Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Výchova a pedagogika

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

300 her pro děti s autismem - Rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností

Autor: Kolektiv autorů - Simone Griffin,Dianne Sandler

publisher: Portál

4 / 5
15 % Předprodej
Děti s poruchou autistického spektra mají obtíže se sociální interakcí, představivostí a komunikací. Často nedokážou navázat oční kontakt, jejich řeč se někdy omezuje na echolalické opakování slov a vět. Kniha nabízí nápady, jak využít každodenní činnosti k rozvíjení komunikačních schopností dítěte s autismem. Jídlo, jednoduché hračky, zajímavé materiály či dětské hudební nástroje mohou

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

vyjde 23. 7. 2020

Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti

Autor: Věra Pokorná

publisher: Portál

4 / 5
15 %
Vývojové poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání, a v důsledku toho mají vliv i na rozvoj myšlení. Dnes se již ví, že vývojové poruchy učení nejsou problémem jen dětského věku, ale v mnoha případech

Sleva 15 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem

ŠPL 23 - Rozvoj slovní zásoby - Rozvoj slovní zásoby, předlohy pro kopírování

Autor: Marie Těthalová

publisher: Portál

5 / 5
15 %
Jak podpořit rozvoj slovní zásoby dítěte mezi třetím a šestým rokem věku? Kromě společného čtení a prohlížení knížek je to rozhovor, povídání o tom, co se stalo, co nás čeká, na co se těšíme, co máme rádi. První část pracovních listů je věnovaná podstatným jménům, konkrétně nadřazeným a podřazeným výrazům. Dalším důležitým okruhem jsou přídavná jména. Děti budou poznávat, jaké mají nejrůznější

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Děti a svět pohádek - Kouzlo vyprávěného slova

Autor: Michal Černoušek

publisher: Portál

5 / 5
15 %
Pohádky mají ve vývoji malého dítěte nezastupitelné místo. Vnášejí do jeho světa smysl a řád a nabízejí mu polarizované, srozumitelné obrazy dobra a zla a podporují rozvoj citového prožívání, sdělují mu informace o mravních dimenzích lidského života a mají i terapeutickou hodnotu. Kniha přináší studie o jednotlivých pohádkách: Popelka (o sourozenecké rivalitě, čistotnosti, o odpoutávání od

Sleva 15 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Cvičení pro rozvoj čtení - Pro začínající čtenáře a děti se specifickými poruchami učení

Autor: Pavel Svoboda

publisher: Portál

3.8 / 5
15 %
Průpravná zábavná cvičení pro vytváření správných návyků při čtení, k tříbení rozlišovacích schopností, k rozvoji paměti a fonematického vnímání. Při řešení úkolů dochází k propojování procesu čtení s osvojováním nových poznatků z oblasti zeměpisu, přírodovědy, literatury. Cvičení jsou vhodná pro domácí přípravu na vyučování i k obohacení výuky podle rámcových vzdělávacích programů. Svým

Sleva 15 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem

Motivační tříminutovky - Přes 100 jednoduchých cvičení k aktivizaci skupiny

publisher: Portál

3.7 / 5
15 %
Přes 100 jednoduchých cvičení k aktivizaci skupiny

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Říkanky pro rozvoj řeči - Jednoduché logopedické básničky s ilustracemi

Autor: Jitka Tučková

publisher: Portál

3.6 / 5
15 %
Děti s opožděným vývojem řeči nebo děti s dysfázií se obtížně učí básničky. Jsou pro ně příliš složité, mnoho hlásek nedokážou správně vyslovit, a proto jsou básničky v jejich podání často nesrozumitelné, což negativně ovlivňuje jejich sebevědomí. Kniha obsahuje soubor jednoduchých ilustrovaných říkadel, která mohou logopedi, učitelky mateřských škol i rodiče s úspěchem použít u dětí, které mají

Sleva 15 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Vzdělávání v mateřské škole - Školní a třídní vzdělávací program

Autor: Eva Svobodová

publisher: Portál

3.3 / 5
15 %
Mgr. Zuzana Bečvářová působí jako inspektorka v oblasti primárního vzdělávání.

Sleva 15 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Spratek - 5CD - 5 CD - Audiokniha

Autor: Torey L. Hayden

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Příběh dítěte, které nikdo nemiloval

Sleva 15 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem

Zázračná proměna opičky Pepiny - aneb Jak opice k dobrému vychování přišla

Autor: Iva Nováková

publisher: Portál

0 / 5
15 %
aneb Jak opice k dobrému vychování přišla

Sleva 15 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem

Komunikace ve školní třídě

Autor: Kolektiv autorů - Klára Šeďová,Roman Švaříček

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Kniha nabízí aktuální informace o tom, jak probíhá komunikace mezi učitelem a žáky. Tyto informace jsou čerpány z originálního výzkumu autorského týmu, který zahrnoval dlouhodobé pozorování a videonahrávky vyučovacích hodin různých učitelů druhého stupně základní školy. Kniha tak přináší řadu příkladů ze školní praxe, umožňuje vytvořit si živou představu o tom, jak komunikace ve školní třídě

Sleva 15 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem

Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky

Autor: Eva Machková

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Kniha obsahuje výběr z dramaticko-výchovných projektů pro mládež od 11 let vhodných pro práci na čtyřletých i víceletých gymnáziích, na středních odborných školách i v literárně dramatických oborech základních uměleckých škol. Mohou být také inspirací pro práci center tvořivé dramatiky či se mohou stát součástí animační práce muzeí a galerií. Projekty vycházejí z praxe posluchačů katedry výchovné

Sleva 15 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Vyrovnávání se dítěte se ztrátou a odloučením - Příběhy a cvičení pro děti ve věku 4-8 let

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Příběhy a cvičení pro děti ve věku 4–8 let. Děti mohou prožívat pocit ztráty v důsledku stěhování, změny školy, rozvodu nebo úmrtí v rodině. Ve svém prožívání se však často omezují na výrazy jako „šťastný,“ „smutný,“ a „rozhněvaný,“ a neumějí často o svém žalu mluvit. To může mít dalekosáhlé důsledky pro jejich citový vývoj. Tato publikace je zdrojem četných cvičení, jež lze snadno kopírovat.

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Bratr vyvržených - Kněz na pařížské periferií

Autor: Guy Gilbert

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Legendární kniha známého francouzského apoštola delikventní mládeže uvádí čtenáře do začátků jeho působení v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století v Paříži, v devatenáctém obvodě. Guy Gilbert pochopil, že o práci mezi mládeží není třeba mluvit, ale že je třeba mezi mladými žít, poznat je, naslouchat jim, stát se jedním z nich. Většinová společnost na ně reagovala strachem a

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Jak přežít s poruchami učení - Rádce pro děti

Autor: Gary Fisher

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Rádce pro děti

Sleva 15 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Autoevaluace v MŠ

Autor: Zora Syslová

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Cesta ke kvalitě vzdělávání

Sleva 15 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

Do školky za zvířátky - Hry pro mateřskou školu

Autor: Kolektiv autorů - Eva Svobodová,Alena Váchová,Miluše Vítečková

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Předškolní děti milují příběhy a hry. Pokud jim nové věci, s nimiž je seznamujeme, předložíme právě formou příběhů a nabídky zajímavých hravých aktivit, snadno je motivujeme a získáme pro společnou práci. Kniha zkušených autorek nabízí učitelkám mateřských škol pro každý měsíc v roce jeden příběh, básničky a písničky s příběhem spojené, náměty na hry a vzdělávací činnosti. Publikace bude velkým

Sleva 15 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem

ŠPL 18 - Geometrické tvary, rozvoj pozornosti

Autor: Ladislava Horová

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Rozlišování geometrických tvarů

Sleva 15 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem

Dyslexie v předškolním věku?

Autor: Olga Zelinková

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Kniha je určena učitelkám mateřských škol a rodičům dětí v předškolním věku. Na základě kazuistik seznamuje s obtížemi, které mohou provázet dyslexii u malých dětí. Nejpodstatnější částí práce je orientační diagnostika, která je zde popisována tak, aby ji mohly provádět učitelky MŠ, případně i rodiče. Z diagnostiky vyplývají možné postupy časné reedukace případné dyslexie, které si mohou osvojit

Sleva 15 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Proměny primárního vzdělávání v ČR

publisher: Portál

0 / 5
15 %
O potřebě změn ve školství po roce 1989 takřka nikdo nepochyboval. Kniha vychází z empirických výzkumů a analyzuje klíčové reformní tendence v oblasti primárního vzdělávání v posledním desetiletí. Ukazuje, jak se změnilo pojetí školy jako celku, cíle jednotlivých vzdělávacích oblastí i každodenní život školy (proměny v oblasti metod a strategií výuky, komunikace a klimatu ve třídě, způsobů

Sleva 15 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 322 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí