Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Umění a kultura

Antonín Václavík (1891–1959) a evropská etnologie

Autor: Daniel Drápala

publisher: Ústav evropské etnologie

0 / 5
26 %
Kolektivní monografie věnovaná profesoru Masarykovy univerzity Antonínu Václavíkovi sumarizující v jednotlivých oddílech jeho životní osudy, odborné aktivity, vztah k rodnému kraji i vliv na formování tzv. moravské národopisné školy by měla přispět k důkladnějšímu poznání nejen osobnosti a přínosu prof. A. Václavíka pro společenské vědy, ale také stát se cennou příručkou k seznámení s tematickou

Sleva 26 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem u dodavatele

Vesnická stavební kultura

Autor: Roman Malach , Miroslav Válka

publisher: Ústav evropské etnologie

0 / 5
20 %
Publikace Vesnická stavební kultura sleduje problematiku tradičního vesnického domu z hlediska stavebního materiálu, domové dispozice, slohových ohlasů a roubených sakrálních objektů. Jejím charakteristickým rysem je interdisciplinární přístup zahrnující metodické postupy uplatňované architekty, pracovníky památkové péče, historiky a etnology.

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Lidová hudba

Autor: Kolektiv autorů - Klára Císaríková,Dušan Holý

publisher: Ústav evropské etnologie

0 / 5
20 %
Výběrová bibliografie podává přehled nejzásadnějších publikací a odborných příspěvků o lidové hudbě.

Sleva 20 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Archaické jevy tradiční kultury na Moravě

Autor: Kolektiv autorů - Alena Křížová,Kolektiv

publisher: Ústav evropské etnologie

0 / 5
26 %
Publikace se zaměřuje na archaické jevy lidové kultury na Moravě, jejichž počátky lze odhalit už ve středověku. Ve stavitelství byla zachována starobylá dispozice domu a použití primitivních stavebních technologií, pro výrobu předmětů každodenní potřeby se využívaly přírodní suroviny, v odívání se uchovaly až do nedávné doby funkční oděvní součástky jednoduchého střihu. Ve zvykosloví a lidové

Sleva 26 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem u dodavatele

Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury

Autor: Kolektiv autorů - Alena Křížová,Kolektiv

publisher: Ústav evropské etnologie

0 / 5
26 %
Ikonografické doklady tvoří integrální součást pramenné základny řady společenskovědních oborů. Pro studium tradiční kultury ve středověku a raném novověku jsou zvláště významné, neboť etnologie pracuje s písemnými prameny a hmotnými doklady pocházejícími až z 18. a 19. století. Z obrazových zdrojů získává informace především o hmotné kultuře: stavitelství, zemědělství, řemeslech, oděvu a

Sleva 26 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem u dodavatele

Lidová výtvarná kultura

Autor: Kolektiv autorů - Richard Jeřábek,Kolektiv

publisher: Ústav evropské etnologie

0 / 5
26 %
V souboru studií nazvaném „Lidová výtvarná kultura“ se autor pokouší naznačit možnosti hledání odlišných cest při studiu rozmanitých otázek o obsahu a rozsahu národopisného i mezioborového bádání všech relevantních kategorií výtvarného umění a dalších estetických aktivit lidových vrstev. Vychází při tom nezřídka z úvah terminologických, které by měly přispívat k nalézání společného odborného

Sleva 26 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem u dodavatele

Problémy vývoje a stylu lidové hudby

Autor: Dušan Holý

publisher: Ústav evropské etnologie

0 / 5
26 %
Práce profesora Dušana Holého „Problémy vývoje a stylu lidové hudby. Lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Kapat v subregionu Horňácko“ vyšla v německé verzi v roce 1966. Zájem odborné a laické veřejnosti a její nedostupnost pro českého čtenáře vedla k vydání v češtině, a to u příležitosti životního jubilea autora. Snahou práce je podat ucelený obraz o vývoji a stylu lidové hudby v jedné

Sleva 26 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem u dodavatele

Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space

Autor: Marie Novotná

publisher: Ústav evropské etnologie

0 / 5
26 %
Kniha přibližuje tradiční lidovou kulturu na Moravě v časovém období od poloviny osmnáctého do konce devatenáctého století prostřednictvím šesti tematických os: autochtonnost – externí vlivy – stálost v čase – proměna v čase – teritoriální jednota – teritoriální rozrůzněnost. Autoři se snaží na příkladu konkrétních kulturních jevů osvětlit procesy, které v minulosti lidovou kulturu formovaly a

Sleva 26 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 333 Kč

Skladem u dodavatele

Lidové tradice jako součást kulturního dědictví

Autor: Kolektiv autorů - Alena Křížová,Kolektiv

publisher: Ústav evropské etnologie

0 / 5
26 %
Integrální součástí kulturního dědictví středoevropských národů se staly jevy tradiční lidové kultury. Na Národopisné výstavě českoslovanské (1895) byly položeny základy jevu označeného jako folklorismus, dále rozvíjeného a zapojovaného do společenského a kulturního života. Ve 20. století se v důsledku politického vývoje v Československu přístup k lidové kultuře měnil a česká společnosti k němu

Sleva 26 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele