Registrace | Přihlášení


Záhady a esoterika

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Zbožštění v Kristu v textech Tomáše Akvinského

publisher: Krystal OP

0 / 5
17 %
Pojednání o Božím synovství a zbožštění člověka, inspirované texty Tomáše Akvinského. Autor vychází z Tomášových komentářů k Pavlovým listům a k Evangeliu podle Jana a prostřednictvím Tomášova lectio divina ukazuje, kam až sahá Boží plán moudrosti a lásky k nám: máme se milostí stát tím, čím je Slovo svou přirozeností, synem Boha. Tomášova reflexe nám odhaluje krásu dědictví, které je nám určeno,

Sleva 17 % z běžně ceny 115 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem u dodavatele

Trojice - Úvod do katolického učení o trojjediném Bohu

Autor: Gilles Emery

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Kniha představuje prameny a vývoj trojiční křesťanské kultury. Nabízí potřebnou průpravu k tomu, aby čtenář tuto kulturu mohl nejen ocenit, ale také do ní vstoupit. Není pouhým historickým či systematickým úvodem, ale spíše modelem plně rozvinuté trojiční vnímavosti – v biblické, liturgické i dogmatické oblasti. Jasným a přístupným stylem se autor přesouvá od svědectví Písma a víry k doktrinálním

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

O chlapci, který toho věděl příliš mnoho

Autor: Cathy Byrd

publisher: Noxi

0 / 5
30 % Výprodej
Ohromující skutečný příběh malého chlapce se vzpomínkami na minulý život je zároveň neobyčejnou výpovědí jeho matky o výpravě za pravdivým poznáním těchto vzpomínek a o objevech, které na této cestě uskutečňuje. I navzdory možným nepříjemným důsledkům, které jí toto poznání může přinést, ale i faktu, že její nová zjištění jsou v rozporu s jejím náboženským přesvědčením, je ochotna zajít daleko za

Sleva 30 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem

Bahá’u’lláh - Zakladatel Bahá’í víry

Autor: neuveden

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
13 %
Stručný pohled na život a učení Bahá’u’lláha, zakladatele nejmladšího světového náboženství, určený především dětem a mládeži. Každou pasáž umocňují krásné barevné ilustrace. Knížka může být pomocníkem pro rodiče a učitele při vyprávění o osobě Bahá’u’lláha a o hlavních principech Bahá’í víry, jimiž jsou jednota, láska a mír pro všechny lidi.

Sleva 13 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem u dodavatele

Filozofie pro život

Autor: Delia S. Guzmán

publisher: Nová Akropolis

0 / 5
27 %
Autorka dokázala prosít to nejlepší z dějin filozofie, kterou tak dobře zná. Proto její slova dýchají ozvěnou jí obdivovaného Marka Aurelia, stoického filozofa, který nás naučil odhalit univerzální zákon, jenž tepe v hvězdném nebi, což o mnoho staletí později učinil jinými slovy také Kant. Jindy nám její bojovná obhajoba jednotlivce a jeho společenských odpovědností připomíná moudrost starodávné

Sleva 27 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Tajemství bible

publisher: Andělská křídla

0 / 5
15 %
Tato publikace zajímavým způsobem předkládá důkazy o tom, že Bible má autoritu Božího Slova. Předkládá důkazy, že pisatelé Biblických knih byli „unášeni“ Duchem Božím, aby napsali věrně a pravdivě co Bůh chtěl čtenářům Bible zdělit. Pisatelé Bible tak Božím způsobem zaznamenali Boží Slovo nejen pro čtenáře v jejich době, ale především pro další generace a to až do konce světa. V Bibli tedy Boží

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Zlé kartičky - Otevřte Pandořinu skříňku!

Autor: Žofia Sard

publisher: Spiral Energy

0 / 5
27 %
Poznejte temnější půlku sebe sama a staňte se celistvou osobností. V průběhu života se učíme některá svá přání potlačovat. Tato přání se později vyvíjí v tzv. špatné či přesněji nežádoucí vlastnosti. Původně na nich nic zlého nebylo, ale tím, že jsme je zavrhli a zatlačili do nevědomí, se staly našimi démony. Psychologicky řečeno: naším stínem. Chceme-li žít dynamicky a mít pocit naplnění,

Sleva 27 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem

Řeč - Příspěvek k situační fenomenologii

Autor: Martin Pokorný

publisher: Jitro

0 / 5
15 %
Martin Pokorný (* 1973) vyučuje komparatistiku na FF UK. V nakl. Jitro vydal komentovaný překlad Chaucerova Snu o rytíři a esej Odezvy a znaky: Homér, Dante a Joyceův Odysseus. Překlady mj. pro nakl. Oikúmené či Odeon. Opírá se řeč o již danou zkušenost, nebo je zkušenost formována řečí? Dává řeč smysl pouze v situaci, nebo je naopak podstatné, že její významy každou konkrétní situaci

Sleva 15 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 322 Kč

Skladem u dodavatele

Asklépios

Autor: Kolektiv autorů - Jakub Hlaváček,Martin Žemla

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
15 %
Dialog Asklépios bývá řazen mezi tzv. filosofická hermetika. Podobně jako texty tzv. Corpus Hermeticum, které autor prokazatelně znal, netvoří jednotný myšlenkový celek, ale shrnuje v podstatě všechny aspekty antického hermetismu. Tato publikace obsahuje překlad dochované latinské verze a úvodní studii, která se zabývá recepcí tohoto dialogu. Mezi ostatními hermetickými texty totiž Asklépios

Sleva 15 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Historie šílenství v době klasicismu

Autor: Michael Foucault

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
24 %
Foucaultova disertační práce Historie šílenství je prvním z jeho velkých „archeologických“ spisů. Jejím tématem je způsob, jakým byl v moderních evropských dějinách pojímán fenomén šílenství. Foucault zde analyzuje – počínaje tím, co označuje jako „velké uvěznění“ – několik historických konstelací, které v nejrůznějších kontextech charakterizovaly vztah západní kultury k postavě šílence.

Sleva 24 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 420 Kč

Skladem u dodavatele

Tisíc plošin

Autor: Kolektiv autorů - Gilles Deleuze,Félix Guattari

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Tisíc plošin je vrcholným dílem autorského týmu Gillesa Deleuze a Félixe Guattariho a zároveň jedním z nejvýznamnějších teoretických textů, které ve dvacátém století vznikly. V této rozsáhlé a převratné knize se autoři vymezují proti celému dominantnímu západnímu způsobu myšlení, a to nejen na rovině obsahu, ale i formy: kniha není členěna do kapitol, nýbrž do "plošin", z nichž každá je vybavena

Sleva 21 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 439 Kč

Skladem u dodavatele

Vězeňské zdi kdyby promluvily

Autor: Richard Wurmbrand

publisher: Stefanos

0 / 5
24 %
Autor knihy, rumunský luterský farář, jenž byl ve své vlasti v padesátých letech čtrnáct let vězněn pro svou víru, zde předkládá svá kázání, která si v duchu sestavil ve vězení, a to zejména během dlouhých dvou let strávených na samotce. Kniha je pozoruhodným a jedinečným dokumentem o hlubinách křesťanské víry uprostřed nelidského teroru a zoufalství. J. B. Phillips, americký teolog a autor

Sleva 24 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 173 Kč

Skladem

Komentář k Etice Nikomachově II. kniha (česky, latinsky)

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

0 / 5
15 %
Pro Aristotelovu etiku je klíčové téma ctnosti. Probírá se porůznu v celé Etice Nikomachově, nicméně její 2. kniha představuje východisko, kde je morální ctnost definována a uvedena do kontextu lidského života a jednání. Ctnostné jednání je pro Aristotela a Tomáše takové, jaké můžeme vidět u ctnostného člověka. Kde je ale ten vzorový příklad ctnostného člověka? Aristotelés na tuto otázku přímo

Sleva 15 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Úvahy nad Tórou /brož./

Autor: Ješajahu Leibowitz

publisher: P3K

0 / 5
15 %
Komentáře k biblickým Pěti knihám Mojžíšovým od jednoho z nejvýznamnějších novodobých izraelských náboženských filozofů - Ješajahu Leibowitze (1903-94). Leibowitz konfrontuje text Tóry s velkými filozofickými systémy Spinozy a Kanta, aby zdůraznil její mnohotvárnost. Jeho náboženská filozofie spočívá na jednoznačné tezi, že judaismus se vyjadřuje naplňováním micvot a ve snášení ,,jha micvot",

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Pravda a metoda I - Nárys filosofické hermeneutiky

Autor: Hans-Georg Gadamer

publisher: Triáda

0 / 5
26 % Výprodej
Pojednání Pravda a metoda (1960) se vedle Heideggerova Bytí a času (1927) řadí ke klíčovým dílům německé filosofie 20. století a k několika málo přelomovým příspěvkům k otázce povahy humanitních věd vůbec. „Metoda“ v názvu knihy naznačuje, že dílo se zrodilo jako plod 50. a 60. let 20. století. Poválečné okouzlení technologií a víra ve zřejmý pokrok techniky se odrazily v novopozitivistických

Sleva 26 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 331 Kč

Skladem

Bible, překlad 21. století (Green)

Autor: neuveden

publisher: Biblion

0 / 5
27 %
Sedmé opravené vydání populárního překladu Bible do současné češtiny v kapesním formátu. Od r. 2009, kdy Bible21 vyšla poprvé, se stala bestsellerem s více než 120.000 prodanými výtisky. Překlad si našel oblibu mezi odborníky, laiky i těmi, kdo Bibli dosud nečetli. Odolná a atraktivní vazba ve čtyřech odstínech umělé kůže, kvalitní dvoubarevný tisk dvousloupcové sazby na nažloutlém biblovém

Sleva 27 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 358 Kč

Skladem

Bible, překlad 21. století (Blue)

Autor: neuveden

publisher: Biblion

0 / 5
27 %
Sedmé opravené vydání populárního překladu Bible do současné češtiny v kapesním formátu. Od r. 2009, kdy Bible21 vyšla poprvé, se stala bestsellerem s více než 120.000 prodanými výtisky. Překlad si našel oblibu mezi odborníky, laiky i těmi, kdo Bibli dosud nečetli. Odolná a atraktivní vazba ve čtyřech odstínech umělé kůže, kvalitní dvoubarevný tisk dvousloupcové sazby na nažloutlém biblovém

Sleva 27 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 357 Kč

Skladem

Bible, překlad 21. století (Gold kůže)

Autor: neuveden

publisher: Biblion

0 / 5
16 %
Sedmé opravené vydání populárního překladu Bible do současné češtiny v kapesním formátu. Od r. 2009, kdy Bible21 vyšla poprvé, se stala bestsellerem s více než 120.000 prodanými výtisky. Překlad si našel oblibu mezi odborníky, laiky i těmi, kdo Bibli dosud nečetli. Odolná a atraktivní vazba ve dvou odstínech pravé kůže se zlatou ořízkou (provedení Corallrot se stříbrnou ořízkou), kvalitní

Sleva 16 % z běžně ceny 1 200 Kč

Naše cena: 1 010 Kč

Skladem

Židovská ročenka 5780, 2019/2020

Autor: Jiří Daníček

publisher: Federace židovských obcí

0 / 5
12 %
Židovská ročenka na rok 5780 přináší na 168 stranách celkem deset textů. Prvním z nich je úvodní kapitola ze Vzpomínek na Podkarpatské Rusi narozené Sarah Udi. / Doreen Warrinerová přijela do Prahy v říjnu 1938 a úspěšně organizovala záchranné transporty pro osoby pronásledované nacisty. Ročenka přináší několik ukázek z knihy, kterou o ní napsal její synovec Henry Warriner. / Dodnes neuzavřenou

Sleva 12 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Leopardí bojovník - Cesta k africkému učení předků, instinktů a snů

Autor: John Lockley

publisher: Alpha book

0 / 5
39 %
V roce 1990, kdy se éra apartheidu konečně chýlila ke konci, se mladému bělošskému zdravotníkovi v jihoafrické armádě, který se jmenoval John Lockley, zdál velmi živý sen. On sám ho popisuje jako „sangomské volání“, jelikož se stal začátkem neobyčejné pouti za hranice rasy, kultury a víry, do světa šamanů. Z hor Jižní Koreje, kde studoval u zenového mistra Su Bonga, ho přivedl na africký venkov

Sleva 39 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 212 Kč

SklademPřihlášení uživatele

Black Friday - scyscraper