Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Výchova a pedagogika

Nejprodávanější v této kategorii

Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy

Autor: Miroslava Bartoňová

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Výzkumná monografie se zabývá vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní třídě. Jejím cílem je hlouběji se věnovat tématům inkluzivního vzdělávání, vyučování a inkluzivní didaktiky se zaměřením na inkluzivní třídu, identifikaci potřeb žáků se SVP, koncept včasné intervence v heterogenní třídě a na volbu metod a strategií při výuce. Cílem výzkumného šetření je analyzovat

Sleva 28 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem

Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka

Autor: Miroslav Janík

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Tématem této knihy je rozvoj mnohojazyčnosti ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka po angličtině. Prezentovaný výzkum se zaměřuje na to, jak jsou ve výuce německého jazyka organizovány interakce v situacích, ve kterých je patrný vliv angličtiny. Z výsledků vyplývá, že v analyzovaných situacích dominuje struktura: iniciace – odpověď – zpětná vazba (tzv. IRF) v různých variacích a že anglický

Sleva 28 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem

Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka

Autor: Eliška Dunowski

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Kniha se zabývá tématem motivace k učení se němčině, které je zasazeno do kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka. Teoreticky se práce opírá zejména o Gardnerovu teorii motivace, teorii sebeurčení a atribuční teorii. Výzkum proběhl v prostředí výuky cizího odborného a akademického jazyka na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsou studenti všech nefilologických oborů povinni složit v

Sleva 28 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem

E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce

Autor: Gabriela Hublová

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Odborná kniha se věnuje oblasti využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) v cizojazyčném terciálním vzdělávání. Její vznik byl motivován třemi faktory, a to současným akcentem na internacionalizaci českého vysokého školství, hledáním příležitostí k rozvíjení dovednosti cizojazyčného akademického psaní mimo kontaktní výuku a v neposlední řadě potenciálem, který je spojován s

Sleva 28 % z běžně ceny 462 Kč

Naše cena: 333 Kč

Skladem

Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání

Autor: Černý Michal

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Kniha sleduje otázky online vzdělávání v jejich pedagogicko-psychologické podobě, s tím, že vychází z konceptu jistého novočtení kybergogické koncepce online učení. V prvé části se zaměřuje na novou interpretaci a využití Bloomovy taxonomie. V druhé se věnuje jednotlivým tématům, které s online vzděláváním specificky souvisejí – od sebehodnocení či motivace, až po práci s pamětí nebo gamifikaci.

Sleva 28 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice: Historicko-analytický pohled na přípravu…

Autor: Jan Tupý

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Publikace mapuje tvorbu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v České republice od roku 1989 do konce roku 2017 a usiluje o zobecnění uvedených postupů a zkušeností. Snaží se popsat a zhodnotit vše podstatné, co se při tvorbě kurikulárních dokumentů a standardů dařilo, případně nedařilo. K tomu využívá myšlenky a ukázky z koncepčních a legislativních dokumentů, z oficiálních materiálů

Sleva 28 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Matematické schopnosti: Teoretický přehled a jejich měření

Autor: Hynek Cígler

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Kniha se primárně zaměřuje na psychologický pohled na matematické znalosti a dovednosti s důrazem na možnosti jejich měření. Podrobně rozebírá matematické myšlení z psychometrického, kognitivního, kulturního i vzdělávacího hlediska. Zaměřuje se například na rozdíly mezi muži a ženami, příčiny chybných řešení, neuropsychologické procesy zodpovídající za zpracování číselných informací a jejich

Sleva 28 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice…

Autor: Lenka Pavlíčková

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Publikace je věnována poruchám matematických schopností u žáků s dyskalkulií a jejich vlivu na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice. Specifická porucha počítání se rozvíjí na základě kombinace deficitů různých dílčích funkcí, které se určitým způsobem podílejí na rozvoji matematických schopností a jsou potřebné pro učení se nejen počítání, ale i čtení a psaní. Monografie je rozdělena na

Sleva 28 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Intuitivní pedagogika: Rozhovory s Iris

Autor: Thomas Pedroli

publisher: Universum

0 / 5
20 % Předprodej
Když na počátku devadesátých let vtrhly do domácností počítače, jen málokdo z vědců si uvědomoval, k jakým změnám dochází. Již brzy si však odborníci všimli posunů v komunikaci s dětmi a s dospívajícími. Změna byla natolik závažná, že se začalo dokonce mluvit o novém rozměru komunikace, takzvané čtvrté komunikační dimenzi.

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Předobjednávka

Rozvíjíme pohybovou koordinaci dětí

Autor: Zdeňka Engelthalerová

publisher: Raabe

0 / 5
22 %
Publikace se zaměřuje na rozvoj koordinace a pohybových schopností dětí předškolního věku. Předkládá množství zábavných aktivit a konkrétních pohybových činností, zároveň vychází z možností a praxe mateřských škol. Díky metodickým doporučením a ukázkám z praxe je kniha komplexním a praktickým pomocníkem pro pedagogy mateřských škol, kterého využijí každý den.Obsah:

Sleva 22 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Hvězdička 1 - Hravá grafomotorika

publisher: TAKTIK

0 / 5
15 % Novinka
Kreslením grafomotorických prvků se u dítěte upevňuje vizuálněmotorická koordinace pohybu ruky, zápěstí a prstů, která je vhodnou a nenásilnou přípravou na nácvik psaní. Úlohy v pracovním sešitu podporují schopnost uvažovat, samostatně se rozvíjet, obohacují slovní zásobu, myšlení, fantazii, představu o rozměrech a tvarech, množství předmětů a jejich umístění. Pomocí grafomotorických cvičení si

Sleva 15 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem

Hvězdička 2 - Hravá grafomotorika

publisher: TAKTIK

0 / 5
15 % Novinka
Kreslením grafomotorických prvků se u dítěte upevňuje vizuálněmotorická koordinace pohybu ruky, zápěstí a prstů, která je vhodnou a nenásilnou přípravou na nácvik psaní. Úlohy v pracovním sešitu podporují schopnost uvažovat, samostatně se rozvíjet, obohacují slovní zásobu, myšlení, fantazii, představu o rozměrech a tvarech, množství předmětů a jejich umístění. Pomocí grafomotorických cvičení si

Sleva 15 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem

Hvězdička 3 - Hravá grafomotorika

publisher: TAKTIK

0 / 5
15 % Novinka
Kreslením grafomotorických prvků se u dítěte upevňuje vizuálněmotorická koordinace pohybu ruky, zápěstí a prstů, která je vhodnou a nenásilnou přípravou na nácvik psaní. Úlohy v pracovním sešitu podporují schopnost uvažovat, samostatně se rozvíjet, obohacují slovní zásobu, myšlení, fantazii, představu o rozměrech a tvarech, množství předmětů a jejich umístění. Pomocí grafomotorických cvičení si

Sleva 15 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem

Jak to vypadá ve třídě? Překlenutí rozdílů mezi výzkumem a praxí

Autor: Kolektiv autorů - Hendrick Carl,Macpherson Robin

publisher: Universum

0 / 5
20 % Předprodej
Ať se zeptáte kteréhokoli pedagoga, na kterémkoli kontinentě, pravděpodobně vám potvrdí, že stejně jako se mění doba, mění se i žáci, a tím pádem i vyučování. K tomu, aby vyučování dokázalo zrcadlit moderní dobu a dokázalo předat vědomosti dostatečně efektivně současným žákům, je potřeba nejnovějších výzkumů. Těch je však nepřeberné množství a učitelé nemají čas probírat se všemi výzkumy, aby

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Předobjednávka

Ediční řada - Průřezová témata na 2. stupni ZŠ II.

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
20 % Novinka
Ediční řada Průřezová témata na 2. stupni ZŠ II je společně s předcházející první částí určena všem pedagogům, kteří chtějí podpořit žáky v úspěšném zvládnutí schopnosti myslet v souvislostech. Obě ediční řady prohlubují základní dovednosti důležité jak pro celoživotní vzdělávání, tak pro nalezení žákova místa ve společnosti – umět zhodnotit vlastní rozvoj, kriticky myslet, porozumět

Sleva 20 % z běžně ceny 1 349 Kč

Naše cena: 1 079 Kč

Skladem u dodavatele

Ediční řada - Třídní učitel

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
20 % Novinka
Hlavním tématem této ediční řady je nalezení odpovědi na otázku, jak se stát dobrým třídním učitelem. Publikace jsou svým zaměřením vhodné nejen pro třídní učitele, ale i výchovné poradce nebo metodiky prevence působící na 2. stupni ZŠ. Příspěvky nabízejí skutečné kazuistiky, návrhy na preventivní kroky a řešení problémových případů. - Třídní učitel – autoevaluace, kompetence, dovednosti - Třída

Sleva 20 % z běžně ceny 809 Kč

Naše cena: 647 Kč

Skladem u dodavatele

100 zábavných pohybových her

Autor: Suhr Antje

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Letní oslavy, stanové tábory, oslavy v nejrůznějších společenstvích, volný čas o prázdninách… Příležitostí ke slavení a pohybu se velkých skupinách naskytuje mnoho! U věkově smíšených a heterogenních skupin záleží na správné směsi her, zábavy a sportu. K tomu vám tato kniha nabízí 100 veselých a akcí nabitých her! Knihu uvítají pedagogové a vedoucí dětských oddílů. Antje Suhr je sportovní

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Cesta do pohádky: Literárně-dramatické projekty pro MŠ

Autor: Míčková Jitka

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Cílem této knihy je ukázat jednu z možností, jak propojit literární předlohu a metody dramatické výchovy při práci s předškolními dětmi. Inspiruje k tomu, jak učit děti a dospělé hledat společnou cestu k příběhům, pohádkám, poezii, dramatické výchově, ale hlavně k životu právě přes pohádkové hrdiny, jejich svět a problémy a také přes tvorbu a realizaci literárně-dramatických projektů.

Sleva 15 % z běžně ceny 235 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Děti a svět pohádek - Kouzlo vyprávěného slova

Autor: Černoušek Michal

publisher: Portál

0 / 5
15 % Novinka
Pohádky mají ve vývoji malého dítěte nezastupitelné místo. Vnášejí do jeho světa smysl a řád a nabízejí mu polarizované, srozumitelné obrazy dobra a zla a podporují rozvoj citového prožívání, sdělují mu informace o mravních dimenzích lidského života a mají i terapeutickou hodnotu. Kniha přináší studie o jednotlivých pohádkách: Popelka (o sourozenecké rivalitě, čistotnosti, o odpoutávání od

Sleva 15 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Dítě s autismem a emoce: Program pro práci s dětmi

Autor: Scarpa Angela

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Tento praktický manuál určený učitelům a rodičům dětí s autismem nabízí jednoduché strategie, které dětem s vysokofunkčním autismem nebo Aspergerovým syndromem, které mají obtíže se zvládáním svých nálad, pomohou zmírnit negativní pocity a vedou k tomu, že se děti cítí v běžném životě lépe. Autoři v knize vycházejí z kognitivně behaviorální terapie. Program, který vytvořili, je určen

Sleva 15 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem u dodavatele

Když se řekne ROZCVIČKA: Pohybové aktivity pro předškolní děti

Autor: Ottomanská Vladimíra

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Kniha nabízí nové náměty pro vedení pohybových aktivit – metodický zásobník cviků pro nácvik a rozvoj pohybových dovedností, zásobník pohybových her a pohádkových cvičení. Ukazuje, jakým způsobem se dá využít pohybová aktivita k celkovému rozvoji dítěte – propojení s psychikou (rozvoj koncentrace, myšlení, představivosti, fantazie), rozvoj sociálních dovedností (zejména v tématu Jak se

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem u dodavatele

S penězi si poradím - Finanční gramotnost pro žáky 1. stupně ZŠ

Autor: Nováková Iva

publisher: Portál

0 / 5
15 % Novinka
Autorský pracovní sešit k finanční gramotnosti pro žáky základní školy je určený k procvičování základních pojmů a poznatků ze světa financí (vlastnictví, potřeby, peníze, způsoby placení, příjmy a výdaje, rozpočet, úspory, půjčky, plánování apod.) Vše jako obvykle probíhá formou zábavného luštění a doplňování. Iva Nováková je absolventka střední odborné školy výtvarné, zaměřuje se na tvorbu pro

Sleva 15 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Speciální sourozenci: Život se sourozencem s postižením

Autor: Havelka David, Bartošová Kateřina

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Sourozenecký vztah je odpradávna námětem románů, filmů a pohádek. Jedná se o jeden z nejdelších a nejintenzivnějších vztahů, které v průběhu života zažíváme. Přestože zahraniční výzkumy ukazují, že zdraví sourozenci dětí s postižením jsou velmi početnou skupinou (80 % dětí s postižením má sourozence), bývá tato skupina dětí často odborníky a dospělými často přehlížena a opomíjena. Kvalitní péče o

Sleva 15 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Třída zpívá ÍÁÍÁ: Hudební hry v rozvoji fonematického uvědomování

Autor: Kmentová Milena

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Publikace volně navazuje na sešit Slovo, slovo slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko! Přináší metodický materiál pro rozvoj fonematického uvědomování a elementárních pěveckých dovedností předškolních a mladších školních dětí. Obsahuje 14 jednoduše, ale velmi účelně, zhudebněných jazykových her. Kniha stojí na velké slovní zásobě, elementárních a rytmických prostředcích, elementárních hudebních

Sleva 15 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 152 Kč

SklademPřihlášení uživatele