Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Výchova a pedagogika

Matematika a pozornost pro žáky s SPU

Autor: Kolektiv autorů - Kendíková Jitka,PhDr.

publisher: Raabe

0 / 5
20 %
96 úžasných aktivit pro nácvik matematiky, pozornosti a orientace žáků se specifickými poruchami učení v 1. až 3. ročníku ZŠ Aktivity v knize MATEMATIKA A POZORNOST SPU jsou připravené odborníky na míru dětem se specifickými poruchami učení, které mají obtíže se zvládáním základních početních úkonů, potíže s pozorností a s orientací či mají přímo diagnostikovanou poruchu matematických schopností

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem

Líný učitel - Cesta pedagogického hrdiny

Autor: Robert Čapek

publisher: Raabe

0 / 5
22 %
Učitel, který se rozhodl učit moderně, se vlastně vydává na cestu pedagogického hrdiny. Na jeho cestě jej mohou potkat mnohá protivenství. Zatímco předchozí publikace Líný učitel: jak učit dobře a efektivně ukázala, jak realizovat podporující a klimatické vyučování v praxi, druhý díl nejen ukáže další příklady práce ve třídě, ale nabízí i pohled na školu a naše školství, který učiteli pomůže

Sleva 22 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Polytechnické činnosti

Autor: Hana Nádvorníková

publisher: Raabe

5 / 5
24 %
Nová publikace Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání je určena zejména učitelkám a vychovatelkám mateřských škol a vychází z aktuálních potřeb školství, ale i celé společnosti, pro kterou je rozvoj vědy a techniky jednou z klíčových oblastí. Vysvětluje pojem technická gramotnost a nabízí metody a postupy, kterými je možné základy technické gramotnosti vytvářet. Dílo vychází ze

Sleva 24 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 349 Kč

Skladem u dodavatele

Kognitivní činnosti

Autor: Hana Nádvorníková

publisher: Raabe

4.5 / 5
26 %
Publikace se zabývá významem, cíli, metodami a zejména vhodnými hrami a činnostmi pro rozvíjení poznávacích (kognitivních) procesů a řeči u dětí předškolního věku. Pojednává o jednotlivých psychických procesech předškolních dětí, tedy o rozvoji smyslů, pozornosti, paměti, fantazie, myšlení a řeči.

Sleva 26 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 317 Kč

Skladem

Prosociální činnosti

Autor: Eva Svobodová

publisher: Raabe

5 / 5
26 %
Najděte cesty k tomu, jak pomoci dětem ke schopnosti prosociálního jednání, jak je učit být lidmi v plnohodnotném slova smyslu. Publikace pojednává o podmínkách psychosociálního prostředí v mateřské škole, osvětluje klíčové kompetence v kontextu prosociální vybavenosti dítěte na konkrétních příkladech z pedagogické praxe.

Sleva 26 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 317 Kč

Skladem

Vánoční čas

Autor: Kolektiv autorů - Svatopluk Mareš, Petra Cemereková Golová

publisher: Raabe

5 / 5
24 %
"Autoři publikace se věnují pro děti blízkému tématu Vánoc a nenápadně, ale cíleně rozvíjí funkční gramotnosti žáků. V tematických celcích se žáci formou nápaditých úkolů, dramatizací a metod osobnostně sociálních výchovy podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu a rozvíjejí svou kreativitu, fantazii a empatii.

Sleva 24 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem

LesoHRAní

Autor: Kolektiv autorů - Svatopluk Mareš, Petra Cemereková Golová

publisher: Raabe

5 / 5
24 %
"Příspěvky v této publikaci jsou zasazeny do dětmi oblíbeného prostředí lesa. Použité metody práce, jako kritické myšlení či dramatizace, vedou k rozvoji základních gramotností a postupy lze realizovat na školní zahradě. Získané dovednosti žáci využívají k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.

Sleva 24 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatele

Školák se speciálními vzdělávacími potřebami

Autor: Jitka Kendíková

publisher: Raabe

4.5 / 5
22 %
Publikace Školák se speciálními vzdělávacími potřebami přináší nápady, jak pracovat s těmito žáky v průběhu plnění školní docházky, a to jak ve výuce, tak mimo ni.

Sleva 22 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem

Dvouleté děti v předškolním vzdělávání 2 - Od jara do léta

Autor: Kolektiv autorů - Splavcová Hana,Kropáčková Jana

publisher: Raabe

5 / 5
22 %
Ve druhém pokračování publikace Dvouleté děti v předškolním vzdělávání s podtitulem Od jara do léta doplňujeme téma vzdělávání dvouletých dětí o další aspekty. Zaměřili jsme se například na podmínky vzdělávání, tvorbu školního vzdělávacího programu a další pedagogická východiska (specifika věkové homogenní a heterogenní skupiny, pedagogickou diagnostiku a další). Samostatnou kapitolu jsme

Sleva 22 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem

Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití

Autor: Marie Vágnerová

publisher: Raabe

0 / 5
22 %
Dětská kresba je důležitou činností zejména v předškolním věku. Odráží se v ní psychický vývoj dětí, jejich způsob chápání okolního světa, ale i schopnost jej zobrazit. To znamená, že záleží i na jemné motorice a koordinaci ruky a oka. Její rozvoj je také jedním ze signálů školní zralosti. Vývoj kresby má, stejně jako ostatní dětské projevy, i své zákonitosti. Změny ve znázorňování něčeho

Sleva 22 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 358 Kč

Skladem

Environmentální činnosti

Autor: Hana Nádvorníková

publisher: Raabe

4.3 / 5
26 %
Publikace představuje inovativní koncepce environmentální výchovy, včetně modelově očekávaných výstupů. Důraz je kladen na to, aby si čtenář uvědomil význam prostředí, ve kterém se činnosti dětí odehrávají, především školní zahrady. Autorka se věnuje hodnocení kvality a účinnosti a nabízí autoevaluační dotazník hodnocení kvality EVVO v MŠ.

Sleva 26 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 317 Kč

Skladem

Předškolák se speciálními vzdělávacími potřebami

Autor: Jitka Kendíková

publisher: Raabe

3.2 / 5
26 %
* praktická příručka s pracovními listy a metodickými pokyny pro předškoláky s SVP

Sleva 26 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem

Není drak jako drak

Autor: Kolektiv autorů - Svatopluk Mareš, Petra Cemereková Golová

publisher: Raabe

3 / 5
24 %
"Publikace obsahuje inspirativní tematické celky rozvíjející jednotlivé gramotnosti, vychází z dlouholeté praxe autorů na základní škole. Důraz je zejména kladen na rozvoj komunikativních dovedností dětí. V publikaci naleznete nepřeberné množství aktivit a činností, při nichž je ve velké míře využíváno metod kritického myšlení a kooperativního způsobu vyučování.

Sleva 24 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatele

Levá a pravá - Pracovní sešit 2

Autor: Vodička Ivo

publisher: Raabe

0 / 5
26 %
Pracovní sešit Levá a pravá obsahuje praktické postupy, jakými u dítěte upevníme jeho pravolevou i prostorovou orientaci. Formou cvičení pod vedením rodičů nebo učitelů si dítě upevní pojmenování rukou, prstů, naučí se základní prvky gest i gymnastiky prstů. Zároveň obsahuje další cvičení na koordinaci pohybů a procvičování jemné motoriky rukou.Pracovní sešit je součástí ediční řady Pracujeme s

Sleva 26 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem

Levák a všední den I - Pracovní sešit 3

Autor: Vodička Ivo

publisher: Raabe

0 / 5
26 %
Pracovní sešit Levák a všední den I využívá současných praktických zkušeností z oblasti výchovy leváků a prohlubuje jejich předškolní zralost v oblasti stolování, pracovních, hygienických a dalších sebeobslužných činnostech, které malým levákům mohou v pravostranném světě přinášet různé obtíže. Formou cvičení pod vedením rodičů nebo učitelů si malí leváci vytvoří první návyky při práci s nůžkami

Sleva 26 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem

Levák a všední den II - Pracovní sešit 4

Autor: Vodička Ivo

publisher: Raabe

0 / 5
26 %
Pracovní sešit Levák a všední den II využívá současných praktických zkušeností z oblasti výchovy leváků a prohlubuje jejich předškolní zralost v oblasti společenské etikety, pomáhá zvolit sportovní aktivity i hudební nástroj. Celý pracovní sešit provázejí praktické návody, jakým způsobem má malý levák pod vedením rodičů nebo učitelů postupovat při nácviku zavazování tkaniček u bot.

Sleva 26 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem

Levák kreslí, maluje a tvoří - Pracovní sešit 5

Autor: Vodička Ivo

publisher: Raabe

0 / 5
26 %
Pracovní sešit Levák kreslí, maluje a tvoří využívá současných praktických zkušeností z oblasti výchovy leváků a prohlubuje jejich předškolní zralost v oblasti grafomotorických návyků. Prostřednictvím cvičení si dítě pod vedením rodičů nebo učitelů osvojí špetkový úchop a základy zdravého psaní. Formou kreativních cvičení si malí leváci upevní znalost barev a návyky důležité pro budoucí psaní

Sleva 26 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem u dodavatele

Obrázkový kariérový test

Autor: Antonín Mezera

publisher: Raabe

0 / 5
28 %
Obrázkový kariérový test je metodikou pro zjišťování profesních zájmů žáků 7.–9. tříd základních škol. Administraci testu, skórování i interpretaci výsledků provádějí žáci sami pod vedením výchovného poradce, učitele či školního psychologa. Získané výsledky mohou pomoci všem uvedeným skupinám odborných pracovníků nejen při diagnostice profesní orientace žáků ve vyšších ročnících 2. stupně

Sleva 28 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Sebepoznávání

Autor: Petr Hlaďo , Zuzana Hrubcová , Antonín Mezera

publisher: Raabe

0 / 5
30 %
Publikace obsahuje několik diagnostických materiálů, které žákovi pomohou odhalit důležité stránky osobnosti, jejichž poznání je předpokladem pro zralou volbu profesní orientace na druhém stupni základní školy nebo v průběhu středoškolského studia. Žák zjistí, jaký typ pracovního zaměření u něho převládá, uvědomí si, ve kterých schopnostech a dovednostech si důvěřuje.

Sleva 30 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem

Mapování stylu žákova učení

Autor: Antonín Mezera

publisher: Raabe

0 / 5
30 %
Publikace obsahuje materiály umožňující žákům 2. stupně základní školy a starším samostatně vyhodnotit úroveň svých studijních návyků, kvalitu studijních strategií a individuální styl učení. K dispozici jsou i testy temperamentu a smyslového vnímání. Zjištěné poznatky může žák zúročit ve svém dalším vzdělávání, pedagogovi mohou pomoci při volbě efektivních výchovných a vzdělávacích strategií.

Sleva 30 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Hrajeme si I.

Autor: Lucie Víchová

publisher: Raabe

0 / 5
30 %
Publikace Hrajeme si... I vychází z oblíbených kartiček Hrajeme si... a obsahuje náměty na hry s tradicemi, s říkadly, s pohádkami.

Sleva 30 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Hrajeme si II.

Autor: Lucie Víchová

publisher: Raabe

0 / 5
30 %
Publikace Hrajeme si... II vychází z oblíbených kartiček Hrajeme si... a obsahuje náměty na hry v parku a lesoparku, na zahradě, na výletě.

Sleva 30 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Hrajeme si III.

Autor: Lucie Víchová

publisher: Raabe

0 / 5
30 %
Publikace Hrajeme si... III vychází z oblíbených kartiček Hrajeme si... a obsahuje náměty na hry s netradičními pomůckami, s přírodninami, v tělocvičně.

Sleva 30 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Rozvíjíme city, vůli, sebepojetí a komunikaci dětí

Autor: Eva Svobodová , Miroslava Hovjacká , Markéta Kubecová , Michaela Kukačková

publisher: Raabe

0 / 5
26 %
Publikace Rozvíjíme city, vůli, sebepojetí a komunikaci dětí poslouží jako užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika a její podoblasti Sebepojetí, city, vůle a také vzdělávací oblasti Dítě a ten druhý nejen v mateřských školách.

Sleva 26 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 266 Kč

SklademPřihlášení uživatele