Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Výchova a pedagogika

Sluchové vnímání

Autor: Zdeňka Michalová

publisher: Tobiáš

3.5 / 5
11 %
Sluch je vedle zraku druhým nejdůležitějším smyslem podílejícím se na mezilidské komunikaci. Oslabená schopnost sluchového vnímání neznamená, že má dítě poruchu sluchu, může však významně negativně ovlivnit výsledky dětského počátečního vzdělávání, především čtení a písemného projevu. Předložená publikace se proto snaží poskytnout náměty, jak sluchové vnímání u dítěte ve věku mateřské školy

Sleva 11 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem u dodavatele

Dyslektická čítanka pro 2. - 3. ročník - Čítanka pro dyslektiky II

Autor: Zdena Michalová

publisher: Tobiáš

3.3 / 5
11 %
Navazuje na díl první, po formální stránce je uspořádán stejným způsobem. Dospělý, který dle učebnice pracuje s malým čtenářem, je přesně instruován k dílčím úkonům s dítětem v záhlaví jednotlivých textů. Z obsahového hlediska tento díl pokrývá čtení trojpísmenné otevřené slabiky (typ pro, sto, stojí...) a slov se dvěma souhláskami uprostřed, čtení slov se slabikotvorným r, l a čtení slov se

Sleva 11 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovní sešit k nápravě vývojových poruch učení v českém jazyce II

Autor: Hana Treuová

publisher: Tobiáš

0 / 5
11 %
Určeno dětem 4. a 5. ročníků.

Sleva 11 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem

Čtenářské tabulky

Autor: Josef Novák

publisher: Tobiáš

0 / 5
11 %
Soubor je určen k rozvíjení čtenářských dovedností u žáků s vývojovou dyslexií percepčního typu, tj. s převahou obtíží v narušených kvalitách zrakového a sluchového vnímání a u žáků s vývojovou dyslexií integrativního typu, při které je převaha obtíží v nízké plynulosti a pomalosti čtení. Lze jej rovněž využít k rozvoji čtení u žáků základních, obecných i zvláštních škol. Velmi účinně může

Sleva 11 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Jak se učí chlapci a jak děvčata

Autor: Vera F. Birkenbihl

publisher: Tobiáš

0 / 5
11 %
Určeno pedagogům, studentům, rodičům.

Sleva 11 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Číst a psát se naučím! 2

Autor: Libuše Kubů

publisher: Tobiáš

0 / 5
11 %
Publikace je určena dyslektikům 1.- 3.ročníku, jejich rodičům, učitelům i speciálním pedagogům.

Sleva 11 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Artikulace a fonologické rozlišování hlásek

Autor: Karel Neubauer

publisher: Tobiáš

0 / 5
11 %
První část knihy je názorným a stručným návodem, jak podpořit již u 2–3letých dětí rozvoj těch dovedností, které jsou potřebné pro dobrý vývoj artikulace. Je určen především rodičům a dalším blízkým osobám, pedagogům předškolních zařízení a počátečních ročníků škol. Poskytuje, při určitém nutném zjednodušení problematiky, jasně strukturované informace, zaměřené na nejčastěji se vyskytující a

Sleva 11 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Pozornost / Pozornosť

Autor: Zdena Michalová

publisher: Tobiáš

0 / 5
11 %
Soubor je určen dětem zhruba od 3. třídy ZŠ (např. pro práci s hyperaktivními jedinci), ale též dospělým (afatikům). Kromě posílení pozornosti je u některých cvičení zároveň rozvíjena paměť a zrakové vnímání, takže lze navázat na publikaci Shody a rozdíly. Pozornost je jednou ze základních složek inteligence. Pokud věnujeme plně svou pozornost nějaké úloze, jsme schopni ji splnit přesněji a

Sleva 11 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Shody a rozdíly / Zhody a rozdiely

Autor: Zdeňka Michalová

publisher: Tobiáš

0 / 5
11 %
Předkládané pracovní listy slouží k rozvoji zrakové percepce u dětí; jsou využitelné pro děti od čtyř let a použitelné v případě oslabení vizuální diferenciace i pro děti druhého stupně základní školy. Běžně se dají využít k reedukaci u dětí s SPU a také v rámci prevence, aby případné oslabení této oblasti nebylo jednou z příčin obtíží při nácviku čtení.

Sleva 11 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Dyslektická čítanka pro 8. - 9. ročník - Čítanka pro dyslektiky IV

Autor: Zdena Michalová

publisher: Tobiáš

0 / 5
11 %
Tato publikace je pokračováním Čítanky pro dyslektiky III na druhém stupni základní školy. Při práci s čítankou je nutná přímá pomoc učitele (rodiče, speciálního pedagoga...). Dokáže čtenáře vhodně motivovat ke čtení a vytvářet ovzduší optimistického ladění dítěte.

Sleva 11 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem

Dyslektická čítanka pro 6. - 7. ročník - Čítanka pro dyslektiky III

Autor: Zdena Michalová

publisher: Tobiáš

0 / 5
11 %
Tato publikace navazuje na Dyslektickou čítanku pro 1. - 2. roč. a Dyslekticku čítanku pro 2. - 3. roč. a Dyslekticku čítanku pro 4. - 5. roč. téže autorky. Texty jsou voleny tak, aby svou rozmanitostí přitáhly ke čtení. Zpočátku jsou jednodušší, postupně však jejich náročnost stoupá. Před většinou článků najdete nejprve ve sloupcích vypsána obtížná slova určená k nácviku čtení. Kromě nich jsou

Sleva 11 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 134 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele