Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Výchova a pedagogika

Chtějí zůstat nebo odejít?

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
30 %
Jedním z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání je nedostatek učitelů, k němuž přispívá i tzv. drop-out, tedy odchody kvalifikovaných učitelů ze školy či ze školství. Nejohroženější profesní skupinou jsou přitom začínající učitelé. Kniha přináší výsledky výzkumného šetření na českých základních školách, které se zaměřilo na procesy socializace začínajících učitelů a jejich objektivních

Sleva 30 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 419 Kč

Skladem

Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením

Autor: Miroslava Bartoňová

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Vzdělávání jedinců s postižením je jedním z důležitých témat. Je třeba říci, že stále více odborníků u nás i v zahraničí je přesvědčeno, že žáci s postižením potřebují stupňovitý systém pedagogické podpory. Hlavním tématem monografie je provedení komplexní analýzy problematiky edukace žáků s potížemi v učení – žáků s lehkým mentálním postižením v rámci inkluzivního vzdělávání. V teoretických

Sleva 28 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem

Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími…

Autor: Miroslava Bartoňová

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Odborná publikace „Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu“ je dílem akademických pracovníků Masarykovy univerzity pod vedením Miroslavy Bartoňové a Marie Vítkové, kteří intenzivně řeší v letech 2013–2015 problematiku mezioborového výzkumného projektu MUNI/M/0012/2013 na téma Inkluze ve škole jako

Sleva 28 % z běžně ceny 266 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem

Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy

Autor: Miroslava Bartoňová

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Výzkumná monografie se zabývá vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní třídě. Jejím cílem je hlouběji se věnovat tématům inkluzivního vzdělávání, vyučování a inkluzivní didaktiky se zaměřením na inkluzivní třídu, identifikaci potřeb žáků se SVP, koncept včasné intervence v heterogenní třídě a na volbu metod a strategií při výuce. Cílem výzkumného šetření je analyzovat

Sleva 28 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem

Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka

Autor: Miroslav Janík

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Tématem této knihy je rozvoj mnohojazyčnosti ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka po angličtině. Prezentovaný výzkum se zaměřuje na to, jak jsou ve výuce německého jazyka organizovány interakce v situacích, ve kterých je patrný vliv angličtiny. Z výsledků vyplývá, že v analyzovaných situacích dominuje struktura: iniciace – odpověď – zpětná vazba (tzv. IRF) v různých variacích a že anglický

Sleva 28 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem

Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka

Autor: Eliška Dunowski

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Kniha se zabývá tématem motivace k učení se němčině, které je zasazeno do kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka. Teoreticky se práce opírá zejména o Gardnerovu teorii motivace, teorii sebeurčení a atribuční teorii. Výzkum proběhl v prostředí výuky cizího odborného a akademického jazyka na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsou studenti všech nefilologických oborů povinni složit v

Sleva 28 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem

E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce

Autor: Gabriela Hublová

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Odborná kniha se věnuje oblasti využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) v cizojazyčném terciálním vzdělávání. Její vznik byl motivován třemi faktory, a to současným akcentem na internacionalizaci českého vysokého školství, hledáním příležitostí k rozvíjení dovednosti cizojazyčného akademického psaní mimo kontaktní výuku a v neposlední řadě potenciálem, který je spojován s

Sleva 28 % z běžně ceny 462 Kč

Naše cena: 333 Kč

Skladem

Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání

Autor: Černý Michal

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Kniha sleduje otázky online vzdělávání v jejich pedagogicko-psychologické podobě, s tím, že vychází z konceptu jistého novočtení kybergogické koncepce online učení. V prvé části se zaměřuje na novou interpretaci a využití Bloomovy taxonomie. V druhé se věnuje jednotlivým tématům, které s online vzděláváním specificky souvisejí – od sebehodnocení či motivace, až po práci s pamětí nebo gamifikaci.

Sleva 28 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice: Historicko-analytický pohled na přípravu…

Autor: Jan Tupý

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Publikace mapuje tvorbu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v České republice od roku 1989 do konce roku 2017 a usiluje o zobecnění uvedených postupů a zkušeností. Snaží se popsat a zhodnotit vše podstatné, co se při tvorbě kurikulárních dokumentů a standardů dařilo, případně nedařilo. K tomu využívá myšlenky a ukázky z koncepčních a legislativních dokumentů, z oficiálních materiálů

Sleva 28 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 187 Kč

SklademPřihlášení uživatele