Registrace | Přihlášení


Umění a kultura - Royt Jan

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Mistr Třeboňského oltáře

Autor: Jan Royt

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Mistr Třeboňského oltáře je jednou z nejvýznamnějších uměleckých osobností gotického malířství internacionálního stylu v evropském kontextu. V odborné literatuře české i zahraniční se objevují různé názory na připsání konkrétních děl této anonymní osobnosti, na jejich dataci a chronologii, na výtvarná i ideová východiska jeho tvorby či na rekonstrukci a původ tzv. Třeboňského oltáře. Tyto otázky

Sleva 20 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 476 Kč

Skladem

Royt Jan - Krajinami umění - Rozhovor s Martinem Bedřichem

Autor: Jan Royt

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Kniha rozhovorů se známým historikem umění je putováním po krajině, jež promlouvá uměleckými díly, které na ní během staletí vznikly. Zabývá se mnohovrstevnatými vztahy, které působí mezi uměleckým dílem a člověkem, místem, spiritualitou i politikou. Rozhovor představuje výraznou osobnost prof. Royta, jeho cesty k umění a za uměním, která se pak stává průvodcem rozumění tomu, jak bohaté

Sleva 15 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

The Master of the Třeboň Altarpiece

Autor: Jan Royt

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
The Master of the Třeboň Altarpiece was one of the most important Gothic artists of the international style art in the European context. Scholarly literature, both Czech and foreign, presents various ideas concerning ascribing particular pieces of art to this unknown figure, the date of their origin and their chronology, artistic ideological points of departure of his work and the reconstruction

Sleva 20 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 636 Kč

Skladem u dodavatele

Středověké malířství v Čechách

Autor: Jan Royt

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha o vývoji a dochovaných památkách středověkého malířství v Čechách a na Moravě zachycuje období od počátků českého státu do konce vlády Ludvíka Jagelonského (1526). Autor zejména analyzuje vývoj nástěnné a deskové malby a knižního malířství a středověkou ikonografii. Text doplňuje osmdesát obrázků s detailní legendou. Na závěr je připojen podrobný soupis české a zahraniční odborné literatury.

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem u dodavatele

Středověké malířství v Čechách /něm./

Autor: Jan Royt

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Medieval altarpieces in Bohemia. Beautifully illustrated in full color. Německá verze přehledné knihy Jana Royta o vývoji a dochovaných památkách středověkého malířství v Čechách a na Moravě zachycuje období od počátků českého státu do konce vlády Ludvíka Jagellonského (1526). Autor zejména analyzuje vývoj nástěnné a deskové malby a knižního malířství a středověkou ikonografii. Text doplňuje

Sleva 20 % z běžně ceny 960 Kč

Naše cena: 768 Kč

Skladem u dodavatele

Medieval Painting in Bohemia

Autor: Jan Royt

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Anglická verze přehledné knihy Jana Royta o vývoji a dochovaných památkách středověkého malířství v Čechách a na Moravě zachycuje období od počátků českého státu do konce vlády Ludvíka Jagellonského (1526). Autor zejména analyzuje vývoj nástěnné a deskové malby a knižního malířství a středověkou ikonografii. Text doplňuje osmdesát obrázků s detailní legendou.

Sleva 20 % z běžně ceny 960 Kč

Naše cena: 768 Kč

Skladem u dodavatele

Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století

Autor: Jan Royt

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Téma vztahu obrazu a kultu v barokních Čechách pojednává Jan Royt - významný medievalista pro dějiny umění českých zemí a znalec křesťanské ikonografie - v časovém vymezení, které vychází z postupného obnovení středověkého kultu milostných obrazů a soch, k němuž v zemích Koruny české došlo na přelomu 16. a 17. století a trvalo do devadesátých let 18. století. Hlavní pozornost věnuje autor genezi,

Sleva 20 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Praha středověká

Autor: Jan Royt

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Praha, která se začala formovat stejně jako český stát za vlády prvních Přemyslovců koncem 9. století, dospěla ke svému středověkému vrcholu za vlády císaře a krále Karla IV., Lucemburka po otci, Přemyslovce po matce. Detailní znalost české středověké kultury umožnila autorovi v přesvědčivé zkratce vylíčit historický vývoj a stylové proměny architektury a výtvarného umění od doby románské až po

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách 1340-1550

Autor: Jan Royt

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
V severozápadních Čechách se dochoval pozoruhodný soubor oltářních retáblů či jednotlivých deskových obrazů z let 1340–1550. Převážná většina z nich pochází z období pozdní gotiky a raného novověku, kdy v Čechách vládla dynastie Jagellonců a Ferdinand I. Habsburský. Toto bohatství uměleckých děl bylo následkem hospodářského vzmachu severozápadních Čech, především však těžby a zpracování kovů v

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem

Praha Karla IV.

Autor: Jan Royt

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha přináší barvitý obraz hlavního města Království českého v období vrcholící gotické kultury a umění na pozadí historických souvislostí, které se staly pro Prahu za vlády Karla IV. (1347 –1378) mimořádně příznivými. Po Karlově korunovaci v roce 1355 na římského císaře se stává hlavní město zemí Koruny české poprvé ve své historii i metropolí Svaté říše římské. Praha Karla IV. otevřela své

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

The Prague of Charles IV.

Autor: Jan Royt

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
In The Prague of Charles IV, 1316-1378, Czech professor of art history Jan Royt renders a vivid image of the capital of the Bohemian Kingdom during the High Gothic period, presenting the city in the broader historical context of Prague's golden age during the reign of Charles IV (1346-1378). Following Charles's coronation as the Holy Roman Emperor in 1355, for the first time in history Prague,

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem u dodavatele

St. Vitus Cathedral at Prague Castle

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Kuthan,Jan Royt

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Katedrála sv. Víta na Pražském hradě je jedním ze symbolů české státnosti; místo korunovace a pohřebiště českých králů, sídlo arcibiskupů, místo konání státních ceremonií a v neposlední řadě i velmi vyhledávaná turistická atrakce. Předkládaná publikace od renomovaných odborníků představuje historii chrámu, neoddělitelně spojeného s dějinami českých zemí. Jejich práce vychází jak z výsledků

Sleva 20 % z běžně ceny 1 300 Kč

Naše cena: 1 040 Kč

Skladem u dodavateleAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí