiv autorů - Eva Kyselová,Andrea Slováková

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
12 %
Pozvání na klauzury přijalo 21 hostů, kteří v 25 textech přinesli různorodé reflexe. Radoslava Schmelzová sledovala během obou semestrů specifika divadelní tvorby v netradičních prostorech a postihla její odlišnost od tradičních divadelních konvencí. Teoretičky Věra Velemanová a Marie Zdeňková přinesly zasvěcené kontinuální analýzy směřování nadějných scénografů a ústředních motivů jejich tvorby.

Sleva 12 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem u dodavatele

Disk a generace 1945 - O Jaroslavě Adamové a Jaromíru Pleskotovi

Autor: Zuzana Sílová

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
15 %
Studie doplněné rozhovory a anketou o psychologii herecké tvorby věnují pozornost vzniku divadelního studia DISK, odkud vyšli na profesionální dráhu nejenom Jaroslava Adamová a Jaromír Pleskot, který DISK s prof. Františkem Tröstrem a Radovanem Lukavským pod záštitou dr. Miroslava Halera založil, ale i Marta Kučírková a mnoho dalších příslušníků této generace, jejichž jména se zapsala do dějin

Sleva 15 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Karel Vachek etc.

Autor: Martin Švoma

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
12 %
Kniha je prvním pokusem o komplexní pohled na tvorbu režiséra Karla Vachka. Snaží se především podat maximálně přehlednou informaci o jednotlivých filmových projektech a genezi jejich motivů, stejně jako vystopovat jejich vzájemné souvislosti a poopravit tím dosavadní častá interpretační nedorozumění a nepřesnosti opakující se v některých kritických textech.Činí tak klasickou monografickou

Sleva 12 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 317 Kč

Skladem u dodavatele

Edward Gordon Craig - Figura a abstrakce

Autor: Hana Ribi

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
12 %
Edward Gordon Craig patří k velkým divadelním vizionářům 20. století. Mezinárodně významná výstava divadelního umění Theaterkunst-Ausstellung 1914 v curyšském Kunstgewerbemuseum představila Angličana Gordona Craiga – a spolu s ním Švýcara Adolpha Appiu – jako významného jevištního reformátora své doby. Craig podpořil svým působením v Curychu nejen reformu činoherního divadla, ale ovlivnil i vznik

Sleva 12 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Zápas autora s divadlem - Michail Bulgakov v MCHAT

Autor: Anatolij Smeljanskij

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
12 %
Přední ruský teatrolog a znalec Bulgakovova díla Anatolij Smeljanskij ve své knize zpřístupňuje čtenářům vzácné dokumenty z archivu Moskevského uměleckého divadla, sleduje zápas autora s divadlem o vlastní poetiku a současně vytváří obraz společenského klimatu doby stalinismu, kdy nepohodlní tvůrci byli umlčováni i fyzicky likvidováni a kdy svoboda uměleckého projevu byla jen prázdným pojmem. I

Sleva 12 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 299 Kč

Skladem u dodavatele

Svědectví paměti Dmitrije Šostakoviče

Autor: Solomon Volkov

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
12 %
Kniha, která se v českém překladu dostává do rukou čtenářů poprvé, se stala předmětem mnoha mezinárodních diskusí a sporů stran autentičnosti Šostakovičových výpovědí. Solomon Volkov, který vedl s Dmitrijem Šostakovičem rozhovory, uvádí, že po skončení rozhovorů vyvezl svoje zápisy za pomoci dalších osob po částech z tehdejšího Sovětského svazu a až po smrti Šostakovičově (což byla skladatelova

Sleva 12 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Čtyřikrát dva - Fellini - Masinová, Antonioni - Vittiová, Bergman - Ullmanová, Saura - Chaplinová

Autor: Stanislava Přádná

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
12 %
Čtyři filmoví tvůrci, kteří svým dílem významně zasáhli do vývoje evropské kinematografie druhé poloviny dvacátého století: Fellini, Antonioni, Bergman a Saura. A čtyři herečky interpretující v jejich filmech ženské postavy, které v určitém údobí byly současně i jejich životními partnerkami: Masinová, Vittiová, Ullmannová a Chaplinová. Filmy a jejich ženské postavy, jež jsou v této knize v zorném

Sleva 12 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavateleAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí