Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Umění a kultura

Jedinečnost a reprodukce fotografického obrazu

Autor: Ondřej Přibyl

publisher: VŠUP

0 / 5
20 %
Publikace představuje revidovanou a doplněnou teoretickou část autorovy dizertační práce, ve které se zabývá problematikou toho, co představuje originál fotografického obrazu pro diváka i tvůrce a jak se vnímání statusu originálu a jedinečnosti proměňovalo a proměňuje spolu s vývojem fotografie a fotografické technologie. V souvislosti s tím se autor snaží vymezit možnosti definování vlastností

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Zrození umělkyně z pěny limonády - Genderové kontexty české moderní teorie a kritiky umění

Autor: Martina Pachmanová

publisher: VŠUP

0 / 5
20 %
Při formování českého moderního umění hrály vztahy mezi pohlavími a sexuální odlišnost významnou, byť do nedávné doby přehlíženou úlohu. Debaty o sexualitě, ženské otázce a starých i moderních podobách femininity a maskulinity, které se v českém prostředí stejně jako jinde v Evropě začaly rozvíjet již v šedesátých letech 19. století a kulminovaly po fin de siecle, se výrazně propsaly nejen do

Sleva 20 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

Friedrich Ohmann - Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách / Die Entdeckung des…

Autor: Jindřich Vybíral

publisher: VŠUP

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Architekt Friedrich Ohmann (1858–1927) byl prvním profesorem architektury na pražské Uměleckoprůmyslové škole a předním představitelem pozdního historismu i rané moderny v Čechách. V době svého desetiletého působení v Praze výrazně přispěl k probuzení zájmu o český barok. Výstava a publikace představují jeho tvorbu v českých zemích a pojetí moderní architektury, jaké Ohmann na přelomu 19. a 20.

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem u dodavatele

Ad akta 2. - Texty z diplomových prací studentů KDUE VŠUP 2008–2011

publisher: VŠUP

0 / 5
20 %
Druhý ediční svazek Ad Akta se zabývá tématy, která historizují či kontextualizují moderní a postmoderní umělecké dění. Otištěné texty se věnují rozličným okruhům z dějin a teorie umění, počínaje osobou a dílem výtvarného kritika a teoretika Jiřího Padrty (Hanka Sládková) či vývojem a užitím plastů v československém designu (Anna Lískovcová) přes rodinnou amatérskou fotografii (Jindra Tichá),

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

My Left Hand

Autor: Hynek Alt , Aleksandra Vajd

publisher: VŠUP

1 / 5
20 %
Téma publikace se nachází na neurčitém pomezí monografie, autorské publikace, artefaktu, indexu, zhodnocení. Práce umělecké dvojice Aleksandry Vajd a Hynka Alta již od jejich studií na FAMU směřuje k ohledávání parametrů fotografického média.

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Svést Labe do Berounky - K neuskutečněným projektům československého umění 60. - 80. let

Autor: Kolektiv autorů - Jana Mattasová,Pavla Pauknerová,Eva Sílová,Lenka Střeláková,Jan Wollner,Petra Zacpalová,Darina Zavadilová

publisher: VŠUP

0 / 5
20 %
Společný studentský projekt představuje několik výjimečných projektů 60. – 80. let 20. století, které ve své době nemohly být realizovány. I když se nikdy oficiálně neodehrály a nebyly institucionálně zarámovány, svou neohraničenou virtuální existencí a významem, který stále generují, jsou velice přítomné. Snahou publikace je zachytit specifickou situaci, ve které fungovalo československé umění

Sleva 20 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Cizí dům? / Ein fremdes Haus - Architektura českých Němců 1848–1891 / Die Architektur der…

Autor: Věra Laštovičková

publisher: VŠUP

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Během 19. století v procesu rozvoje občanské a národní společnosti Češi a Němci stanuli na opačných stranách barikády. Každý národ se snažil o definování a obhájení své vlastní identity. Zatímco Češi získávali stále významnější postavení, bojovali Němci o uchování svých pozic. Architektura je jedním z nejmarkantnějších svědků jejich snah, a zvláště stavby úzce spojené s národní

Sleva 20 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 400 Kč

Skladem u dodavatele

Smysl modernosti

Autor: Václav Nebeský

publisher: VŠUP

0 / 5
20 %
Výbor z obsáhlého díla českého výtvarného teoretika, kritika a organizátora výstav Václava Nebeského vychází z článků, zveřejňovaných v nejrůznějších dobových časopisech, dnes již obtížně dostupných. Soustřeďuje se na dva hlavní okruhy jeho celoživotního zájmu: jednak na zakladatelské osobnosti moderního malířství, jednak na teoretické studie, týkající se poměru uměnovědy a esetiky.

Sleva 20 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Z Prahy až do Buenos Aires - „Ženské umění“ a mezinárodní reprezentace meziválečného Československa

Autor: Martina Pachmanová

publisher: VŠUP

0 / 5
20 %
V první dekádě první republiky se zásadně proměnily podmínky, za nichž mohly československé umělkyně vystavovat v zahraničí a začleňovat se tak nejen do širšího kontextu dobového „ženského umění“, ale rovněž do moderního umění jako celku. Političtí představitelé meziválečného Československa si byli dobře vědomi toho, že export umění a kulturních hodnot může posílit status mladé demokracie a

Sleva 20 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem u dodavatele

Lapidárium - Ateliér sochařství

Autor: Edith Jeřábková , Dominik Lang

publisher: VŠUP

0 / 5
20 %
Kniha je syntézou výstavního katalogu, sborníku odborných textů a publikací pro studenty sochařství.

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

300 Treasures

Autor: Filip Suchomel

publisher: VŠUP

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Sběratelství čínského, ale i japonského porcelánu se v Evropě rozšířilo v novověku jako příznak emancipace místní aristokratické společnosti a důsledek její fascinace vzdálenými kraji a exotikou. Na konci 17. a na počátku 18. století tak pozvolna vznikaly rozsáhlé sbírky zdobící ve speciálních aranžmá evropská šlechtická sídla. Dochované archivní dokumenty potvrzují, že i na českém území byly tou

Sleva 20 % z běžně ceny 1 250 Kč

Naše cena: 1 000 Kč

Skladem u dodavatele

Modfolk. - Modernita v lidovém

Autor: Lada Hubatová-Vacková

publisher: VŠUP

0 / 5
20 %
Katalog představuje novou semestrální kolekci realizovanou v Ateliéru oděvu a obuvi UMPRUM, který vede významná oděvní designérka Liběna Rochová. Kolekce Modernita v lidovém vychází z poučení historickým výzkumem lidového řemesla a stavitelství, pracuje s četnými předlohami a fotografiemi z knihovny VŠUP. Cíleně se soustředí na provázanost lidového řemesla s modernistickým designem, tj. na

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

3sta drahocenností

Autor: Filip Suchomel

publisher: VŠUP

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Sběratelství čínského, ale i japonského porcelánu se v Evropě rozšířilo v novověku jako příznak emancipace místní aristokratické společnosti a důsledek její fascinace vzdálenými kraji a exotikou. Na konci 17. a na počátku 18. století tak pozvolna vznikaly rozsáhlé sbírky zdobící ve speciálních aranžmá evropská šlechtická sídla. Dochované archivní dokumenty potvrzují, že i na českém území byly tou

Sleva 20 % z běžně ceny 939 Kč

Naše cena: 751 Kč

Skladem u dodavatele

Nefoťte mě před knihovnou

publisher: VŠUP

0 / 5
20 %
Publikace věnovaná vynikajícímu odborníkovi profesoru Janu Rousovi, jehož hlavní doménou jsou dějiny české knihy 19. a 20. století, zejména užitá grafika české avantgardy.

Sleva 20 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Prequel

publisher: VŠUP

0 / 5
20 %
Katalogy školních ateliérů zaujímají mezi publikacemi o výtvarném umění zvláštní místo. Snaha o bilanční připomenutí toho nejlepšího, co v průběhu času vzniklo a upozornění na ty nejúspěšnější absolventy, kteří se v daném oboru realizují, je ve většině případů hlavní ambicí editorů a vydavatelů. V případě katalogu Ateliéru intermediální konfrontace nahradila tuto ambici pochybnost o kritériích,

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

UMPRUM 2013

publisher: VŠUP

0 / 5
20 %
Katalog k výstavě „UMPRUM 2013“, jejímiž kurátory jsou David Kořínek, Marek Meduna a Robert V. Novák, vychází z konceptu celé výstavy – výběru nejvýraznějších diplomových a semestrálních prací studentů ateliérů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v akademickém roce 2012/2013 – a je založen na principu duality: jeden pól představuje užité umění a ten druhý umění volné.

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Svědectví. Ženským hlasem - Rozhovory s českými a slovenskými umělkyněmi a teoretičkami umění

Autor: Zuzana Štefková

publisher: VŠUP

0 / 5
20 %
Publikace Svědectví – Ženským hlasem shrnuje výsledky týmového projektu, který proběhl na VŠUP v zimním a letním semestru 2010/2011.

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Zlínská umprumka (1959–2011) - Od průmyslového výtvarnictví po design

Autor: Lada Hubatová-Vacková , Martina Pachmanová , Jitka Ressová

publisher: VŠUP

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Dějiny českého průmyslového designu se váží k počátkům modernismu, avšak jako svébytná disciplína se tento obor v tuzemsku začal vyučovat až na sklonku třicátých let minulého století. V této době byla ve Zlíně zřízena Škola umění – ve své době jediná vzdělávací instituce na území dnešní České republiky, která se cílevědomě věnovala průmyslovému návrhářství a reklamní grafice. Na její činnost

Sleva 20 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 440 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding