Registrace | Přihlášení


Věda a technika

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Archeologie a dálkový průzkum - Historie, metody, prameny

Autor: Gojda Martin

publisher: Academia

0 / 5
18 %
Publikace přináší u nás dosud nejkomplexněji pojatý pokus o syntézu širokého spektra témat v oblasti dálkového archeologického průzkumu lidských sídel a krajiny v minulosti. Sleduje vývoj a soudobé trendy tohoto oboru v Evropě a v přilehlých oblastech, které měly pro jeho vznik a rozvoj zásadní význam (Blízký východ, severní Afrika) a o jejichž poznávání se v rozhodující míře přičinili evropští

Sleva 18 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 616 Kč

Skladem

Věda s lidskou tváří

Autor: Palonkorpiová Riikka

publisher: Academia

0 / 5
17 %
Kniha analyzuje roli vědy a postavení vědce v socialistické společnosti na příkladu dvou významných českých chemiků, Františka Šorma, bývalého předsedy ČSAV, a Otty Wichterleho, vynálezce kontaktních čoček. Oba vědci, špičkoví odborníci, byli nuceni v období studené války neustále vyjednávat se státními úřady, které se pokoušely omezit jejich kontakty se západní vědeckou komunitou kvůli tehdejší

Sleva 17 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem

Evoluční tání aneb o původu rodů

Autor: Flegr Jaroslav

publisher: Academia

0 / 5
17 %
Kniha volně navazuje na předchozí dílo Zamrzlá evoluce aneb Je to jinak, pane Darwin a představuje teorii zamrzlé evoluce poprvé v celé šíři. Jak mohou podle této teorie pohlavně se rozmnožující druhy evolučně odpovídat na přirozený i umělý výběr? A co se děje pak? Proč se tempo evoluce postupně snižuje? Zatímco před půl miliardou let v kambriu vznikaly celé nové tělní plány a tedy i nové kmeny

Sleva 17 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem

Volnomyšlenkář - Osudy a postoje molekulárního genetika JIřího Svobody

Autor: Koubská Libuše

publisher: Academia

0 / 5
17 % Sleva
Prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc., (1934) je vědec mezinárodní úrovně, jehož výsledky jsou dalekosáhle využívány v medicíně. V Ústavu molekulární genetiky AV ČR se zabývá buněčnou a virovou genetikou a nádorovými viry. Objevil virogeny retrovirů, jejichž vznik vyložil integrací do buněčného genomu. Navrhl a dokázal, že sám virový onkogen v-src způsobuje vznik zhoubného nádoru. Zavedl a využil

Sleva 17 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem

MARS-500 - Fakta a postřehy ze simulovaného letu na rudou planetu

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Šolcová Iva

publisher: Academia

0 / 5
17 %
Kniha seznamuje čtenáře s východisky, okolnostmi, průběhem a výsledky nejdelší simulace kosmického letu, jaká byla doposud realizována. Příběh první úspěšné „mise“ šestičlenné mezinárodní posádky na planetu Mars je popisován z mnoha různých pohledů, protože k napsání knihy sdružilo síly 34 autorů mnoha národností a nejrůznějšího odborného zaměření. Výsledkem je publikace, která je přes svoji

Sleva 17 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem

Hvězdy vědeckého nebe

Autor: Pacner Karel

publisher: Academia

0 / 5
17 %
Kniha obsahuje portréty předních osobností české vědy. V souvislosti s názvem se ihned nabízí analogie pohledu na noční oblohu se zářícími hvězdami a dalšími vesmírnými objekty. Vidíme hvězdy různého stáří, svítící s nestejnou intenzitou, někdy jde dokonce o dvojhvězdy či ještě komplikovanější útvary. Podobně září v této publikaci jednak vědecké stálice ve zralém věku, dále hvězdy i dvojhvězdy v

Sleva 17 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem

Umělá inteligence 6

Autor: Mařík Vladimír

publisher: Academia

0 / 5
17 %
Šestý díl knihy „Umělá inteligence“ je soustředěn na problematiku rozpoznávání a automatického zpracování znalostí a představuje čtenáři techniky, které hrají při řešení těchto úloh zásadní roli. Nabízí blok kapitol věnovaný ontologiím, sémantickému webu a jeho nástrojům, který je prvním uceleným česky psaným textem o této problematice. Na tuto část navazují kapitoly věnované automatizaci

Sleva 17 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 409 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele