Registrace | Přihlášení


Věda a technika

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Umělá inteligence 6

Autor: Vladimír Mařík

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Šestý díl knihy „Umělá inteligence“ je soustředěn na problematiku rozpoznávání a automatického zpracování znalostí a představuje čtenáři techniky, které hrají při řešení těchto úloh zásadní roli. Nabízí blok kapitol věnovaný ontologiím, sémantickému webu a jeho nástrojům, který je prvním uceleným česky psaným textem o této problematice. Na tuto část navazují kapitoly věnované automatizaci

Sleva 27 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem

Hvězdy vědeckého nebe

Autor: Karel Pacner

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Kniha obsahuje portréty předních osobností české vědy. V souvislosti s názvem se ihned nabízí analogie pohledu na noční oblohu se zářícími hvězdami a dalšími vesmírnými objekty. Vidíme hvězdy různého stáří, svítící s nestejnou intenzitou, někdy jde dokonce o dvojhvězdy či ještě komplikovanější útvary. Podobně září v této publikaci jednak vědecké stálice ve zralém věku, dále hvězdy i dvojhvězdy v

Sleva 27 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem

MARS-500 - Fakta a postřehy ze simulovaného letu na rudou planetu - Fakta a postřehy ze…

Autor: Kolektiv autorů - Iva kolektiv autorů, Šolcová

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Kniha seznamuje čtenáře s východisky, okolnostmi, průběhem a výsledky nejdelší simulace kosmického letu, jaká byla doposud realizována. Příběh první úspěšné „mise“ šestičlenné mezinárodní posádky na planetu Mars je popisován z mnoha různých pohledů, protože k napsání knihy sdružilo síly 34 autorů mnoha národností a nejrůznějšího odborného zaměření. Výsledkem je publikace, která je přes svoji

Sleva 27 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Volnomyšlenkář - Osudy a postoje molekulárního genetika JIřího Svobody

Autor: Libuše Koubská

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc., (1934) je vědec mezinárodní úrovně, jehož výsledky jsou dalekosáhle využívány v medicíně. V Ústavu molekulární genetiky AV ČR se zabývá buněčnou a virovou genetikou a nádorovými viry. Objevil virogeny retrovirů, jejichž vznik vyložil integrací do buněčného genomu. Navrhl a dokázal, že sám virový onkogen v-src způsobuje vznik zhoubného nádoru. Zavedl a využil

Sleva 27 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem

Evoluční tání aneb o původu rodů

Autor: Jaroslav Flegr

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Kniha volně navazuje na předchozí dílo Zamrzlá evoluce aneb Je to jinak, pane Darwin a představuje teorii zamrzlé evoluce poprvé v celé šíři. Jak mohou podle této teorie pohlavně se rozmnožující druhy evolučně odpovídat na přirozený i umělý výběr? A co se děje pak? Proč se tempo evoluce postupně snižuje? Zatímco před půl miliardou let v kambriu vznikaly celé nové tělní plány a tedy i nové kmeny

Sleva 27 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem

Věda v Čechách po 20 letech

Autor: neuveden

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Současná věda ve vší své oborové pestrosti a metodologické spletitosti zaujímá ve společenském dění dneška pozici plnou paradoxů a zvratů. Pochopení toho není snadné a samotní vědci, zejména ti, co byli na určitou dobu zvoleni do odpovědných akademických funkcí, se o takové pochopení museli snažit a s realitou se při velkém zatížení odpovědností vyrovnávat. Nejlépe dobový vývoj ilustruje přímé

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Psaní na dotek - Materialita textu a proces psaní v české literární kultuře 1885-1989

Autor: Kateřina Piorecká

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Monografie zkoumá vztah mezi technologií psaní, genezí textu a poetikou literárního díla. V centru zájmu se ocitá konkurence manuálního a strojového psaní jako dvou základních technologických postupů, jež vstupovaly do významotvorného kontaktu od osmdesátých let 19. století až do konce osmdesátých let století následujícího, kdy psací stroj nahradila elektronická média. Odhaluje, že nejprve byl

Sleva 27 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem

Věda s lidskou tváří

Autor: Riikka Palonkorpiová

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Kniha analyzuje roli vědy a postavení vědce v socialistické společnosti na příkladu dvou významných českých chemiků, Františka Šorma, bývalého předsedy ČSAV, a Otty Wichterleho, vynálezce kontaktních čoček. Oba vědci, špičkoví odborníci, byli nuceni v období studené války neustále vyjednávat se státními úřady, které se pokoušely omezit jejich kontakty se západní vědeckou komunitou kvůli tehdejší

Sleva 27 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Archeologie a dálkový průzkum - Historie, metody, prameny

Autor: Martin Gojda

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Publikace přináší u nás dosud nejkomplexněji pojatý pokus o syntézu širokého spektra témat v oblasti dálkového archeologického průzkumu lidských sídel a krajiny v minulosti. Sleduje vývoj a soudobé trendy tohoto oboru v Evropě a v přilehlých oblastech, které měly pro jeho vznik a rozvoj zásadní význam (Blízký východ, severní Afrika) a o jejichž poznávání se v rozhodující míře přičinili evropští

Sleva 27 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 548 Kč

Skladem

Úvod do studia symbiotických interakcí mikroorganismů - Nový pohled na viry a bakterie

Autor: Josef Lhotský

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Mikroorganismy, a mezi nimi zvláště viry a bakterie, lidstvu historie představila v roli malých parazitů a choroboplodných zárodků, které pro svět živých bytostí nemají vůbec žádný anebo pouze negativní význam. Ale v tom se biologové mýlili! Mikroorganismy jsou totiž všude kolem nás. Najdeme je dokonce i v našich tělech a uvnitř našich buněk. Jsou to profesionální symbionti. Organismy, které

Sleva 27 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 208 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí