Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Záhady a esoterika

Smrt, hroby a záhrobí v islámu - Poslední věci člověka pohledem muslimských pramenů

Autor: Bronislav Ostřanský

publisher: Academia

4 / 5
24 %
Přemítání o smrti, záhrobí i onom světě již od pradávna zaměstnává věřící všech náboženství, což platí bezezbytku rovněž pro muslimy. Přitom nikde v islámu nedoznal rozpor mezi literou islámského práva a zavedenými zvyklostmi takové hloubky jako právě v problematice funerální. Jedná se tedy o významné „kolbiště“, kde se po staletí střetávají i míjejí různé výklady islámu. Kolektivní monografie

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Nachmanidovy polemiky

Autor: Milan Žonca

publisher: Academia

5 / 5
24 %
Katalánský rabín Moše ben Nachman z Girony (kolem 1195 – 1270), známý také jako Nachmanides, patří mezi nejvýznamnější židovské náboženské autority vrcholného středověku. Působil jako lékař, politický a náboženský představitel katalánských židovských komunit, byl také plodným autorem a učitelem. Ve svém díle zdařile snoubí filosofické a literární dědictví sefardské kultury s produkty

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Chan-fej-c´ 2. díl

Autor: Chan Fej

publisher: Academia

4 / 5
24 %
Druhým svazkem se stává komentovaný překlad starověkého čínského spisu Chan-fej-c’ do češtiny úplným. Čeština se tak řadí mezi hrstku západních jazyků, do nichž bylo toto dílo celé přeloženo. Základní a zároveň nejrozsáhlejší a nejpropracovanější text myšlenkové školy zákona – legismu – stylisticky a kompozičně vybroušenou formou představuje učení, jehož praktická aplikace ve státě Čchin z velké

Sleva 24 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 422 Kč

Skladem

Mystika a logika a jiné eseje

Autor: Bertrand Russell

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Od doby, kdy byl poprvé vydán sborník Mystika a logika a jiné eseje Bertranda Russella (1872–1970) již uplynulo téměř sto let. Navzdory tomu není jeho první překlad do češtiny, který nyní nakladatelství Academia vydává, určen k pouhému doplnění mezery v knihovně. Autor, mimo jiné nositel Nobelovy ceny za literaturu, kterou získal v roce 1950, významný filosof a matematik, ale též bouřlivý kritik

Sleva 24 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem

Ratolest Davidova

Autor: David Gans

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Kronika pražského židovského učence Davida Ganse, vydaná roku 1592 v Praze, je z mnoha důvodů jedinečná. Svou inspirací v německých kronikách 16. století a současně ve starší hebrejské historiografické literatuře představuje ve střední Evropě ojedinělý případ prolnutí židovského a křesťanského zájmu o svět. První díl, pojednávající o židovských dějinách, dovršuje fascinující svědectví o

Sleva 24 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 494 Kč

Skladem

Od evangelia k evangeliím

Autor: Petr Pokorný

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Od původního významu řeckých slov ?????????, ?????????? (dobrá zpráva, případně odměna tomu, kdo nese dobrou zprávu) prošel obsah pojmu evangelium na samém počátku křesťanství několika proměnami. Ježíš užíval pravděpodobně hebrejské sloveso s významem „nést dobrou zprávu“, pro Pavla z Tarsu znamenal tento termín označení zvěsti o Ježíšově vzkříšení, Marek, autor nejstaršího evangelia, spojil toto

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Za Boha, národ, pořádek

Autor: Jaroslav Šebek

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Kniha se zabývá tematikou antidemokratických a nacionalistických tendencí v prostředí českého a německého katolicismu v Československu v meziválečném období. Problematika je zmiňována také ve středoevropském kontextu – především s důrazem na vývoj v Rakousku a Německu. Pozornost se věnuje rovněž papežské politice tohoto období, která svou snahou o ofenzivnější vystupování církve ve veřejném

Sleva 24 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem

Islámský stát - Blízký východ na konci časů

Autor: Ondřej Beránek , Bronislav Ostřanský

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Islámský stát (IS) s nečekanou rychlostí a brutalitou vtrhnul v roce 2014 skrze zpravodajství do našeho povědomí a od té doby nepřestává vyvolávat mnoho emocí i otázek. Jak chce, abychom jej viděli – a jaký doopravdy je? Jde o do krajnosti dotaženou radikalizaci islamismu či spíše brutální podobu islamizace extremismu? A z jaké perspektivy se nejlépe dobereme odpovědi? V kontextu IS západní média

Sleva 24 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem

Rituální jeskyně starých Mayů - Cesta za tajemstvím mayských podsvětních mýtů

Autor: Stanislav Chládek

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Co pro Maye znamenají jeskyně a co v sobě ukrývají za tajemství? Co se v nich dělo a jakou roli hrály v mayském náboženství a mytologii? Na to se snaží odpovědět první souborná práce, která shrnuje nedávné výsledky archeologického výzkumu jeskyní mayské oblasti, a to i na základě osobních zkušeností autora.

Sleva 24 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 604 Kč

Skladem

Filosofie zakázaného vědění

Autor: Konrad Paul Liessmann

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Práce Konrada Liessmanna, profesora na Institutu pro filosofii vídeňské univerzity, autora řady vědeckých a esejistických knih o otázkách estetiky, filosofie a kulturologie, vychází ze zamýšleného, ale neuskutečněného záměru Friedricha Nietzscheho napsat knihu Filosofie zakázaného vědění, ve které chtěl nastavit zrcadlo evropské kultuře a jejím ideálním hodnotám pravdy, krásy a dobra a v němž by

Sleva 24 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem

Parmenidova filozofie

Autor: Záviš Kalandra

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Parmenidova filosofie je prvním uceleným knižním textem levicového intelektuála Záviše Kalandry. Vznikl v polovině dvacátých let 20. století coby dizertační práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ovšem před obhajobou jej Kalandra stáhl a nikdy tak své doktorské studium nedokončil. V originální studii Kalandra soustředí svou pozornost na vývoj tzv. předsokratovské filozofie, zejména pak

Sleva 24 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem

Teorie masového šílenství - Příspěvky k psychologii politiky.

Autor: Hermann Broch

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Brochova Teorie masového šílenství je souborem jeho prací z let 1939 až 1946, které chtěl vydat v americkém exilu, kam díky Jamesi Joycovi uprchl před Hitlerem, roku 1951, překazila mu to však smrt. S oporou o soudobé nejnovější poznatky z filosofie, psychologie, sociologie a politologie chce ukázat na filosoficko psychologické příčiny masového šílenství probíhajícího v totalitních státech nejen

Sleva 24 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 452 Kč

Skladem

Knaanic Language: Structure and Historical Background

Autor: Robert Dittmann

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Canaanite glosses, i.e. medieval Slavic, especially Czech glosses, recorded in Hebrew script, have aroused the interest of researchers since the first half of the19th century. Despite long-term research their appearance has not been sufficiently described and explained until today. A conference, the contributions to which are contained in this book, was organized as a part of and supported by the

Sleva 24 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem

Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848-1914)

Autor: Tomáš W. Pavlíček

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Představa o výjimečném poklesu religiozity v Čechách vyvolává zájem u nás i v zahraničí. Jak ale toto téma podrobit empirickému historickému výzkumu a nespokojit se jen s konstatováním, že od poloviny 19. století sekularizace zákonitě rostla spolu s pokrokem? Autor si klade otázku, jak spolu souvisejí náboženské a sociální změny. Ve své knize zvolil jako předmět výzkumu tři pojmy – náboženské

Sleva 24 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 452 Kč

Skladem

Zrada vzdělanců

Autor: Julien Benda

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Takřka po devadesáti letech vychází nový překlad knihy francouzského filozofa Juliena Bendy (1867–1956), který proti sobě staví univerzalistickou filozofii ducha, dědičku řecké vzdělanosti, a soudobé ideové proudy ve službách praktických zájmů – nacionalismu, militarismu i rasismu –, představované ve Francii především jmény Charlese Maurrase a Maurice Barr?se. Kniha ve své době vyvolala velký

Sleva 24 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Přírodopis kanibalismu - O lidojedech, placentách, prášku z mumie a jiných věcech

Autor: Bill Schutt

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Pro vědce byl po mnoho století kanibalismus bizarním jevem bez většího biologického významu, pouhou náhodnou sbírkou přírodních podivností. I v naší kultuře představuje kanibalismus odpudivé tabu, které však zároveň magicky přitahuje. Role kanibalismu v přírodě, lidské evoluci a dějinách je však mnohem hlubší a provázanější. Zoolog Bill Schutt čtenáře provede zrádnými vodami plnými mýtů o

Sleva 24 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích

Autor: Kolektiv autorů - Pavlíček Tomáš W.,Fasora Lukáš,Kunštát Daniel

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Kniha - stejně jako ilustrace na její obálce - ukazuje, že věkovitá instituce papežství byla i v nedávné minulosti pro jedny ochranou a útočištěm před bouřemi moderního světa, pro druhé pak výrazem zastaralé instituce bránící pokroku. Toto napětí vyjadřuje ve svérázné umělecké zkratce i reprodukovaná iluminace pražských benediktinek ke svátku sv. Petra a Pavla z r. 1904: „koráb církve“ řídí

Sleva 24 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 528 Kč

Skladem

Mistr, který létal na větru - Staročínská kniha Lie-c’

Autor: Jan Beran

publisher: Academia

0 / 5
24 % Novinka
Spolu se Starým mistrem (Lao-c´) a Mistrem Čuangem je kniha Mistr Lie (Lie-c´) taoistickou tradicí brána za součást triády zakládajících textů. Navzdory pochybnostem o jejím původu a autenticitě přetrvala dodnes. Dochovaný text ze 4. stol. se pojí s Čang Čanovým komentářem. První úplný český překlad a komentář představuje tuto knihu jako primární filosofický text neopominutelných literárních

Sleva 24 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 452 Kč

Skladem

Korán, meč a volební urna - Zdroje a podoby islamismu

Autor: Marek Čejka

publisher: Academia

0 / 5
24 % Novinka
Text je komplexní prací, která mapuje teoretická východiska a praktické formy islamismu. V první části se soustřeďuje na západní reflexi pojmu, hlavně ve frankofonním prostředí, kde se poprvé objevil, a v anglofonním světě, kde se v pozdější době tento termín nejvíce rozšířil a významově posunul. Pozornost je věnována také české debatě islamismu. Druhá část práce analyzuje genezi islamismu a

Sleva 24 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem

Církev přežívá

Autor: Reinhard Marx

publisher: Academia

0 / 5
24 % Novinka
Reinhard kardinál Marx, arcibiskup mnichovský a freisinský, jinak dvojnásobný vysokoškolský profesor (teologie a sociálních věd a také ekonomie), prezident všech evropských biskupských konferencí a jedna z osmi hlav poradního sboru papeže Františka, se ve své první knize „Kapitál“, která rovněž vyšla v češtině, zabývá hospodářstvím a životní úrovní obyvatel. V novém textu „Církev přežívá“ (Kirche

Sleva 24 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 110 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele