Registrace | Přihlášení


Dějiny umění

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Příběh umění

Autor: Gombrich Ernst Hans

publisher: Argo

3.6 / 5
15 %
Kniha světoznámého historika umění umožňuje základní orientaci ve zvláštní a fascinující oblasti lidské činnosti, jakou je právě umění. Na 684 stranách doplněných černobílými i barevnými reprodukcemi a vyklápěcími přílohami se pokouší srozumitelným způsobem utřídit nepřeberné bohatství jmen, období a slohů.

Sleva 15 % z běžně ceny 1 798 Kč

Naše cena: 1 528 Kč

Skladem

Cesta Karla IV. do Francie

Autor: Šmahel František

publisher: Argo

4.3 / 5
19 %
Cesta Karla IV. představuje v domácí medievalistické literatuře dílo vskutku výjimečné. Autor poslední velkou diplomatickou cestu císaře Karla IV. pojal jako dialog mezi textem a obrazem, mezi dobovými relacemi kronikářů s reportážními vyobrazeními iluminátorů rukopisů francouzské provenience. Díky novým objevům se autorovi dokonce podařilo vizuálně sledovat cestu Karla IV. do Francie téměř krok

Sleva 19 % z běžně ceny 1 298 Kč

Naše cena: 1 051 Kč

Skladem u dodavatele

Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v čechách II. (1 k-l + 2 m-o)

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
Pokračování rozsáhlého projektu Repertoria rukopisů 17. a 18. století navazuje na 1. díl vydaný rovněž ve dvou svazcích v roce 2003. Obsahuje soupis dochovaných bohemikálních rukopisů z muzejních sbírek v místech počínajících písmeny K-L (1. svazek) a M-O (2. svazek). Značnou část rukopisů opět tvoří modlitební knihy, mravně nabádavé spisy, lékařské knihy a jiné praktické příručky pro běžný

Sleva 21 % z běžně ceny 470 Kč

Naše cena: 371 Kč

Skladem

Kultura renesance v Itálii

Autor: Burckhardt Jacob

publisher: Rybka

3.9 / 5
Po předlouhé odmlce se českým čtenářům dostává do rukou jedno ze základních děl evropské historiografie Kultura renesance v Itálii, které Jacob Christoph Burckhardt vydal roku 1860 a které v dosud jediném českém překladu vyšlo roku 1912. Po více než sto letech se tak česká veřejnost může seznámit s ojedinělou prací švýcarského kulturního historika a spisovatele, jež nejenže zásadně přispěla k

Sleva 10 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 446 Kč

Skladem

Dějiny symbolů v kultuře středověkého Západu

Autor: Pastoureau Michel

publisher: Argo

3.7 / 5
11 %
Pro historika je imaginace vždy částí reality, podotýká Michel Pastoureau. Soudní procesy proti zvířatům, mytologie lesa a stromů, bestiáře pohádek, příchod šachů do západní Evropy, prehistorie a archeologie barev, počátky erbů a vlajek, Jidášova ikonografie, legenda o králi Artušovi a román Ivanhoeovi tvoří jen některá z témat, jimiž se autor v této knize zabývá. Bádání o symbolech, obrazech a

Sleva 11 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 399 Kč

Skladem

Horizonty umění

publisher: Karolinum

2.8 / 5
21 %
Výbor z textů předního českého historika moderního umění Petra Wittlicha poskytuje čtenáři bohaté panorama výtvarné tvorby spojené s procesy proměn moderního obrazu a sochy. Texty vznikaly během posledních padesáti let jako příspěvky a recenze a jako studie v souvislosti s významnými výstavami. Z rozmanitých úhlů pohledu sledují vývoj moderního umění. Jejich odborným těžištěm je zejména situace

Sleva 21 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem u dodavatele

Život GHMP 50

Autor: kolektiv autorů

publisher: Galerie hlavního města Prahy

0 / 5
15 %
Katalog vydaný k 50. výročí Galerie hlavního města Prahy. Na 25 vybraných expozic se zaměřuje podrobněji. Vydala Galerie hlavního města Prahy, 2013 u příležitosti stejnojmenné výstavy konané v Domě U Zlatého prstenu od 25 . září 2013 do 5. dubna 2014.

Sleva 15 % z běžně ceny 1 700 Kč

Naše cena: 1 445 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny ošklivosti

Autor: Eco Umberto

publisher: Argo

0 / 5
15 %
Nejnovější kniha Umberta Eca je jakýmsi protějškem jeho Dějin krásy. Co je vlastně opakem krásy? Na tuto otázku hledá autor odpověď na stránkách výpravné ilustrované publikace, kde na příkladech děl literárních i výtvarných ukazuje, že opak krásy se neomezuje jen na ohyzdnost satyrů či Harpyjí. Protějškem krásy jsou také groteskní tvary, odpudivé, dekadentní ovzduší opiových doupat, kam vstupuje

Sleva 15 % z běžně ceny 998 Kč

Naše cena: 848 Kč

Skladem u dodavatele

Stručný příběh moderního umění

Autor: Hodgeová Susie

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Nově pojatá kniha vysvětlí historii umění na 50 klíčových dílech – od Courbeta až po současné instalace Jajoi Kusamaové – a přiřadí tato známá díla k jednotlivým směrům, tématům a technikám. Díky přehlednému designu se studenti a zájemci o umění mohou snadno orientovat a projdou svou cestu poznáním umělců, stylů a období. Přístupnou a stručnou formou objeví nejdůležitější a nejvlivnější

Sleva 15 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem

Němci a jejich umění - Problematický vztah

Autor: Belting Hans

publisher: Books & Pipes

0 / 5
17 %
Přehledná práce předního historika umění se zamýšlí nad tím, co je specificky německého na německém umění. Autor na relativně malém prostoru zachycuje postoje Němců k jejich umění od romantismu až po současnost a líčí bouřlivé spory, které se o ně vedly. Jak přesvědčivě dokládá, vizuální umění hrálo v Německu vždy zvláštní roli, jež byla odlišná od jiných evropských zemí, a dobře se v něm zrcadlí

Sleva 17 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

S (ne)lidskou tváří?! 1938-1989

Autor: Šícha Jan

publisher: Národní galerie v Praze

0 / 5
12 %
Publikace sleduje linii vývoje progresivního československého a v odkazech i světového výtvarného umění na pozadí života společnosti v období let 1938 – 1989, kdy v Československu existovaly dva totalitní režimy. Komentovaný výběr uměleckých děl ze sbírek Národní galerie Praha doplňují fotografie zachycující všední dny. Politické plakáty a dokumenty různého charakteru doprovází dobové texty a

Sleva 12 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 430 Kč

Skladem u dodavatele

Do říše umění vede mnoho bran

publisher: Vutium

0 / 5
Do říše umění vede mnoho bran Pocta prof. PhDr. Janu Sedlákovi, CSc. Publikace k nedožitým pětasedmdesátým narozeninám Jana Sedláka na světě. Věříme, že potěší všechny, kteří Jana Sedláka znali osobně, i ty, kteří jej znají díky jeho skvělým textům, ale také ty, kteří se s ním a s jeho odkazem prostřednictvím této knihy teprve seznámí. A věříme, že potěší i jeho samotného. Protože umění je říší

Sleva 10 % z běžně ceny 1 299 Kč

Naše cena: 1 163 Kč

Skladem

Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století

Autor: Royt Jan

publisher: Karolinum

0 / 5
Téma vztahu obrazu a kultu v barokních Čechách pojednává Jan Royt - významný medievalista pro dějiny umění českých zemí a znalec křesťanské ikonografie - v časovém vymezení, které vychází z postupného obnovení středověkého kultu milostných obrazů a soch, k němuž v zemích Koruny české došlo na přelomu 16. a 17. století a trvalo do devadesátých let 18. století. Hlavní pozornost věnuje autor genezi,

Sleva 10 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 345 Kč

Skladem

Dějiny umění v českých zemích 800-2000

Autor: Kolektiv autorů - Petrasová Taťána,Švácha Rostislav

publisher: Arbor vitae

0 / 5
14 %
Kniha poprvé sleduje dějiny umění v Čechách a na Moravě v jednom knižním svazku. Zachycuje vývoj a proměny umělecké tvorby v českých zemích od Velké Moravy až po současnost. Zabývá se malířstvím, sochařstvím, architekturou, knižní malbou, uměleckým řemeslem, fotografií i jinými druhy umělecké tvorby, osm stovek vybraných děl zasazuje do historických souvislostí jejich vzniku. Jádro knihy tvoří

Sleva 14 % z běžně ceny 2 500 Kč

Naše cena: 2 161 Kč

Skladem

Art in the Czech Lands 800-2000

Autor: Kolektiv autorů - Petrasová Taťána,Švácha Rostislav

publisher: Arbor vitae

0 / 5
Kniha poprvé sleduje dějiny umění v Čechách a na Moravě v jednom knižním svazku. Zachycuje vývoj a proměny umělecké tvorby v českých zemích od Velké Moravy až po současnost. Zabývá se malířstvím, sochařstvím, architekturou, knižní malbou, uměleckým řemeslem, fotografií i jinými druhy umělecké tvorby, osm stovek vybraných děl zasazuje do historických souvislostí jejich vzniku. Jádro knihy tvoří

Sleva 10 % z běžně ceny 2 500 Kč

Naše cena: 2 250 Kč

Skladem u dodavatele

Cvičení z estetiky

Autor: Hlaváček Josef

publisher: Gallery Praha

0 / 5
12 % Sleva
Práce předního českého uměleckého historika, specialisty na domácí uměleckou scénu 60. let 20. století, která se na příkladech tvorby těch nejzajímavějších a nejpřínosnějších uměleckých individualit zabývá interpretací uměleckých děl. V samostatných kapitolách se setkáváme s výtvarnými umělci, převážně malíři a sochaři – Karlem Malichem, Magdalenou Jetelovou, Jiřím Kolářem a Bělou Kolářovou,

Sleva 12 % z běžně ceny 364 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem

Zjevení Krista ve třinácti staletích křesťanského umění

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
Umění prvních staletí křesťanství představuje význačné téma nejen pro badatele uměnovědných oborů, ale pro každého milovníka krás. Francouzský autor se zdařile snaží propojit fundovaný pohled historika umění a znalce duchovního života. S náramnou noblesou představuje čtivý text.

Sleva 10 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem u dodavatele

Deset zastavení s čínským obrazem

Autor: Kuo-huang Hsü

publisher: DharmaGaia

0 / 5
Přepis přednášek dlouholetého kurátora sbírky kaligrafie a malby v Národním palácovém muzeu v Tchaj-peji, které přednesl v září roku 2004 na Karlově univerzitě v Praze. Podává v nich základní vědomosti o tradičním čínském malířství a seznamuje posluchače s nejdůležitějšími autory a malířskými směry doby panování dynastie Sung (960–1279). Po uvedení do materiálu, náčiní a technik a stručném

Sleva 10 % z běžně ceny 338 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

NeDeník

Autor: Koubek Jiří

publisher: Společnost Karla Teiga

0 / 5
12 %
Interview Ladislava Fanty s Jiřím Koubkem o krizi surrealismu a jeho výhledech po roce 1989.Svým způsobem jde o skandální sdělení zevnitř zdejšího surrealistického hnutí po listopadu 1989. Autor – člen surrealistické skupiny a šéfredaktor obnoveného Analogonu, to vše do r. 1993 - popisuje svým pohledem nejen krizi současného surrealismu, ale zejména v „druhé“ části knihy navrhuje možnosti jak z

Sleva 12 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny v umění. Umění v dějinách

Autor: Beranová Věra

publisher: Balt - East

0 / 5
12 %
Soubor textů dokumentuje autorčin zájem o umění, ale stejně tak o historii. Svým studiem a celým zaměřením vnímá, chápe a taky hodnotí umění vždy ve vztahu k dějinám. Právě v kontextu českých, či československých dějin sehrávalo umění vždy velmi významnou roli. Umění, nejen historickou situaci odráželo, a tak svým způsobem vytvářelo její obraz, ale umění v mnohém historii spoluvytvářelo. V

Sleva 12 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 386 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele