Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Umění a kultura

Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě

Autor: Kolektiv autorů - Drápala Daniel,Doušek Roman

publisher: Muni Press

0 / 5
26 %
Kniha přibližuje tradiční lidovou kulturu na Moravě v časovém období od poloviny osmnáctého do konce devatenáctého století prostřednictvím šesti tematických os: autochtonnost – externí vlivy – stálost v čase – proměna v čase – teritoriální jednota – teritoriální rozrůzněnost. Autoři se snaží na příkladu konkrétních kulturních jevů osvětlit procesy, které v minulosti lidovou kulturu formovaly a

Sleva 26 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 333 Kč

Skladem u dodavatele

Zelené ostrovy: České umění ve věku environmentalismu 1960–2000  

Autor: Ondřej Navrátil

publisher: Muni Press

0 / 5
20 %
Gradující problémy životního prostředí se staly v posledním půlstoletí ohniskem široce rozprostřeného a rozvětveného společenského diskurzu, který záhy zaujal i některé umělce a nalezl ohlas v jejich tvorbě. Zatímco jména průkopníků zeleného žánru na globální umělecké scéně již vstoupila ve všeobecnější známost, obdobným českým kontextům věnovala domácí historiogra?e dosud jen malou pozornost.

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny české hudební terminologie

Autor: Dušan Šlosar

publisher: Muni Press

0 / 5
24 % Novinka
Českou hudební terminologií v dějinném vývoji od nejstarších dob se oba autoři zabývají systematicky po dobu 30 let a publikovali postupně jednotlivé sondy formou dílčích studií. Nyní shrnuli výsledky a pořídili rejstříky terminologických množin z jednotlivých období s komentáři. Kniha je úvodem do úplných dějin české hudební terminologie.

Sleva 24 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem u dodavatele

Oboustranná šelma

Autor: František Hubatka

publisher: Muni Press

0 / 5
24 % Novinka
Kniha obsahuje 52 barevných reprodukcí obrazů malíře Františka Hubatky doplněné čtyřmi básněmi Petra Hrbáče a úvodním slovem Vladimíra Šrámka. Výběr obrazů provedl Rostislav Koryčánek. Samotnou kapitolu představují názvy obrazů, které nezapřou, že malíř sám psal kdysi básně.

Sleva 24 % z běžně ceny 128 Kč

Naše cena: 97 Kč

Skladem u dodavatele

Fletcherian Dramatic Achievement: A Study in the Mature Plays of John Fletcher (1579–1625)

Autor: Pavel Drábek

publisher: Muni Press

0 / 5
24 % Novinka
Vrcholným hrám Johna Fletchera (1579–1625), Shakespearova spolupracovníka a pokračovatele, byla věnována jen malá pozornost. Monografie analyzuje specifika her, které napsal Fletcher v období 1613–1625 a nabízí výklad v duchu raně barokního stylu. Poukazuje i na anachronistické požadavky, kterými byly fletcherovské hry doposud posuzovány.

Sleva 24 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem u dodavatele

Ohrožená kultura: Od evoluční ontologie k ekologické politice

Autor: Josef Šmajs

publisher: Muni Press

0 / 5
24 % Novinka
Lidská kultura je poprvé ve svém celku existenčně ohrožena. Biosféra, schopná pojmout a ochránit četné regionální kultury, však globální silně integrovanou spotřební kulturu dlouhodobě neunese. Budoucnost lidského rodu, kterou vždy garantovala příroda, záleží nyní na tom, co my lidé uděláme. Ve třech závěrečných kapitolách autor ukazuje na nejednoznačný význam fenoménu řeči, informační techniky a

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem u dodavatele

Poeme électronique. 1958. Le Corbusier – E. Varese – I. Xenakis

Autor: Martin Flašar

publisher: Muni Press

0 / 5
24 % Novinka
„Poeme électronique“ byla jedním z prvních komplexních multimediálních děl, které důsledně využívalo řízeného pohybu elektroakustického materiálu v architektonickém prostoru. Pro prezentaci firmy Philips na Světové výstavě v Bruselu v r. 1958 jej připravila trojice umělců Le Corbusier, Edgard Varese a Iannis Xenakis. Označení Poeme électronique v této práci reprezentuje soubor uměleckých počinů v

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Berufstheater in Brünn 1668–1733

Autor: Margita Havlíčková

publisher: Muni Press

0 / 5
24 % Novinka
Německy psaná monografie o profesionálním divadle v Brně v období baroka se opírá o původní výzkum dosud nereflektovaných a nikdy nepublikovaných archivních pramenů uložených ve fondech brněnských archivů. Zkoumané téma vykazuje četné přesahy, které svým významem vřazují lokální historii profesionálního divadla v Brně do rozsáhlého kontextu barokního divadla střední Evropy. České vydání knihy

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Hastábhinaja: Gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie

Autor: Šárka Havlíčková

publisher: Muni Press

0 / 5
24 % Novinka
Kniha o tradičním indickém herectví se zaměřuje na specifickou formu komunikace herce s divákem – na řeč muder, jež jsou zpravidla charakterizovány jako symbolické pozice rukou. Jde o svébytný komunikační systém, který je schopen vyjádřit jakoukoli myšlenku i emoci. Výsledky výzkumu v této oblasti jsou založeny na staroindické i novodobé divadelní literatuře v sanskrktu, angličtině, případně

Sleva 24 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Pojmy estetiky: analytický přístup

Autor: Rostislav Niederle

publisher: Muni Press

0 / 5
24 % Novinka
Text představuje pojmy estetiky, které se tak či onak váží k pojetí oboru jako teorie umělecké kritiky. Snahou o argumentaci chce být text řazen do širokého proudu analytické estetiky. Metodou je jednak výklad věcných či historických souvislostí – to platí pro pojmy tradiční, jednak analýza pojmů – těch, které byly jako odborné termíny zavedeny relativně nedávno. Protože charakteristickým rysem

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Scénografie mluví: Hovory Jarky Buriana s Josefem Svobodou

Autor: Barbora Diego

publisher: Muni Press

0 / 5
24 % Novinka
Publikace představuje osobnost a dílo světově proslulého scénografa Josefa Svobody v proměňujícím se společensko-dějinném kontextu prostřednictvím jeho rozhovorů s americkým teatrologem českého původu Jarkou Burianem. Význam Josefa Svobody v dějinách světové scénografie je zcela zásadní. Vytvořil více než 700 inscenací doma i v zahraničí, spolupracoval s nejvýraznějšími režisérskými osobnostmi

Sleva 24 % z běžně ceny 469 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem u dodavatele

L’absurde dans le théâtre Dada et présurréaliste français

Autor: Mariana Kunešová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 % Novinka
Publikace se zaměřuje na absurdno a jeho scénický potenciál v divadle francouzského dada a začínajícího surrealismu. Korpus tvoří tři texty, jež dosud nebyly předmětem odpovídajícího výzkumu: dva z nich nebyly z hlediska scéničnosti hodnoceny (T. Tzara: První nebeské dobrodružství pana Antipyrina, R. Vitrac: Tajemství lásky), třetí téměř zcela unikl pozornosti (A. Breton – P. Soupault: Račte).

Sleva 24 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 274 Kč

Skladem u dodavatele

Středověký šperk: Archeologické nálezy z jižní Moravy

Autor: Věra Šlancarová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 % Novinka
Předkládáná monografie představuje první komplexní zpracování středověkých šperků uložených v depozitářích muzeí, galerií a archeologických institucí na jižní Moravě. Autorka do kolekce zahrnula předměty ze 79 lokalit, a to 45 z intravilánu měst, 11 z výzkumu hradů a 23 z výzkumu současných i zaniklých vsí a polokulturních lokalit. Výběr se omezil na období vrcholného středověku, tj. 13. až 15.

Sleva 24 % z běžně ceny 770 Kč

Naše cena: 585 Kč

Skladem

Hudební kontexty staré Itálie

Autor: Pečman Rudolf

publisher: Muni Press

0 / 5
24 % Novinka
Kniha vycházejicí z archivního studia navazuje na autorův badatelský pobyt v Itálii (výzkum hudebních bohemik v tamních sbírkách). Knižně u nás poprvé pojednává např. o výzkumu libret, o vývoji opery 17. a 18. století. Všímá si mimo jiné i velkých osobností typu Monteverdiho, Myslivečka, Leopolda Koželuha aj.

Sleva 24 % z běžně ceny 208 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup

Autor: Michal Černý

publisher: Muni Press

0 / 5
24 % Novinka
Kniha se věnuje tématu digitálního informačního kurátorství, které studuje v kontextu konektivistické a konstruktivistické výuky. Toto téma ukazuje jako zásadní pedagogický přistup, který umožňuje vzdělávání s vyšší mírou participace studentů, jejich autonomii, ale také lepší diferenci vzdělávacího obsahu. Téma digitálního informačního kurátorství kniha zařazuje také do kontextu informační vědy,

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

SklademPřihlášení uživatele