Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Umění a kultura

Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě

Autor: Zdenka Paloušová

publisher: Národní památkový ústav

4 / 5
18 %
Kamenná boží muka jsou jedním z nejstarších hmotně dochovaných dokladů zbožnosti mimo liturgické prostory. Jejich výskyt je hojný především v bývalých německojazyčných oblastech při jižní hranici českých zemí, kde byla na přelomu 15. a 16. století vytvářena v souvislosti s výstavbou a přestavbou pozdně gotických svatyní. Terénní průzkum spjatý se vznikem této knihy byl orientován zejména na území

Sleva 18 % z běžně ceny 749 Kč

Naše cena: 614 Kč

Skladem u dodavatele

Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích - Miscellanea – svazek 11.

Autor: Jiří Adámek , Jarmila Hansová , Daniel Kovář , Roman Lavička , Zdeněk Mareš , Zuzana Thomová

publisher: Národní památkový ústav

0 / 5
18 %
Českobudějovický kostel sv. Mikuláše byl ve 13. století založen českým králem Přemyslem Otakarem II., rozšířen byl v závěru 14. století a velkolepě pozdně goticky přestavěn po roce 1520. Nad prostorem chrámového trojlodí tehdy byla vztyčena působivá stanová střecha. Požár v roce 1641 a následná raně barokní přestavba poté zcela změnila vzhled stavby, která se v roce 1785 stala katedrálou nově

Sleva 18 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem u dodavatele

Jakub Bursa a jihočeská venkovská architektura

Autor: Ondřej Fibich , Pavel Hájek , Jan Müller , Ivana Řandová , Karel Skalický , Jana Štorková

publisher: Národní památkový ústav

0 / 5
18 %
Fotograficky bohatě vybavená kniha se zabývá jihočeským venkovským stavebnictvím 19. století na základě průzkumu myšlenkového světa, životního stylu a řemeslnických zvyklostí dané doby. Vedle základní typologie výzdoby vesnických staveb se do hloubky věnuje dílu Jakuba Bursy, nejznámějšího zedníka a štukatéra jižních Čech, který působil zejména v širším okolí Vlachova Březí. Na základně

Sleva 18 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem

Johann Georg de Hamilton (1672–1737) - Malíř zvířat a lidí

Autor: Ludmila Ourodová-Hronková

publisher: Národní památkový ústav

0 / 5
18 %
Malíř Johann Georg de Hamilton proslul zejména bravurními olejomalbami s loveckými náměty a dokonale přesnými portréty koní a psů. Od samého počátku 18. století maloval pro knížecí dům Liechtensteinů. Působil převážně ve Vídni a od roku 1705 na jihočeských zámcích Hluboká, Ohrada a Třeboň, kde pracoval pro Adama Františka ze Schwarzenbergu. V posledních dvou desetiletích života získal pozici

Sleva 18 % z běžně ceny 1 020 Kč

Naše cena: 836 Kč

Skladem u dodavatele

Mary Duras

Autor: Ivo Habán

publisher: Národní památkový ústav

0 / 5
15 %
Strhující životní příběh vynikající sochařky Mary Duras (1898–1982) se odehrál na pozadí pohnutých dějinných událostí 20. století, které významně ovlivnily její soukromý i umělecký život.

Sleva 15 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 586 Kč

Skladem

Holašovice v kontextu jihočeské venkovské architektury

Autor: Pavel Hájek , kol.

publisher: Národní památkový ústav

0 / 5
18 %
Obrazově bohatě vybavená publikace přináší ucelený přehled typové skladby jihočeské venkovské architektury. Autoři, kteří se v rámci památkářské práce dlouhodobě věnují jihočeskému venkovu, představuje nejen „historickou vesnici“ Holašovice, ale i typické ukázky zděných staveb v dalších regionech, vycházejících z obdobných vývojových tendencí, odlišujících se však rozdílným výtvarným pojetím

Sleva 18 % z běžně ceny 540 Kč

Naše cena: 443 Kč

Skladem u dodavatele

Dominikánský klášter v Českých Budějovicích

Autor: Daniel Kovář , Roman Lavička

publisher: Národní památkový ústav

0 / 5
18 %
Bývalý českobudějovický konvent dominikánů s kostelem Obětování Panny Marie, jehož areál později sloužil piaristům a redemptoristům, představuje jednu nejvýznamnějších architektonických a historických památek jižních Čech. Soubor jeho budov tvoří nejen dominantu v historickém jádru městské památkové rezervace, ale i uzlový bod v paměti městského organismu, s jehož vznikem a osudy je pevně svázán

Sleva 18 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem u dodavatele

Letní rezidence Pražanů: Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století

Autor: Šárka Koukalová

publisher: Národní památkový ústav

0 / 5
20 %
Kolektiv autorů pod edičním vedením Šárky Koukalové podrobně představuje pětapadesát staveb vilové architektury řazených podle čísel popisných – počínaje dobřichovickým zámkem čp. 1, který byl letní rezidencí velmistrů Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou, a konče kvalitními příklady soudobé architektonické produkce. Převážná část publikace je věnována vilovým stavbám, které vznikaly od

Sleva 20 % z běžně ceny 1 390 Kč

Naše cena: 1 112 Kč

Skladem

Architektonická činnost ateliéru Fellner & Helmer v českých zemích

Autor: Dana Linhartová

publisher: Národní památkový ústav

0 / 5
20 %
Architekti Ferdinand Fellner a Herman Helmer se narodili ve 40. letech 19. století, podobně jako Josef Schulz, Antonín Wiehl, Jan Zeyer či Jan Wejrych. Jejich hlavní tvůrčí období spadá do konce vrcholného a počátku pozdního historismu, eklekticky kombinujícího neorenesanční a neobarokní motivy. Stylový vývoj sledovali nejen prostřednictvím odborných časopisů, ale význam mělo i působení Fellnera

Sleva 20 % z běžně ceny 1 200 Kč

Naše cena: 960 Kč

Skladem

Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách

Autor: Jan Žižka

publisher: Národní památkový ústav

0 / 5
20 %
Hospodářské dvory a hospodářské budovy bývalých panství – velkostatků, stavěné od 17. do počátku 20. století, patřily mezi nejvýznamnější stavby v kulturní zemědělské krajině. Přesto, že jde často o architektonicky výrazné budovy, navrhované i významnými staviteli, nebyla jim dosud věnována dostatečná pozornost. Druhá polovina 20. století navíc hospodářským dvorům z různých důvodů nepřála. Řada

Sleva 20 % z běžně ceny 1 100 Kč

Naše cena: 880 Kč

Skladem

Historická sídla v kulturní krajině

Autor: Jana Berková

publisher: Národní památkový ústav

0 / 5
20 %
S postupujícím poznáváním hodnot a významu krajiny je stále zřejmější nutnost věcné diskuse o možnostech uchování širšího obrazu vesnic i s jejich přirozeným krajinným zázemím. To v mnoha případech představuje i kulturně-historické hodnoty a poskytuje svědectví o způsobu obhospodařování krajiny. Předpokladem pro společenský konsensus je prohloubení poznání, pojmenování hodnot a významu

Sleva 20 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Řeč středověké fortifikační architektury - terminologie a její souvislosti

Autor: Razím Vladislav

publisher: Národní památkový ústav

0 / 5
20 %
První systematický souhrn terminologie středověké fortifikační architektury pro území ČR, podaný v širších evropských souvislostech. Výkladová část představuje druhy opevněných staveb a sídel, jejich strukturu a jednotlivé prvky, přehledným způsobem vysvětluje vzájemné vztahy a funkce. Všechny uvedené položky jsou pak seřazeny ve čtyřjazyčném slovníku (vedle češtiny angličtina, němčina a

Sleva 20 % z běžně ceny 549 Kč

Naše cena: 439 Kč

Skladem

Lidové stavby v České republice

Autor: Langer Jiří

publisher: Národní památkový ústav

0 / 5
20 %
Kniha Lidové stavby v České republice navazuje na publikaci Jiřího Langera a Josefa Vařeky Naše lidové stavby vydané v edici Oko v roce 1983.

Sleva 20 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 440 Kč

Skladem

Středověká opevnění českých měst 3 - Katalog Morava a Slezsko

Autor: Razím Vladislav

publisher: Národní památkový ústav

0 / 5
18 % Předprodej
Do rukou čtenáře se dostává třetí, závěrečný svazek knihy, kterou Národní památkový ústav vydává z praktických důvodů postupně v letech 2019–2021 (3. díl – katalog pro území Moravy a Slezska 2019, 2. díl – katalog pro území Čech 2020, 1. díl – výklad (systematický souhrn) 2021. Kromě přehledu dějin, popisu a nástinu stavebně-historického vývoje hradeb v jednotlivých městech se hesla katalogu

Sleva 18 % z běžně ceny 1 999 Kč

Naše cena: 1 639 Kč

PředobjednávkaNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele