Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Výchova a pedagogika

Nebojme se výuky moderních dějin

Autor: Kolektiv autorů - Dagmar Hudecová, Denisa Labischová

publisher: Práce

0 / 5
12 %
Příručka je určena především učitelům dějepisu, aby jim usnadnila výuku moderních dějin. Vyhovuje aktuálním požadavkům kladeným na výuku soudobých dějin. Jsou zde uvedeny inspirativní přístupy a metody, jak prezentovat nejnovější a soudobé dějiny ve výuce dějepisu.

Sleva 12 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem u dodavatele

Pracujeme se ŠVP - Mezioborové vazby Český jazyk a literatura, Cizí jazykyPracujeme se ŠVP -…

Autor: Bohuslav Hoffmann

publisher: Práce

0 / 5
12 %
Podnětné náměty této příručky vznikly na základě RVP ZV. Přináší praktické ukázky zaměřené na výuku. Nechybí ani kapitoly o cílovém zaměření vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace atd.

Sleva 12 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 87 Kč

Skladem u dodavatele

Pracujeme se ŠVP - Mezioborové vazby Český jazyk a literatura, Výtvarná výchova

Autor: Bohuslav Hoffmann

publisher: Práce

0 / 5
12 %
Praktické náměty této příručky vycházející z RVP ZV naplňují kooperaci mezioborových vztahů. Publikace se soustřeďuje na propojení slovesného a výtvarného umění. Součástí příručky je barevná příloha s reprodukcemi výtvarných děl.

Sleva 12 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Pomáháme při tvorbě ŠVP - Vzdělávací obor Výchova k občanství

Autor: Kolektiv autorů - Marie Hrachovcová, Viola Horská, Jan Zouhar

publisher: Práce

0 / 5
12 %
Příručka objasňuje smysl kurikulární reformy českého školství, pojetí výchovy k občanství jako vzdělávacího oboru a krok za krokem vede učitele ke konstrukci osnov předmětu. Autoři věnují pozornost konkretizaci výstupů z RVP ZV pomocí Bloomovy taxonomie i technice zpracování v Excelu.

Sleva 12 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem u dodavatele

Jak modernizovat vyučování dějepisu

Autor: Dagmar Hudecová

publisher: Práce

0 / 5
12 %
V knize věnované pedagogům všech typů škol najdete vymezení tohoto poměrně nového pojmu, jeho vztah ke klíčovým kompetencím, přehled současných strategických trendů, nutné podmínky a metody jejich realizace a konkrétní metody dílčích operací. Text je doplněn řadou praktických příloh.

Sleva 12 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem u dodavatele

Etická výchova 1 (Metodické pokyny a rozšiřující náměty her)

Autor: Kolektiv autorů - Ilona Dufková, Hana Novotná, Eva Špačková

publisher: Práce

0 / 5
12 %
Metodické pokyny doplňují pracovní učebnici Etická výchova 1, které oživí výuku etické výchovy na prvním stupni ZŠ.

Sleva 12 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 87 Kč

Skladem

Manuál pro tvorbu Školního vzdělávacího programu - Vzdělávací obor Dějepis

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Beneš, Dagmar Hudecová

publisher: Práce

0 / 5
Příručka obsahuje pomocný materiál pro tvorbu ŠVP, který by měl usnadnit jeho postupné plnění. Pomůcka názorně ukazuje způsob, jak správně stanovit a rozvíjet klíčové kompetence, jak správně konstruovat učivo, aby byly splněny požadavky vyplývající z RVP ZV.

Sleva 9 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem

Pomáháme při tvorbě školního vzdělávacího programu - Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Autor: Bohuslav Hoffmann

publisher: Práce

0 / 5
12 %
Příručka se zabývá očekávanými výstupy jednotlivých tematických okruhů RVP ZV týkajících se vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Tuto pomůcku lze velmi dobře využít při tvorbě ŠVP na každé škole.

Sleva 12 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem u dodavatele

Pomáháme při tvorbě Školního vzdělávacího programu - Vzdělávací obor Dějepis

Autor: Kolektiv autorů - Václav Ulvr, Michaela Paseková

publisher: Práce

0 / 5
12 %
Příručka pro pedagogy dějepisu nabízí řadu konkrétních námětů pro tvorbu ŠVP. Zpracovává jednotlivé tematické okruhy uvedené v RVP ZV, uvádí způsob, jak tvořit výstupy, jak u zpracovaných témat formulovat klíčové kompetence, jaká klíčová slova mohou téma charakterizovat atd.

Sleva 12 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem u dodavatele

Pomáháme při tvorbě ŠVP - Vzdělávací obor Český jazyk a literatura (jazyková, komunikační a slohová…

Autor: Eva Schneiderová

publisher: Práce

0 / 5
12 %
Publikace se věnuje očekávaným výstupům jazykové, komunikační a slohové výchovy, které jsou zařazeny podle jednotlivých ročníků druhého stupně ZŠ. Pracuje s nápaditými ukázkami komunikačních dialogových situací. Jsou zařazeny slohové práce psané jako dialog – náměty témat s ukázkami.

Sleva 12 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem u dodavatele

Ochrana člověka za mimořádných událostí - Metodická příručka pro 1. stupeň ZŠ

Autor: Felix Černoch

publisher: Práce

0 / 5
12 %
Na základě Pokynu MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů č.j.: 12050/03-22 ze dne 4. 3. 2003 jsme pro Vás připravili edici učebních materiálů pro 1. stupeň ZŠ jsou pojaty jako pracovní a citlivě zohledňují věk žáků, přičemž přirozeným způsobem jsou požadavky na žáky gradovány. Učebnice pro 2. stupeň ZŠ (viz menu) budou monotematické.

Sleva 12 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele