Registrace | Přihlášení


Výchova a pedagogika

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

S penězi si poradím - Finanční gramotnost pro žáky 1. stupně ZŠ

Autor: Nováková Iva

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Autorský pracovní sešit k finanční gramotnosti pro žáky základní školy je určený k procvičování základních pojmů a poznatků ze světa financí (vlastnictví, potřeby, peníze, způsoby placení, příjmy a výdaje, rozpočet, úspory, půjčky, plánování apod.) Vše jako obvykle probíhá formou zábavného luštění a doplňování. Iva Nováková je absolventka střední odborné školy výtvarné, zaměřuje se na tvorbu

Sleva 15 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Když se řekne ROZCVIČKA: Pohybové aktivity pro předškolní děti

Autor: Ottomanská Vladimíra

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Kniha nabízí nové náměty pro vedení pohybových aktivit – metodický zásobník cviků pro nácvik a rozvoj pohybových dovedností, zásobník pohybových her a pohádkových cvičení. Ukazuje, jakým způsobem se dá využít pohybová aktivita k celkovému rozvoji dítěte – propojení s psychikou (rozvoj koncentrace, myšlení, představivosti, fantazie), rozvoj sociálních dovedností (zejména v tématu Jak se cvičí

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Cesta do pohádky: Literárně-dramatické projekty pro MŠ

Autor: Míčková Jitka

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Cílem této knihy je ukázat jednu z možností, jak propojit literární předlohu a metody dramatické výchovy při práci s předškolními dětmi. Inspiruje k tomu, jak učit děti a dospělé hledat společnou cestu k příběhům, pohádkám, poezii, dramatické výchově, ale hlavně k životu právě přes pohádkové hrdiny, jejich svět a problémy a také přes tvorbu a realizaci literárně-dramatických projektů. Kniha

Sleva 15 % z běžně ceny 235 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem

Hvězdička 3 - Hravá grafomotorika

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
Sleva
Kreslením grafomotorických prvků se u dítěte upevňuje vizuálněmotorická koordinace pohybu ruky, zápěstí a prstů, která je vhodnou a nenásilnou přípravou na nácvik psaní. Úlohy v pracovním sešitu podporují schopnost uvažovat, samostatně se rozvíjet, obohacují slovní zásobu, myšlení, fantazii, představu o rozměrech a tvarech, množství předmětů a jejich umístění. Pomocí grafomotorických cvičení si

Sleva 8 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem

Hvězdička 2 - Hravá grafomotorika

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
Sleva
Kreslením grafomotorických prvků se u dítěte upevňuje vizuálněmotorická koordinace pohybu ruky, zápěstí a prstů, která je vhodnou a nenásilnou přípravou na nácvik psaní. Úlohy v pracovním sešitu podporují schopnost uvažovat, samostatně se rozvíjet, obohacují slovní zásobu, myšlení, fantazii, představu o rozměrech a tvarech, množství předmětů a jejich umístění. Pomocí grafomotorických cvičení si

Sleva 8 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem

Hvězdička 1 - Hravá grafomotorika

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
Sleva
Kreslením grafomotorických prvků se u dítěte upevňuje vizuálněmotorická koordinace pohybu ruky, zápěstí a prstů, která je vhodnou a nenásilnou přípravou na nácvik psaní. Úlohy v pracovním sešitu podporují schopnost uvažovat, samostatně se rozvíjet, obohacují slovní zásobu, myšlení, fantazii, představu o rozměrech a tvarech, množství předmětů a jejich umístění. Pomocí grafomotorických cvičení si

Sleva 8 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem

Intuitivní pedagogika: Rozhovory s Iris

Autor: Pedroli Thomas

publisher: Universum

0 / 5
20 %
Když na počátku devadesátých let vtrhly do domácností počítače, jen málokdo z vědců si uvědomoval, k jakým změnám dochází. Již brzy si však odborníci všimli posunů v komunikaci s dětmi a dospívajícími. Pro Iris Johanssonovou (mentorku a lektorku seminářů intuitivní pedagogiky, spisovatelku s poruchou autistického spektra) byla změna natolik závažná, že začala mluvit o „čtvrté komunikační

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem

E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Odborná kniha se věnuje oblasti využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) v cizojazyčném terciálním vzdělávání. Její vznik byl motivován třemi faktory, a to současným akcentem na internacionalizaci českého vysokého školství, hledáním příležitostí k rozvíjení dovednosti cizojazyčného akademického psaní mimo kontaktní výuku a v neposlední řadě potenciálem, který je spojován

Sleva 23 % z běžně ceny 462 Kč

Naše cena: 355 Kč

Skladem

Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka

publisher: Muni Press

0 / 5
23 % Sleva
Kniha se zabývá tématem motivace k učení se němčině, které je zasazeno do kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka. Teoreticky se práce opírá zejména o Gardnerovu teorii motivace, teorii sebeurčení a atribuční teorii. Výzkum proběhl v prostředí výuky cizího odborného a akademického jazyka na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsou studenti všech nefilologických oborů povinni složit v

Sleva 23 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 305 Kč

Skladem

Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Tématem této knihy je rozvoj mnohojazyčnosti ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka po angličtině. Prezentovaný výzkum se zaměřuje na to, jak jsou ve výuce německého jazyka organizovány interakce v situacích, ve kterých je patrný vliv angličtiny. Z výsledků vyplývá, že v analyzovaných situacích dominuje struktura: iniciace – odpověď – zpětná vazba (tzv. IRF) v různých variacích a že anglický

Sleva 23 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 305 Kč

Skladem

Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Výzkumná monografie se zabývá vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní třídě. Jejím cílem je hlouběji se věnovat tématům inkluzivního vzdělávání, vyučování a inkluzivní didaktiky se zaměřením na inkluzivní třídu, identifikaci potřeb žáků se SVP, koncept včasné intervence v heterogenní třídě a na volbu metod a strategií při výuce. Cílem výzkumného šetření je analyzovat

Sleva 23 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem

Fenomén odborného technického vzdělávání na středních školách

Autor: Pecina Pavel

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Předložená teoreticko-empirická studie je věnována vybraným otázkám technického vzdělávání na středních školách. Její využití je však širší, s přesahem do základního i vysokoškolského technického vzdělávání. První část je věnována vymezení techniky a strukturaci technických věd a systému technického vzdělávání na základních a středních školách. V další části je pozornost zaměřena na didaktiku

Sleva 23 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 431 Kč

Skladem

Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci

Autor: Bytešníková Ilona

publisher: Muni Press

0 / 5
26 %
Monografie se zabývá vysoce aktuální problematikou rané logopedické intervence v širších souvislostech. Publikace reflektuje na současný trend užívaný především v  zahraničí, který se snažíme prosadit i v našich podmínkách – včasný záchyt dětí s opožděným/narušeným vývojem řeči, identifikaci deficitů ve vývoji komunikační schopnosti a včasné zahájení stimulace vývoje řeči a jazykových schopností.

Sleva 26 % z běžně ceny 950 Kč

Naše cena: 706 Kč

Skladem

Dramatická výchova ve službách dějepisu: Vzdělávací potenciál tematické kooperativní výuky

publisher: Muni Press

0 / 5
22 % Sleva
Kniha se vztahuje k oblasti didaktiky dějepisu a zabývá se vzdělávacími možnostmi autorských programů tematické kooperativní výuky, což představuje propojení práce s historickými texty (narativními a ikonickými) a aktivizačních výukových metod, zejména výukové techniky živých obrazů. Jádrem práce je kvalitativní výzkumné šetření zahrnující analýzu slovní reflexe žáků a fotografií živých obrazů,

Sleva 22 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením

publisher: Muni Press

0 / 5
26 %
Vzdělávání jedinců s postižením je jedním z důležitých témat. Je třeba říci, že stále více odborníků u nás i v zahraničí je přesvědčeno, že žáci s postižením potřebují stupňovitý systém pedagogické podpory. Hlavním tématem monografie je provedení komplexní analýzy problematiky edukace žáků s potížemi v učení – žáků s lehkým mentálním postižením v rámci inkluzivního vzdělávání. V teoretických

Sleva 26 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami

publisher: Muni Press

0 / 5
27 % Sleva
Monografie se zabývá edukací osob s těžkým zdravotním postižením a souběžným postižením více vadami. Sleduje nové pohledy a přístupy k cílové skupině v kontextu profesionální edukace.

Sleva 27 % z běžně ceny 247 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Když se školy učí

publisher: Muni Press

0 / 5
23 % Sleva
Publikace pojednává o empirickém výzkumu na základních školách v České republice, během kterého se podařilo získat řadu významných poznatků o procesech organizačního učení a jejich vedení a řízení.

Sleva 23 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem

Učení pro pracoviště: Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí

Autor: Novotný Petr

publisher: Muni Press

0 / 5
23 % Sleva
Tato kniha předkládá čtenáři teoretickou i empirickou analýzu k tématu workplace learning. Toto označení je zde pro neexistenci lepšího vyjádření do české jazyka překládáno jako "učení pro pracoviště". Text se odvíjí od dvou, v principu jednoduchých, tezí: První teze říká, že pracoviště je učebním prostředím a místem, které zpravidla spoludefinuje komunitu, v níž probíhá učení. A přestože je

Sleva 23 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 173 Kč

Skladem

Sebepojetí dětí a dospívajících v kontextu školy

publisher: Muni Press

0 / 5
23 % Sleva
Publikace vznikala v průběhu několika let jako výsledek výzkumného zájmu autorů o problematiku sebepojetí v různých souvislostech školního prostředí. I když jde tradičně o složitou problematiku psychologie jáství, navíc značně komplikovanou terminologickou nejednotností a problematickým převodem anglických termínů do češtiny, pokusili se autoři o vytvoření přehledové publikace, která by

Sleva 23 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Pracoviště jako prostor k učení

Autor: Novotný Petr

publisher: Muni Press

0 / 5
23 % Sleva
Sborník je extraktem podnětných vstupů ze semináře Decoding working places as learning spaces, Pracoviště jako místo k učení organizovaného Ústavem pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 21. až 23. června 2007 v Brně s podporou Rakouské kanceláře pro vědu a výzkum v Brně. Z vystoupení na semináři byly pro tento sborník vybrány ty příspěvky, které se vyznačují důrazem na

Sleva 23 % z běžně ceny 262 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele