Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Umění a kultura

Sedm let K.O.V. - Seven years K.O.V.

Autor: Eva Eisler

publisher: UMPRUM

0 / 5
18 %
Ateliér K.O.V. Koncept, Objekt, Význam. Sedm let / K.O.V. Studio Concept, Object, Meaning. Seven Years Publikace představuje vybrané studentské práce Ateliéru K.O.V. z období let 2007–2014 a je dokumentem a svědectvím o neutuchajícím kreativním procesu, konceptuálním a analytickém uvažování, o hledání podstaty věcí na pomezí umění a designu… Ateliér pod vedením Evy Eisler vychovává umělecké

Sleva 18 % z běžně ceny 800 Kč

Naše cena: 656 Kč

Skladem u dodavatele

Proti času - Konzervovanie-reštaurovanie v Československu 1918–1971

Autor: Zuzana Bauerová

publisher: UMPRUM

0 / 5
18 %
Studie představuje nejvýraznější období systematického formulování jednotlivých teoretických a praktických přístupů moderního konzervování–restaurování a systematického aplikování jejich zásad v praxi v Československu 20. století. Je zaměřená na tzv. klasické teorie konzervování–restaurování a jejich implementování do praxe nejvýraznějšími představiteli u nás: Bohuslavem Slánským a Karlem

Sleva 18 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem u dodavatele

Spěte sladce! / Rest in peace

Autor: Matyáš Machat

publisher: UMPRUM

0 / 5
18 %
Publikace mapuje místa hrobů či případně rozptylu šestatřiceti významných osobností českého písmařství a typografie. Jednotlivé osobnosti jsou věnované dvě dvoustrany s fotografií náhrobku či místa rozptylu, stručný medailon, který je zaměřený zejména na typografickou tvorbu, a reprodukci frotáže typografie náhrobku. Publikace je dělená podle jednotlivých hřbitovů a míst, kde jsou osobnosti

Sleva 18 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 451 Kč

Skladem u dodavatele

Manuál japonského laku

Autor: Anna Čumlivská

publisher: UMPRUM

0 / 5
18 %
Manuál japonského laku popisuje postupy a varianty technologie japonského laku uruši, japonské varianty tradičního řemesla Východní a Jihovýchodní Asie. Přestože se v českých sbírkách nachází nezanedbatelné množství lakových předmětů, je u nás japonský lak stále ještě poměrně neznámý.

Sleva 18 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

Dědictví / Heritage - Tradice, inovace, móda / Tradition, Innovation, Fashion

Autor: Alice Klouzková

publisher: UMPRUM

0 / 5
18 %
Cílem publikace je prezentovat výsledek doktorského studia Alice Klouzkové v Ateliéru módní tvorby UMPRUM. Tématem jsou tradiční české a moravské textilní techniky a jejich využití v současném oděvním designu. Autorka chce dokázat, že tyto techniky nejsou odsouzeny k zániku, ale mohou existovat i jako funkční součást soudobého oděvního designu. Hlavní důraz klade na představení současného

Sleva 18 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 402 Kč

Skladem

Olgoj Chorchoj: Logika Emoce

Autor: Lada Hubatová-Vacková , Rostislav Koryčánek

publisher: UMPRUM

0 / 5
15 %
Designéři a architekti Michal Froněk a Jan Němeček založili společné studio – nazvané Olgoj Chorchoj – v roce 1990. Od roku 2000 jsou vedoucími Ateliéru produktového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V českém i globálním kontextu Olgoj Chorchoj patří ke špičce ve svém oboru. Kniha představuje profesní dráhu Olgoj Chorchoj v oblasti designu, architektury, výstavnictví formou

Sleva 15 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 756 Kč

Skladem u dodavatele

Olgoj Chorchoj: Logic of Emotion

Autor: Lada Hubatová-Vacková , Rostislav Koryčánek

publisher: UMPRUM

0 / 5
15 %
Designéři a architekti Michal Froněk a Jan Němeček založili společné studio – nazvané Olgoj Chorchoj – v roce 1990. Od roku 2000 jsou vedoucími Ateliéru produktového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V českém i globálním kontextu Olgoj Chorchoj patří ke špičce ve svém oboru. Kniha představuje profesní dráhu Olgoj Chorchoj v oblasti designu, architektury, výstavnictví formou

Sleva 15 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 842 Kč

Skladem u dodavatele

Věda, průmysl a umění

Autor: Gottfried Semper , Lada Hubatová-Vacková , Tomáš Zapletal

publisher: UMPRUM

0 / 5
18 %
Komentovaný překlad německého spisu Gottfrieda Sempera Wissenschaft, Industrie und Kunst z roku 1852 k českému vydání připravili a obrazovou přílohou doprovodili Lada Hubatová-Vacková a Tomáš Zapletal. Text Věda, průmysl a umění vznikl v přímé návaznosti na londýnskou Světovou výstavu a je referenčním spisem jak pro všechna další vlivná díla architekta a teoretika historismu Gottfrieda Sempera

Sleva 18 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 426 Kč

Skladem u dodavatele

1989 Diskuse 2014

Autor: Iva Knobloch , Jiří Pelcl

publisher: UMPRUM

0 / 5
18 %
Projekt 1989 Diskuse 2014 se skládá ze dvou částí. Tou první je faksimile ineditního sborníku Diskuse 89, který je založen na prezentaci dvaceti autorů – architektů a designérů narozených mezi lety 1950–1960 (více jak polovina absolventů VŠUP, zaměřených zejména na tvorbu interiéru a nábytku). Editorem tohoto sborníku byl Jiří Pelcl, který reagoval na generačně pociťovanou frustraci z nedostatku

Sleva 18 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 410 Kč

Skladem u dodavatele

Pramen 2008–2016. Katalog Ateliéru fotografie

Autor: Hynek Alt , Jiří Ptáček , Aleksandra Vajd

publisher: UMPRUM

0 / 5
15 %
Primárním cílem knihy je retrospektivní pohled na Ateliér fotografie UMPRUM během let 2008–2016 za působení pedagogické dvojice Vajd–Alt. Jejich konceptuálně založená metodická umělecká praxe, reflektující režimy reprezentace ve fotografii, se projevila v přístupu k vedení ateliéru. Po osmi letech je nepřehlédnutelným epicentrem experimentů na poli české fotografie, proměňujícím krajinu

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let

Autor: Lada Hubatová-Vacková , Cyril Říha

publisher: UMPRUM

0 / 5
18 %
Jedná se o druhé vydání knihy z roku 2007. Do publikace, která zůstává v obsahově nezměněné podobě, je navíc vložen reprint plakátu původně doprovázejícího úspěšnou stejnojmennou výstavu, zahájenou v Galerii Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze 2. října 2007. Po více než deseti letech tak může čtenář názorně posoudit, co se v této oblasti a její reflexi změnilo a co přetrvává. A to i na

Sleva 18 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Století dánské a české nábytkové tvorby: konvergence, divergence /

Autor: Pavla Rossini , Jiří Pelcl

publisher: UMPRUM

0 / 5
18 %
Bilingvní publikace s bohatou fotodokumentací nabízí volnou konfrontaci moderního nábytkového designu v Dánsku a Česku za posledních sto let. Osudy obou zdánlivě nesouměřitelných národních cest a obecných specifik sleduje jak v kontextu světového vývoje, tak i v jejich jedinečnosti, snaží se přiblížit stylová východiska i sociálně-ekonomické souvislosti, nastiňuje osudy výrobců a institucí,

Sleva 18 % z běžně ceny 720 Kč

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Ex-pozice: O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury

Autor: Martina Pachmanová

publisher: UMPRUM

0 / 5
18 %
Sborník Ex-pozice je věnovaný aktuálním otázkám spjatým se stálými expozicemi výtvarného umění a vizuální kultury. Je výsledkem týmové práce studentů Katedry teorie a dějin umění UMPRUM. Muzea umění se v posledních bezmála dvaceti letech stala v oboru dějin umění a vizuální kultury důležitým tématem: muzejní tradice je z různých hledisek podrobována kritickému zkoumání. K akviziční činnosti,

Sleva 18 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

České sklo

Autor: Sylva Petrová

publisher: UMPRUM

0 / 5
18 %
Publikace je 2. revidovaným, doplněným a rozšířeným vydáním z roku 2001, jehož podstatná část byla zničena při povodních a mezi odbornou i laickou veřejnost se dostala pouze sporadicky. Prioritně se publikace věnuje vývoji výtvarných forem části české sklářské produkce, která bývá nazývána autorským sklem (skleněnou plastikou a tvorbou objektů) nebo také individuálním designem. Analyzuje

Sleva 18 % z běžně ceny 1 500 Kč

Naše cena: 1 230 Kč

Skladem u dodavatele

Nejen kruhy. Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací

Autor: Richard Jaroš , Pavla Pauknerová

publisher: UMPRUM

0 / 5
18 %
Rychlé šíření digitálních komunikačních technologií vytváří bezprecedentní podmínky nejen pro hromadění a sdílení informací, ale také pro jejich vzájemné prolínání. V době, kdy jsou informace dostupnější než kdykoli dříve, mohou diagramy, mapy a další metody vizualizace nabídnout způsob, jak tyto informace třídit a nalézat v nich smysl, učinit je snáze uchopitelnými a v kýženém případě též

Sleva 18 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

Nail Art. Space For Sale

Autor: Peter Fabo

publisher: UMPRUM

0 / 5
18 %
Renomovaný fotograf Peter Fabo v katalogu spojuje vícero poloh své dosavadní tvorby. „Spojením mnohovrstevnatého obrazového materiálu a textové složky vzniká komplexní soubor, v němž se prolínají postupy tvůrčí a umělecké s postupy komentujícími a interpretačními. Jejich spojení je komponováno do svébytné jednoty. V mnoha ohledech se jedná o svérázné propojování konceptuálního přístupu a

Sleva 18 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem u dodavatele

Dolby 307 - Katalog Ateliéru malby UMPRUM 2010–2017

Autor: Eva Skopalová

publisher: UMPRUM

0 / 5
18 %
V knize Dolby 307 představujeme Ateliér malby UMPRUM a též jeho teoretické zázemí. Hlavní akcent je kladen na období mezi lety 2010–2017 a na soudobou diskuzi, co znamená „médium malby“. Ačkoli současní malíři přesahují svými díly plátno jako takové, malba si stále v jádru zachovává svůj formální základ. V knize se jako koláž prolínají rozhovory se současnými (německými) malíři a překladové

Sleva 18 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele