Registrace | Přihlášení


Výchova a pedagogika

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Děti a svět pohádek - Kouzlo vyprávěného slova

Autor: Černoušek Michal

publisher: Portál

5 / 5
15 %
Pohádky mají ve vývoji malého dítěte nezastupitelné místo. Vnášejí do jeho světa smysl a řád a nabízejí mu polarizované, srozumitelné obrazy dobra a zla a podporují rozvoj citového prožívání, sdělují mu informace o mravních dimenzích lidského života a mají i terapeutickou hodnotu. Kniha přináší studie o jednotlivých pohádkách: Popelka (o sourozenecké rivalitě, čistotnosti, o odpoutávání od

Sleva 15 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Motivační tříminutovky

publisher: Portál

3.5 / 5
15 %
Přes 100 jednoduchých cvičení k aktivizaci skupiny

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Třídní projekty v mateřské škole

Autor: Kolektiv autorů - Syslová Zora,Štěpánková Lucie

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Publikace se zaměřuje na problematiku plánování rozvoje dítěte v souladu s individualizací předškolního vzdělávání. Vychází z teorie projektové výuky a integrované tematické výuky ve shodě s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Teoretická východiska jsou doplněna řadou praktických příkladů. Jednotlivé kroky vedoucí k vytvoření krátkodobého projektu vzdělávání dětí

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Třída zpívá ÍÁÍÁ: Hudební hry v rozvoji fonematického uvědomování

Autor: Kmentová Milena

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Publikace volně navazuje na sešit Slovo, slovo slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko! Přináší metodický materiál pro rozvoj fonematického uvědomování a elementárních pěveckých dovedností předškolních a mladších školních dětí. Obsahuje 14 jednoduše, ale velmi účelně, zhudebněných jazykových her. Kniha stojí na velké slovní zásobě, elementárních a rytmických prostředcích, elementárních hudebních

Sleva 15 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem

Speciální sourozenci: Život se sourozencem s postižením

Autor: Kolektiv autorů - Havelka David,Bartošová Kateřina

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Sourozenecký vztah je odpradávna námětem románů, filmů a pohádek. Jedná se o jeden z nejdelších a nejintenzivnějších vztahů, které v průběhu života zažíváme. Přestože zahraniční výzkumy ukazují, že zdraví sourozenci dětí s postižením jsou velmi početnou skupinou (80 % dětí s postižením má sourozence), bývá tato skupina dětí často odborníky a dospělými často přehlížena a opomíjena. Kvalitní péče o

Sleva 15 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

S penězi si poradím - Finanční gramotnost pro žáky 1. stupně ZŠ

Autor: Nováková Iva

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Autorský pracovní sešit k finanční gramotnosti pro žáky základní školy je určený k procvičování základních pojmů a poznatků ze světa financí (vlastnictví, potřeby, peníze, způsoby placení, příjmy a výdaje, rozpočet, úspory, půjčky, plánování apod.) Vše jako obvykle probíhá formou zábavného luštění a doplňování. Iva Nováková je absolventka střední odborné školy výtvarné, zaměřuje se na tvorbu

Sleva 15 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Když se řekne ROZCVIČKA: Pohybové aktivity pro předškolní děti

Autor: Ottomanská Vladimíra

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Kniha nabízí nové náměty pro vedení pohybových aktivit – metodický zásobník cviků pro nácvik a rozvoj pohybových dovedností, zásobník pohybových her a pohádkových cvičení. Ukazuje, jakým způsobem se dá využít pohybová aktivita k celkovému rozvoji dítěte – propojení s psychikou (rozvoj koncentrace, myšlení, představivosti, fantazie), rozvoj sociálních dovedností (zejména v tématu Jak se cvičí

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Cesta do pohádky: Literárně-dramatické projekty pro MŠ

Autor: Míčková Jitka

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Cílem této knihy je ukázat jednu z možností, jak propojit literární předlohu a metody dramatické výchovy při práci s předškolními dětmi. Inspiruje k tomu, jak učit děti a dospělé hledat společnou cestu k příběhům, pohádkám, poezii, dramatické výchově, ale hlavně k životu právě přes pohádkové hrdiny, jejich svět a problémy a také přes tvorbu a realizaci literárně-dramatických projektů. Kniha

Sleva 15 % z běžně ceny 235 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem

Objevování dítěte

Autor: Montessori Maria

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Maria Montessori začala svou pedagogickou dráhu prací s dětmi, které trpěly mentálním postižením. Docílila toho, že tyto děti složily zkoušku ze čtení a psaní určenou pro děti bez postižení. To ji podnítilo k tomu, aby svou metodu uplatnila i ve vzdělávání zdravých dětí. Právě tímto obdobím se zabývá kniha Objevování dítěte, kterou Maria Montessori napsala na samém začátku své pedagogické

Sleva 15 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 365 Kč

Skladem

Individualizace v mateřské škole

Autor: Kolektiv autorů - Krejčová Věra,Kargerová Jana

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Kniha seznamuje čtenáře s tím, jak vytvořit podmínky pro individualizované vzdělávání a s jeho jednotlivými fázemi – přípravou třídního vzdělávacího programu, jeho realizací a hodnocením výsledků vzdělávání. Každé dítě má mnoho individuálních rysů. Pokud chceme, aby jeho učení bylo co nejefektivnější, musíme jeho možnosti brát v úvahu. Východiskem individualizace je přesvědčení, že každá lidská

Sleva 15 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele