Registrace | Přihlášení


Výchova a pedagogika

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

ADHD - variabilita v dětství a dospělosti

Autor: Kolektiv autorů - Hana Kuželová,Radek Ptáček

publisher: Karolinum

3.8 / 5
20 %
Kniha nabízí ucelený pohled na problematiku variability ADHD v dětském věku i dospělosti. Analyzuje problematiku od etiologie, přes neurobiologické a somatické příčiny, variabilitu v odpovědi na léčbu, až po psychologické a sociální souvislosti. Přehled variability ADHD využijí odborníci v oblastech nejen psychiatrie a medicíny obecně, ale i psychologie, pedagogiky a všech souvisejících oblastí.

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Vzdělávání Romů

Autor: Eva Šotolová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha Vzdělávání Romů vychází ze základních historických informací o romské národnostní menšině, zachycuje snahy o její asimilaci a integraci. Zaměřuje se především na oblast vzdělávání romských dětí v České republice a v některých evropských zemích. Jedním z nejdůležitějších předpokladů při integraci Romů a realizaci multikulturní výchovy je výchova budoucích pedagogů k toleranci a respektování

Sleva 20 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání

Autor: Hana Kasíková

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Cílem monografie je prezentovat téma rovných vzdělávacích příležitostí a kvality vzdělávání jako vysoce důležitou problematiku při transformaci české školy. Monografie se zaměřuje primárně na základní vzdělávání, především v nižším sekundárním stupni. Zvýrazněn je hlavně rozpor základních tendencí ve vzdělávání a stavu řešení problematiky žákovské diverzity, individuálních vzdělávacích potřeb ve

Sleva 20 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Školní vzdělávání ve Švédsku

Autor: Kolektiv autorů - Holgery Daun, kolektiv autorů

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Analyticko-srovnávací studie je třetí publikací řady Školní vzdělávání v… První dvě publikace jsou Školní vzdělávání v Německu a Školní vzdělávání ve Velké Británii. Část studie, vypracovaná českými autory, zprostředkuje na školní vzdělávání "pohled zvenku", který lze považovat za "objektivní", "neutrální", neovlivněný vlastními přímými zkušenostmi autorů. "Pohled zevnitř" přináší závěrečná

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Motorická výkonnost dětí s lehkým intelektovým postižením

Autor: Kolektiv autorů - Alena Lejčarová,Pavel Tilinger

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Práce se věnuje motorické výkonnosti a dynamice jejích změn za jeden rok u žáků základních škol praktických mladšího školního věku s ohledem na etiologii a stupeň jejich intelektového postižení. Hodnocení vybraných motorických schopností kondičního i koordinačního charakteru je pro autorku pouze východiskem, neboť jejich rozvoj sleduje v závislosti na individuálním intelektovém postižení dětí a

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň - Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň

Autor: Kolektiv autorů - Jan Průcha,Eliška Walterová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha je kolektivním výstupem projektu Centrum základního výzkumu školního vzdělávání řešeného v letech 2006-2011. Zabývá se základní školou, institucí, která v České republice poskytuje povinné vzdělávání většině populace ve věku 6-15 let a spojuje primární a nižší sekundární stupeň v jedné organizační jednotce. Zaměřuje se především na výzkumně dosud opomíjené problémy přechodu mezi oběma

Sleva 20 % z běžně ceny 305 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem u dodavatele

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole

Autor: Ludmila Fialová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Tato monografie si klade za cíl poskytnout orientaci v teoretických východiscích pro tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví a současně i v aktuálním stavu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví v českých školách. Jednotlivé kapitoly (proměny školního vzdělávání v posledním čtvrtstoletí, tvorba kurikula i standardů, výzkum ve školní praxi, podmínky pro výuku oborů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví)

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Škola v globální době - Proměny pěti českých základních škol - Proměny pěti českých základních škol

Autor: Kolektiv autorů - Dominik Dvořák, kolektiv autorů

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Změny v oblasti vzdělávání jsou na celém světě předmětem intenzivního zájmu výzkumníků, politiků, učitelů i ředitelů škol a rodičů. Stále však zaznamenáváme, že značný počet pokusů o koncepční změny ve vzdělávání selhává. Zřejmě ani nedávná česká reforma nesplnila očekávání, která do ní byla vkládána. Tato studie přináší původní poznatky o tom, jak probíhají v současnosti proměny českého

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Školní vzdělávání ve Finsku

Autor: Jan Průcha

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha je pokračováním ediční řady o školním vzdělávání v evropských zemích, kterou od roku 2008 vydáváme. Finské školství je v mezinárodním hodnocení oceňováno jako jedno z nejlepších na světě. Což dokládají především finské úspěchy v mezinárodních měřeních vzdělávacích výsledků žáků. V České republice je zájem o finské školství vysoký, avšak dosud chyběl systematický popis finského vzdělávacího

Sleva 20 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Teorie dopravní výchovy

publisher: Karolinum

0 / 5
15 %
Učební text pro posluchače FTVS UK. Obsah: dopravní výchova jako součást celoživotního procesu učení a zdokonalování, dopravní výchova na základních školách, dopravní výchova na středních školách a doplňkové vzdělávací kurzy.

Sleva 15 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem u dodavatele

Biologie člověka pro učitele

Autor: Jitka Machová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Nové vydání úspěšné učebnice Biologie člověka pro učitele. Autorka se postupně věnuje základům anatomie a fyziologie člověka, základům lidské genetiky, ontogenetickému vývoji a charakterizuje jednotlivá věková období. V závěru se autorka věnuje i otázkám zdraví člověka a rozebírá rozhodující faktory, které ovlivňují životní styl a životní prostředí. Kniha obsahuje velké množství orientačních

Sleva 20 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Diagnostika: Pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky

Autor: Pavelková I. Hrabal V.,

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text je určen pro přednášky a semináře z diagnostiky a z pedagogické a sociální psychologie pořádané na Pedagogické fakultě UK. Učebnici věnovanou diagnostické činnosti ve škole ocení i profesionální učitelé, vychovatelé a psychologové.

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavateleAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí