Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Umění a kultura

Magie otisku, grafické techniky a technologie tisku

Autor: Ondřej Michálek

publisher: Barrister & Principal

5 / 5
28 %
Kniha Magie otisku provází čtenáře od počátků reprodukce obrazu tiskem až do současnosti. Na této cestě staletími se před pozorovatelem postupně vynořují nové a nové reprodukční techniky. Staré zanikají či se větví do sítě odnoží, kde některé z těchto větví končí jako slepé a postupně zapomínané nebo přežívají jen v ateliérech nadšenců. Jiné se naopak rozbíhají do šíře. Četbou nás provázejí další

Sleva 28 % z běžně ceny 787 Kč

Naše cena: 567 Kč

Skladem

Nakresli...

Autor: Mariana D.

publisher: Barrister & Principal

1 / 5
28 %
Knížka je určená jak dětem, rozvíjí jejich fantazii, ale i schopnost nakreslit něco konkrétního, tak dospělým, kteří nemusejí být nutně zběhlí výtvarníci. Najde si využití v arteterapii (i kolektivní), kde pomůže uvolnit skryté tvořivé síly, osobní vlastnosti a pochopit některé vnitřní pochody a možná se o sobě dozvědět i něco nového. V neposlední řadě je určena začínajícím i zkušeným kreslířům,

Sleva 28 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem

Chvála ciceronství - Umělecká díla mezi pohádkou a vědou

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv,Lubomír Slavíček,Pavel Suchánek,Michaela Šeferisová Loudová

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
30 %
Tradice „ciceronství“ v Itálii a především v Římě 18. století, kde učení a výřeční prů­vodci doprovázeli aristokratické návštěvníky a přímo před uměleckými díly jim přibližo­vali jejich estetické vlastnosti a zprostředkovávali jim jejich prožívání, je stále živá i v mo­derním dějepisu umění. Dokladem je přístup celé řady soudobých historiků umění, například M. Baxandalla, F. Haskella či D.

Sleva 30 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem

Otto Hrubý - Fotograf, pedagog, teoretik

Autor: Karel Otto Hrubý

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
28 %
V roce 2016 uplynulo sto let od narození K. O. Hrubého, významného českého fotografa, pedagoga, teoretika, kurátora, lektora a organizátora. S jeho jménem je spojeno nejen mimořádné dílo, ale i mnoho dalších aktivit, které ve druhé polovině dvacátého století ovlivnily tehdejší vnímání a pozici média fotografie.

Sleva 28 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 403 Kč

Skladem

Gombrich - Tajemství obrazu a jazyk umění

Autor: František Mikš

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
30 %
Třetí, rozšířené vydání úspěšné knihy interpretující obsáhlé dílo historika umění E. H. Gombricha. Čtivá práce kritikou označovaná za „druhý Příběh umění“ je vhodná zejména pro studenty dějin umění a všech oborů zabývajících se vizualitou.

Sleva 30 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem

Hovory s Lévi-Straussem

Autor: Georges Charbonnier , Claude Lévi-Strauss

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
30 %
Mnoho již bylo napsáno o „krizi“ moderního umění, o rozchodu malíře s divákem, skladatele s posluchačem, básníka se čtenářem, obecněji vzato umělce s milovníkem umění či jeho „konzumentem“. V této souvislosti vyvstala řada zajímavých otázek a objevilo se i mnoho špatných odpovědí, zejména od samotných umělců. Proto je vždy užitečné, když se nad podstatou umělecké činnosti a jejím významem pro

Sleva 30 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Tak teď tu - Komplementární svět Dalibora Chatrného

Autor: Dana Chatrná , Jiří Zahrádka

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
30 %
Publikace, vycházející v roce nedožitých devadesátin mimořádně významného a originálního výtvarného umělce Dalibora Chatrného, přináší hned několik nových pohledů na jeho tvorbu. Především jsou zde poprvé souborně uveřejněny umělcovy vlastní texty, v nichž vnímavý čtenář může vysledovat východiska a vývoj jeho tvůrčích postojů i výtvarných postupů. Celá kniha, obsahující téměř dva tisíce

Sleva 30 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem

Poslední obrazy

Autor: Lucie Šiklová

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
28 %
Sledujeme-li dílo určitého autora, nutně dospějeme v rámci jeho pozdní tvorby k posledním obrazům, nebo dokonce přímo k jednomu konkrétnímu po­slednímu obrazu. Máme zažité termíny jako raná tvorba, která zahrnuje počátky a období hledání, po ní následuje doba zrání, jež spěje ke zralé tvorbě, gradující ve tvorbě vrcholné. Nakonec přicházejí poslední obrazy – ty mohou být vyústěním předcházející

Sleva 28 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Umění bez revolucí? - Proměny soudobého výtvarného umění

Autor: Radek Horáček

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
28 %
Kniha Umění bez revolucí? zkoumá jednu z možností, jak přistupovat k dějinám moderního a současného umění. Zatímco publikace o umění obvykle chronologicky popisují vývojové etapy s důrazem na novátorské změny, Radek Horáček se snaží upozornit, že ve vývoji umění spíše převládají prvky dlouhodobé. V jednotlivých kapitolách ukazuje různé možnosti interpretace současného umění z hlediska jeho funkcí

Sleva 28 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Obraz a slovo - v českém výtvarném umění šedesátých let

Autor: Alena Pomajzlová

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
28 %
Publikace představuje projevy českého výtvarného umění šedesátých let, které se programově věnují vztahu obrazu a slova. Jde zejména o díla navazující na tehdejší experimentální postupy v umění, na druhé straně reagující na tehdy pociťovanou vyprázdněnost jazyka. To přivedlo řadu autorů k úvahám o relativnosti spojení slova a toho, co označuje. Rozebírána jsou díla Jiřího Koláře, Jiřího Balcara,

Sleva 28 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 317 Kč

Skladem

Le Corbusier - Muž doby moderní, architekt zítřka

Autor: Anthony Flint

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
28 %
Le Corbusier, muž s typickými černými kulatými brýlemi, je jednou z nejdiskutovanějších a nejrozporuplnějších osobností moderní doby. Obdivovateli bývá oslavován jako „otec“ moderní architektury, jako nejvýznamnější architekt dvacátého století, jenž změnil nejen to, jak a co se staví, ale hlavně jak se o architektuře uvažuje. Kritiky je naopak pokládán za ničitele měst, za fanatického člověka

Sleva 28 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem

Rudý kohout Picasso - Ideologie a utopie v umění 20. století: od Malevičova černého čtverce k…

Autor: František Mikš

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
30 %
Jak souvisel vznik Malevičovy abstraktní malby s bolševickou revolucí? V čem měla jeho ideologie suprematismu překonat komunismus? Proč George Grosz, německý kulturní bolševik č. 1., usiloval o komunistický převrat v Německu po první světové válce? Byli němečtí dadaisté pravověrnými komunisty? Proč Picasso vstoupil do Komunistické strany Francie a jak to napomohlo jeho závratné kariéře? Jaká byla

Sleva 30 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem

Ani Bůh ani člověk - Slova, obrazy a středověká úzkost z výtvarného umění

Autor: Hubert L. Kessler

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
20 %
Ani Bůh ani člověk. Slova, obrazy a středověká úzkost z výtvarného umění je jednou z recentních prací Herberta L. Kesslera, která vyšla poprvé v roce 2007 jako součást ediční řady zabývající se literárními prameny k výtvarným dílům.

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Za zrcadlem

Autor: Alice Prokopová

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
28 %
Alice v říši divů i za zrcadlem představuje fotografie, které vznikly vícenásobnou expozicí – prolínáním fotografií ve fotoaparátu. Alice má s Alenkou mnoho společného, obě jsou dcery básníků, obě sály mateřské mléko poezie od narození. Proto se není čemu divit: Alice je stejně jako Alenka kouzlící, okouzlená a divutvorná. Kdo jiný než Alenka/Alice by mohl uvidět labutě plující ve vlnách parket

Sleva 28 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem

Kronikář nových časů - Malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880–1934)

Autor: Ivana Jonáková

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
28 %
Hugo Boettinger byl vyhledávaným portrétistou vyšších vrstev, tvůrcem křehkých dívčích aktů a zároveň autorem humoristických kreseb a karikatur známým širokému publiku jako Dr. Desiderius. Boettingerovy především portrétní kresby byly výjimečně populární a během jeho života byly mnohokrát vystavovány a publikovány.

Sleva 28 % z běžně ceny 445 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem

Expresívní terapie se zaměřením na výtvarný a intermediální projev

Autor: Hana Stehlíková-Babyrádová

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
28 %
Vedle odborné reflexe poskytuje publikace také řadu praktických příkladů a doporučení. Co je a co není umění? Co je terapie a co arteterapie? Co je autoterapie spontánním projevem? Je třeba se arteterapii učit? Jak se učit být arteterapeutem? To jsou některé z otázek, nad nimiž se autorka zamýšlí a které kniha zodpovídá. Zohledňuje podíl charismatických vlastností osobnosti terapeuta na

Sleva 28 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Dílo Jana Koblasy v kostele Sv. Petra a Pavla v Jedovnicích - Avantgardní umění v sakrálním prostoru

Autor: Monika Janáková

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
28 % Novinka
Kniha se věnuje přestavbě interiéru kostela sv. Petra a Pavla v Jedovnicích u Brna. Zabývá se zejména účastí Jana Koblasy na modernizaci presbytáře (oltářního prostoru) kostela. Hlavní část úpravy tamního oltářního prostoru probíhala v první polovině šedesátých let dvacátého století a spolu s Koblasou se na ní podíleli také další umělci, jež dnes řadíme mezi přední výtvarníky své doby: Mikuláš

Sleva 28 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 215 Kč

SklademPřihlášení uživatele

Branding Čtení je nejvíc Branding Čtení je nejvíc