Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Duchovní rozvoj, meditace

Teologický slovník

Autor: Kolektiv autorů - Karl Rahner,Herbert Vorgrimler

publisher: Vyšehrad

4 / 5
24 %
Touto knihou se dostává k českému čtenáři souborný přehled teologie, který zpracoval jeden z nejvýznačnějších katolických teologů 20. století Karl Rahner (1904—1984). Za svého života působil nejprve v duchovní správě a potom jako profesor na teologických fakultách v Rakousku a Německu, byl jedním z poradců na 2. vatikánském koncilu a významně se podílel na tvorbě a vypracování koncilových

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

Moderní průvodce křesťanstvím

Autor: Kolektiv autorů - Susanne Heine,Peter Pawlowsky

publisher: Vyšehrad

4.3 / 5
24 %
„V této knize najdete popis cesty, členěný na přehledné etapy. Krajina křesťanství je krásná a mnohotvárná; nebudeme volit nej­kratší trasu, klidně to vezmeme oklikou a do kopce půjdeme serpentinami. O stravování je postaráno, budeme si vařit čerstvé jídlo ze starých zásob.“ Jedním z prvních názvů pro křesťanství bylo prosté „cesta“. I dnes, po dvou tisících letech existence a tváří v tvář

Sleva 24 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem u dodavatele

Náboženské dějiny starověkého Izraele

Autor: Angelika Berlejung

publisher: Vyšehrad

3.8 / 5
18 %
Kniha profesorky Angeliky Berlejung Náboženské dějiny starověkého Izraele představuje vynikající úvod do dějin náboženství v oblasti, kde vznikla hebrejská Bible, v křesťanském kontextu označovaná jako Starý zákon. Skládá se ze dvou hlavních částí: první se zaměřuje na přehled pramenů a základní metodologii disciplín, které se zaobírají studiem dějin

Sleva 18 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem u dodavatele

Duchovní dramata - Gallicanus - Pafnutius - Sapientia

Autor: Hrodsvita z Gandersh

publisher: Vyšehrad

0 / 5
25 %
První německá básnířka, „zázrak Germánie, německá Sapfó, Orfeus a bohyně“. I takovými slovy byla opěvována řeholnice Hrotsvita, tvořící v 10. století. Za své „objevení“ a zpřístupnění svého díla vděčí slavnému německému humanistovi Konrádu Celtovi, který její latinské dílo vydal zkraje 16. století. Hrotsvita je autorkou řady legend a šestice jazykově i obsahově pozoruhodných duchovních dramat, z

Sleva 25 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Písně z Ostrova vážek

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
Sbírka bezpočtu listů (Manjóšú), sestavená v 8. století a obsahující více než čtyři tisíce básní několika stovek autorů a autorek, je jedním ze základních zdrojů japonské poezie. Díky neobyčejné pestrosti témat i autorů, kteří pocházeli z nejrůznějších vrstev společnosti – od nejvyšších hodnostářů až po drobné úředníky, muže i ženy, představuje jakýsi vzorník námětů a citových poloh. Výbor, který

Sleva 24 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Zlomená křídla

Autor: Chalíl Džibrán

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
Další dílo autora nesmrtelného Proroka Zlomená křídla jsou raným dílem Chalíla Džibrána a bezesporu jedním z nejkrásnějších textů, jaké kdy napsal.

Sleva 24 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Rukopisy z Nag Hammádí 3.

Autor: B. Oerter Wolf

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
Překlady dalších koptských textů: Požehnaný Eugnóstos, Moudrost Ježíše Krista a Zjevení Adamovo.

Sleva 24 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem

Tanu rabanan - Antologie rabínské literatury

Autor: Petr Sláma

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
Reprezentativní výbor z Mišny, Tosefty, midrašů, jeruzalémského a babylonského Talmudu s úvody k jejich dobovému pozadí a myšlenkovému svérázu.

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

Dva zdroje morálky a náboženství

Autor: Henri Bergson

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
Jeden z nejvýznamnějších a zároveň nejslavnějších textů francouzské filosofa, jehož literární tvorba byla oceněna Nobelovou cenou. Současný intenzivní zájem o Bergsonovu tvorbu svědčí o tom, že vzdor době, která nás od něj dělí, jeho myšlenky rozhodně nezmrtvěly. Nový překlad do češtiny je veden mj. snahou kriticky se vyrovnat s překladem Václava Černého ze třicátých let, jehož jazyk i pojmosloví

Sleva 24 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem

Dějiny rané romantiky - Fichte-Schlegel-Novalis

Autor: Břetislav Horyna

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
Původní práce věnovaná dějinám a myšlenkovým podnětům německé romantiky, především tzv. jenskému romantickému okruhu. Osu výkladu tvoří u nás ani v zahraničí neprozkoumaná problematika náboženských zdrojů, vývoje a celkové intence tohoto významného období evropských kulturních dějin. Autor vychází z textů raného Schellinga, Fichta, ale především z díla Fr. Schlegela, Hölderlina, Novalise a

Sleva 24 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 340 Kč

Skladem

Súfismus - Dějiny islámské mystiky

Autor: Luboš Kropáček

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
Syntetické dílo z pera českého znalce islámu přibližuje dějiny islámské mystiky.

Sleva 24 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem

Teologie 20. století - Antologie

Autor: Karl-Josef Kuschel

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
Druhé vydání reprezentativní ekumenicky pojaté antologie, která přináší zásadní studie předních křesťanských teologů i těch myslitelů, které křesťanství inspirovalo při promýšlení základních problémů lidské existence. Její texty ukazují, že dvacáté století patří k nejnapínavějším obdobím teologického bádání, ale také, jak se myšlení o Bohu vzrůstající měrou prosazuje v dnešním světě. Celek knihy

Sleva 24 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

Smysl dialogu - O směřování k plnosti lidské komunikace

Autor: Jolana Poláková

publisher: Vyšehrad

0 / 5
25 %
Dialog patří k velice potřebným a frekventovaným, ale úměrně tomu i banalizovaným tématům dnešního praktického myšlení. Filosofka Jolana Poláková ve své knize pozorně a důsledně proniká k autentické hloubce a živému potenciálu dialogu. Nezastírá obtížnost dialogické komunikace – ale zároveň systematicky zpřístupňuje její možnosti. Otvírá srozumitelný vhled do utváření dialogu v jeho vzájemně

Sleva 25 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem u dodavatele

Freud a budoucnost náboženství

Autor: Hans Küng

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
Současná teologie se soustavně a mnohem intenzivněji než dříve zabývá kritikou náboženství, jak ji vyslovili psychiatři a psychoterapeuti – nejvýrazněji Sigmund Freud –, aby se vyrovnala s falešnými obrazy Boha a nahrazovala je úvahami osvobozujícími a uzdravujícími. Přehledně objasňuje tuto problematiku Hans Küng ve své knize Existuje Bůh? Za jeho výklad mu Americká asociace psychiatrů udělila

Sleva 24 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem

David a Šalomoun - Počátky mesianismu ve světle moderní archeologie

Autor: Kolektiv autorů - Israel Finkelstein,Neil Asher Silberman

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
Dva význační současní archeologové, známí u nás svou knihou Objevování Bible, vydanou i v mnoha světových jazycích, se tentokrát zabývají biblickým tradováním příběhů slavných králů Davida a Šalomouna a jejich utvářením v průběhu izraelských dějin. Vysvětlují proč, a jak jednotlivé společnosti přidávaly svou část k základním vyprávěním o oněch králích. Tak porozumíme skutečnosti, že se v různém

Sleva 24 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem u dodavatele

Politické myšlení evropské reformace

Autor: Martin Wernisch

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
Evangelický teolog a historik M. Wernisch se ve své obsáhlé monografii podrobně věnuje vztahu reformační teologie a politického myšlení ve čtyřech velkých okruzích: v okruhu Martina Luthera, Huldrycha Zwingliho, Jana Calvina a monarchomachů (T. Bezy aj.). Zabývá se tak poměrem teologie a politiky nejen z hlediska jejich časového vývoje, ale ukazuje i jejich zázemí a konkrétní východiska, jakož i

Sleva 24 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem u dodavatele

Utilitarismus

Autor: Mill John Stuart

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
Dílo J. S. Milla, který bývá považován za nejvýznamnějšího anglického filosofa a společenského myslitele 19. století.

Sleva 24 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 173 Kč

Skladem

Klasické židovství

Autor: Günter Stemberger

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
Rabínskou dobu, tj. období od zničení jeruzalémského Chrámu v roce 70 až do konce existence rabínských akademií kolem roku 1040, můžeme právem označit za „klasické židovství“. V těchto stoletích byly položeny základy, které později významným způsobem formovaly židovský život a do dneška na něj svým způsobem působí. Podstatnou část daného období představuje vznik a rozvoj rabinátu. Rabín zastupuje

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

V co věřím

Autor: Hans Küng

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
„A můžete mi teď upřímně povědět, v co vy osobně věříte?“ Taková nebo podobná otázka byla Hansi Küngovi, jak sám říká, během jeho dlouholetého teologického působení položena nesčetněkrát a v této knize na ni chce čtenářům odpovědět. V deseti rozsáhlých kapitolách jim předkládá „celistvý pohled na svět“ a věnuje se základním problémům lidského života: čemu a komu lze věřit, na co se dá spoléhat, v

Sleva 24 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem

O co šlo? - Články a studie z let 1965 – 2011

Autor: Stanislav Sousedík

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
Průřezový výbor studií českého filosofa a znalce středověkého a raně novověkého křes­ťanského myšlení prof. Stanislava Sousedíka (*1931). Výbor zahrnuje filosofické texty od roku 1965 až do současnosti, které jsou řazeny zčásti chronologicky, zčásti se však doplňují a prostupují také tematicky. Najdeme zde texty věnované např. Janu Husovi, J. A. Komenskému, T. G. Masarykovi, Z. Kalistovi, J.

Sleva 24 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem u dodavatele

Legenda aurea

Autor: Jakub de Voragine

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
„Zlatá legenda“ (Legenda aurea) je vyvrcholením více než tisíciletého vývoje latinské legendy, tj. vyprávění o životě a zázračných skutcích svatých. Složil ji nejspíše koncem padesátých let 13. století dominikánský mnich a pozdější janovský arcibiskup Jakub de Voragine. Autor ji koncipoval jako základní příručku pro dominikánské kazatele, ať působili kdekoli. Na základě dosavadní legendistické

Sleva 24 % z běžně ceny 468 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem

Má to smysl

Autor: Kolektiv autorů - Petr Pokorný,Petr Vaďura

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
Petr Pokorný patří k našim nejznámějším biblistům. Vydal mnoho odborných publikací a zapsal se do srdcí celé řady svých žáků. Řadů let však také spolupracuje s Českým rozhlasem 3 Vltava, pro který připravuje čas od času nedělní Ranní slovo. Nejprve s etrem Kolářem a od roku 2004 s Petrem Vaďurou se zamýšlí nad nedělními perikopami liturgického kalendáře. Právě přepisy těchto pořadů, které s

Sleva 24 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem

V zápasech za Boží věc - Vzpomínky, texty a rozhovory

Autor: Oto Mádr

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
Kniha vychází u příležitosti 90. narozenin významného českého teologa a bojovníka za svobodu myšlení a života v době komunistické totality. Oto Mádr zde publikuje především své čtenářskou veřejností už dlouho očekávané vzpomínky. Ty jsou doplněny třemi rozhovory, v kterých se dozvíme více o jeho životě, postojích a životních hodnotách. Další část knihy se věnuje jeho tvorbě. Ukázky z Mádrových

Sleva 24 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

Království Boží v dějinách

Autor: Benedict T. Viviano

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
Studie předního znalce rabínské literatury a novozákonní biblistiky.

Sleva 24 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 75 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele