Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Výchova a pedagogika

Nejprodávanější v této kategorii

Hvězdička 1 - Hravá grafomotorika

publisher: TAKTIK

0 / 5
15 %
Kreslením grafomotorických prvků se u dítěte upevňuje vizuálněmotorická koordinace pohybu ruky, zápěstí a prstů, která je vhodnou a nenásilnou přípravou na nácvik psaní. Úlohy v pracovním sešitu podporují schopnost uvažovat, samostatně se rozvíjet, obohacují slovní zásobu, myšlení, fantazii, představu o rozměrech a tvarech, množství předmětů a jejich umístění. Pomocí grafomotorických cvičení si

Sleva 15 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem

Hvězdička 2 - Hravá grafomotorika

publisher: TAKTIK

0 / 5
15 %
Kreslením grafomotorických prvků se u dítěte upevňuje vizuálněmotorická koordinace pohybu ruky, zápěstí a prstů, která je vhodnou a nenásilnou přípravou na nácvik psaní. Úlohy v pracovním sešitu podporují schopnost uvažovat, samostatně se rozvíjet, obohacují slovní zásobu, myšlení, fantazii, představu o rozměrech a tvarech, množství předmětů a jejich umístění. Pomocí grafomotorických cvičení si

Sleva 15 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem

Hvězdička 3 - Hravá grafomotorika

publisher: TAKTIK

0 / 5
15 %
Kreslením grafomotorických prvků se u dítěte upevňuje vizuálněmotorická koordinace pohybu ruky, zápěstí a prstů, která je vhodnou a nenásilnou přípravou na nácvik psaní. Úlohy v pracovním sešitu podporují schopnost uvažovat, samostatně se rozvíjet, obohacují slovní zásobu, myšlení, fantazii, představu o rozměrech a tvarech, množství předmětů a jejich umístění. Pomocí grafomotorických cvičení si

Sleva 15 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem

Didaktika mateřské školy

Autor: Zora Syslová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Publikace nabízí aplikaci vybraných témat obecné didaktiky v předškolním vzdělávání. Nesnaží se zahrnout čtenáře výčty teoretických definic, ale čtivou formou nabízí informace, jak efektivně vzdělávat s ohledem na specifika učení dětí předškolního věku. Za cíl si klade rozšířit profesní znalosti a kompetence učitelů mateřských škol a rozvinout jejich schopnost orientovat se v problematice cílů,

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Jak to vypadá ve třídě? Překlenutí rozdílů mezi výzkumem a praxí

Autor: Kolektiv autorů - Hendrick Carl,Macpherson Robin

publisher: Universum

0 / 5
20 % Novinka
Ať se zeptáte kteréhokoli pedagoga, na kterémkoli kontinentě, pravděpodobně vám potvrdí, že stejně jako se mění doba, mění se i žáci, a tím pádem i vyučování. K tomu, aby vyučování dokázalo zrcadlit moderní dobu a dokázalo předat vědomosti dostatečně efektivně současným žákům, je potřeba nejnovějších výzkumů. Těch je však nepřeberné množství a učitelé nemají čas probírat se všemi výzkumy, aby

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Manuál pro tvorbu Školního vzdělávacího programu - Vzdělávací obor Dějepis

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Beneš, Dagmar Hudecová

publisher: Práce

0 / 5
Příručka obsahuje pomocný materiál pro tvorbu ŠVP, který by měl usnadnit jeho postupné plnění. Pomůcka názorně ukazuje způsob, jak správně stanovit a rozvíjet klíčové kompetence, jak správně konstruovat učivo, aby byly splněny požadavky vyplývající z RVP ZV.

Sleva 9 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem

Ediční řada - Průřezová témata na 2. stupni ZŠ II.

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
18 %
Ediční řada Průřezová témata na 2. stupni ZŠ II je společně s předcházející první částí určena všem pedagogům, kteří chtějí podpořit žáky v úspěšném zvládnutí schopnosti myslet v souvislostech. Obě ediční řady prohlubují základní dovednosti důležité jak pro celoživotní vzdělávání, tak pro nalezení žákova místa ve společnosti – umět zhodnotit vlastní rozvoj, kriticky myslet, porozumět

Sleva 18 % z běžně ceny 1 349 Kč

Naše cena: 1 106 Kč

Skladem u dodavatele

100 zábavných pohybových her

Autor: Suhr Antje

publisher: Portál

0 / 5
15 % Novinka
Letní oslavy, stanové tábory, oslavy v nejrůznějších společenstvích, volný čas o prázdninách… Příležitostí ke slavení a pohybu se velkých skupinách naskytuje mnoho! U věkově smíšených a heterogenních skupin záleží na správné směsi her, zábavy a sportu. K tomu vám tato kniha nabízí 100 veselých a akcí nabitých her! Knihu uvítají pedagogové a vedoucí dětských oddílů. Antje Suhr je sportovní

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Cesta do pohádky: Literárně-dramatické projekty pro MŠ

Autor: Míčková Jitka

publisher: Portál

0 / 5
15 % Novinka
Cílem této knihy je ukázat jednu z možností, jak propojit literární předlohu a metody dramatické výchovy při práci s předškolními dětmi. Inspiruje k tomu, jak učit děti a dospělé hledat společnou cestu k příběhům, pohádkám, poezii, dramatické výchově, ale hlavně k životu právě přes pohádkové hrdiny, jejich svět a problémy a také přes tvorbu a realizaci literárně-dramatických projektů. Kniha

Sleva 15 % z běžně ceny 235 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem

Děti a svět pohádek - Kouzlo vyprávěného slova

Autor: Černoušek Michal

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Pohádky mají ve vývoji malého dítěte nezastupitelné místo. Vnášejí do jeho světa smysl a řád a nabízejí mu polarizované, srozumitelné obrazy dobra a zla a podporují rozvoj citového prožívání, sdělují mu informace o mravních dimenzích lidského života a mají i terapeutickou hodnotu. Kniha přináší studie o jednotlivých pohádkách: Popelka (o sourozenecké rivalitě, čistotnosti, o odpoutávání od

Sleva 15 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Dítě s autismem a emoce: Program pro práci s dětmi

Autor: Scarpa Angela

publisher: Portál

0 / 5
15 % Novinka
Tento praktický manuál určený učitelům a rodičům dětí s autismem nabízí jednoduché strategie, které dětem s vysokofunkčním autismem nebo Aspergerovým syndromem, které mají obtíže se zvládáním svých nálad, pomohou zmírnit negativní pocity a vedou k tomu, že se děti cítí v běžném životě lépe. Autoři v knize vycházejí z kognitivně behaviorální terapie. Program, který vytvořili, je určen zejména

Sleva 15 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

Když se řekne ROZCVIČKA: Pohybové aktivity pro předškolní děti

Autor: Ottomanská Vladimíra

publisher: Portál

0 / 5
15 % Novinka
Kniha nabízí nové náměty pro vedení pohybových aktivit – metodický zásobník cviků pro nácvik a rozvoj pohybových dovedností, zásobník pohybových her a pohádkových cvičení. Ukazuje, jakým způsobem se dá využít pohybová aktivita k celkovému rozvoji dítěte – propojení s psychikou (rozvoj koncentrace, myšlení, představivosti, fantazie), rozvoj sociálních dovedností (zejména v tématu Jak se cvičí

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

S penězi si poradím - Finanční gramotnost pro žáky 1. stupně ZŠ

Autor: Nováková Iva

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Autorský pracovní sešit k finanční gramotnosti pro žáky základní školy je určený k procvičování základních pojmů a poznatků ze světa financí (vlastnictví, potřeby, peníze, způsoby placení, příjmy a výdaje, rozpočet, úspory, půjčky, plánování apod.) Vše jako obvykle probíhá formou zábavného luštění a doplňování. Iva Nováková je absolventka střední odborné školy výtvarné, zaměřuje se na tvorbu pro

Sleva 15 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Speciální sourozenci: Život se sourozencem s postižením

Autor: Havelka David, Bartošová Kateřina

publisher: Portál

0 / 5
15 % Novinka
Sourozenecký vztah je odpradávna námětem románů, filmů a pohádek. Jedná se o jeden z nejdelších a nejintenzivnějších vztahů, které v průběhu života zažíváme. Přestože zahraniční výzkumy ukazují, že zdraví sourozenci dětí s postižením jsou velmi početnou skupinou (80 % dětí s postižením má sourozence), bývá tato skupina dětí často odborníky a dospělými často přehlížena a opomíjena. Kvalitní péče o

Sleva 15 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Třída zpívá ÍÁÍÁ: Hudební hry v rozvoji fonematického uvědomování

Autor: Kmentová Milena

publisher: Portál

0 / 5
15 % Novinka
Publikace volně navazuje na sešit Slovo, slovo slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko! Přináší metodický materiál pro rozvoj fonematického uvědomování a elementárních pěveckých dovedností předškolních a mladších školních dětí. Obsahuje 14 jednoduše, ale velmi účelně, zhudebněných jazykových her. Kniha stojí na velké slovní zásobě, elementárních a rytmických prostředcích, elementárních hudebních

Sleva 15 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem

Třídní projekty v mateřské škole

Autor: Syslová Zora, Štěpánková Lucie

publisher: Portál

0 / 5
15 % Novinka
Publikace se zaměřuje na problematiku plánování rozvoje dítěte v souladu s individualizací předškolního vzdělávání. Vychází z teorie projektové výuky a integrované tematické výuky ve shodě s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Teoretická východiska jsou doplněna řadou praktických příkladů. Jednotlivé kroky vedoucí k vytvoření krátkodobého projektu vzdělávání dětí

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Zážitková pedagogika

Autor: Jirásek Ivo

publisher: Portál

0 / 5
15 % Novinka
Teoretické zpracování oboru zaměřujícího se na osobnostní a týmový rozvoj prostřednictvím přímých prožitkových situací je v českém prostředí zcela novým počinem. Na rozdíl od dříve publikovaných praktických a metodických návodů jsou zde zpracovány především terminologické a ideové aspekty včetně širších sociálních souvislostí a soudobých civilizačních proměn, na něž by měl tento edukativní směr

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Metodický průvodce učebnicí Matematika 3, původní řada

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Metodicko-didaktická doporuční pro vyučování matematiky s činnostním charakterem na 1. stupni ZŠ pro 3. ročník.

Sleva 13 % z běžně ceny 40 Kč

Naše cena: 35 Kč

Skladem u dodavatele

Pomáháme při tvorbě školního vzdělávacího programu - Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Autor: Bohuslav Hoffmann

publisher: Práce

0 / 5
Příručka se zabývá očekávanými výstupy jednotlivých tematických okruhů RVP ZV týkajících se vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Tuto pomůcku lze velmi dobře využít při tvorbě ŠVP na každé škole.

Sleva 9 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem u dodavatele

Pomáháme při tvorbě Školního vzdělávacího programu - Vzdělávací obor Dějepis

Autor: Kolektiv autorů - Václav Ulvr, Michaela Paseková

publisher: Práce

0 / 5
Příručka pro pedagogy dějepisu nabízí řadu konkrétních námětů pro tvorbu ŠVP. Zpracovává jednotlivé tematické okruhy uvedené v RVP ZV, uvádí způsob, jak tvořit výstupy, jak u zpracovaných témat formulovat klíčové kompetence, jaká klíčová slova mohou téma charakterizovat atd.

Sleva 8 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem u dodavatele

Pomáháme při tvorbě ŠVP - Vzdělávací obor Český jazyk a literatura (jazyková, komunikační a slohová…

Autor: Eva Schneiderová

publisher: Práce

0 / 5
Publikace se věnuje očekávaným výstupům jazykové, komunikační a slohové výchovy, které jsou zařazeny podle jednotlivých ročníků druhého stupně ZŠ. Pracuje s nápaditými ukázkami komunikačních dialogových situací. Jsou zařazeny slohové práce psané jako dialog – náměty témat s ukázkami.

Sleva 8 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem u dodavatele

Ochrana člověka za mimořádných událostí - Metodická příručka pro 1. stupeň ZŠ

Autor: Felix Černoch

publisher: Práce

0 / 5
Na základě Pokynu MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů č.j.: 12050/03-22 ze dne 4. 3. 2003 jsme pro Vás připravili edici učebních materiálů pro 1. stupeň ZŠ jsou pojaty jako pracovní a citlivě zohledňují věk žáků, přičemž přirozeným způsobem jsou požadavky na žáky gradovány. Učebnice pro 2. stupeň ZŠ (viz menu) budou monotematické.

Sleva 8 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem u dodavatele

Chci číst jako táta s mámou - Jak se stát čtenářem

Autor: Hana Havlínová

publisher: Grada

0 / 5
15 % Novinka
Udělejte ze svého dítěte čtenáře! Předčítejte dětem, vyprávějte si společně příběhy, hrajte si a objevujte zajímavé texty všude kolem sebe! Zkušená autorka nabízí všem rodičům, ale i učitelům jednoduché hry a aktivity, které mladším dětem usnadní vstup do čtenářského světa a zdokonalí jejich čtenářské dovednosti.

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Kondiční příprava dětí a mládeže - Zásobník cvičení s moderními pomůckami

Autor: Tomáš Zumr

publisher: Grada

0 / 5
15 % Novinka
Populárně napsaná kniha je zaměřena na kondiční přípravu dětí a mládeže s využitím moderních pomůcek a tréninkových prostředků. Více než 180 efektivních cvičení, ilustrovaných na fotografiích, se stane inspirací pro trénink mladých sportovců již od předškolního věku.

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

SklademPřihlášení uživatele