Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Výchova a pedagogika

Líný učitel - Jak učit dobře a efektivně

Autor: Robert Čapek

publisher: Raabe

3.9 / 5
28 %
Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole s poloviční námahou? Publikace ukazuje pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom zbytečně neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu může stát hvězdou sborovny - a ještě mu při tom stačí pracovat nejméně ze všech. Vždyť učitel je tím, kdo by se

Sleva 28 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem

Líný učitel - Cesta pedagogického hrdiny

Autor: Robert Čapek

publisher: Raabe

0 / 5
24 % Novinka
Učitel, který se rozhodl učit moderně, se vlastně vydává na cestu pedagogického hrdiny. Na jeho cestě jej mohou potkat mnohá protivenství. Zatímco předchozí publikace Líný učitel: jak učit dobře a efektivně ukázala, jak realizovat podporující a klimatické vyučování v praxi, druhý díl nejen ukáže další příklady práce ve třídě, ale nabízí i pohled na školu a naše školství, který učiteli pomůže

Sleva 24 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem

Školní zralost a její diagnostika

Autor: Jiřína Bednářová

publisher: Raabe

0 / 5
24 %
První titul z ediční řady Školní zralost, určené zejména pedagogům mateřských škol a prvního stupně základních škol, se věnuje tématu připravenosti dítěte na vstup do základní školy a tomu, co pro její optimální úroveň mohou udělat mateřské školy. Nechybí obecná charakteristika předškolního dítěte jak po stránce vývoje motorického, kognitivního, sociálního a motivačně-volního vývoje, tak po

Sleva 24 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Školák se speciálními vzdělávacími potřebami

Autor: Jitka Kendíková

publisher: Raabe

4.5 / 5
24 %
Publikace Školák se speciálními vzdělávacími potřebami přináší nápady, jak pracovat s těmito žáky v průběhu plnění školní docházky, a to jak ve výuce, tak mimo ni.

Sleva 24 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Dvouleté děti v předškolním vzdělávání 2 - Od jara do léta

Autor: Kolektiv autorů - Splavcová Hana,Kropáčková Jana

publisher: Raabe

5 / 5
24 %
Ve druhém pokračování publikace Dvouleté děti v předškolním vzdělávání s podtitulem Od jara do léta doplňujeme téma vzdělávání dvouletých dětí o další aspekty. Zaměřili jsme se například na podmínky vzdělávání, tvorbu školního vzdělávacího programu a další pedagogická východiska (specifika věkové homogenní a heterogenní skupiny, pedagogickou diagnostiku a další). Samostatnou kapitolu jsme

Sleva 24 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Polytechnické činnosti

Autor: Hana Nádvorníková

publisher: Raabe

5 / 5
28 %
Nová publikace Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání je určena zejména učitelkám a vychovatelkám mateřských škol a vychází z aktuálních potřeb školství, ale i celé společnosti, pro kterou je rozvoj vědy a techniky jednou z klíčových oblastí. Vysvětluje pojem technická gramotnost a nabízí metody a postupy, kterými je možné základy technické gramotnosti vytvářet. Dílo vychází ze

Sleva 28 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 330 Kč

Skladem u dodavatele

Kognitivní činnosti

Autor: Hana Nádvorníková

publisher: Raabe

4.5 / 5
28 %
Publikace se zabývá významem, cíli, metodami a zejména vhodnými hrami a činnostmi pro rozvíjení poznávacích (kognitivních) procesů a řeči u dětí předškolního věku. Pojednává o jednotlivých psychických procesech předškolních dětí, tedy o rozvoji smyslů, pozornosti, paměti, fantazie, myšlení a řeči.

Sleva 28 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 309 Kč

Skladem

Prosociální činnosti

Autor: Eva Svobodová

publisher: Raabe

5 / 5
28 %
Najděte cesty k tomu, jak pomoci dětem ke schopnosti prosociálního jednání, jak je učit být lidmi v plnohodnotném slova smyslu. Publikace pojednává o podmínkách psychosociálního prostředí v mateřské škole, osvětluje klíčové kompetence v kontextu prosociální vybavenosti dítěte na konkrétních příkladech z pedagogické praxe.

Sleva 28 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 309 Kč

Skladem u dodavatele

Vánoční čas

Autor: Kolektiv autorů - Svatopluk Mareš, Petra Cemereková Golová

publisher: Raabe

5 / 5
28 %
"Autoři publikace se věnují pro děti blízkému tématu Vánoc a nenápadně, ale cíleně rozvíjí funkční gramotnosti žáků. V tematických celcích se žáci formou nápaditých úkolů, dramatizací a metod osobnostně sociálních výchovy podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu a rozvíjejí svou kreativitu, fantazii a empatii.

Sleva 28 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem u dodavatele

LesoHRAní

Autor: Kolektiv autorů - Svatopluk Mareš, Petra Cemereková Golová

publisher: Raabe

5 / 5
28 %
"Příspěvky v této publikaci jsou zasazeny do dětmi oblíbeného prostředí lesa. Použité metody práce, jako kritické myšlení či dramatizace, vedou k rozvoji základních gramotností a postupy lze realizovat na školní zahradě. Získané dovednosti žáci využívají k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.

Sleva 28 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem u dodavatele

Dobrodružství v zahradě

Autor: Kolektiv autorů - Svatopluk Mareš, Petra Cemereková Golová

publisher: Raabe

4.5 / 5
28 %
"Díky této publikaci děti zažijí dobrodružnou cestu na výpravě do zahrady plné fantazie. Touto fantastickou zahradou může být i vaše školní zahrada. Žáci budou objevovat svět klíčovou dírkou a zároveň budou rozvíjet svoji funkční gramotnost ve všech směrech.

Sleva 28 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Environmentální činnosti

Autor: Hana Nádvorníková

publisher: Raabe

4.3 / 5
28 %
Publikace představuje inovativní koncepce environmentální výchovy, včetně modelově očekávaných výstupů. Důraz je kladen na to, aby si čtenář uvědomil význam prostředí, ve kterém se činnosti dětí odehrávají, především školní zahrady. Autorka se věnuje hodnocení kvality a účinnosti a nabízí autoevaluační dotazník hodnocení kvality EVVO v MŠ.

Sleva 28 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 309 Kč

Skladem

Není drak jako drak

Autor: Kolektiv autorů - Svatopluk Mareš, Petra Cemereková Golová

publisher: Raabe

3 / 5
28 %
"Publikace obsahuje inspirativní tematické celky rozvíjející jednotlivé gramotnosti, vychází z dlouholeté praxe autorů na základní škole. Důraz je zejména kladen na rozvoj komunikativních dovedností dětí. V publikaci naleznete nepřeberné množství aktivit a činností, při nichž je ve velké míře využíváno metod kritického myšlení a kooperativního způsobu vyučování.

Sleva 28 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem u dodavatele

Dvouleté děti v předškolním vzdělávání

Autor: Kolektiv autorů - Splavcová Hana,Kropáčková Jana

publisher: Raabe

3.4 / 5
28 %
Publikace Dvouleté děti v předškolním vzdělávání s podtitulem Od podzimu do zimy je věnována v první řadě učitelkám a ředitelkám mateřských škol, je velmi vhodným studijním materiálem pro budoucí učitelky mateřských škol, mohou ji využít nejen studenti bakalářských studijních programů Učitelství pro mateřské školy, ale i studenti středních pedagogických škol či dalších studijních

Sleva 28 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem

Předškolák se speciálními vzdělávacími potřebami

Autor: Jitka Kendíková

publisher: Raabe

3.2 / 5
28 %
* praktická příručka s pracovními listy a metodickými pokyny pro předškoláky s SVP

Sleva 28 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem u dodavatele

Procvičování učiva pro 4. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Mareš Svatopluk,Kolektiv

publisher: Raabe

0 / 5
24 %
Nová publikace Procvičování učiva pro 4. ročník ZŠ přináší učitelům prvního stupně kopírovatelné pracovní listy pro vzdělávací oblasti Český jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět, které jsou navrženy pro okamžité použití ve třídě. Ke každému pracovnímu listu v publikaci naleznou vyučující přehledné metodické pokyny včetně motivačních aktivit, zařazení do RPV

Sleva 24 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Dotazník studijně profesní orientace

Autor: Antonín Mezera

publisher: Raabe

0 / 5
24 % Novinka
Publikace přináší potřebnou metodiku a informace k dotazníku studijně profesní orientace a ke kariérovému dotazníku k volbě dalšího studia a povolání, které jsou určeny žákům vyšších ročníků základní a střední školy. Kromě přehledu diagnostiky kariérového poradenství s pomocí sebehodnotících škálových dotazníků obsahuje dotazníky pro žáky základních i středních škol a návod k jejich užití,

Sleva 24 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem u dodavatele

Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání

Autor: Kateřina Jančaříková

publisher: Raabe

0 / 5
20 %
Publikace z ediční řady Komplexní metodiky pro předškolní vzdělávání přistupuje k problematice s vědomím, že učitelé  v mateřských školách obvykle nemají přírodovědné vzdělání. Zohledňuje vývojová specifika předškolních dětí, např. skutečnost, že vnímají neverbální komunikaci často více než komunikaci verbální.

Sleva 20 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 367 Kč

Skladem

Já jsem takový a ty jsi makový

Autor: Žaneta Křížová , Radka Johana Paterová , Lucie Víchová

publisher: Raabe

0 / 5
20 %
Také řešíte na začátku každého nového školního roku ve Vaší mateřské škole nesoulady mezi dětmi? Nakonec si na sebe zvyknou, ale chce to pevné nervy a velkou trpělivost Vašich pedagogů. Aby toto období bylo v září co nejkratší a aby ke konfliktům mezi dětmi kvůli jejich jinakosti docházelo i po zbytek roku co nejméně, připravili jsme pro Vás novou publikaci, která pomůžeme Vašim pedagogům

Sleva 20 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem

Rozvíjíme hudební dovednosti dětí

Autor: Kolektiv autorů - Pehelová Marcela,Kubecová Markéta

publisher: Raabe

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem

Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití

Autor: Marie Vágnerová

publisher: Raabe

0 / 5
24 %
Dětská kresba je důležitou činností zejména v předškolním věku. Odráží se v ní psychický vývoj dětí, jejich způsob chápání okolního světa, ale i schopnost jej zobrazit. To znamená, že záleží i na jemné motorice a koordinaci ruky a oka. Její rozvoj je také jedním ze signálů školní zralosti. Vývoj kresby má, stejně jako ostatní dětské projevy, i své zákonitosti. Změny ve znázorňování něčeho

Sleva 24 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 349 Kč

Skladem u dodavatele

Sebeobrana učitele

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
24 %
Dnešní pedagogové musí čelit celé řadě výzev, ale i překážek. Jednou z nich může být i tlak vyvíjený ze strany žáků či jejich rodičů, který může ve vyhrocených situacích přerůst až v šikanu pedagogů. Co tyto situace způsobuje a jak je možné takové situace zvládnout, se dozvíte právě v publikaci Sebeobrana učitele. Problematika čelení tlaku ze strany žáků i rodičů je v publikaci nazírána ze tří

Sleva 24 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem

Malé příběhy o velkých věcech

Autor: Kolektiv autorů - Dana Tvrďochová,Kolektiv

publisher: Raabe

0 / 5
24 %
Ve Vašem úsilí Vám pomůže publikace z naší ediční řady Náměty na hravé pohádkové činnosti. Díky ní si děti rozvinou své sociálně emoční dovednosti a také posílí svou schopnost spolupráce. Aktivity postavené na jednotlivých příbězích Daisy Mrázkové směřují k naplnění individuálních potřeb dětí, vedou k zamyšlení a poskytují podněty ke hrám venku i uvnitř.

Sleva 24 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Rozvíjíme city, vůli, sebepojetí a komunikaci dětí

Autor: Eva Svobodová , Miroslava Hovjacká , Markéta Kubecová , Michaela Kukačková

publisher: Raabe

0 / 5
30 %
Publikace Rozvíjíme city, vůli, sebepojetí a komunikaci dětí poslouží jako užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika a její podoblasti Sebepojetí, city, vůle a také vzdělávací oblasti Dítě a ten druhý nejen v mateřských školách.

Sleva 30 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 251 Kč

SklademPřihlášení uživatele

Katodieta Katodieta